Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Jana Svobodová


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 219, budova SA
funkce:
obor činnosti:lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2639
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.janasvo.cz

Vzdělání:

 • 1975 Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1978 PhDr. – Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1985 CSc. – Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1989 docentka pro obor český jazyk (jmenování); habilitační řízení na FF UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita)
 • 2001 docentka pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko)
 • 2004 ukončeno inaugurační řízení (jmenovací profesorské řízení) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko) pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika)
 • 2005 jmenování profesorkou

Průběh zaměstnání:

 • 1975-1976 středoškolská profesorka, Vojenské gymnázium J. Žižky v Moravské Třebové
 • od 1976 Pedagogická fakulta v Ostravě, od r. 1991 součást Ostravské univerzity
 • od 1992 - vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU

Odborné zaměření:

 • česká gramatika, zvl. syntax a komunikační funkce výpovědi
 • aplikovaná lingvistika a didaktika mateřského jazyka
 • jazyková specifika školské komunikace
 • jazyková kultura s obecnělingvistickým rámcem

Graduační práce:

 • rigorózní práce (1978) Sémantické hodnoty imperativnosti
 • kandidátská disertační práce (1985) Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách
 • habilitační spis Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, ISBN 80-7042-175-4
 • habilitační přednáška (23. 4. 2001) Obecnělingvistický pohled na školskou komunikaci
 • inaugurační přednáška (14. 10. 2004) Obecnělingvistický pohled na konstanty a proměny prestiže spisovnosti


Vybrané publikace

Svobodová, J. Syntaktický pravopis v teorii a školní výuce. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 122-145. ISBN 978-80-7464-951-6.
Metelková Svobodová, R. a Svobodová, J. Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti. Didaktické studie. 2016, roč. 2016, č. 8, s. 53-83. ISSN 1804-1221.
Svobodová, J. K některým aspektům komunikačně pojaté výuky češtiny na základní škole. Nová čeština doma a ve světě. 2016, roč. 8, č. 1, s. 62-77. ISSN 1805-367X.
Svobodová, J. Pohled na variantní tvary a výrazy v češtině dříve a dnes. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2015, roč. 5, s. 6-20. ISSN 1805-1464.
Svobodová, J. Pro koho má být učebnice češtiny lákavá?: Kritická místa výuky češtiny na české škole. Didaktické studie. 2015, roč. 7, s. 67-77. ISSN 1804-1221.
Svobodová, J. Průvodce českou interpunkcí, 3., upravené vydání. 2015.
Svobodová, J. Čeština na rozcestí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-646-1.
Svobodová, J., Metelková Svobodová, R., Bogoczová, I., Jandová, E., Adámková, I. a Svobodová, D. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 234 s. ISBN 978-80-7464-019-3.
Svobodová, J., Svobodová, D. a Gejgušová, I. Zdroje a cíle jazykové popularizace. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7368-916-2.

Všechny publikace

Svobodová, J., Gejgušová, I., Kuldanová, P., Svobodová, D. a Novák, R. Didaktické impulsy 1 (DIDAI 1) [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Sekerová, K., Svobodová, J., Novák, R., Metelková Svobodová, R. a Svobodová, D. Didaktické impulsy 2 (DIDAI2) [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Svobodová, J. Kam s ní? O interpunkční čárce v souvětí. In: Didaktické impulsy 1. Ostrava: Ostravská univerzity - Pedagogická fakulta. 2019.
Svobodová, J. Nástrahy nových učebnic češtiny. In: Didaktické impulsy 2 (DIDAI2). Ostrava: KCD PdF OU. 2019.
Svobodová, J. Pravopisná chyba ve výuce češtiny na ZŠ: zamyšlení nad korekčními cvičeními a jejich dopadem. In: 5. didaktická konference v Praze: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Praha: Pedagogická fakulta UK. 2019.
Svobodová, J. Současná česká jazykovědná bohemistika a její představitelé. 2019.
Svobodová, J. Aktuálně o žákovských znalostech spisovného tvarosloví. Český jazyk a literatura. 2018, roč. 68, s. 256-268. ISSN 0009-0786.
Svobodová, J. Syntaktický pravopis ve škole. In: 4. didaktická konference v Praze: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Praha. 2018.
Svobodová, J. Syntaktický pravopis ve škole. Didaktické studie. 2018, roč. 10, s. 116-131. ISSN 1804-1221.
Svobodová, J. Variantnost v češtině a její vnímání. In: Ondřej Bláha, Jindřiška Svobodová (eds.). Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 36-48. Ediční řada Monografie. ISBN 978-80-244-5281-4.
Svobodová, J. Jazyk s normami, anebo bez norem?. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach 2017-09-11 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. s. 227-235. ISBN 978-80-223-4422-7.
Svobodová, J. Jazyk s normami, anebo bez norem?. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Bratislava: Filozofická fakulta UK v Bratislavě. 2017.
Svobodová, J. Liao Chung-Ťi: Rybáři. 2017.
Nástrahy interpunkčního pravopisu a jeho výuky. Zvaná přednáška pro pobočku Jazykovědného sdružení ČR, pobočka Opava. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2017.
Svobodová, J. Pojetí spisovnosti v české škole dříve a dnes. In: M. Nekula a K. Šichová, eds.. Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. Praha: Akropolis, 2017. s. 57-83. Čeština jako cizí jazyk. ISBN 978-80-7470-185-6.
Svobodová, J. Projevy a vnímání variantnosti v současné české jazykové situaci. In: (Socio)lingvistika. Perspektívy - limity a mýty: Jazyk a jazykoveda v pohybe II 2016-04-11 Smolenice. Bratislava: Jazykovedný ústav L.Štúra, 2017. s. 169-179.
Svobodová, J. Syntaktický pravopis v teorii a školní výuce. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 122-145. ISBN 978-80-7464-951-6.
Školní čeština. Zvaná přednáška pro pobočku Jazykovědného sdružení ČR, pobočka Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Univerzita Komenského v Bratislave a Občanské združenie Slovenčina: Jazyk s normami, anebo bez norem?. 2017.
Svobodová, J. Variantnost v češtině a inspirace pro školní výuku. In: Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií 2016 . Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 34-43. ISBN 978-80-7308-730-2.
Lefenda, G. a Svobodová, J. Vnímání variantnosti v češtině a postoje normových autorit. Český jazyk a literatura. 2017, roč. 67, s. 164-174. ISSN 0009-0786.
Svobodová, J. Co říkají děti o čtení?. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2016, roč. 6, ISSN 1805-1464.
Svobodová, J. Co říkají děti o čtení?. In: 2. didaktické Klánovice. Praha-Klánovice: Pedagogická fakulta UK v Praze. 2016.
Metelková Svobodová, R. a Svobodová, J. Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti. Didaktické studie. 2016, roč. 2016, č. 8, s. 53-83. ISSN 1804-1221.
Svobodová, J. Frekvence variantních tvarů v dnešní češtině. In: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií . Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. s. 19-28. ISBN 978-80-7308-656-5.
Svobodová, J. K některým aspektům komunikačně pojaté výuky češtiny na základní škole. Nová čeština doma a ve světě. 2016, roč. 8, č. 1, s. 62-77. ISSN 1805-367X.
Svobodová, J. Wu-Ming-Yi: Muž s fasetovýma očima. 2016.
AKTION - Universität Wien: Současné mluvnice češtiny. Bohemistika ve škole. 2015.
Svobodová, J. Čeština a institucionální lingvistika dnes. In: Sociolinguistica Slovaca 8. Veda, 2015. s. 132-160. ISBN 978-80-224-1418-0.
Svobodová, J. Dnešní čeština a institucionální lingvistika. In: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. s. 21-33. ISBN 978-80-7306-587-4.
Svobodová, J. K některým aspektům komunikačně pojaté výuky češtiny na ZŠ. In: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Praha-Klánovice: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2015.
Svobodová, J. Lingvistika ve škole. Slovenčinár. 2015, roč. 2, s. 6-15. ISSN 1339-4908.
Svobodová, J. Pohled na variantní tvary a výrazy v češtině dříve a dnes. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2015, roč. 5, s. 6-20. ISSN 1805-1464.
Svobodová, J. Pojetí spisovnosti v české škole dříve a dnes. In: Tschechisch auf Deutsch 4 - Varietäten und Lernarietätenv. Regensburg: Universität Regensburg. 2015.
Svobodová, J. Pro koho má být učebnice češtiny lákavá?: Kritická místa výuky češtiny na české škole. Didaktické studie. 2015, roč. 7, s. 67-77. ISSN 1804-1221.
Svobodová, J. Průvodce českou interpunkcí, 3., upravené vydání. 2015.
Svobodová, J. Universität Regensburg: Pojetí spisovnosti v české škole dříve a dnes. 2015.
Svobodová, J. Bohemistika ve škole. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2014, roč. 4, s. 5-16. ISSN 1805-1464.
Svobodová, J. Čeština a institucionální lingvistika dnes. In: Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Bratislava: Jazykovedný ústav L. Štúra SAV. 2014.
Svobodová, J. Čeština na rozcestí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-646-1.
Svobodová, J. Jak se vede spisovné češtině?. In: Registre jazyka a jazykovedy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2014. Prešovská univerzita v Prešově, 2014. s. 174-181. ISBN 978-80-555-1111-5.
Svobodová, J. K interpretaci jinakosti v českém jazykovém prostředí. In: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Univerzita Komenského, 2014. s. 57-67. ISBN 978-80-223-3695-6.
Svobodová, J. K interpretaci jinakosti v českém jazykovém prostředí. In: Jazyk a jazykoveda v interpretačnej perspektíve. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta. 2014.
Svobodová, J. Lingvistika ve škole. In: III. celostátní konference Slovenské asociace učitelů slovenštiny SAUS. Bratislava: Slovenská asociácia učiteĺov slovenčiny, Kadnárova 4, Bratislava. 2014.
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny: Lingvistika ve škole. 2014.
Univerzity Komenského v Bratislavě a Občanské združenie Slovenčina: K interpretaci jinakosti v českém jazykovém prostředí. 2014.
Svobodová, J. Jak se Češi dívají na spisovnou češtinu. In: Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013. s. 19-27. ISBN 978-80-7308-458-5.
Svobodová, J. Jak se vede spisovné češtině?. In: Registre jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešově. 2013.
Svobodová, J. Jak vidíme spisovnost v České republice. In: Epištoly o jazyku a jazykovede. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013. Prešovská univerzita v Prešove, 2013. s. 56-62. ISBN 978-80-555-0638-8.
Svobodová, J. Jazyk a společnost. 2013.
Svobodová, J. Jazyk ve společnosti - iluze a realita. In: Sociolinguistica Slovaca 7. Bratislava: Veda, 2013. Veda, 2013. s. 85-90. ISBN 978-80-223-3562-1.
Svobodová, J. Podnětná slovenská monografie o řeči dětí. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2013, roč. 3, s. 40-41. ISSN 1805-1464.
Svobodová, J. Průvodce českou interpunkcí. 2., upravené vydání.. 2013.
Svobodová, J. Spisovná čeština v prostoru a čase. In: Philologica LXXII. Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. (Zborník príspevkov venovaný 100. výročiu narodenia Prof. E. Paulinyho). Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. Univerzita Komenského, 2013. s. 257-264. ISBN 978-80-223-3562-1.
Metelková Svobodová, R. a Svobodová, J. Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny. O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. 2013, roč. 1, č. 2, s. 76-85. ISSN 1339-3200.
Svobodová, J. a Metelková Svobodová, R. Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny. In: Jazykové a metajazykové schopnosti dieťaťa. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově. 2013.
Svobodová, J. Základy syntaxe, 2., upravené vydání. 2013.
Svobodová, J. Jak se dívají Češi na spisovnou češtinu?. In: Přednášky pro Letní školu slovanských studií FF UK v Praze. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze. 2012.
Svobodová, J. Jak vidíme spisovnost v České republice. In: Epištoly o jazyku a jazykovede. Zborník štúdií venovaný doc. PhDr. FRANTIŠKOVI RUŠČÁKOVI, CSc., pri príležitosti životného jubilea. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2012. Prešovská univerzita v Prešově, 2012. s. 56-62. ISBN 978-80-555-0638-8.
Svobodová, J. Jazyk, společnost a spisovnost dnes. In: Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. s. 13-21. ISBN 978-80-557-0441-8.
Svobodová, J. Jazyk svobodné volby: Svoboda jazyka - jazyk svobody. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 7-11. ISBN 987-80-7464-173-2.
Svobodová, J. Jazyk svobodné volby. In: Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta. 2012.
Svobodová, J. Názory a pohledy na spisovnou češtinu. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny ÚJČ. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. s. 825-829.
Svobodová, J. Spisovná čeština v prostoru a čase. In: Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava: Filozofická fakulta UK v Bratislavě. 2012.
Svobodová, J. Spisovná čeština ve společnosti - iluze a realita. Český jazyk a literatura. 2012, roč. 62, s. 111-116. ISSN 0009-0786.
Svobodová, J. Výhledy pro spisovnou češtinu. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2012, roč. 2, s. 21-33. ISSN 1805-1464.
Svobodová, J. Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 86-94. ISBN 978-80-223-2942-2.
Svobodová, J., Metelková Svobodová, R., Bogoczová, I., Jandová, E., Adámková, I. a Svobodová, D. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 234 s. ISBN 978-80-7464-019-3.
Svobodová, J. Jak vidíme spisovnost v České republice. In: Epištoly o jazyku a jazykovede. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešově. 2011.
Svobodová, J. Jazyk ve společnosti - iluze a realita. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Smolenice: Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra SAV. 2011.
Svobodová, J. Jazyková kultura a kulturnost. In: Slovenčina nielen ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava: Filozofická fakulta UK v Bratislavě. 2011.
Svobodová, J. Názory a pohledy na spisovnou češtinu. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2011.
Svobodová, J. Our Czech language. In: Marketing Communications. Vysoká škola finanční a správní v Praze, 2011. s. 1-10. ISBN 978-80-7408-055-5.
Svobodová, J. Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava: Filozofická fakulta UK v Bratislavě. 2010.
Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, D. a Svobodová, J. Čeština pro učitele. 2010.
Svobodová, J. Dnešní spisovná čeština a její vnímání v českém prostředí. In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě. 2010.
Svobodová, J. Jazyk, společnost a spisovnost dnes. In: Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2010.
Svobodová, J. Perspektivy češtiny a spisovnost kolem nás i v nás: K 90. narozeninám Franiška Daneše. In: Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010. Karolinum, 2010. s. 305-310. ISBN 978-80-246-1756-5.
Novák, R., Kuldanová, P., Svobodová, J., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Hyplová, J., Šink, R., Sekerová, K. a Homolová, K. Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 149 s. ISBN 978-80-7368-920-9.
Svobodová, J. Spisovná čeština a výsledky sociolingvistického průzkumu. In: Minulost a budoucnost v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulty UJEP v Ústí nad Labem. 2010.
Svobodová, J. Škola jako zdroj mluvních vzorů i komunikační pestrosti. In: Odborová didaktika v príprave a ďalšom vzdelávaní učiteĺa materinského jazyka a litratúry. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberku, 2010. Katolická univerzita v Ružomberku, 2010. s. 419-429. ISBN 978-80-8084-562-9.
Svobodová, J. Trvá kouzlo jazyka?. Didaktické studie. 2010, roč. 2, s. 52-62. ISSN 1804-1221.
Svobodová, J., Svobodová, D. a Gejgušová, I. Zdroje a cíle jazykové popularizace. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7368-916-2.
Svobodová, J. Barvy zimy. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 18, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Co je jako dřív?. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 84, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Cukr a bič: Jak s námi laškuje zima. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 7, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. a Šink, R. Čeština - jazyk slovanský 3 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Svobodová, J. Čeština na talířku (24): Příjmení vdaných žen. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 2, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (26): Návraty slov s otazníkem. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 14, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (28): Vývoj a vývin. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 26, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (31): Po čem voní vesmír?. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 43, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (33): Konzilium není koncil. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 59, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (35): Přípitek ke dvacátým narozeninám. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 66, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (36): Když mnohomluvnost překáží. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 72, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (37): Reklamní apríl. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 79, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (46): Blíží se konec školního roku. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 135, s. 23-23. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (49): Pozdravy vhodné i méně vhodné. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 153, s. 23-23. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (50): O oslovení při psaní dopisů. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 162, s. 23-23. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Fenomén spisovnosti aktuálně: spisovná čeština v očích dospělých a mládeže. In: Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta v Ostravě, 2009. s. 78-83. ISBN 978-80-7368-765-6.
Svobodová, J. Fenomén spisovnosti aktuálně: spisovná čeština v očích dospělých a mládeže. In: Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Svobodová, J. Hodnota spisovné češtiny očima školní mládeže. In: Mládež a hodnoty 2008. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta, 2009. Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta, 2009. s. 77-82. ISBN 978-80-7409-027-1.
Svobodová, J. Humorem proti kapsářům?. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 59, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Já, my a spisovnost. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře - 1. díl, část jazykovědná. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ˇUstí nad Labem, 2009. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ˇUstí nad Labem, 2009. s. 69-73. ISBN 978-80-7414-131-7.
Svobodová, J. Já, my a spisovnost. Český jazyk a literatura. 2009, roč. 59, č. 4, s. 180-184. ISSN 0009-0786.
Svobodová, J. Jak jsem se styděla za první letošní omyl. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 15, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Homolová, K., Novák, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury. 2009.
Svobodová, J. Nečas mezi nezimou a nejarem. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 63, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. O spisovné češtině z generačního pohledu. In: Slovanské studie XIII - Studia Slavica XIII. Ostrava: Ostravská univerziota v Ostravě a Uniwersytet Opolski, 2009. Ostravská univerziota v Ostravě a Uniwersytet Opolski, 2009. s. 91-96. ISBN 978-80-7368-742-7.
Svobodová, J. Očíslovaný svět. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 6, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Perspektivy češtiny a spisovnost kolem nás i v nás. In: Užívání a prožívání jazyka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR a Jazykovědné sdružení ČR. 2009.
Svobodová, J. Prestiž spisovné češtiny ve světle představ, příkazů a zákazů. In: Eurolingua & Eurolitteraria 2009. Technická univerzita v Liberci, 2009. s. 143-148. ISBN 978-80-7372-544-0.
Svobodová, J. Putování za posypovou solí. Moravskoslezský Deník. 2009, č. 55, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Spisovná čeština jako fenomén dnešní doby. In: Čeština - jazyk slovanský 3. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta v Ostravě, 2009. s. 164-11. ISBN 978-80-7368-662-8.
Svobodová, J. Škola jako zdroj mluvních vzorů i komunikační pestrosti. In: Odborová didaktika v príprave a ďalšom vzdelávaní učiteĺa materinského jazyka. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. 2009.
Svobodová, J. Universidad de La Laguna. 2009.
Svobodová, J. Ať žijí malý oslavenci!. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 127, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Autobusová poradna pro (ne)zájemce. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 245, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Broskvičky v miniaturních barevných plavkách. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 145, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Cestička jako fata morgána. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 159, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Co děti roztomile spletly. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 188, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Co všechno zvládne moderní tatínek. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 116, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Černá kaňka na krásném svinovském nádraží. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 105, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Česká média a slovenština. In: Hovorená podoba jazyka v médiách. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2008. Filozofická fakulta UKF, 2008. s. 36-42. ISBN 978-80-8094-293-9.
Svobodová, J. Český jazyk - pracovní sešit pro 8. ročník. 2008.
Svobodová, J. Český jazyk - učebnice pro 8. ročník. 2008.
Svobodová, J. Čeština na talířku (01): Speciality jedna báseň. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 174, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (02): Reklamy ve schránce. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 180, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (03): Zraněné koleno, bolavé rameno.... Moravskoslezský Deník. 2008, č. 186, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (04): Jak je to s našimi koleny a rameny. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 192, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (05): Chybička se občas vloudí.... Moravskoslezský Deník. 2008, č. 198, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (06): Čeho je moc, toho je příliš.... Moravskoslezský Deník. 2008, č. 204, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (07): Nesnáze se slovy. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 210, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (08): Náhledněte do novin, jak je to se slovesy. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 216, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (09): Když koně soutěží. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 222, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (10): Novorozenci už neplatí. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 228, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (11): Vlivy slov zblízka i zdaleka. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 234, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (12): Netrápí vás afty?. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 240, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (13): Datum svatby na prstýnku. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 246, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (14): Hrdost a oprávněná pýcha. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 252, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (15). Moravskoslezský Deník. 2008, č. 257, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (16): O nakupování prostřednictvím internetu. 2008, č. 263, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (20): O co bývá eminentní zájem?. 2008, č. 286, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (22): Vánoční tradice trochu jinak. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 298, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čeština na talířku (23): Vtipy chtěné i nechtěné. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 301, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Domečky v zahradách a zdánlivé jaro. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 18, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Doušek dýmu neuškodí?. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 221, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Dříve a dnes: Dej si klamerku na nos. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 143, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí. Disertační práce. 2008.
Svobodová, J. Hochschule Zittau/Görlitz v Zittau. 2008.
Svobodová, J. Inkoustové pozdní odpoledne. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 291, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Jak jsem se (ne)udusila v autobuse. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 84, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Jak se stát docela nevinným. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 40, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Jak vypadá rodičovské pouto?. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 177, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Jak zazáří mediální hvězdička. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 220, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Jestlipak bude vytoužená cestička?. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 136, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Jít blátem, anebo kaskadérsky mimo přechod. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 117, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Kam padají jablka čili Léta zrání. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 10, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Kam sahají kořeny dnešní katedry českého jazyka a literatury s didaktikou?. In: 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 138-139. ISBN 978-80-7368-616-1.
Svobodová, J. Kdy se formuje vztah školní mládeže ke spisovné češtině?. In: Didaktika řečové a neřečové výchovy v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2008. Pedagogická fakulta UJEP, 2008. s. 30-35. ISBN 978-80-7414-088-4.
Svobodová, J. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži (sborník z konference). 2008.
Svobodová, J. Konverzace na WWW chatu. 2008.
Svobodová, J. Kouzelná vůně dávných vzpomínek. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 157, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Krásně zmrzlé prádlo. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 1, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Kup si neoprén, chodecký červe!. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 136, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Letní úmysly a domácí pořádek. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 195, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Léto na baterky: Ovladač na počasí. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 187, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Malé staročeské návraty. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 79, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Modernizace výuky mateřštiny a nová média. In: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 2008.
Svobodová, J. Modernizace výuky mateřštiny a nová média. In: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. Prešovská univerzita v Prešove, 2008. s. 471-481. ISBN 978-80-8068-795-3.
Svobodová, J. Mužský úhel pohledu. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 146, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Myslíte, že láska prochází žaludkem?. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 38, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Na přelomu roku netradičně. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 8, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Nabubřelé ceny. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 19, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Nastavovaná zima udeřila. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 72, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Nostalgie v podzimním šeru. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 251, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. O daru prozíravosti: Jak jsme si poradili v cizině. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 212, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. O dojídání neboli Prokletá zimní váha. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 15, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. O lidech u dráhy: Moje (ne)couvání až do Prahy. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 215, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. O sobcích a naivkách. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 120, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Obláčky u pusy - jako v komiksu. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 52, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Parníček: Závidět se nemá. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 274, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Pekařky a cukrářky mezi námi. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 178, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Pestrobarevná hitparáda. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 63, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Pět zlatých kostek. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 49, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Plevelný hluk. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 68, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Počasí se nedá koupit ani zkorumpovat. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 147, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Poděkování: oblíbenou pokrývku hlavy jí zachránili. Opavský Deník. 2008, č. 72, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Podívejte, jak nám roste!. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 144, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Podzimní kouzlo nechtěného. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 230, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Poloslunce, polodéšť. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 56, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Postava jako vystřižená z románu. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 155, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Poznámky o postoji ke spisovné češtině. In: Člověk - jazyk - text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. Jihočeská univerzita, 2008. s. 71-74. ISBN 978-80-7394-075-1.
Svobodová, J. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy. 2008.
Svobodová, J. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy. 2008.
Svobodová, J. Proměny a nástrahy moderního nakupování. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 170, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Prvomájový příběh. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 102, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Ranní běh s větrem o závod. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 42, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Ranní napětí u přechodu pro chodce. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 111, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Rej slev a síla předsevzetí. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 163, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Rozdíly se stírají. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 59, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Rozpačitá zima. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 302, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Rozumíte staročesky?. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 81, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada jazykovědná. 2008.
Svobodová, J. Sedmikráskové vojsko. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 77, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. a Kuldanová, P. Slovo o mluveném slově v českých médiích. In: Slovo o slove . Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. s. 10-16. ISBN 978-80-8068-752-6.
Svobodová, J. Spací pauza. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 160, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Specifické rysy výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí. Disertační práce. 2008.
Svobodová, J. Stupně vítězů pro vánoční dárky. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 9, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Šálivá slova reklamy. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 264, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Štafeta humoru a úsměvů. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 227, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Už nechci nosit šaty podoby stanu. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 23, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Už sekáči jedou.... Moravskoslezský Deník. 2008, č. 153, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Zimní nálada a její výkyvy. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 14, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Zimní výjev ze sídliště. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 48, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Zkoušky školní versus zkoušky životní. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 27, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Žádný strach, však se zase prodereme na Zem!. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 25, s. 6-6. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Žena jako tichošlápek. Moravskoslezský Deník. 2008, č. 253, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Barevné vlajkové signály z balkonů. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 180, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Bouřka. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 134, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Co dělat, když prostě nejsou lidi. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 191, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Co mě napadá v plné tramvaji. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 167, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Česká média a slovenština. In: Hovorená podoba jazyka v médiách. Nitra: FF UKF Nitra. 2007.
Svobodová, J. Čeština na WWW chatu. 2007.
Svobodová, J. Čistírenský příběh na pokračování. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 225, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Čtyřlístek pro štěstí. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 120, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Dámy, braňme se svodům!. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 84, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Dědečkovi by bylo 105 let. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 116, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Dlouhé, střední, krátké. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 173, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Docela obyčejné čekání na sníh. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 254, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. 2007.
Svobodová, J. Ferrari aspoň na obrázku. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 279, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Houpavé počasí. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 246, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Chcete na padáčku ufrnknout starostem všedního dne?. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 121, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Chodec na přechodu - nahý v trní. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 261, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Chvála nedělnímu pohybu. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 200, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Jak mě opět dostihla móda. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 138, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Jarní pocit v listopadu. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 277, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Jazyk a spisovnost v souvislostech doby. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: FF UK Bratislava. 2007.
Svobodová, J. Jazyk a spisovnost v souvislostech doby. In: Jazyk a komunikácia v súvislostich II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6.- 7. 9. 2007 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.. Bratislava: FF Univerzity Komenského, 2007. FF Univerzity Komenského, 2007. s. 58-65. ISBN 978-80-223-2427-4.
Svobodová, J. Jazyková kultura. Distanční text. 2007.
Svobodová, J. Jediná růžička z lásky. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 117, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. K jazykovědným polemikám. In: Eurolingua & Eurolitteraria 2006. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 72-78. ISBN 978-80-7372-182-4.
Svobodová, J. Kam zmizel košatý petrklíč?. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 103, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Kamarádovo (k)rušné léto. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 210, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Když je den nepříjemně šedivý.... Moravskoslezský Deník. 2007, č. 276, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Když se tchyně raduje.... Moravskoslezský Deník. 2007, č. 88, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Klobouk z Opavy. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 86, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. a Homolová, K. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži [Konference]. Ostrava - PdF OU, Česká republika. 2007.
Svobodová, J. Kopretiny, kopretina.... Moravskoslezský Deník. 2007, č. 137, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Kouzlo docela obyčejných věcí. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 112, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Krásně žlutý koberec. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 259, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Kterak mažoretky cestovaly autobusem. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 130, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Kubíku, jsi vítěz. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 152, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Letní rozhovor nad fotkami. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 155, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Lidské oči. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 104, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Můj mlsný kamarád a sladká reklama. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 287, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Na pískovišti. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 120, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Nádraží je přístav. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 119, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Naštěstí nedošlo k nehodě. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 237, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Navrhuji svátek pro zubaře. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 102, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Netradiční letní procházka. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 195, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Nová spolužačka po 40 letech. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 273, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. O svatbách dvou typů. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 90, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Oblečené domy se už nebojí zimy. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 270, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Oblíbené Vánoce v bílém aneb Pocukrovaný svět. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 288, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Oko do duše okno. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 176, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Opuštěné houpačky a nová hřiště. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 181, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Osobní bilancování aneb Kolik má život krás. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 297, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Otevírám soukromou sbírku pokladů. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 189, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Pejsci na procházce. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 177, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Pohádkový prožitek. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 127, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Povídání o galerii, kterou nosíme v sobě. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 290, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Povídání o hroších a lidech. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 186, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Pozdrav pro paní, která se nejmenuje Eva. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 95, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Prší? Pár kapek mě přece nezabije.... Moravskoslezský Deník. 2007, č. 123, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Příjemný úsměv sluší každému. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 132, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Půvabné manekýnky s nápadnými náušnicemi. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 164, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Ranní optimisté, pesimisté a realisté. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 208, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. S písničkou se jezdí líp. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 154, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Staré s novým: Tichý souboj, anebo soulad?. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 214, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Šťastná pohádka o parkování ve městě. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 157, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Tři oříšky pro popelku na našem sídlišti. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 203, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. U pokladny stála. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 249, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. V nebeském chrámu pod hvězdami. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 145, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. V panenkovém království. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 158, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Vrak konečně zmizel!. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 235, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Vůně nedělního poledne. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 179, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Zdá se, že svět se nějak zmenšil. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 162, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Zpytavý pohled zpod klobouku. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 299, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Zvuky a hluky domova. Moravskoslezský Deník. 2007, č. 230, s. 7-7. ISSN 1213-5577.
Svobodová, J. Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. 2006.
Svobodová, J. Čtenářská gramotnost žáků ZŠ jako aktuální fenomén. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v zrcadle času. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2006. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 205-213. ISBN 80-7368-271-0.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro základní školy. 2006.
Svobodová, J. Filozofická fakulta PU v Prešove. 2006.
Svobodová, J. a Sekerová, K. Jak psát projekty česky a srozumitelně. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich tendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 192-195. ISBN 80-7368-200-1.
Svobodová, J. K pasivnímu bilingvismu dětí v česko-slovenském prostoru. In: Slovo o slove, ročník 12. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. s. 17-22. ISBN 80-8068-491.
Svobodová, J. a Gejgušová, I. K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice. In: Stretnutie 3 - odborovodidaktický seminár. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB. 2006.
Svobodová, J. a Gejgušová, I. K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice. Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2006, roč. 53, s. 24-29. ISSN 1335-2040.
Svobodová, J. a Gejgušová, I. Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka. In: Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2006. Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2006. s. 31-45. ISBN 80-8084-082-2.
Svobodová, J. a Gejgušová, I. The Communication Component in the Training of Future Mother-tongue Teachers. The New Educational Rewiew. 2006, roč. 8, č. 5, s. 151-162. ISSN 1732-6729.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro základní školy. 2006.
Svobodová, J. a Kuldanová, P. Veřejný projev a jeho prezentace. Distanční text. 2006.
Metelková Svobodová, R. a Svobodová, J. Základy české syntaxe. Distanční text. 2006.
Svobodová, J. Čeština a slovenština v kontaktu. In: Západoslovanské jazyky ve 21. století 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 139-148. ISBN ISBN 80-7368-158-7.
Svobodová, J. Čeština a škola v čase přítomném. In: Čas v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005. UJEP Ústí nad Labem, 2005. s. 220-226. ISBN 80-7044-716-8.
Svobodová, J. Filozofická fakulta UKF v Nitre. 2005.
Svobodová, J. Interpunkční pravopis a výuka syntaxe. In: Syntax a jej vyučovanie III. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 13. 9. 2005 na FF UKF v Nitre. Nitra: FF UKF, 2005. FF UKF, 2005. s. 177-183. ISBN 80-8050-930-1.
Svobodová, J. Interpunkční pravopis a výuka syntaxe. In: Syntax a jej vyučovanie III.. Nitra: FF UKF. 2005.
Svobodová, J. K pojetí spisovnosti dříve a dnes. In: Západoslovanské jazyky v 21. storočí 1. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. s. 192-200. ISBN 80-8083-154-8.
Gejgušová, I. a Svobodová, J. Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatury. 2005, roč. 52, č. 10, s. 21-29.
Svobodová, J. a Gejgušová, I. Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka. In: Odborová didaktika. Ružomberok: Katolická univerzita Ružomberok. 2005.
Svobodová, J. Norma, komunikace a škola: stav a perspektivy v českém prostředí. In: Čeština - jazyk slovanský 2. Sborník z příspěvků odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a katedrou slavistiky FF OU 10. 11. 2005. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta OU, 2005. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta OU, 2005. s. 5-14. ISBN 80-7368-122-6.
Svobodová, J. Normy školské komunikace. In: Komunikace - styl - text. Sborník z 1. mezinárodní lingvistické konference, České Budějovice 20.- 22. září 2005.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005. Jihočeská univerzita, 2005. s. 221-226. ISBN 80-7040-819-7.
Svobodová, J. Pedagogická fakulta PU v Prešove. 2005.
Svobodová, J. Synové a milenci. David Herbert Lawrence. Do češtiny přeložila Kateřina Hilská. 2005.
Svobodová, J. Český pravopis a interpunkce. In: Sborník prací FF OU, 214. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 173-177. ISBN 80-7042-664-0.
Svobodová, J. Čeština a slovenština v kontaktu. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi ve společné Evropě. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 82-85. ISBN 80-7368-001-7.
Svobodová, J. Interpunkční pravopis na počátku školní výuky mateřštiny. In: Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF PU. Prešov: Prešovská univerzita, 2004. Prešovská univerzita, 2004. s. 130-137. ISBN 80-8068-290-9.
Svobodová, J. Jazyk a komunikace - vzdělávání a výchova. In: Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů - teorie a současná praxe. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostrava, 2004. Pedagogická fakulta Ostrava, 2004. s. 7-25. ISBN 80-7042-361-7.
Svobodová, J. K proměnám a konstantám prestiže spisovnosti. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2004. Prešovská univerzita v Prešove, 2004. s. 30-36. ISBN 80-8068-271-2.
Svobodová, J. Lokálové konstrukce ve struktuře věty. Recenze.. Naše řeč. 2004, roč. 87, č. 4, s. 214-215. ISSN 80-7044-498-3.
Svobodová, J. Spisovnost a mluvní vzory mládeže. In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy.. Brno - Šlapanice: Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 370-377. ISBN 80-210-3568-4.
Svobodová, J. Česká a slovenská interpunkce ruku v ruce. In: Inovácie v škole 2003. Podbanské: Združenie Orava. 2003.
Svobodová, J. Česká interpunkční cvičení s klíčem (dotisk). 2003.
Svobodová, J. Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky. 2003.
Svobodová, J. Frazeologie ve slovní zásobě žáků - šance, nebo ohrožení?. In: Skola - szance i zagrozenia w dobie globalizacji: Horyzonty edukacji jezykowej, literackiej i kulturowej 2001-11-26 Polský Těšín. Cieszyn: Uniwersytet Šlaski Filia w Cieszynie, 2003. Uniwersytet Šlaski Filia w Cieszynie, 2003. s. 101-106. ISBN 83-88410-20-2.
Svobodová, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Dotisk 1.vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, 2003. Spisy Ostravské univerzity. 168 s. ISBN 80-7042-175-4.
Svobodová, J. K proměnám a konstantám prestiže spisovnosti. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 2003.
Svobodová, J. Komunikace a škola (Komunikace versus systém při školní výuce mateřštiny). In: Komunikácia a text: Komunikácia a text 2001-11-15 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita, 2003. Prešovská univerzita, 2003. s. 85-90. ISBN 80-89038-21-2.
Svobodová, J. Metodická příručka k učebnici Čeština s překvapením pro 5. ročník ZŠ. 2003.
Svobodová, J. Okraj a střed ve výuce mateřštiny. In: Okraj a střed v jazyce a literatuře: Okraj a střed v jazyce a literatuře 2002-09-03 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2003. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2003. s. 258-262. ISBN 80-7044-479-7.
Svobodová, J. Pedagogická fakulta PU v Prešove. 2003.
Svobodová, J. Počátky komunikační výuky mateřštiny. In: Inovácie v škole: Inovácie v škole 2002-11-15 Štrbské pleso. Dolný Kubín: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2003. Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2003. s. 94-102. ISBN 80-968664-3-5.
Svobodová, J. Pravopis jako integrovaná složka komunikačně pojaté výuky mateřštiny. In: Slovo o slove . Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, 2003. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, 2003. s. 85-90. ISBN 80-8068-119-6.
Svobodová, J. Průvodce českou interpunkcí. 2003.
Svobodová, J. Rozumíme si ještě navzájem? Malý praktický příspěvek k současnému česko-slovenskému pasivnímu bilingvismu. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v proměnách doby: Komunikace s dětmi v proměnách doby 2003-11-21 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 10-15. ISBN 80-7042-305-6.
Kuldanová, P., Novák, R., Svobodová, D., Svobodová, J. a Rosová, M. Čeština po síti. 2002.
Hubáček, J., Jandová, E. a Svobodová, J. Čeština pro učitele, 3. vydání. 2002.
Svobodová, J. Jazyk a jazyková komunikace nově. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi.: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi 2002-11-22 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2002. PdF OU, 2002. s. 83-85. ISBN 80-7090-085-1.
Svobodová, J. Jazyk a jazyková komunikace nově - prvky hry ve školní výuce mateřštiny. 2002.
Svobodová, J. a Kuldanová, P. Jazyková kultura dnešních dní. 2002.
Svobodová, J. Ke komplexnosti ve výuce mateřštiny. In: Stretnutie I.. Banská Bystrica: PdF UMB. 2002.
Svobodová, J. Ke komplexnosti ve výuce mateřštiny. In: Stretnutie I: Stretnutie I 2002-09-12 Banská Bystrica. Banská Bystrica: PdF UMB, 2002. PdF UMB, 2002. s. 183-189. ISBN 80-7042-218-1.
Svobodová, J. Pedagogická fakulta PU v Prešove. 2002.
Svobodová, J. Počátky komunikační výuky mateřštiny. In: Inovácia 2002. Štrbské Pleso, Slovensko: Združenie Orava. 2002.
Svobodová, J. Uplatnění terminologie v učebnicích mateřštiny pro žáky mladšího školního věku. In: Školská jazykovědná terminologie: Školská jazykovědná terminologie 2001-11-29 Praha. Praha: PdF UK a Jazykovědné sdružení ČR, 2002. PdF UK a Jazykovědné sdružení ČR, 2002. s. 100-103. ISBN 80-7290-095-1.
Svobodová, J. Cesty ke komunikaci. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Cesty ke komunikaci: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Cesty ke komunikaci 2000-11-23 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 342-343. ISBN 80-7042-183-5.
Svobodová, J. Česká skladba pro studenty učitelství (2. vydání). 2001.
Svobodová, J. Čeština jako mateřština. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Cesty ke komunikaci: Čeština - jazyk slovanský 2001-11-22 Ostrava. Ostrava: Čeština - jazyk slovanský, 2001. Čeština - jazyk slovanský, 2001. s. 13-17. ISBN 80-7042-194-0.
Svobodová, J. Frazeologie ve slovní zásobě žáků - šance, nebo ohrožení?. In: Skola - szanse i zagrozenia w dobie globalizacji. Cieszyn: Slezská univerzita Katowice. 2001.
Svobodová, J. Iniciátory a retardátory ve výukovém dialogu. In: Konec a začátek v jazyce a literatuře: Konec a začátek v jazyce a literatuře 2001-12-12 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: UJEP, 2001. UJEP, 2001. s. 153-157. ISBN 80-7044-370-7.
Svobodová, J. Komunikace a škola (Komunikace versus systém při školní výuce mateřštiny). In: Komunikácia a text. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 2001.
Svobodová, J. Komunikační výchova v mateřštině - předpoklady, cíle a výsledky. In: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum 2001-06-27 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 348-354. ISBN 80-7042-181-9.
Svobodová, J. Vtip, vtipnost a humor při výuce mateřštiny. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Humor ve světě dětí. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 55-59. ISBN 80-7042-195-9.
Svobodová, J. Význam jazykové kompetence v cestovním ruchu. In: Region - služby - cestovní ruch: Region - služby - cestovní ruch 2001-04-10 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 342-343. ISBN 80-7042-580-6.
Höflerová, E. a Svobodová, J. Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku. Český jazyk a literatura. 2000, roč. 51, č. 4, s. 171-176. ISSN 0009-0786.
Svobodová, J. Čeština s překvapením pro 4. ročník základní školy. 2000.
Svobodová, J. Čeština s překvapením pro 5. ročník základní školy. 2000.
Svobodová, J. Fakulta humanitných a prírodných vied a Filozofická fakulta PU v Prešove. 2000.
Svobodová, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, 2000. Spisy Ostravské univerzity. 168 s. ISBN 80-7042-175-4.
Svobodová, J. Kudy se má ubírat výuka mateřštiny?. In: Člověk - jazyk - výchova a vzdělání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 63-66. ISBN 80-7042-159-2.
Svobodová, J. Metodická příručka k učebnici Čeština s překvapením pro 4. ročník ZŠ. 2000.
Svobodová, J. O dialogu ve školním prostředí. In: Język w przestrzeni edukacyjnej. Katowice: Uniwersytet Śląski: Katowice: Uniwersytet Śląski, 2000. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2000. s. 111-115. ISBN 83-226-0951-5.
Svobodová, J. Specifika nových učebnic mateřského jazyka. Moderní vyučování. 2000, č. 6, s. 15-15. ISSN 1211-6858.
Höflerová, E. a Svobodová, J. Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku. In: Výraz a význam v jazyku. Prešov: FF Prešovskej univerzity. 1999.
Svobodová, J. Fakulta humanitných a prírodných vied a Filozofická fakulta PU v Prešove. 1999.
Svobodová, J. Jinakost a mluvní vzory v komunikaci. In: UJEP Ústí n. Labem: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře 1998-09-08 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: UJEP Ústí n. Labem, 1999. UJEP Ústí n. Labem, 1999. s. 29-32. ISBN 80-7044-240-9.
Svobodová, J. Komplexní přístup k výuce mateřštiny na 1. stupni ZŠ. In: PdF OU: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita, 1999. Pedagogická fakulta Ostravská univerzita, 1999. s. 50-51. ISBN 80-7042-151-7.
Höflerová, E. a Svobodová, J. Komunikační kompetence v mateřském jazyce. 1999.
Svobodová, J., Höflerová, E. a Frydrychová, M. Mluvená čeština ve veřejných projevech očima žáků a studentů. Čeština doma a ve světě. 1999, č. 7, s. 109-112. ISSN 1210-9339.
Svobodová, J. Mohou učebnice mateřského jazyka ukázat cestu ke čtenářství?. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1999. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 66-70. ISBN 80-7042-151-7.
Svobodová, J. Několik poznámek k recepci českých frazémů u dětí. In: PdF OU: Sborník prací FF Ostravské univerzity . Ostrava: PdF Ostravská univerzita, 1999. PdF Ostravská univerzita, 1999. s. 211-221. ISBN 80-7042-526-1.
Hubáček, J., Jandová, E. a Svobodová, J. Čeština pro učitele, 2. vydání. 1998.
Svobodová, J. a Klímová, K. Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník ZŠ. 1998.
Svobodová, J. Jaroslav Hubáček jubiluje. Český jazyk a literatura. 1998, roč. 49, s. 189-190. ISSN 0009-0786.
Svobodová, J. a Klímová, K. Ke komunikačnímu aspektu ve výuce mateřštiny. In: Cesty k tvořivé škole. Brno: PF Masarykova univerzita, 1998. PF Masarykova univerzita, 1998. s. 218-221. ISBN 80-210-1938-7.
Svobodová, J. a Klímová, K. Metodická příručka k učebnici Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník ZŠ. 1998.
Svobodová, J., Höflerová, E. a Frydrychová, M. Mluvená čeština ve veřejných projevech z pohledu žáků a studentů. In: Pedagogické vědy 5, 177 - 1998 . Ostrava: PdF Ostravská univerzita, 1998. PdF Ostravská univerzita, 1998. s. 75-80. ISBN 80-7042-137-1.
Svobodová, J. O patřičnosti v jazyce. 1998.
Svobodová, J. a Klímová, K. Pracovní sešit k učebnicím Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. a 3. ročník ZŠ. 1998.
Svobodová, J., Höflerová, E. a Frydrychová, M. Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci. 1998.
Svobodová, J. Verbální a neverbální složky výukového dialogu. In: Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego nr 1996: Kultura-Jezyk-Edukacja T. 2 1996-09-24 Katowice. Katowice: Universytet Slaski Katowice, 1998. Universytet Slaski Katowice, 1998. s. 259-270. ISBN 83-226-0793-8.
Svobodová, J. Česká interpunkční cvičení s klíčem. 1997.
Svobodová, J. a Klímová, K. Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník ZŠ. 1997.
Svobodová, J. a Klímová, K. Metodická příručka k učebnici Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník ZŠ. 1997.
Svobodová, J. Několik aktuálních poznámek k prefixaci a kompozici v současné češtině. In: Slovo, 4. Sborník příspěvků z odborného semináře Prefixace a kompozice v slovotvorné soustavě češtiny . Brno: Katedra bohemistiky PdF MU v Brně, 1997. Katedra bohemistiky PdF MU v Brně, 1997. s. 35-37. ISBN není.
Svobodová, J. a Höflerová, E. Neverbální složky výukového dialogu. In: Štylistika neverbálnej komunikácie: Štylistika neverbálnej komunikácie 1996-02-15 Bratislava. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1997. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1997. s. 228-235. ISBN 80-88868-20-3.
Höflerová, E., Svobodová, J. a Frydrychová, M. Salon moravskoslezský. O mluvené češtině na Ostravsku [Televizní relace].. 1997.
Svobodová, J., Höflerová, E. a Frydrychová, M. Vztah žáků a studentů k mluvené češtině. Regionální revue. Časopis pro společenské vědy. 1997, č. 2, s. 38-46. ISSN 1210-8340.
Hubáček, J., Jandová, E. a Svobodová, J. Čeština pro učitele. 1996.
Svobodová, J. Jak dál v tvorbě učebnic mateřštiny. In: 4. Sborník prací PdF Ostravské univerzity: Pedagogické vědy . Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. Ostravská univerzita, 1996. s. 93-97. ISBN 80-7042-107-X.
Svobodová, J. Jazyková specifika školního dialogu. In: Philologica 3. Zborník PdF v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach . Prešov: Prešovská univerzita, 1996. Prešovská univerzita, 1996. s. 185-192. ISBN 80-88697-29-8.
Svobodová, J. Mluvená spisovnost ve škole. In: Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci: Spisovnost a nespisovnost dnes 1995-01-17 Brno - Šlapanice. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 246-249. ISBN 80-210-1304-4.
Svobodová, J. a Höflerová, E. Neverbálne zložky vyučovacieho dialógu. Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1996, č. 42, s. 265-272. ISSN 0231-6870.
Svobodová, J. a Höflerová, E. Neverbální složky výukového dialogu. In: Štylistika neverbálnej komunikácie. Bratislava. 1996.
Svobodová, J. Oslovování a antroponyma ve školním dialogu. In: 12. onomastická konferencia a 6. seminár Onomastika a škola. Zborník referátov: Majtán, M. a Ruščák, F. (Eds.) 12. onomastická konferencia a 6. seminár Onomastika a škola. Zborník referátov. 1995-10-25 Prešov. Prešov: PF UPJŠ Prešov, 1996. PF UPJŠ Prešov, 1996. s. 51-54. ISBN 80-88885-04-3.
Svobodová, J. Učebnice, které mě nenechávají v klidu. Slovo. 1996, roč. 2, s. 26-30. ISSN není.
Svobodová, J. Učebnicový text a komunikace. In: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace 1995-09-13 Praha. Praha: PF UK Praha, 1996. PF UK Praha, 1996. s. 122-126. ISBN 80-86039-03-X.
Svobodová, J. Verbální a neverbální složky výukového dialogu. In: KOMUNIKACJA - DIALOG - EDUKACJA. Slezská univerzita Katovice, pobočka Polský Těšín. 1996.
Svobodová, J. Výuka mateřského jazyka a školská komunikace. In: Sociolingvist.a psycholingvist.aspekty jazykovej komumikácie: Sociolingvist.a psycholingvist.aspekty jazykovej komumikácie 1994-09-06 Banská bystrica. Bánská Bystrica: Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica-Fakulta humanitných vied 2. diel, 1996. Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica-Fakulta humanitných vied 2. diel, 1996. s. 154-164. ISBN 80-88825-42-3.
Svobodová, J. Filozofická a Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. 1995.
Svobodová, J. Jazykové špecifiká školského dialógu. In: Přednáška pro Slovenskou jazykovednou spoločnosť pri SAV, pobočka Prešov.. Prešov. 1995.
Svobodová, J. K některým jazykovým specifikám školské komunikace (včetně srovnání češtiny a polštiny při formulaci běžných výzev v komunikaci učitelů na českých školách a na školách s polským jazykem vyučovacím). Cieszyn (Polsko): Slezská univerzita. 1995.
Svobodová, J. Komunikační funkce výpovědi a školská komunikace. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993, 2. díl. Praha: Filozofická fakulta UK Praha, 1995. Filozofická fakulta UK Praha, 1995. s. 292-296. ISBN 80-85899-02-7.
Svobodová, J. Oslovování a antroponyma ve školním dialogu. In: Onomastika a škola. Prešov. 1995.
Svobodová, J. Výzvy a otázky ve výukovém dialogu učitele se žáky. Český jazyk a literatura. 1995, č. 45, s. 150-156. ISSN 0009-0786.
Svobodová, J. Česká skladba pro studenty učitelství. 1994.
Svobodová, J. Mluvenost a psanost z hlediska školní výuky. In: K diferenciaci současného mluveného jazyka: K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník 1994-09-21 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1994. Ostravská univerzita Ostrava, 1994. s. 204-208. ISBN 80-7042-438-9.
Svobodová, J. Školní výzvy v češtině a polštině. In: Česko-polské rozhovory. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 1994. UJEP Ústí nad Labem, 1994. s. 99-102. ISBN není.
Svobodová, J. Výuka mateřského jazyka a školská komunikace. In: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. Bánská Bystrica: Fakulta humanitných a prírodných vied a Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela v B. Bystrici. 1994.
Svobodová, J. a Höflerová, E. Významná konference o češtině. In: Pedagogické vědy . Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. Ostravská univerzita, 1994. s. 125-127. ISBN není.
Svoboda, A. a Svobodová, J. Jackie Collins: Americká hvězda. 1993.
Svobodová, J. Výzva a otázka v kontextu školního dialogu. In: Text a kontext: Text a kontext 1993-11-17 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita, 1993. Prešovská univerzita, 1993. s. 123-134. ISBN není.
Svobodová, J. Výzva a otázka v kontextu školního dialogu. In: Text a kontext. Prešov, PdF UPJŠ. 1993.
Svoboda, A. a Svobodová, J. Jackie Collins: Šance. 1992.
Svobodová, J. Řešené jazykové rozbory pro 6. ročník ZŠ. 1992.
Svobodová, J. Řešené jazykové rozbory pro 5. ročník ZŠ. 1991.
Svobodová, J. Specifika školské komunikace (se zaměřením na výzvu). In: Odaloš, P. - Petráš, V. (Eds.) Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: PdF, 1991. PdF, 1991. s. 270-275.
Svobodová, J. Specifika školské komunikace (se zaměřením na výzvu). In: PdF. Banská Bystrica. 1991.
Svobodová, J. Výzva a školské pojetí druhů vět. In: SP PFO, D 28. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 17-21.
Hubáček, J., Roztočilová, O. a Svobodová, J. Český jazyk pro studující učitelství v 1. - 4. ročníku základní školy. 1990.
Svobodová, J. Výzvové konstrukce v mluvených a psaných textech. In: Tektonika textu. Nitra. 1989.
Svobodová, J. Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy a jejich formální podoba. In: Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Praha: PdF KU, 1988. PdF KU, 1988. s. 171-176.
Svobodová, J. Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy ve vyjadřování studentů. In: SP PFO, D 25. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. Státní pedagogické nakladatelství, 1988. s. 47-58.
Svobodová, J. K syntaktické výstavbě současné české publicistické povídky. In: Jazyk a štýl literárneho textu. Nitra. 1987.
Svobodová, J. Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1987. Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě, sv. 60. 104 s. ISBN 14-224-88-87-87.
Svobodová, J. Syntaktické minimum. 1987.
Svobodová, J. Výzvové konstrukce v jazykových projevech žáků 5. - 8. ročníku ZŠ. In: SP PFO, D24. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Státní pedagogické nakladatelství, 1987. s. 57-69.
Svobodová, J. Způsoby jazykové realizace výzvy u dětí mladšího školního věku. In: SP PFO, D 23. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. Státní pedagogické nakladatelství, 1986. s. 55-64.
Svobodová, J. O systémových souvislostech imperativů a imperativních vět. In: SP PFO, D 21. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 61-76.
Svobodová, J. Pozice vokativních elementů a jejich typy v českých imperativních větách. In: SP PFO, D 20. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s. 3-25.
Svobodová, J. K sémantickým hodnotám imperativnosti. In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, D 16. Státní pedagogické nakladatelství, 1980. s. 11-22.


ZkratkaNázev předmětu
AJSJazyk a společnost
ASKDSociálně komunikační dovednosti
BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
BODProjekt - předmětové didaktiky
CEDZRČeština v didaktickém zrcátku
CESKSkladba
COZASČeština očima žáků základních školy
C3BSZBakalářská zkouška z čes.jazyka a liter.
C3CFRČeská frazeologie
C3CSJČesko-slovenské jazykové kontakty
C3SAJSpolečnost a jazyk
C3SYNČeská syntax
DMPLPomezní lingvistické disciplíny a škola
DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvis.
DRDISOdevzdání a obhajoba disertační práce
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe
MJAKOJazyková kultura a komunikace
MJAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
MP450Zapojení do mezinár. výzk. proj. A
MSCJ2Současný č. jazyk a jeho výv. tendence 2
MSJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
MSJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
NJSJazyk a společnost
NSKDSociálně komunikační dovednosti
OBDISObhajoba přípravné verze disertač. práce
PRJK1Jazyková komunikace a kultura řeči I.
PRJK2Jazyková komunikace a kultura řeči II.
PTVPXPublicistická tvorba v praxi
PUNCJČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURECČlánek recenzovaný v češtině
RECNAReceptář nápadů ke čtenářské gramotnosti
RKODOSociálně komunikační dovednosti
SKULRKultura řeči
SSCESSchůzky s češtinou - jazykové koutky
TUCVPTvor. učeb. češt. v praxi - aktu. a nám.
VK300Aktivní účast na nár. vědec. konferenci
VK450Aktivní účast na mezin. věd. konferenci
VP300Zapojení do národního výzk. proj. A
VP600Zapojení do národního výzk. proj. B
VYUKAVýuková činnost
VYUK1Výuková činnost 1
VYUK2Výuková činnost 2
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
2AKULJazyková kultura
2AVYJKapitoly z vývoje jazykovědy
2ESOUŘečnická soutěž
2OJKUAktuální otázky jazykové kultury
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2SREKJazyková specifika reklamního textu
2SZM2SZZ - Český jazyk a literatura s did.
22KULJazyková kultura
22VYJKapitoly z vývoje jazykovědy
22ZM2SZZ - Český jazyk a literatura s did.
3RBPPBohemistika a poradenská praxe
3REJZSeminář k základům jazykovědy
3RINTInterpunkční seminář
3RKLAČeská skladba
3RPOLJazyk a společnost
3RSTYPraktická stylistika
33AROČeské tvarosloví
33BPPBohemistika a poradenská praxe
33BZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33CJAVývoj českého jazyka
33JAZZáklady jazykovědy
33KLAČeská skladba
33KOLÚvod do korpusové lingvistiky
33LEXTvoření slov a česká lexikologie
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33PRAPravopisné repetitorium
33RITInterpunkční seminář
33RJAVývoj českého jazyka
33RLAČeská skladba
33STYPraktická stylistika
33SZJSeminář k základům jazykovědy
33TYLČeská stylistika
33UCJZvuková stránka českého jazyka
6BOPPBohemistika a poradenská praxe
6SKLAČeská mluvnice 2 - skladba
66KLAČeská mluvnice 2 - skladba
66OPPBohemistika a poradenská praxe
7AKULJazyková kultura v české edukač. realitě
77KULJazyková kultura v české edukač. realitě
9DMPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
9DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9DRDIOdevzdání a obhajoba disertační práce
9OBDIObhajoba přípravné verze disert. práce
9SZZDStátní doktorská zkouška
9LCSNLingv. charakteristika souč. němčiny
MJAKOJazyková kultura a komunikace
CESKSkladba
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe


AutorNázev práceTypRok
Lefenda GabrielaVnímání variantnosti v češtině u dětí a mládeže ve vztahu k vyjadřování v médiích a ke školní výucedisertační 2019 
Videnková PetraSyntaktické učivo v dnešní výuce češtinydiplomová 2019 
Samsely VeronikaZnalost české interpunkce u žáků základních školdiplomová 2018 
Kargerová EliškaSpisovná čeština v prostředí mateřské školydiplomová 2016 
Nováková LucieZnalost české interpunkce u žáků základních školdiplomová 2016 
Brezanská KristýnaVyjadřovací vzory v českém prostředídiplomová 2014 
Hanulík JiříDialog v současné veřejné komunikaci (spisovnost a nespisovnost v médiích)diplomová 2010 
Nedbal RadekDialog v současné veřejné komunikaci (spisovnost a nespisovnost v médiích)diplomová 2010 
Šír PavelAktuální stav popularizace češtiny v publikacích a médiíchdiplomová 2010 
Horecká ZuzanaVztah ke spisovnosti v českém prostředídiplomová 2009 
Juchelková EvaSpisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)diplomová 2009 
Rýdlová LenkaÚroveň znalosti českého pravopisu na 1. st. ZŠdiplomová 2009 
Skřivánek LukášSpisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)diplomová 2008 
Štěrbová EvaSpisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)diplomová 2008 
Adámková GabrielaPrestiž spisovnosti ve školním prostředídiplomová 2005 
Smolková LenkaNedostatky v mluvených projevech žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2005 
Bezová KamilaInternetové a knižní materiály jako zdroj informací o českém pravopisebakalářská 2018 
Januszková LeonaSyntaktická charakteristika titulků v českých médiíchbakalářská 2018 
Šanovcová SandraSyntaktická charakteristika českých mediálních titulkůbakalářská 2018 
Bačová PetraZkvalitňování komunikačních dovedností dětí v prostředí mateřské školybakalářská 2017 
Vilášková NicoleZkvalitňování komunikačních dovedností dětí v prostředí mateřské školybakalářská 2017 
Stolinský DarekZkoumání frekvence variantních jevů v češtiněbakalářská 2016 
Foltová MariePartnerské oslovování v dialogubakalářská 2015 
Dlouhá LenkaPředstavy školní mládeže o spisovné češtiněbakalářská 2013 
Durčáková BarboraVztah ke spisovnosti v českém prostředíbakalářská 2012 
Mokrá LucieAktuální stav vnímání spisovné češtinybakalářská 2012 
Sniehottová IvaVyjadřovací vzory v českém prostředíbakalářská 2012 
Brezanská KristýnaHodnota spisovné češtiny očima školní mládežebakalářská 2011 
Hadravová EvaVztah ke spisovné češtině - mezigenerační sondabakalářská 2011 
Hamplová MagdalenaVztah ke spisovnosti v prostředí české školybakalářská 2011 
Kiesewetterová EvaSpisovná čeština očima školní mládežebakalářská 2011 
Martináková LucieVztah ke spisovnosti v českém prostředíbakalářská 2011 
Laumerová HanaVztah ke spisovné češtině u žáků ZŠbakalářská 2010 
Peroutková AndreaVztah ke spisovné češtině - mezigenerační sondybakalářská 2010 
Tomášová TaťánaSpisovná čeština a mluvní vzory v prostředí MŠbakalářská 2010 
Wawroszová SvětlanaSpisovná čeština a mluvní vzory v prostředí MŠbakalářská 2010 


Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Didaktiky češtiny s komunikačními prvky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/2002 - 12/2003
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Komunikační kompetence v mateřském jazyce - výsledek jazykové výuky a výchovy
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci - vyjadřovací vzory mládeže
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1996 - 12/1997
PoskytovatelOstravská univerzita
Stavukončený
Jazyková specifika školské komunikace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1995 - 12/1995
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub