Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Jana Svobodová


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 219, budova SA
funkce:
obor činnosti:lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2639
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.janasvo.cz

Vzdělání

jmenování profesorkou
ukončeno inaugurační řízení (jmenovací profesorské řízení) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko) pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika)
docentka pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko)
docentka pro obor český jazyk (jmenování); habilitační řízení na FF UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita)
CSc. - Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština - němčina
PhDr. - Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština - němčina
Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština - němčina
 

Zaměstnání, praxe

1992 – 2012
vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
1976 – dosud
Pedagogická fakulta v Ostravě, od r. 1991 součást Ostravské univerzity
1975 – 1976
středoškolská profesorka, Vojenské gymnázium J. Žižky v Moravské Třebové
 

Odborné zaměření

česká gramatika, zvl. syntax a komunikační funkce výpovědi
aplikovaná lingvistika a didaktika mateřského jazyka
jazyková specifika školské komunikace
jazyková kultura s obecnělingvistickým rámcem
 


Ale v komunikaci a ve výuce češtiny
Jana Svobodová
Rok: 2021, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Pravopisná chyba ve výuce češtiny na ZŠ: zamyšlení nad korekčními cvičeními a jejich dopadem
Jana Svobodová
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Syntaktický pravopis v teorii a školní výuce
Jana Svobodová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2016, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

K některým aspektům komunikačně pojaté výuky češtiny na základní škole
Jana Svobodová
Rok: 2016, Nová čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Pohled na variantní tvary a výrazy v češtině dříve a dnes
Jana Svobodová
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Pro koho má být učebnice češtiny lákavá?
Jana Svobodová
Rok: 2015, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Čeština na rozcestí
Jana Svobodová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Zdroje a cíle jazykové popularizace
Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
odborná kniha

Členství v komisi pro obhajoby studií Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky
Jana Svobodová
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Konkrétní náměty k výuce české interpunkce a práci s interpunkční chybou
Jana Svobodová
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Miroslav Latton: Prokletá Odřišovská tvrz
Jana Svobodová
Rok: 2022
redakční a jazykové úpravy

Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli Kam patří čárka a proč?
Jana Svobodová
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Posudek monografie Svět v češtině a svět češtiny
Jana Svobodová
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Utváření české národní identity do 19. století
Jana Svobodová
Rok: 2022, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Ale v komunikaci a ve výuce češtiny
Jana Svobodová
Rok: 2021, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika
Jana Svobodová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Didaktické impulsy 4 (DIDAI4)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Gabriel Juchelka
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Já a knihy
Jana Svobodová
Rok: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli Kam patří čárka a proč?
Jana Svobodová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli Kam patří čárka a proč?
Jana Svobodová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli Kam patří čárka a proč?
Jana Svobodová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Obohacující putování od praxe k teorii a zase zpět
Jana Svobodová
Rok: 2021, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Obtížné souvětí v učebnicích ČJ
Jana Svobodová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny repertoáru odporovacích spojek a dnešní výuka češtiny
Jana Svobodová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Recenzní posudek kolektivní monografie Utváření české národní identity do 19. století: Literaturou a v literatuře, školou a ve škole
Jana Svobodová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vídeňská a ostravská didaktická ohlédnutí
Jana Svobodová, Hana Sodeyfi
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Diagnostika čtenářských dovedností žáka s využitím Eyetrackingu
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Martin Rangl, Martin Malčík, Andrej Mentel
Rok: 2020
certifikované metodiky a postupy

Didaktické impulsy 3 (DIDAI3)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Pravopisná chyba ve výuce češtiny na ZŠ: zamyšlení nad korekčními cvičeními a jejich dopadem
Jana Svobodová
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Recenzní posudek monografie Alexandry Jarošové Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia
Jana Svobodová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Učebnicové zdroje a výuka češtiny na ZŠ na dálku
Jana Svobodová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitelské srdce Jaroslava Hubáčka
Jana Svobodová
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na profesora Jaroslava Hubáčka
Jana Svobodová
Rok: 2020, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Členství v komisi pro obhajobu disertační práce Vybrané problémy pedagogického hodnocení jazykových výkonů dle hodnoticích matic - na základě výzkumu ve švýcarských a českých školách
Jana Svobodová
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Didaktické impulsy 1 (DIDAI1)
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Pavlína Kuldanová, Diana Svobodová, Radomil Novák
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Didaktické impulsy 2 (DIDAI2)
Kamila Sekerová, Jana Svobodová, Radomil Novák, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Kam s ní? O interpunkční čárce v souvětí
Jana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nástrahy nových učebnic češtiny
Jana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek disertační práce Vybrané problémy pedagogického hodnocení jazykových výkonů dle hodnoticích matic - na základě výzkumu ve švýcarských a českých školách
Jana Svobodová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pravopisná chyba ve výuce češtiny na ZŠ: zamyšlení nad korekčními cvičeními a jejich dopadem
Jana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenzní posudek monografie Milana Ligoše Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka
Jana Svobodová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Jana Svobodová
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Současná česká jazykovědná bohemistika a její představitelé
Jana Svobodová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aktuálně o žákovských znalostech spisovného tvarosloví
Jana Svobodová
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Syntaktický pravopis ve škole
Jana Svobodová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syntaktický pravopis ve škole
Jana Svobodová
Rok: 2018, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Variantnost v češtině a její vnímání
Jana Svobodová
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Jazyk s normami, anebo bez norem?
Jana Svobodová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyk s normami, anebo bez norem?
Jana Svobodová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Liao Chung-Ťi: Rybáři
Jana Svobodová
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Nástrahy interpunkčního pravopisu a jeho výuky. Zvaná přednáška pro pobočku Jazykovědného sdružení ČR, pobočka Opava
Jana Svobodová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí spisovnosti v české škole dříve a dnes
Jana Svobodová
Rok: 2017, Akropolis
kapitola v odborné knize

Projevy a vnímání variantnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Syntaktický pravopis v teorii a školní výuce
Jana Svobodová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Školní čeština. Zvaná přednáška pro pobočku Jazykovědného sdružení ČR, pobočka Ostrava
Jana Svobodová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Komenského v Bratislave a Občanské združenie Slovenčina: Jazyk s normami, anebo bez norem?
Jana Svobodová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Variantnost v češtině a inspirace pro školní výuku
Jana Svobodová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vnímání variantnosti v češtině a postoje normových autorit
Gabriela Lefenda, Jana Svobodová
Rok: 2017, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Co říkají děti o čtení?
Jana Svobodová
Rok: 2016, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Co říkají děti o čtení?
Jana Svobodová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2016, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Frekvence variantních tvarů v dnešní češtině
Jana Svobodová
Rok: 2016
stať ve sborníku

K některým aspektům komunikačně pojaté výuky češtiny na základní škole
Jana Svobodová
Rok: 2016, Nová čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Wu-Ming-Yi: Muž s fasetovýma očima
Jana Svobodová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

AKTION - Universität Wien: Současné mluvnice češtiny. Bohemistika ve škole
Jana Svobodová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Čeština a institucionální lingvistika dnes
Jana Svobodová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Dnešní čeština a institucionální lingvistika
Jana Svobodová
Rok: 2015
stať ve sborníku

K některým aspektům komunikačně pojaté výuky češtiny na ZŠ
Jana Svobodová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvistika ve škole
Jana Svobodová
Rok: 2015, Slovenčinár
článek v odborném periodiku

Pohled na variantní tvary a výrazy v češtině dříve a dnes
Jana Svobodová
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Pojetí spisovnosti v české škole dříve a dnes
Jana Svobodová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pro koho má být učebnice češtiny lákavá?
Jana Svobodová
Rok: 2015, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Průvodce českou interpunkcí, 3., upravené vydání
Jana Svobodová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Universität Regensburg: Pojetí spisovnosti v české škole dříve a dnes
Jana Svobodová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Bohemistika ve škole
Jana Svobodová
Rok: 2014, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Čeština a institucionální lingvistika dnes
Jana Svobodová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština na rozcestí
Jana Svobodová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Jak se vede spisovné češtině?
Jana Svobodová
Rok: 2014
stať ve sborníku

K interpretaci jinakosti v českém jazykovém prostředí
Jana Svobodová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K interpretaci jinakosti v českém jazykovém prostředí
Jana Svobodová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Lingvistika ve škole
Jana Svobodová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny: Lingvistika ve škole
Jana Svobodová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Univerzity Komenského v Bratislavě a Občanské združenie Slovenčina: K interpretaci jinakosti v českém jazykovém prostředí
Jana Svobodová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Jak se Češi dívají na spisovnou češtinu
Jana Svobodová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Jak se vede spisovné češtině?
Jana Svobodová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak vidíme spisovnost v České republice
Jana Svobodová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Jazyk a společnost
Jana Svobodová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyk ve společnosti - iluze a realita
Jana Svobodová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Podnětná slovenská monografie o řeči dětí
Jana Svobodová
Rok: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Průvodce českou interpunkcí. 2., upravené vydání.
Jana Svobodová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spisovná čeština v prostoru a čase
Jana Svobodová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy syntaxe, 2., upravené vydání
Jana Svobodová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak se dívají Češi na spisovnou češtinu?
Jana Svobodová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak vidíme spisovnost v České republice
Jana Svobodová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Jazyk, společnost a spisovnost dnes
Jana Svobodová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Jazyk svobodné volby
Jana Svobodová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Jazyk svobodné volby
Jana Svobodová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Názory a pohledy na spisovnou češtinu
Jana Svobodová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Spisovná čeština v prostoru a čase
Jana Svobodová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spisovná čeština ve společnosti - iluze a realita
Jana Svobodová
Rok: 2012, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Výhledy pro spisovnou češtinu
Jana Svobodová
Rok: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice
Jana Svobodová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Jak vidíme spisovnost v České republice
Jana Svobodová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyk ve společnosti - iluze a realita
Jana Svobodová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková kultura a kulturnost
Jana Svobodová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Názory a pohledy na spisovnou češtinu
Jana Svobodová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Our Czech language
Jana Svobodová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice
Jana Svobodová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština pro učitele
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dnešní spisovná čeština a její vnímání v českém prostředí
Jana Svobodová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyk, společnost a spisovnost dnes
Jana Svobodová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy češtiny a spisovnost kolem nás i v nás
Jana Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... další autoři
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Spisovná čeština a výsledky sociolingvistického průzkumu
Jana Svobodová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Škola jako zdroj mluvních vzorů i komunikační pestrosti
Jana Svobodová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Trvá kouzlo jazyka?
Jana Svobodová
Rok: 2010, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Zdroje a cíle jazykové popularizace
Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
odborná kniha

Barvy zimy
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Co je jako dřív?
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Cukr a bič
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština - jazyk slovanský 3
Jana Svobodová, Radim Šink
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Čeština na talířku (24)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (26)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (28)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (31)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (33)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (35)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (36)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (37)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (46)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (49)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (50)
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Fenomén spisovnosti aktuálně: spisovná čeština v očích dospělých a mládeže
Jana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Fenomén spisovnosti aktuálně: spisovná čeština v očích dospělých a mládeže
Jana Svobodová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnota spisovné češtiny očima školní mládeže
Jana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Humorem proti kapsářům?
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Já, my a spisovnost
Jana Svobodová
Rok: 2009, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Já, my a spisovnost
Jana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Jak jsem se styděla za první letošní omyl
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Kateřina Homolová, Radomil Novák, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nečas mezi nezimou a nejarem
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

O spisovné češtině z generačního pohledu
Jana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Očíslovaný svět
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Perspektivy češtiny a spisovnost kolem nás i v nás
Jana Svobodová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prestiž spisovné češtiny ve světle představ, příkazů a zákazů
Jana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Putování za posypovou solí
Jana Svobodová
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Spisovná čeština jako fenomén dnešní doby
Jana Svobodová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Škola jako zdroj mluvních vzorů i komunikační pestrosti
Jana Svobodová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universidad de La Laguna
Jana Svobodová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Ať žijí malý oslavenci!
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Autobusová poradna pro (ne)zájemce
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Broskvičky v miniaturních barevných plavkách
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Cestička jako fata morgána
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Co děti roztomile spletly
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Co všechno zvládne moderní tatínek
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Černá kaňka na krásném svinovském nádraží
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Česká média a slovenština
Jana Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Český jazyk - pracovní sešit pro 8. ročník
Jana Svobodová, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Český jazyk - učebnice pro 8. ročník
Jana Svobodová, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština na talířku (01)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (02)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (03)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (04)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (05)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (06)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (07)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (08)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (09)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (10)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (11)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (12)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (13)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (14)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (15)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (16)
Jana Svobodová
Rok: 2008,
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (20)
Jana Svobodová
Rok: 2008,
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (22)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku (23)
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Domečky v zahradách a zdánlivé jaro
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Doušek dýmu neuškodí?
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Dříve a dnes
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí. Disertační práce
Jana Svobodová, Stanislava Zajacová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hochschule Zittau/Görlitz v Zittau
Jana Svobodová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Inkoustové pozdní odpoledne
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Jak jsem se (ne)udusila v autobuse
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Jak se stát docela nevinným
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Jak vypadá rodičovské pouto?
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Jak zazáří mediální hvězdička
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Jestlipak bude vytoužená cestička?
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Jít blátem, anebo kaskadérsky mimo přechod
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Kam padají jablka čili Léta zrání
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Kam sahají kořeny dnešní katedry českého jazyka a literatury s didaktikou?
Jana Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kdy se formuje vztah školní mládeže ke spisovné češtině?
Jana Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Komunikace jako klíč k dětem a mládeži (sborník z konference)
Jana Svobodová, Radomil Novák
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Konverzace na WWW chatu
Jana Svobodová, Eva Jandová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kouzelná vůně dávných vzpomínek
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Krásně zmrzlé prádlo
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Kup si neoprén, chodecký červe!
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Letní úmysly a domácí pořádek
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Léto na baterky
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Malé staročeské návraty
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Modernizace výuky mateřštiny a nová média
Jana Svobodová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modernizace výuky mateřštiny a nová média
Jana Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Mužský úhel pohledu
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Myslíte, že láska prochází žaludkem?
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Na přelomu roku netradičně
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Nabubřelé ceny
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Nastavovaná zima udeřila
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Nostalgie v podzimním šeru
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

O daru prozíravosti
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

O dojídání neboli Prokletá zimní váha
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

O lidech u dráhy
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

O sobcích a naivkách
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Obláčky u pusy - jako v komiksu
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Parníček
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Pekařky a cukrářky mezi námi
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Pestrobarevná hitparáda
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Pět zlatých kostek
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Plevelný hluk
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Počasí se nedá koupit ani zkorumpovat
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Poděkování: oblíbenou pokrývku hlavy jí zachránili
Jana Svobodová
Rok: 2008, Opavský Deník
článek v odborném periodiku

Podívejte, jak nám roste!
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Podzimní kouzlo nechtěného
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Poloslunce, polodéšť
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Postava jako vystřižená z románu
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Poznámky o postoji ke spisovné češtině
Jana Svobodová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Jana Svobodová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Jana Svobodová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Proměny a nástrahy moderního nakupování
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Prvomájový příběh
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Ranní běh s větrem o závod
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Ranní napětí u přechodu pro chodce
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Rej slev a síla předsevzetí
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Rozdíly se stírají
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Rozpačitá zima
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Rozumíte staročesky?
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada jazykovědná
Jana Svobodová, Roman Sukač
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sedmikráskové vojsko
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Slovo o mluveném slově v českých médiích
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Spací pauza
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Specifické rysy výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí. Disertační práce
Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stupně vítězů pro vánoční dárky
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Šálivá slova reklamy
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Štafeta humoru a úsměvů
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Už nechci nosit šaty podoby stanu
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Už sekáči jedou...
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Zimní nálada a její výkyvy
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Zimní výjev ze sídliště
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Zkoušky školní versus zkoušky životní
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Žádný strach, však se zase prodereme na Zem!
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Žena jako tichošlápek
Jana Svobodová
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Barevné vlajkové signály z balkonů
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Bouřka
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Co dělat, když prostě nejsou lidi
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Co mě napadá v plné tramvaji
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Česká média a slovenština
Jana Svobodová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština na WWW chatu
Jana Svobodová, Eva Jandová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čistírenský příběh na pokračování
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Čtyřlístek pro štěstí
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Dámy, braňme se svodům!
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Dědečkovi by bylo 105 let
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Dlouhé, střední, krátké
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Docela obyčejné čekání na sníh
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici
Jana Svobodová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Ferrari aspoň na obrázku
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Houpavé počasí
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Chcete na padáčku ufrnknout starostem všedního dne?
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Chodec na přechodu - nahý v trní
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Chvála nedělnímu pohybu
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Jak mě opět dostihla móda
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Jarní pocit v listopadu
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Jazyk a spisovnost v souvislostech doby
Jana Svobodová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Jazyk a spisovnost v souvislostech doby
Jana Svobodová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková kultura. Distanční text
Jana Svobodová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jediná růžička z lásky
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

K jazykovědným polemikám
Jana Svobodová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kam zmizel košatý petrklíč?
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Kamarádovo (k)rušné léto
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Když je den nepříjemně šedivý...
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Když se tchyně raduje...
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Klobouk z Opavy
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Komunikace jako klíč k dětem a mládeži
Jana Svobodová, Kateřina Homolová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Kopretiny, kopretina...
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Kouzlo docela obyčejných věcí
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Krásně žlutý koberec
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Kterak mažoretky cestovaly autobusem
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Kubíku, jsi vítěz
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Letní rozhovor nad fotkami
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Lidské oči
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Můj mlsný kamarád a sladká reklama
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Na pískovišti
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Nádraží je přístav
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Naštěstí nedošlo k nehodě
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Navrhuji svátek pro zubaře
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Netradiční letní procházka
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Nová spolužačka po 40 letech
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

O svatbách dvou typů
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Oblečené domy se už nebojí zimy
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Oblíbené Vánoce v bílém aneb Pocukrovaný svět
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Oko do duše okno
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Opuštěné houpačky a nová hřiště
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Osobní bilancování aneb Kolik má život krás
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Otevírám soukromou sbírku pokladů
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Pejsci na procházce
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Pohádkový prožitek
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Povídání o galerii, kterou nosíme v sobě
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Povídání o hroších a lidech
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Pozdrav pro paní, která se nejmenuje Eva
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Prší? Pár kapek mě přece nezabije...
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Příjemný úsměv sluší každému
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Půvabné manekýnky s nápadnými náušnicemi
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Ranní optimisté, pesimisté a realisté
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

S písničkou se jezdí líp
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Staré s novým: Tichý souboj, anebo soulad?
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Šťastná pohádka o parkování ve městě
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Tři oříšky pro popelku na našem sídlišti
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

U pokladny stála
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

V nebeském chrámu pod hvězdami
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

V panenkovém království
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Vrak konečně zmizel!
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Vůně nedělního poledne
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Zdá se, že svět se nějak zmenšil
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Zpytavý pohled zpod klobouku
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Zvuky a hluky domova
Jana Svobodová
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku

Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ
Jana Svobodová, Jana Palenčárová, Karel Šebesta
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čtenářská gramotnost žáků ZŠ jako aktuální fenomén
Jana Svobodová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika českého jazyka pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Jak psát projekty česky a srozumitelně
Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K pasivnímu bilingvismu dětí v česko-slovenském prostoru
Jana Svobodová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2006, Slovenský jazyk a literatúra v škole
článek v odborném periodiku

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2006
stať ve sborníku

The Communication Component in the Training of Future Mother-tongue Teachers
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2006, The New Educational Rewiew
článek v odborném periodiku

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trénink v českém jazyce pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Veřejný projev a jeho prezentace. Distanční text
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy české syntaxe. Distanční text
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština a slovenština v kontaktu
Jana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Čeština a škola v čase přítomném
Jana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Filozofická fakulta UKF v Nitre
Jana Svobodová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Interpunkční pravopis a výuka syntaxe
Jana Svobodová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpunkční pravopis a výuka syntaxe
Jana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

K pojetí spisovnosti dříve a dnes
Jana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Ivana Gejgušová, Jana Svobodová
Rok: 2005, Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatury
článek v odborném periodiku

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Norma, komunikace a škola: stav a perspektivy v českém prostředí
Jana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Normy školské komunikace
Jana Svobodová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pedagogická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Synové a milenci. David Herbert Lawrence. Do češtiny přeložila Kateřina Hilská
Jana Svobodová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Český pravopis a interpunkce
Jana Svobodová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Čeština a slovenština v kontaktu
Jana Svobodová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Interpunkční pravopis na počátku školní výuky mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Jazyk a komunikace - vzdělávání a výchova
Jana Svobodová
Rok: 2004
stať ve sborníku

K proměnám a konstantám prestiže spisovnosti
Jana Svobodová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Lokálové konstrukce ve struktuře věty. Recenze.
Jana Svobodová
Rok: 2004, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Spisovnost a mluvní vzory mládeže
Jana Svobodová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Česká a slovenská interpunkce ruku v ruce
Jana Svobodová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká interpunkční cvičení s klíčem (dotisk)
Jana Svobodová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky
Jana Svobodová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Frazeologie ve slovní zásobě žáků - šance, nebo ohrožení?
Jana Svobodová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2003, Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta
odborná kniha

K proměnám a konstantám prestiže spisovnosti
Jana Svobodová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace a škola (Komunikace versus systém při školní výuce mateřštiny)
Jana Svobodová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Metodická příručka k učebnici Čeština s překvapením pro 5. ročník ZŠ
Jana Svobodová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Okraj a střed ve výuce mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pedagogická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Rok: 2003
působení v zahraničí

Počátky komunikační výuky mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pravopis jako integrovaná složka komunikačně pojaté výuky mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Průvodce českou interpunkcí
Jana Svobodová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozumíme si ještě navzájem? Malý praktický příspěvek k současnému česko-slovenskému pasivnímu bilingvismu
Jana Svobodová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Čeština po síti
Pavlína Kuldanová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová, Milena Rosová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Čeština pro učitele, 3. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyk a jazyková komunikace nově
Jana Svobodová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Jazyk a jazyková komunikace nově - prvky hry ve školní výuce mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyková kultura dnešních dní
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ke komplexnosti ve výuce mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ke komplexnosti ve výuce mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pedagogická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Počátky komunikační výuky mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uplatnění terminologie v učebnicích mateřštiny pro žáky mladšího školního věku
Jana Svobodová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Cesty ke komunikaci
Jana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Česká skladba pro studenty učitelství (2. vydání)
Jana Svobodová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština jako mateřština
Jana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Frazeologie ve slovní zásobě žáků - šance, nebo ohrožení?
Jana Svobodová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Iniciátory a retardátory ve výukovém dialogu
Jana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Komunikace a škola (Komunikace versus systém při školní výuce mateřštiny)
Jana Svobodová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační výchova v mateřštině - předpoklady, cíle a výsledky
Jana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vtip, vtipnost a humor při výuce mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Význam jazykové kompetence v cestovním ruchu
Jana Svobodová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Rok: 2000, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Čeština s překvapením pro 4. ročník základní školy
Jana Svobodová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština s překvapením pro 5. ročník základní školy
Jana Svobodová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fakulta humanitných a prírodných vied a Filozofická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Rok: 2000
působení v zahraničí

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 2000, Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Kudy se má ubírat výuka mateřštiny?
Jana Svobodová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Metodická příručka k učebnici Čeština s překvapením pro 4. ročník ZŠ
Jana Svobodová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O dialogu ve školním prostředí
Jana Svobodová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Specifika nových učebnic mateřského jazyka
Jana Svobodová
Rok: 2000, Moderní vyučování
článek v odborném periodiku

Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fakulta humanitných a prírodných vied a Filozofická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Rok: 1999
působení v zahraničí

Jinakost a mluvní vzory v komunikaci
Jana Svobodová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Komplexní přístup k výuce mateřštiny na 1. stupni ZŠ
Jana Svobodová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Komunikační kompetence v mateřském jazyce
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Mluvená čeština ve veřejných projevech očima žáků a studentů
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Rok: 1999, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Mohou učebnice mateřského jazyka ukázat cestu ke čtenářství?
Jana Svobodová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Několik poznámek k recepci českých frazémů u dětí
Jana Svobodová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Čeština pro učitele, 2. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník ZŠ
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jaroslav Hubáček jubiluje
Jana Svobodová
Rok: 1998, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Ke komunikačnímu aspektu ve výuce mateřštiny
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Metodická příručka k učebnici Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník ZŠ
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mluvená čeština ve veřejných projevech z pohledu žáků a studentů
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Rok: 1998
stať ve sborníku

O patřičnosti v jazyce
Jana Svobodová, Emílie Demlová, Václav Jamek
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pracovní sešit k učebnicím Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. a 3. ročník ZŠ
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Verbální a neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Česká interpunkční cvičení s klíčem
Jana Svobodová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník ZŠ
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodická příručka k učebnici Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník ZŠ
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Několik aktuálních poznámek k prefixaci a kompozici v současné češtině
Jana Svobodová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Salon moravskoslezský
Eva Höflerová, Jana Svobodová, Milena Frydrychová
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Vztah žáků a studentů k mluvené češtině
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Rok: 1997, Regionální revue. Časopis pro společenské vědy
článek v odborném periodiku

Čeština pro učitele
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak dál v tvorbě učebnic mateřštiny
Jana Svobodová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Jazyková specifika školního dialogu
Jana Svobodová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Mluvená spisovnost ve škole
Jana Svobodová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Neverbálne zložky vyučovacieho dialógu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Rok: 1996, Slovenský jazyk a literatúra v škole
článek v odborném periodiku

Neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oslovování a antroponyma ve školním dialogu
Jana Svobodová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Učebnice, které mě nenechávají v klidu
Jana Svobodová
Rok: 1996, Slovo
článek v odborném periodiku

Učebnicový text a komunikace
Jana Svobodová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Verbální a neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka mateřského jazyka a školská komunikace
Jana Svobodová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Filozofická a Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove
Jana Svobodová
Rok: 1995
působení v zahraničí

Jazykové špecifiká školského dialógu
Jana Svobodová
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K některým jazykovým specifikám školské komunikace (včetně srovnání češtiny a polštiny při formulaci běžných výzev v komunikaci učitelů na českých školách a na školách s polským jazykem vyučovacím)
Jana Svobodová
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační funkce výpovědi a školská komunikace
Jana Svobodová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Oslovování a antroponyma ve školním dialogu
Jana Svobodová
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzvy a otázky ve výukovém dialogu učitele se žáky
Jana Svobodová
Rok: 1995, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Česká skladba pro studenty učitelství
Jana Svobodová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mluvenost a psanost z hlediska školní výuky
Jana Svobodová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Školní výzvy v češtině a polštině
Jana Svobodová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Výuka mateřského jazyka a školská komunikace
Jana Svobodová
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Významná konference o češtině
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Jackie Collins: Americká hvězda
Aleš Svoboda, William James, Jana Svobodová, J. Collins
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Výzva a otázka v kontextu školního dialogu
Jana Svobodová
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzva a otázka v kontextu školního dialogu
Jana Svobodová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Jackie Collins: Šance
Aleš Svoboda, Jana Svobodová
Rok: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Řešené jazykové rozbory pro 6. ročník ZŠ
Jana Svobodová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řešené jazykové rozbory pro 5. ročník ZŠ
Jana Svobodová
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifika školské komunikace (se zaměřením na výzvu)
Jana Svobodová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Specifika školské komunikace (se zaměřením na výzvu)
Jana Svobodová
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzva a školské pojetí druhů vět
Jana Svobodová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Český jazyk pro studující učitelství v 1. - 4. ročníku základní školy
Jaroslav Hubáček, O. Roztočilová, Jana Svobodová
Rok: 1990
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzvové konstrukce v mluvených a psaných textech
Jana Svobodová
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy a jejich formální podoba
Jana Svobodová
Rok: 1988
stať ve sborníku

Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy ve vyjadřování studentů
Jana Svobodová
Rok: 1988
stať ve sborníku

K syntaktické výstavbě současné české publicistické povídky
Jana Svobodová
Rok: 1987
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách
Jana Svobodová
Rok: 1987, Pedagogická fakulta v Ostravě
odborná kniha

Syntaktické minimum
Jana Svobodová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzvové konstrukce v jazykových projevech žáků 5. - 8. ročníku ZŠ
Jana Svobodová
Rok: 1987
stať ve sborníku

Způsoby jazykové realizace výzvy u dětí mladšího školního věku
Jana Svobodová
Rok: 1986
stať ve sborníku

O systémových souvislostech imperativů a imperativních vět
Jana Svobodová
Rok: 1985
stať ve sborníku

Pozice vokativních elementů a jejich typy v českých imperativních větách
Jana Svobodová
Rok: 1984
stať ve sborníku

K sémantickým hodnotám imperativnosti
Jana Svobodová
Rok: 1980
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
AJSJazyk a společnost
ASKDSociálně komunikační dovednosti
BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
BODProjekt - předmětové didaktiky
CEDZRČeština v didaktickém zrcátku
COZASČeština očima žáků základních školy
C3BSZBakalářská zkouška z čes.jazyka a liter.
C3CFRČeská frazeologie
C3CSJČesko-slovenské jazykové kontakty
C3SAJSpolečnost a jazyk
C3SYNČeská syntax
DMPLPomezní lingvistické disciplíny a škola
DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvis.
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe
MJAKOJazyková kultura a komunikace
MJAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
MP450Zapojení do mezinár. výzk. proj. A
MSCJ2Současný č. jazyk a jeho výv. tendence 2
MSJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
MSJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
NJSJazyk a společnost
NSKDSociálně komunikační dovednosti
OBDISObhajoba přípravné verze disertač. práce
PRJK1Jazyková komunikace a kultura řeči I.
PRJK2Jazyková komunikace a kultura řeči II.
PTVPXPublicistická tvorba v praxi
PUNCJČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURECČlánek recenzovaný v češtině
RECNAReceptář nápadů ke čtenářské gramotnosti
RKODOSociálně komunikační dovednosti
SKULRKultura řeči
SSCESSchůzky s češtinou - jazykové koutky
TUCVPTvor. učeb. češt. v praxi - aktu. a nám.
VP300Zapojení do národního výzk. proj. A
VP600Zapojení do národního výzk. proj. B
VYUKAVýuková činnost
VYUK1Výuková činnost 1
VYUK2Výuková činnost 2
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
2AKULJazyková kultura
2AVYJKapitoly z vývoje jazykovědy
2ESOUŘečnická soutěž
2OJKUAktuální otázky jazykové kultury
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2SREKJazyková specifika reklamního textu
2SZM2SZZ - Český jazyk a literatura s did.
22KULJazyková kultura
22VYJKapitoly z vývoje jazykovědy
3RBPPBohemistika a poradenská praxe
3REJZSeminář k základům jazykovědy
3RINTInterpunkční seminář
3RPOLJazyk a společnost
3RSTYPraktická stylistika
33AROČeské tvarosloví
33BPPBohemistika a poradenská praxe
33BZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33CJAVývoj českého jazyka
33JAZZáklady jazykovědy
33KLAČeská skladba
33KOLÚvod do korpusové lingvistiky
33LEXTvoření slov a česká lexikologie
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33PRAPravopisné repetitorium
33RITInterpunkční seminář
33RJAVývoj českého jazyka
33RLAČeská skladba
33STYPraktická stylistika
33SZJSeminář k základům jazykovědy
33TYLČeská stylistika
33UCJZvuková stránka českého jazyka
6BOPPBohemistika a poradenská praxe
6SKLAČeská mluvnice 2 - skladba
66KLAČeská mluvnice 2 - skladba
66OPPBohemistika a poradenská praxe
7AKULJazyková kultura v české edukač. realitě
77KULJazyková kultura v české edukač. realitě
9DMPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
9DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9OBDIObhajoba přípravné verze disert. práce
9SZZDStátní doktorská zkouška
99MPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
99PAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9LCSNLingv. charakteristika souč. němčiny
MJAKOJazyková kultura a komunikace
CESKSkladba
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe


AutorNázev práceTypRok
Lefenda GabrielaVnímání variantnosti v češtině u dětí a mládeže ve vztahu k vyjadřování v médiích a ke školní výucedisertační 2019 
Videnková PetraSyntaktické učivo v dnešní výuce češtinydiplomová 2019 
Samsely VeronikaZnalost české interpunkce u žáků základních školdiplomová 2018 
Kargerová EliškaSpisovná čeština v prostředí mateřské školydiplomová 2016 
Nováková LucieZnalost české interpunkce u žáků základních školdiplomová 2016 
Brezanská KristýnaVyjadřovací vzory v českém prostředídiplomová 2014 
Hanulík JiříDialog v současné veřejné komunikaci (spisovnost a nespisovnost v médiích)diplomová 2010 
Nedbal RadekDialog v současné veřejné komunikaci (spisovnost a nespisovnost v médiích)diplomová 2010 
Šír PavelAktuální stav popularizace češtiny v  publikacích a médiíchdiplomová 2010 
Horecká ZuzanaVztah ke spisovnosti v českém prostředídiplomová 2009 
Juchelková EvaSpisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)diplomová 2009 
Rýdlová LenkaÚroveň znalosti českého pravopisu na 1. st. ZŠdiplomová 2009 
Skřivánek LukášSpisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)diplomová 2008 
Štěrbová EvaSpisovnost versus nespisovnost ve výukovém dialogu (na 1. st. ZŠ)diplomová 2008 
Adámková GabrielaPrestiž spisovnosti ve školním prostředídiplomová 2005 
Smolková LenkaNedostatky v mluvených projevech žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2005 
Jarischová VeronikaSyntaktické struktury ve slohových pracích žáků ZŠbakalářská 2022 
Tančiboková KarinVariantnost v češtině z pohledu učitelů a žáků ZŠbakalářská 2020 
Bezová KamilaInternetové a knižní materiály jako zdroj informací o českém pravopisebakalářská 2018 
Januszková LeonaSyntaktická charakteristika titulků v českých médiíchbakalářská 2018 
Šanovcová SandraSyntaktická charakteristika českých mediálních titulkůbakalářská 2018 
Bačová PetraZkvalitňování komunikačních dovedností dětí v prostředí mateřské školybakalářská 2017 
Vilášková NicoleZkvalitňování komunikačních dovedností dětí v prostředí mateřské školybakalářská 2017 
Stolinský DarekZkoumání frekvence variantních jevů v češtiněbakalářská 2016 
Foltová MariePartnerské oslovování v dialogubakalářská 2015 
Dlouhá LenkaPředstavy školní mládeže o spisovné češtiněbakalářská 2013 
Durčáková BarboraVztah ke spisovnosti v českém prostředíbakalářská 2012 
Mokrá LucieAktuální stav vnímání spisovné češtinybakalářská 2012 
Sniehottová IvaVyjadřovací vzory v českém prostředíbakalářská 2012 
Brezanská KristýnaHodnota spisovné češtiny očima školní mládežebakalářská 2011 
Hadravová EvaVztah ke spisovné češtině - mezigenerační sondabakalářská 2011 
Hamplová MagdalenaVztah ke spisovnosti v prostředí české školybakalářská 2011 
Kiesewetterová EvaSpisovná čeština očima školní mládežebakalářská 2011 
Martináková LucieVztah ke spisovnosti v českém prostředíbakalářská 2011 
Laumerová HanaVztah ke spisovné češtině u žáků ZŠbakalářská 2010 
Peroutková AndreaVztah ke spisovné češtině - mezigenerační sondybakalářská 2010 
Tomášová TaťánaSpisovná čeština a mluvní vzory v prostředí MŠbakalářská 2010 
Wawroszová SvětlanaSpisovná čeština a mluvní vzory v prostředí MŠbakalářská 2010 


Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Didaktiky češtiny s komunikačními prvky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/2002 - 12/2003
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Komunikační kompetence v mateřském jazyce - výsledek jazykové výuky a výchovy
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci - vyjadřovací vzory mládeže
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1996 - 12/1997
PoskytovatelOstravská univerzita
Stavukončený
Jazyková specifika školské komunikace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1995 - 12/1995
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub