Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Kamila Sekerová

Kamila Sekerová

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 214, budova SA
funkce:
obor činnosti:
česká stylistika, zvl. publicistický styl a jeho vývojové tendence, jazyková problematika školské komunikace s cizojazyčným žákem
telefon, mobil:
553 46 2645
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Štúdie zo špeciálnej pedagogiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s.
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, PdF OU v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Eva Höflerová, Kamila Sekerová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Burová Kucejová Lucie
Vliv mluvy českých youtuberů na žáky 2. stupně základní školy
diplomová
2023
Frgala Matěj
Stanovisko žáků 1. stupně k obtížnosti českého pravopisu
diplomová
2020
Janíková Petra
Publicistický styl a proměny manipulační funkce ve slohovém vyučování na 2. stupni základních škol
diplomová
2020
Pěchová Andrea
Vzdělávání žáka asijského původu v prostředí české základní školy
diplomová
2020
Bartková Lucie
Proměny manipulativní strategie v mediálním textu
diplomová
2019
Harenzová Denisa
Výuka slohové a komunikační výchovy na 2. stupni ZŠ
diplomová
2019
Ivánková Aneta
Komunikační funkce vyjadřující vůli mluvčího v řeči orientované na dítě staršího školního věku
diplomová
2019
Kočanová Nikola
Komparace pracovních sešitů českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - se zaměřením na učivo o tvarosloví
diplomová
2019
Neradová Marie
Komunikační funkce vyjadřující vůli mluvčího v řeči orientované na dítě mladšího školního věku
diplomová
2019
Podešvová Denisa
Forma a význam interogativních záměrů v řeči orientované na dítě
diplomová
2019
Hránková Aneta
Persvazivní jazykové prostředky mladých youtuberů (textová analýza)
diplomová
2018
Pelcová Alžběta
Výuka jmenných a slovesných gramatických kategorií na 1. stupni základní škol
diplomová
2018
Vašek Miroslav
Způsoby argumentace v českých politických debatách
diplomová
2017
Botorová Kateřina
Suprasegmentální prostředky řeči orientované na dítě
diplomová
2016
Šimoníková Tereza
Řeč orientovaná na dítě - analýza vybrané jazykové roviny
diplomová
2016
Celbrová Lucie
Morfologická charakteristika řeči orientované na dítě
diplomová
2015
Kiculisová Klára
Řeč orientovaná na dítě - analýza lexikální roviny
diplomová
2015
Pleva Libor
Syntaktická charakteristika řeči orientované na dítě
diplomová
2015
Zábranská Lucie
Hravé formy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ
diplomová
2012
Ivanišová Eliška
Manipulativní strategie v časopisech pro dívky
diplomová
2010
Komárková Kateřina
Formy persvaze v reklamách určených dětem
diplomová
2009
Sitková Jana
Jazyková úroveň časopisů pro děti a jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠ
diplomová
2009
Pospíchalová Soňa
Jazykové aspekty výukového dialogu vedeného s nečeským žákem
diplomová
2008
Sýkorová Tereza
Jazykové aspekty výukového dialogu vedeného s nečeským žákem
diplomová
2008
Kollárová Iveta
Problematika začleňování nečeských žáků do výuky češtiny
diplomová
2007
Koubková Marta
Jazyková podoba současných reklamních textů
diplomová
2007
Čopíková Žaneta
Realizace mediální výchovy na 2. stupni základních škol
bakalářská
2023
Hartmann Filip
Interference při výuce češtiny jako druhého jazyka
bakalářská
2023
Jäger Tomáš
Výuka pravopisu předpon S a Z na 2. stupni základních škol
bakalářská
2023
Nedavašková Tereza
Vyjmenovaná slova a jejich změny
bakalářská
2021
Přikrylová Lada
Jazykové strategie v časopisech pro dívky
bakalářská
2018
Kalvar Denisa
Slovní zásoba u dětí předškolního věku
bakalářská
2014
Žabenská Barbora
Postavení mediální výchovy ve výuce na současné základní škole
bakalářská
2014
Buchtová Lucie
Znalosti interpunkčního pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ
bakalářská
2012
Cihlová Veronika
Rozvoj komunikativních kompetencí u dětí předškolního věku
bakalářská
2012
Palyzová Hana
Vliv rodinného prostředí na úroveň slovní zásoby dětí předškolního věku
bakalářská
2012
Vavrečková Kateřina
Vliv rodinného prostředí na úroven slovní zásoby dětí předškolního věku
bakalářská
2012
Matlochová Jana
Obsahová analýza časopisů pro děti
bakalářská
2009Hlavní řešitel
Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2022
Poskytovatel
MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2018
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub