Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Jana Svobodová


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 219, budova SA
funkce:
obor činnosti:lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2639
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.janasvo.cz

Vzdělání:

 • 1975 Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1978 PhDr. – Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1985 CSc. – Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1989 docentka pro obor český jazyk (jmenování); habilitační řízení na FF UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita)
 • 2001 docentka pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko)
 • 2004 ukončeno inaugurační řízení (jmenovací profesorské řízení) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko) pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika)
 • 2005 jmenování profesorkou

Průběh zaměstnání:

 • 1975-1976 středoškolská profesorka, Vojenské gymnázium J. Žižky v Moravské Třebové
 • od 1976 Pedagogická fakulta v Ostravě, od r. 1991 součást Ostravské univerzity
 • od 1992 - vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU

Odborné zaměření:

 • česká gramatika, zvl. syntax a komunikační funkce výpovědi
 • aplikovaná lingvistika a didaktika mateřského jazyka
 • jazyková specifika školské komunikace
 • jazyková kultura s obecnělingvistickým rámcem

Graduační práce:

 • rigorózní práce (1978) Sémantické hodnoty imperativnosti
 • kandidátská disertační práce (1985) Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách
 • habilitační spis Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, ISBN 80-7042-175-4
 • habilitační přednáška (23. 4. 2001) Obecnělingvistický pohled na školskou komunikaci
 • inaugurační přednáška (14. 10. 2004) Obecnělingvistický pohled na konstanty a proměny prestiže spisovnosti
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
AJSJazyk a společnost
ASKDSociálně komunikační dovednosti
BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
BODProjekt - předmětové didaktiky
CEDZRČeština v didaktickém zrcátku
CESKSkladba
COZASČeština očima žáků základních školy
C3BSZBakalářská zkouška z čes.jazyka a liter.
C3CFRČeská frazeologie
C3CSJČesko-slovenské jazykové kontakty
C3SAJSpolečnost a jazyk
C3SYNČeská syntax
DMPLPomezní lingvistické disciplíny a škola
DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvis.
DRDISOdevzdání a obhajoba disertační práce
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe
MJAKOJazyková kultura a komunikace
MJAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
MP450Zapojení do mezinár. výzk. proj. A
MSCJ2Současný č. jazyk a jeho výv. tendence 2
MSJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
MSJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
NJSJazyk a společnost
NSKDSociálně komunikační dovednosti
OBDISObhajoba přípravné verze disertač. práce
PRJK1Jazyková komunikace a kultura řeči I.
PRJK2Jazyková komunikace a kultura řeči II.
PTVPXPublicistická tvorba v praxi
PUNCJČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURECČlánek recenzovaný v češtině
RECNAReceptář nápadů ke čtenářské gramotnosti
RKODOSociálně komunikační dovednosti
SKULRKultura řeči
SSCESSchůzky s češtinou - jazykové koutky
TUCVPTvor. učeb. češt. v praxi - aktu. a nám.
VK300Aktivní účast na nár. vědec. konferenci
VK450Aktivní účast na mezin. věd. konferenci
VP300Zapojení do národního výzk. proj. A
VP600Zapojení do národního výzk. proj. B
VYUKAVýuková činnost
VYUK1Výuková činnost 1
VYUK2Výuková činnost 2
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
2AKULJazyková kultura
2AVYJKapitoly z vývoje jazykovědy
2ESOUŘečnická soutěž
2OJKUAktuální otázky jazykové kultury
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2SREKJazyková specifika reklamního textu
2SZM2SZZ - Český jazyk a literatura s did.
22KULJazyková kultura
22VYJKapitoly z vývoje jazykovědy
22ZM2SZZ - Český jazyk a literatura s did.
3RBPPBohemistika a poradenská praxe
3REJZSeminář k základům jazykovědy
3RINTInterpunkční seminář
3RKLAČeská skladba
3RPOLJazyk a společnost
3RSTYPraktická stylistika
33AROČeské tvarosloví
33BPPBohemistika a poradenská praxe
33BZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33CJAVývoj českého jazyka
33JAZZáklady jazykovědy
33KLAČeská skladba
33KOLÚvod do korpusové lingvistiky
33LEXTvoření slov a česká lexikologie
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33PRAPravopisné repetitorium
33RITInterpunkční seminář
33RJAVývoj českého jazyka
33RLAČeská skladba
33STYPraktická stylistika
33SZJSeminář k základům jazykovědy
33TYLČeská stylistika
33UCJZvuková stránka českého jazyka
6BOPPBohemistika a poradenská praxe
6SKLAČeská mluvnice 2 - skladba
66KLAČeská mluvnice 2 - skladba
66OPPBohemistika a poradenská praxe
7AKULJazyková kultura v české edukač. realitě
77KULJazyková kultura v české edukač. realitě
9DMPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
9DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9DRDIOdevzdání a obhajoba disertační práce
9OBDIObhajoba přípravné verze disert. práce
9SZZDStátní doktorská zkouška
99MPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
99PAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9LCSNLingv. charakteristika souč. němčiny
MJAKOJazyková kultura a komunikace
CESKSkladba
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe


AutorNázev práceTypRok
Lefenda GabrielaVnímání variantnosti v češtině u dětí a mládeže ve vztahu k vyjadřování v médiích a ke školní výucedisertační 2019 
Videnková PetraSyntaktické učivo v dnešní výuce češtinydiplomová 2019 
Samsely VeronikaZnalost české interpunkce u žáků základních školdiplomová 2018 
Kargerová EliškaSpisovná čeština v prostředí mateřské školydiplomová 2016 
Nováková LucieZnalost české interpunkce u žáků základních školdiplomová 2016 
Brezanská KristýnaVyjadřovací vzory v českém prostředídiplomová 2014 
Hanulík JiříDialog v současné veřejné komunikaci (spisovnost a nespisovnost v médiích)diplomová 2010 
Nedbal RadekDialog v současné veřejné komunikaci (spisovnost a nespisovnost v médiích)diplomová 2010 
Šír PavelAktuální stav popularizace češtiny v  publikacích a médiíchdiplomová 2010 
Horecká ZuzanaVztah ke spisovnosti v českém prostředídiplomová 2009 
Juchelková EvaSpisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)diplomová 2009 
Rýdlová LenkaÚroveň znalosti českého pravopisu na 1. st. ZŠdiplomová 2009 
Skřivánek LukášSpisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)diplomová 2008 
Štěrbová EvaSpisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)diplomová 2008 
Adámková GabrielaPrestiž spisovnosti ve školním prostředídiplomová 2005 
Smolková LenkaNedostatky v mluvených projevech žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2005 
Tančiboková KarinVariantnost v češtině z pohledu učitelů a žáků ZŠbakalářská 2020 
Bezová KamilaInternetové a knižní materiály jako zdroj informací o českém pravopisebakalářská 2018 
Januszková LeonaSyntaktická charakteristika titulků v českých médiíchbakalářská 2018 
Šanovcová SandraSyntaktická charakteristika českých mediálních titulkůbakalářská 2018 
Bačová PetraZkvalitňování komunikačních dovedností dětí v prostředí mateřské školybakalářská 2017 
Vilášková NicoleZkvalitňování komunikačních dovedností dětí v prostředí mateřské školybakalářská 2017 
Stolinský DarekZkoumání frekvence variantních jevů v češtiněbakalářská 2016 
Foltová MariePartnerské oslovování v dialogubakalářská 2015 
Dlouhá LenkaPředstavy školní mládeže o spisovné češtiněbakalářská 2013 
Durčáková BarboraVztah ke spisovnosti v českém prostředíbakalářská 2012 
Mokrá LucieAktuální stav vnímání spisovné češtinybakalářská 2012 
Sniehottová IvaVyjadřovací vzory v českém prostředíbakalářská 2012 
Brezanská KristýnaHodnota spisovné češtiny očima školní mládežebakalářská 2011 
Hadravová EvaVztah ke spisovné češtině - mezigenerační sondabakalářská 2011 
Hamplová MagdalenaVztah ke spisovnosti v prostředí české školybakalářská 2011 
Kiesewetterová EvaSpisovná čeština očima školní mládežebakalářská 2011 
Martináková LucieVztah ke spisovnosti v českém prostředíbakalářská 2011 
Laumerová HanaVztah ke spisovné češtině u žáků ZŠbakalářská 2010 
Peroutková AndreaVztah ke spisovné češtině - mezigenerační sondybakalářská 2010 
Tomášová TaťánaSpisovná čeština a mluvní vzory v prostředí MŠbakalářská 2010 
Wawroszová SvětlanaSpisovná čeština a mluvní vzory v prostředí MŠbakalářská 2010 


Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Didaktiky češtiny s komunikačními prvky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/2002 - 12/2003
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Komunikační kompetence v mateřském jazyce - výsledek jazykové výuky a výchovy
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci - vyjadřovací vzory mládeže
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1996 - 12/1997
PoskytovatelOstravská univerzita
Stavukončený
Jazyková specifika školské komunikace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1995 - 12/1995
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub