Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Jana Svobodová


titul, jméno, příjmení:
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
místnost, podlaží, budova:
SA 219, budova SA
funkce:
obor činnosti:
lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
telefon, mobil:
553 46 2639
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

jmenování profesorkou
ukončeno inaugurační řízení (jmenovací profesorské řízení) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko) pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika)
docentka pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko)
docentka pro obor český jazyk (jmenování); habilitační řízení na FF UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita)
CSc. - Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština - němčina
PhDr. - Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština - němčina
Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština - němčina
 

Zaměstnání, praxe

1992 – 2012
vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
1976 – dosud
Pedagogická fakulta v Ostravě, od r. 1991 součást Ostravské univerzity
1975 – 1976
středoškolská profesorka, Vojenské gymnázium J. Žižky v Moravské Třebové
 

Odborné zaměření

česká gramatika, zvl. syntax a komunikační funkce výpovědi
aplikovaná lingvistika a didaktika mateřského jazyka
jazyková specifika školské komunikace
jazyková kultura s obecnělingvistickým rámcem
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Lefenda Gabriela
Vnímání variantnosti v češtině u dětí a mládeže ve vztahu k vyjadřování v médiích a ke školní výuce
disertační
2019
Videnková Petra
Syntaktické učivo v dnešní výuce češtiny
diplomová
2019
Samsely Veronika
Znalost české interpunkce u žáků základních škol
diplomová
2018
Kargerová Eliška
Spisovná čeština v prostředí mateřské školy
diplomová
2016
Nováková Lucie
Znalost české interpunkce u žáků základních škol
diplomová
2016
Brezanská Kristýna
Vyjadřovací vzory v českém prostředí
diplomová
2014
Hanulík Jiří
Dialog v současné veřejné komunikaci (spisovnost a nespisovnost v médiích)
diplomová
2010
Nedbal Radek
Dialog v současné veřejné komunikaci (spisovnost a nespisovnost v médiích)
diplomová
2010
Šír Pavel
Aktuální stav popularizace češtiny v  publikacích a médiích
diplomová
2010
Horecká Zuzana
Vztah ke spisovnosti v českém prostředí
diplomová
2009
Juchelková Eva
Spisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)
diplomová
2009
Rýdlová Lenka
Úroveň znalosti českého pravopisu na 1. st. ZŠ
diplomová
2009
Skřivánek Lukáš
Spisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)
diplomová
2008
Štěrbová Eva
Spisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)
diplomová
2008
Adámková Gabriela
Prestiž spisovnosti ve školním prostředí
diplomová
2005
Smolková Lenka
Nedostatky v mluvených projevech žáků 1. stupně ZŠ
diplomová
2005
Jarischová Veronika
Syntaktické struktury ve slohových pracích žáků ZŠ
bakalářská
2022
Tančiboková Karin
Variantnost v češtině z pohledu učitelů a žáků ZŠ
bakalářská
2020
Bezová Kamila
Internetové a knižní materiály jako zdroj informací o českém pravopise
bakalářská
2018
Januszková Leona
Syntaktická charakteristika titulků v českých médiích
bakalářská
2018
Šanovcová Sandra
Syntaktická charakteristika českých mediálních titulků
bakalářská
2018
Bačová Petra
Zkvalitňování komunikačních dovedností dětí v prostředí mateřské školy
bakalářská
2017
Vilášková Nicole
Zkvalitňování komunikačních dovedností dětí v prostředí mateřské školy
bakalářská
2017
Stolinský Darek
Zkoumání frekvence variantních jevů v češtině
bakalářská
2016
Foltová Marie
Partnerské oslovování v dialogu
bakalářská
2015
Dlouhá Lenka
Představy školní mládeže o spisovné češtině
bakalářská
2013
Durčáková Barbora
Vztah ke spisovnosti v českém prostředí
bakalářská
2012
Mokrá Lucie
Aktuální stav vnímání spisovné češtiny
bakalářská
2012
Sniehottová Iva
Vyjadřovací vzory v českém prostředí
bakalářská
2012
Brezanská Kristýna
Hodnota spisovné češtiny očima školní mládeže
bakalářská
2011
Hadravová Eva
Vztah ke spisovné češtině - mezigenerační sonda
bakalářská
2011
Hamplová Magdalena
Vztah ke spisovnosti v prostředí české školy
bakalářská
2011
Kiesewetterová Eva
Spisovná čeština očima školní mládeže
bakalářská
2011
Martináková Lucie
Vztah ke spisovnosti v českém prostředí
bakalářská
2011
Laumerová Hana
Vztah ke spisovné češtině u žáků ZŠ
bakalářská
2010
Peroutková Andrea
Vztah ke spisovné češtině - mezigenerační sondy
bakalářská
2010
Tomášová Taťána
Spisovná čeština a mluvní vzory v prostředí MŠ
bakalářská
2010
Wawroszová Světlana
Spisovná čeština a mluvní vzory v prostředí MŠ
bakalářská
2010Hlavní řešitel
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období
1/2009 - 12/2011
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období
1/2002 - 12/2003
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období
1/1998 - 12/1999
Poskytovatel
MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období
1/1996 - 12/1997
Poskytovatel
Ostravská univerzita
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období
1/1995 - 12/1995
Poskytovatel
Pedagogická fakulta
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub