Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Eva Höflerová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 214, budova SA
funkce:
obor činnosti:lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2638
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Průvodce tvaroslovím současné češtiny
Eva Höflerová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výpovědi s komunikační funkcí v zajetí druhů vět podle tzv. postoje mluvčího - příklad funkcionalizace učiva.
Elzbieta Awramjuk, Klára Eliášková, Eva Hájková, Jana Kesselová, Martin Klimovič, Ludmila Liptáková, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Jolanta Nocon, Marta Szymanska, Stanislav Štěpáník, Eva Höflerová ... další autoři
Rok: 2019, Karolinum
kapitola v odborné knize

Constructivism in Teaching the MotherTongue or How to Teach the Czech Language Better to Czech-speaking Children
Eva Höflerová
Rok: 2015, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Čeština ve škole 21. století - IV.
Eva Höflerová, Eva Hájková, Gabriela Babušová, Helena Hejlová, Ladislav Janovec, Anna Kucharská ... další autoři
Rok: 2014, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Druhy vět versus komunikační funkce
Eva Höflerová
Rok: 2014, Jazyk - litertaura - komunikace
článek v odborném periodiku

Vyjádření času: forma a její percepce
Eva Höflerová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Elektronický hypertext
Eva Höflerová
Rok: 2013, Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Školská komunikace
Eva Höflerová, Eva Höflerová
Rok: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Konstruktivismus jako racionální opora didaktiky českého jazyka
Eva Höflerová
Rok: 2012, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí
Eva Höflerová
Rok: 2003, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Didaktické aspekty morfologie češtiny
Eva Höflerová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvistika - korpus - empirie
Eva Höflerová
Rok: 2021, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku

Oponetský posudek habilitační práce
Eva Höflerová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poznatky o jazyce - cíl, nebo prostředek ve výuce češtiny?
Eva Höflerová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Průvodce tvaroslovím současné češtiny
Eva Höflerová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výpovědi s komunikační funkcí v zajetí druhů vět podle tzv. postoje mluvčího - příklad funkcionalizace učiva.
Elzbieta Awramjuk, Klára Eliášková, Eva Hájková, Jana Kesselová, Martin Klimovič, Ludmila Liptáková, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Jolanta Nocon, Marta Szymanska, Stanislav Štěpáník, Eva Höflerová ... další autoři
Rok: 2019, Karolinum
kapitola v odborné knize

Slovesný čas jako předmět jazykové výuky a výchovy ke komunikaci.
Eva Höflerová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Analýza textu
Eva Höflerová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Constructivism in Teaching the MotherTongue or How to Teach the Czech Language Better to Czech-speaking Children
Eva Höflerová
Rok: 2015, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Czech language in the 21st century school - V. Children´s preconceptions within the educational framework of czech language
Eva Hájková, Gabriela Babušová, Helena Hejlová, Eva Höflerová, Ladislav Janovec, Anna Kucharská ... další autoři
Rok: 2015, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Slovesný čas - od prekonceptu ke konceptu
Eva Höflerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Institute of Western and Southern Slavic Studies
Eva Höflerová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Čeština ve škole 21. století - III.
Eva Höflerová, Eva Hájková, Gabriela Babušová, Helena Hejlová, Anna Kucharská, Ladislav Janovec ... další autoři
Rok: 2014,
odborná kniha

Čeština ve škole 21. století - IV.
Eva Höflerová, Eva Hájková, Gabriela Babušová, Helena Hejlová, Ladislav Janovec, Anna Kucharská ... další autoři
Rok: 2014, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Dialektismy v komplexní analýze mluveného projevu
Eva Höflerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Druhy vět versus komunikační funkce
Eva Höflerová
Rok: 2014, Jazyk - litertaura - komunikace
článek v odborném periodiku

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... další autoři
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

K uplatnění konstruktivistického pojetí výuky mateřského jazyka v primárním vzdělávání
Eva Höflerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyjádření času: forma a její percepce
Eva Höflerová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Elektronický hypertext
Eva Höflerová
Rok: 2013, Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Slovesné formanty jako součást gramatických prekonceptů
Eva Höflerová
Rok: 2013, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Školská komunikace
Eva Höflerová, Eva Höflerová
Rok: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Vyjádření času - forma a účinek
Eva Höflerová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká kreslená anekdota aneb Chvála intertextuality
Eva Höflerová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hierarchie textových funkcí v nelineárním elektronickém komunikátu
Eva Höflerová
Rok: 2012
ostatní

Interaktivita v elektronických učebních textech
Eva Höflerová
Rok: 2012, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Konstruktivismus jako racionální opora didaktiky českého jazyka
Eva Höflerová
Rok: 2012, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Nelineární text v elektronickém prostředí
Eva Höflerová
Rok: 2012
ostatní

Systémovost jazyka a komunikační výchova
Eva Höflerová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elektronický učební text
Eva Höflerová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modifikace textů funkčních stylů
Eva Höflerová
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Proměny textů učebního stylu
Eva Höflerová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Specifika intextu
Eva Höflerová
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Vlastnosti elektronických textů s věcněsdělnou funkcí
Eva Höflerová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vlastnosti elektronických textů s věcněsdělnou funkcí
Eva Höflerová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Co sděluje (o autorovi) odborný text?
Eva Höflerová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny textů učebního stylu
Eva Höflerová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průvodce tvaroslovím současné češtiny
Eva Höflerová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifika intextu
Eva Höflerová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co sděluje časové adverbium hned
Eva Höflerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Diana Svobodová: Internacionalizace současné slovní zásoby
Eva Höflerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

K interaktivnosti elektronických učebních textů
Eva Höflerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

K interaktivnosti elektronických učebních textů
Eva Höflerová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Kateřina Homolová, Radomil Novák, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slovo a slovesnost, ročník 69
Eva Höflerová
Rok: 2009, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Soudržnost nelineárního elektronického textu
Eva Höflerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Studentská vědecká konference
Eva Höflerová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Uniwersytet Opolski
Eva Höflerová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Čeština pro učitele - posudek
Eva Höflerová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština v komunikačním kurzu
Eva Höflerová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Efektivní sociálně-mediální komunikace
Eva Poláková, Eva Höflerová
Rok: 2008, Pedagogická fakulta OU
kapitola v odborné knize

K tvorbě výukového elektronického hypertextu
Eva Höflerová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Mediální výchova a její realizace na střední škole ve vztahu ke slovní zásobě žáků
Eva Höflerová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Porozumění textu z lingvodidaktického hlediska
Eva Höflerová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Proč tak mluví? K současnému poznání řeči dětí a mládeže
Eva Höflerová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Přehlídka studentské vědecké činnosti
Eva Höflerová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Slovo a slovesnost, ročník 68
Eva Höflerová
Rok: 2008, Slovo a slovesnost, ročník 68
článek v odborném periodiku

Súbor testov na hodnotenie pravopisných schopností pre školskú a klinickú prax
Eva Höflerová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Eva Höflerová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Vlastnosti výukového hypertextu v elektronickém prostředí
Eva Höflerová
Rok: 2008
stať ve sborníku

A Cross-linguistic Database of Children´s Printed Words in Three Slavic Languages
Eva Höflerová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Elektronický text ve výuce jazyka a literatury
Eva Höflerová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hranice výukového hypertextu
Eva Höflerová
Rok: 2007
stať ve sborníku

K výuce dětí s diagnózou dyslexie
Eva Höflerová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Morfologie a tvoření slov. Distanční text
Eva Höflerová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Eva Höflerová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Průvodce tvaroslovím současné češtiny
Eva Höflerová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přehlídka studentské vědecké činnosti - videokonference
Eva Höflerová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Slovo a slovesnost, roč. 67
Eva Höflerová
Rok: 2007, Český jazyk a litertura
článek v odborném periodiku

Výchova čtenáře v České republice a v Rakousku (srovnávací studie literární výchovy)
Eva Höflerová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika českého jazyka pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hochschule Zittau/Görlitz, Fachbereich Sprachen
Eva Höflerová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Jazyková kompetence dětí s dyslexií a její posuzování
Eva Höflerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K analýze mluvených textů jedinců s dyslexií
Eva Höflerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kultura řeči v práci začínajícího pedagogického pracovníka. Distanční text
Eva Höflerová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a humanitných vied
Eva Höflerová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Prešovská univerzita, Filozofická fakulta
Eva Höflerová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Slovo a slovesnost, ročník 66
Eva Höflerová
Rok: 2006, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trénink v českém jazyce pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané otázky školské komunikace
Eva Höflerová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Wysza szkola humanistyczno-ekonomiczna (The school of Humanities and Economics), Lodž
Eva Höflerová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Základy české stylistiky. Distanční text
Eva Höflerová, Kamila Sekerová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy českého tvarosloví. Distanční text
Eva Höflerová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Communication Aspects of Teaching Objects
Eva Höflerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Eva Höflerová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Konstanty v hodnocení jazykových projevů kompetenčně rozdílných jedinců
Eva Höflerová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití procesuální gramatiky ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol
Eva Höflerová, Radek Čech
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slova v myšlení o čase
Eva Höflerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Slovo a slovesnost, ročník 65
Eva Höflerová
Rok: 2005, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Školský diskurz v češtině a možnosti jeho zkoumání
Eva Höflerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Děti s dyslexií ve školském dialogu
Eva Höflerová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Didaktika češtiny pro učitele primárního vzdělávání.Distanční text
Eva Höflerová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fakulta prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity
Eva Höflerová
Rok: 2004
působení v zahraničí

Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů - teorie a současná praxe
Eva Höflerová, Eva Höflerová
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století
Eva Höflerová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Podoby oficiálnosti v řečových projevech mládeže na Ostravsku
Eva Höflerová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Slovo a slovesnost, ročník 64
Eva Höflerová
Rok: 2004, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Universita Kristianstad
Eva Höflerová
Rok: 2004
působení v zahraničí

Výukový dialog jako edukační prostor
Eva Höflerová
Rok: 2004
stať ve sborníku

About the Speech Performance of Children with Dyslexia.
Eva Höflerová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informační zdroje
Alena Hrazdilová, Eva Höflerová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K řeči pubescentů v oficiálních projevech
Eva Höflerová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Komunikační dovednosti
Eva Höflerová, Petr Krohe
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slovo a slovesnost, ročník LXIII
Eva Höflerová
Rok: 2003, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Slovo a slovesnost, ročník LXIII
Eva Höflerová
Rok: 2003, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí
Eva Höflerová
Rok: 2003, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

The Hypertext in the Teaching-Learning Process
Eva Höflerová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Univerzita Twente v Enschede
Eva Höflerová
Rok: 2003
působení v zahraničí

Escola Superior de Educacao v Portalegre
Eva Höflerová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Jazyková komunikace - součást profesní přípravy k vedení lidí
Eva Höflerová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K hodnocení řečových projevů dyslektických dětí
Eva Höflerová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ke vztahu jazykového vyučování a komunikační výchovy
Eva Höflerová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Slovo a slovesnost, ročník LXII
Eva Höflerová
Rok: 2002, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Cesty k vyjadřování hodnotícího postoje
Eva Höflerová
Rok: 2001
stať ve sborníku

K výuce mluvené komunikace v modelových situacích
Eva Höflerová
Rok: 2001
stať ve sborníku

K výuce mluvené komunikace v modelových situacích
Eva Höflerová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Myšlení v komplexech a jeho odraz v řeči
Eva Höflerová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ostravský region očima dětí
Eva Höflerová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Projekt na zřízení centra pro vyjednávání a komunikaci
Milena Rosová, Eva Höflerová
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

School of Education and Communication v Jönköpingu
Eva Höflerová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Slovo a slovesnost, ročník LXI.
Eva Höflerová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Rok: 2000, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Dětská řeč ve školském dialogu
Eva Höflerová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Nové možnosti jazykové a literární výuky v současné škole a jejich důsledky pro vzdělávání učitelů
Eva Höflerová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Eva Doupalová, Eva Höflerová
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Specifika školské komunikace a výuka mateřštiny
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K jednomu dialogu v čítankovém textu
Eva Höflerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

K jednomu edičnímu problému Durychova Bloudění
Eva Höflerová, Petr Hora
Rok: 1999
stať ve sborníku

K výuce řečových dovedností na 2. st. ZŠ
Eva Höflerová
Rok: 1999, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K výuce řečových dovedností na 2. stupni ZŠ
Eva Höflerová
Rok: 1999, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Komunikační kompetence v mateřském jazyce
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Mluvená čeština ve veřejných projevech očima žáků a studentů
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Rok: 1999, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Eva Höflerová
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a humanitných vied
Eva Höflerová
Rok: 1999
působení v zahraničí

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Eva Höflerová, Eva Doupalová, Eva Höflerová
Rok: 1999
ediční a redakční práce

Slovo a slovesnost, ročník LX
Eva Höflerová
Rok: 1999, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Vyjadřování hodnotících postolů v dětské řeči
Eva Höflerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Expression of Evaluative Attitudes in Children´s Speech
Eva Höflerová
Rok: 1998
stať ve sborníku

K fungování komunikačních modelů ve škole
Eva Höflerová
Rok: 1998
stať ve sborníku

K vyjadřování abstraktních významů v dětské řeči
Eva Höflerová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kapitoly ze školské komunikace
Eva Höflerová
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Mediální pořady jako téma školského dialogu
Eva Höflerová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Mluvená čeština ve veřejných projevech z pohledu žáků a studentů
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slovo a slovesnost LIX - 1998
Eva Höflerová
Rok: 1998, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zkouška čtení s porozuměním
Eva Höflerová, Dana Davidová, Jana Swierkoszová, Irena Bogoczová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žákův řečový projev v proměňující se situaci
Eva Höflerová
Rok: 1998, Češtinář
článek v odborném periodiku

Čeština nečeštinářům
Eva Höflerová
Rok: 1997,
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k práci s jazykovým materiálem v literárních textech
Eva Höflerová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Salon moravskoslezský
Eva Höflerová, Jana Svobodová, Milena Frydrychová
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Vztah žáků a studentů k mluvené češtině
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Rok: 1997, Regionální revue. Časopis pro společenské vědy
článek v odborném periodiku

Jazykové prostředky žákovských komunikátů
Eva Höflerová
Rok: 1996
stať ve sborníku

K možnostem analýzy školského dialogu
Eva Höflerová
Rok: 1996,
článek v odborném periodiku

Neverbálne zložky vyučovacieho dialógu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Rok: 1996, Slovenský jazyk a literatúra v škole
článek v odborném periodiku

Neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spisovnost a nespisovnost ve škole
Eva Höflerová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Postoje žáků ZŠ k útvarům národního jazyka
Eva Höflerová
Rok: 1995, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Přínos dramatické výchovy k rozvoji verbální komunikace
Eva Höflerová
Rok: 1995,
článek v odborném periodiku

Role školy v jazykové výchově
Eva Höflerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Algoritmus pro určování koncovek podstatných a přídavných jmen
Eva Höflerová
Rok: 1994,
článek v odborném periodiku

Významná konference o češtině
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BCJ1Součas. č.jazyk a jeho vývoj.tendence 1
BVEKOVerbální komunikace
CESTStylistika
CPCPSeminář k prakt. části bakalářské práce
CTCPSeminář k teoret. části bakalářské práce
CUPPSeminář k realiz. pr. části bakal. práce
CVEKOVerbální komunikace
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3MKVJazyková problematika v multikult. vých.
C3PK1Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 1
C3PK2Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 2
C3PSTPraktická stylistika
C3SCTSeminář k českému tvarosloví
C3STYČeská stylistika
C3TVAČeské tvarosloví
DHYPIVýukový hypertext v internet. prostředí
DMPKPedagogická komunikace a výukový dialog
DMTKTeorie komunikace z lingvodidak. pohledu
DSNTNové technologie ve výuce češtiny
FKTUTTvorba a využití učebního textu
FPTUTTvorba a využití učebního textu
JZKOMJazyková komunikace
KOMDVKomunikační dovednosti
MTVUTTvorba a využití učebního textu
PKULRKultura řeči
PRCJ1Souč.český jazyk a jeho vývoj. tendence1
PRCJ2Souč.český jazyk a jeho vývoj.tendence 2
RECDAŘečové chování dítěte školního věku
RTVUCTvorba a využití učebního textu
2KDIAKapitoly z dialektologie
2KODIVlastnosti školského dialogu
2OAN1Komplexní analýza textu 1
2OAN2Komplexní analýza textu 2
2OAN3Komplexní analýza textu 3
2ORHVOrtoepie a hlasová výchova
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2PMUVJazyková problematika v multikult. vých.
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
2SREKJazyková specifika reklamního textu
22AN1Komplexní analýza textu 1
22AN2Komplexní analýza textu 2
22AN3Komplexní analýza textu 3
22MUVJazyková problematika v multikult. vých.
22RHVOrtoepie a hlasová výchova
22VCJNové prvky ve výuce českého jazyka
3RAROZáklady českého tvarosloví
3RBZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
3RSTXPraktická stylistika a tvorba odb. textu
3RTVASeminář k českému tvarosloví
33AEKEdukační komunikace
33BZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33RTYPraktická stylistika a tvorba odb. textu
33RVASeminář k českému tvarosloví
33RZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
5IDS1Seminář k didaktice českého jazyka 1
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
9DMPKPedagogická komunikace a výukový dialog
9DMTKTeorie komun. z lingvodidakt. pohledu
9DSNTNové technologie ve výuce češtiny
99MPKPedagogická komunikace a výukový dialog
99MTKTeorie komun. z lingvodidakt. pohledu
99SNTNové technologie ve výuce češtiny
CESTStylistika


AutorNázev práceTypRok
Juříčková RadkaOptimalizace výuky cizích jazyků prostřednictvím eLearningudisertační 2015 
Jančaříková BarboraPodání času a časových relací v čítankovách textech pro 3. ročník ZŠ.diplomová 2018 
Žáková VeronikaVýrazové prostředky v neformální komunikacidiplomová 2018 
Wowrová KláraPorozumění věcněsdělnému textudiplomová 2017 
Štěpánová MarkétaProjevy nezdvořilosti v televizní talk showdiplomová 2016 
Beková PetraPorozumění populárněnaučnému textudiplomová 2015 
Peroutková AndreaElektronická média ve výuce českého jazykadiplomová 2015 
Richterová KateřinaAdministrativní text a persvazediplomová 2015 
Hrabalová MonikaÚvodníky v časopisech pro ženy a dívky - mezi informací a přesvědčovánímdiplomová 2013 
Pščolková ZuzanaAbstraktní myšlení v řeči dětídiplomová 2013 
Galová VeronikaKompozice týdeníku Květy - proměna v časediplomová 2012 
Benediková MagdalenaŘečové chování dítěte v bilingvním prostředídiplomová 2011 
Balzarová MarkétaDítě s dyslexií a učební textdiplomová 2010 
Komárková KateřinaPočátky abstraktního myšlení v řeči dětídiplomová 2010 
Pokutová ValentínaInformační technologie ve výuce češtinydiplomová 2010 
Sachová StanislavaŘečové projevy dětí v nejazykovém vyučovánídiplomová 2010 
Soukeníková LucieText ve vzdělávání dyslektického dítětediplomová 2010 
Čechová AlenaDěti s dyslexií v podmínkách Rámcového vzdělávacího programudiplomová 2009 
Kubicová HanaPorozumění elektronickému učebnímu textudiplomová 2009 
Týnová VeronikaPodoby a proměny tiskové zprávydiplomová 2009 
Kertisová LenkaElektronické informační zdroje ve výuce češtinydiplomová 2008 
Niemiec JaninaŘeč dyslektického dítěte v bilingvním prostředídiplomová 2008 
Prausová ZuzanaŘeč dětí na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Szabó LeonaŘeč dětí ze sociálně znevýhodněného prostředídiplomová 2008 
Zombkovská VladislavaElektronické informační zdroje ve výuce češtinydiplomová 2008 
Ďurinová ŠtěpánkaInformační technologie ve výuce češtinydiplomová 2007 
Folvarčná LucieŘečové projevy dětí s diagnózou LMDdiplomová 2007 
Jančaříková MarcelaJazyková výuka v učebnicích pro 1. stupeňdiplomová 2007 
Kašparová MarcelaJazyková výuka v učebnicích pro 1. stupeňdiplomová 2007 
Kubicová ŠárkaŘeč reklamydiplomová 2007 
Nytrová LenkaRozumějí děti reklamě?diplomová 2007 
Ruszová AndreaVýuka gramatiky na 2. stupni ZŠdiplomová 2007 
Militká MichaelaHypertext v procesu učenídiplomová 2006 
Šebestová KateřinaSlohové práce dyslektických dětídiplomová 2006 
Tiahanová JanaHypertext v procesu učenídiplomová 2006 
Gavlasová LenkaMluvní cvičení ve slohovém vyučovánídiplomová 2005 
Homoláková KamilaMluvní cvičení ve slohovém vyučovánídiplomová 2005 
Jandorová MartinaŘeč starších dětídiplomová 2005 
Klásková DagmarJazyk reklamydiplomová 2005 
Ludvíková AlenaŘečový projev dyslektických dětídiplomová 2005 
Machalová MonikaŘeč starších dětídiplomová 2005 
Možnarová MichaelaDialekt v řeči starších dětídiplomová 2005 
Skálová PetraŘečový projev dyslektických dětídiplomová 2005 
Wenclová LuciePubescent v dialogudiplomová 2005 
Vysoudilová EvaPředpověď počasí ve vysílání soukromé rozhlasové stanice - charakteristika stylu textubakalářská 2015 
Wowrová KláraModifikátory informační funkce v útvarech zpravodajstvíbakalářská 2015 
Brumarová DenisaJazyková stránka časopisu Čtyřlístekbakalářská 2011 
Dobešová GabrielaTextové vlastnosti vybraných motivů prózy Květy Legátové Želarybakalářská 2011 
Hrabalová MonikaJazyková stránka časopisů pro dívky.bakalářská 2011 
Richterová KateřinaJazykové vlastnosti vybraných administrativních textůbakalářská 2011 
Galová VeronikaStylistické vlastnosti vybraného publicistického textubakalářská 2010 
Kleslová EvaTextové vlastnosti vybraných motivů v knihách Lenky Lanczovébakalářská 2010 
Milotová ZuzanaSlovní zásoba dětí předškolního věkubakalářská 2010 
Zdráhalová LenkaTextové vlastnosti učebnic občanské výchovybakalářská 2010 
Dluhá MarieŘeč dětí předškolního věkubakalářská 2009 


Optimalizace výuky cizích jazyků prostřednictvím e-learningu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Textová a audiovizuální podpora předmětu Komplexní analýza textu 1-3
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub