Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Balharová Andrea, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: literatura pro děti a mládež
553 46 2642
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
731 696 962
553 46 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
553 46 2638
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D.
činnost: literatura pro děti a mládež
553 46 2642
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D.
činnost: lingvistika, bohemistika – zvl. zvuková stránka češtiny, jazyková kultura, vývoj jazyka
553 46 2643
Mádrová Jarmila, Mgr.
činnost: bohemistika se zaměřením na zvukovou stránku českého jazyka, vývoj českého jazyka a onomastiku
553 46 2643
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
činnost: didaktika českého jazyka a slohu, jazyková problematika školské komunikace, současný český jazyk
553 46 2644
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
553 46 2636
Novák Radomil, doc. Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
činnost: česká literatura 20. století a současná česká literatura, literatura a hudba, literatura a film
553 46 2638
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D.
činnost: česká stylistika, zvl. publicistický styl a jeho vývojové tendence, jazyková problematika školské komunikace s cizojazyčným žákem
553 46 2645
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD
činnost: obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
553 46 2635
731 696 960
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
553 46 2639

Doktorandi

Doktorandi katedry
Bernatíková Kateřina, Mgr.
místnost:
Jungová Marcela, Mgr.
místnost:
Kulhánková Ida, Mgr.
místnost:
Malíčková Zuzana, Mgr.
místnost:
Myšková Markéta, PhDr., Ph.D.
místnost:
Řehulková Eliška, Mgr.
místnost:
Šeflová Karolína, Mgr.
místnost:
Tichá Perutková Jana, Mgr.
místnost:
Tichý Ondřej, Mgr.
místnost:

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2023