Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Jana Svobodová


titul, jméno, příjmení:
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
místnost, podlaží, budova:
SA 219, budova SA
funkce:
obor činnosti:
lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
telefon, mobil:
553 46 2639
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

jmenování profesorkou
ukončeno inaugurační řízení (jmenovací profesorské řízení) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko) pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika)
docentka pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko)
docentka pro obor český jazyk (jmenování); habilitační řízení na FF UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita)
CSc. - Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština - němčina
PhDr. - Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština - němčina
Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština - němčina
 

Zaměstnání, praxe

1992 – 2012
vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
1976 – dosud
Pedagogická fakulta v Ostravě, od r. 1991 součást Ostravské univerzity
1975 – 1976
středoškolská profesorka, Vojenské gymnázium J. Žižky v Moravské Třebové
 

Odborné zaměření

česká gramatika, zvl. syntax a komunikační funkce výpovědi
aplikovaná lingvistika a didaktika mateřského jazyka
jazyková specifika školské komunikace
jazyková kultura s obecnělingvistickým rámcem
 


Rok: 2023, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Nová čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
odborná kniha
 

Rok: 2024, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Univerzita Komenského v Bratislavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová, Hana Sodeyfi
Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Štúdie zo špeciálnej pedagogiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jana Svobodová, Hana Sodeyfi
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Martin Rangl, Martin Malčík, Andrej Mentel
Rok: 2020
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Akropolis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Nová čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slovenčinár
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Juraj Dolník, Jana Svobodová
Rok: 2009
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Milan Ligoš, Jana Svobodová
Rok: 2009
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Jana Svobodová, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jana Svobodová, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Stanislava Zajacová, Jana Svobodová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Opavský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Roman Sukač, Jana Svobodová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Jana Svobodová, Kateřina Homolová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Jana Svobodová, Jana Palenčárová, Karel Šebesta
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Slovenský jazyk a literatúra v škole
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, The New Educational Rewiew
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000
působení v zahraničí
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000, Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Moderní vyučování
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1999, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
 
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 1997, Regionální revue. Časopis pro společenské vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1996
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
 
Rok: 1996, Slovenský jazyk a literatúra v škole
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996, Slovo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1995
působení v zahraničí
 
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1995
 
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1995
 
Rok: 1995, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1994
 
Rok: 1994
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Aleš Svoboda, William James, Jana Svobodová, J. Collins
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1993
 
Rok: 1993
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1992
 
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1991
stať ve sborníku
 
Rok: 1991
stať ve sborníku
 
Rok: 1990
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1988
stať ve sborníku
 
Rok: 1988
stať ve sborníku
 
Rok: 1987
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1987, Pedagogická fakulta v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1987
stať ve sborníku
 
Rok: 1986
 
Rok: 1986
stať ve sborníku
 
Rok: 1985
stať ve sborníku
 
Rok: 1984
stať ve sborníku
 
Rok: 1980
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Lefenda Gabriela
Vnímání variantnosti v češtině u dětí a mládeže ve vztahu k vyjadřování v médiích a ke školní výuce
disertační
2019
Jarischová Veronika
Morfosyntaktická charakteristika slohových prací na 2. stupni ZŠ (srovnávací analýza)
diplomová
2024
Videnková Petra
Syntaktické učivo v dnešní výuce češtiny
diplomová
2019
Samsely Veronika
Znalost české interpunkce u žáků základních škol
diplomová
2018
Kargerová Eliška
Spisovná čeština v prostředí mateřské školy
diplomová
2016
Nováková Lucie
Znalost české interpunkce u žáků základních škol
diplomová
2016
Brezanská Kristýna
Vyjadřovací vzory v českém prostředí
diplomová
2014
Hanulík Jiří
Dialog v současné veřejné komunikaci (spisovnost a nespisovnost v médiích)
diplomová
2010
Nedbal Radek
Dialog v současné veřejné komunikaci (spisovnost a nespisovnost v médiích)
diplomová
2010
Šír Pavel
Aktuální stav popularizace češtiny v  publikacích a médiích
diplomová
2010
Horecká Zuzana
Vztah ke spisovnosti v českém prostředí
diplomová
2009
Juchelková Eva
Spisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)
diplomová
2009
Rýdlová Lenka
Úroveň znalosti českého pravopisu na 1. st. ZŠ
diplomová
2009
Skřivánek Lukáš
Spisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)
diplomová
2008
Štěrbová Eva
Spisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)
diplomová
2008
Adámková Gabriela
Prestiž spisovnosti ve školním prostředí
diplomová
2005
Smolková Lenka
Nedostatky v mluvených projevech žáků 1. stupně ZŠ
diplomová
2005
Jarischová Veronika
Syntaktické struktury ve slohových pracích žáků ZŠ
bakalářská
2022
Ridlová Karin
Variantnost v češtině z pohledu učitelů a žáků ZŠ
bakalářská
2020
Bezová Kamila
Internetové a knižní materiály jako zdroj informací o českém pravopise
bakalářská
2018
Januszková Leona
Syntaktická charakteristika titulků v českých médiích
bakalářská
2018
Šanovcová Sandra
Syntaktická charakteristika českých mediálních titulků
bakalářská
2018
Bačová Petra
Zkvalitňování komunikačních dovedností dětí v prostředí mateřské školy
bakalářská
2017
Vilášková Nicole
Zkvalitňování komunikačních dovedností dětí v prostředí mateřské školy
bakalářská
2017
Stolinský Darek
Zkoumání frekvence variantních jevů v češtině
bakalářská
2016
Foltová Marie
Partnerské oslovování v dialogu
bakalářská
2015
Dlouhá Lenka
Představy školní mládeže o spisovné češtině
bakalářská
2013
Durčáková Barbora
Vztah ke spisovnosti v českém prostředí
bakalářská
2012
Mokrá Lucie
Aktuální stav vnímání spisovné češtiny
bakalářská
2012
Sniehottová Iva
Vyjadřovací vzory v českém prostředí
bakalářská
2012
Brezanská Kristýna
Hodnota spisovné češtiny očima školní mládeže
bakalářská
2011
Hadravová Eva
Vztah ke spisovné češtině - mezigenerační sonda
bakalářská
2011
Hamplová Magdalena
Vztah ke spisovnosti v prostředí české školy
bakalářská
2011
Kiesewetterová Eva
Spisovná čeština očima školní mládeže
bakalářská
2011
Martináková Lucie
Vztah ke spisovnosti v českém prostředí
bakalářská
2011
Laumerová Hana
Vztah ke spisovné češtině u žáků ZŠ
bakalářská
2010
Peroutková Andrea
Vztah ke spisovné češtině - mezigenerační sondy
bakalářská
2010
Tomášová Taťána
Spisovná čeština a mluvní vzory v prostředí MŠ
bakalářská
2010
Wawroszová Světlana
Spisovná čeština a mluvní vzory v prostředí MŠ
bakalářská
2010Hlavní řešitel
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období
1/2009 - 12/2011
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období
1/2002 - 12/2003
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období
1/1998 - 12/1999
Poskytovatel
MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období
1/1996 - 12/1997
Poskytovatel
Ostravská univerzita
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období
1/1995 - 12/1995
Poskytovatel
Pedagogická fakulta
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub