Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Ivana Gejgušová

Ivana Gejgušová

titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 209, budova SA
funkce:
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
obor činnosti:
česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
telefon, mobil:
731 696 962
553 46 2637
e-mail:Nenalezen žádný záznam.

Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Bulířová Klára
Čtenářská portfolia a rozvoj čtenářství žáků základních škol
diplomová
2023
Krpcová Vendula
Literární mapa regionu ve výuce literatury na 2.stupni základní školy
diplomová
2023
Drápalová Markéta
Čtenářství žáků 1. stupně základních škol
diplomová
2022
Kahánková Karolína
Čtenářské dílny na 1. stupni základních škol
diplomová
2022
Mahrová Vendula
Literární teorie ve výuce literatury na 2. stupni základní školy
diplomová
2022
Schrammová Tereza
Komika a humor v čítankách pro 2. stupeň základních škol
diplomová
2022
Šeflová Karolína
Islandské pohádky a pověsti v českém kulturním a vzdělávacím kontextu
diplomová
2022
Bezecná Kateřina
Zhmotnění lidské psychiky v literatuře
diplomová
2021
Honzková Kristina
Implementace dětské literatury do výuky předmětů na 1. stupni základní školy
diplomová
2021
Jurášková Michaela
Využití čítanek a učebnic literární výchovy na základní škole
diplomová
2021
Vajdová Kateřina
Holocaust v literární tvorbě pro děti a mládež a její využití ve výuce na 1. stupni základních škol
diplomová
2021
Hrdá Dagmar
Vnímání žánrů pohádky a fantasy u žáků 1. stupně ZŠ
diplomová
2020
Irein Markéta
Čítanky v literární výchově na 2. stupni základní školy
diplomová
2020
Kadlecová Kristýna
Rodina v literární tvorbě pro děti a mládež
diplomová
2020
Popová Veronika
Podoby detektivního románu v současné literatuře
diplomová
2020
Sukeníková Gabriela
Čtenářství dětí mladšího školního věku
diplomová
2020
Šímová Anna
Postava čerta v autorské pohádce
diplomová
2020
Březinová Zuzana
Struktura, obsah a funkce čítanek pro 2. stupeň ZŠ z pohledu učitelů
diplomová
2019
Březná Jana
Překlady dystopií v četbě české mládeže
diplomová
2019
Holáňová Kristina
Specifičnost výuky v předmětu Český jazyk a literatura v podmínkách malotřídních škol
diplomová
2019
Mahdal Lukáš
Adaptace a úpravy románů J. Verna
diplomová
2019
Mikesková Tereza
Literární tvorba V. Čtvrtka ve výuce na 1. stupni ZŠ
diplomová
2019
Němčíková Eliška
Čtenářské zázemí žáků 1. stupně základních škol
diplomová
2019
Nevřelová Nikola
Čítanky v literární výchově na 2. stupni základní školy
diplomová
2019
Rosypálková Lucie
Detektivní příběhy pro čtenáře mladšího školního věku
diplomová
2019
Rymlová Michaela
Recepce textů A. Jiráska v literární výchově na 2. stupni ZŠ
diplomová
2019
Šandalová Kateřina
Rozvíjení čtenářství pomocí čtenářských dílen a čtenářských lekcí
diplomová
2019
Baďurová Miroslava
Kritická reflexe literární tvorby K. Světlé
diplomová
2018
Galusková Diana
Obraz války v literatuře pro děti
diplomová
2018
Havlová Markéta
Dětská literatura na hraně
diplomová
2018
Karešová Silvie
Dílny čtení a rozvíjení dětského čtenářství
diplomová
2018
Muchová Veronika
Smrt v literatuře pro děti a mládež
diplomová
2018
Ondračková Alžběta
Smrt v tvorbě pro čtenáře mladšího školního věku
diplomová
2018
Přívarová Andrea
Čtenářské dílny na 1. stupni základní školy
diplomová
2018
Ředinová Klára
Aktuální témata v současné literatuře pro děti a mládež
diplomová
2018
Tkadlecová Jana
Čtenářské postoje a zkušenosti žáků mladšího školního věku
diplomová
2018
Červenková Petra
Audioknihy v kulturním a vzdělávacím kontextu
diplomová
2017
Mašláňová Věra
Románová tvorba T. Novákové
diplomová
2017
Matznerová Lucie
Rodina jako rozhodující faktor čtenářství dětí
diplomová
2017
Mížová Petra
Literární ceny a knižní kultura
diplomová
2017
Pajdáková Markéta
Vztah žáků mladšího školního věku k četbě
diplomová
2017
Paverová Tereza
Fenomén literární turistiky
diplomová
2017
Plánková Veronika
Čtenářství žáků mladšího školního věku
diplomová
2017
Tylečková Zora
Historická detektivka v tvorbě Vlastimila Vondrušky
diplomová
2017
Čandasová Alena
Literární tvorba V. Hálka v literání výchově na ZŠ
diplomová
2016
Horáková Barbora
Knihovna v životě žáka 1. stupně ZŠ
diplomová
2016
Hrbáčová Zuzana
Pohádka v životě žáka 1. stupně základní školy
diplomová
2016
Mičková Kamila
Literární tvorba pro adolescenty
diplomová
2016
Vitulová Jana
Čtenářství žáků 1. stupně základních škol
diplomová
2016
Zapalačová Petra
Spolupráce školy a knihovny jako prostředek ke zkvalitnění literární výchovy
diplomová
2016
Hudková Šárka
Handicap v literatuře pro děti a mládež
diplomová
2015
Kamínková Věra
Doporučená četba na 1. stupni základní školy
diplomová
2015
Křepelová Jana
Nefunkční rodina: literární tvorba J. Wilsonové v literární výchově na ZŠ
diplomová
2015
Starzová Stanislava
Vliv dílen čtení na úroveň čtenářské gramotnosti absolventů základních škol
diplomová
2015
Svojanovská Veronika
Šikana: literární tvorba J. Wilsonové v literární výchově na ZŠ
diplomová
2015
Šebestová Kateřina
Čtenářství žáků na 1. stupni ZŠ
diplomová
2015
Grygarová Iveta
Příběhová próza v tvorbě Aleny Ježkové
diplomová
2014
Hanesovská Zdeňka
Regionální pověst ve výuce literatury na základní škole
diplomová
2014
Juříčková Renáta
Specifické poruchy učení a jejich vliv na výkon žáků na 2. stupni základní školy
diplomová
2014
Kocichová Jana
Doporučená četba a literární výchova na základní škole
diplomová
2014
Krbečková Iveta
Čtenářství žáků základních škol
diplomová
2014
Kufová Petra
Spisovatelky viktoriánské Anglie
diplomová
2014
Kulová Kateřina
Interpretace básnického textu v literární výchově na 2. stupni ZŠ
diplomová
2014
Mariašová Věra
Literární tvorba K. Světlé v literární výchově na základní škole
diplomová
2014
Szromková Miriam
Česká literatura 19. století v literární výchově na základní škole
diplomová
2014
Vaculová Magdaléna
Rozdíly v čtenářských aktivitách chlapců a dívek na 2. stupni ZŠ
diplomová
2014
Zychová Vladimíra
Korespondence B. Němcové
diplomová
2014
Blažková Pavlína
Pověst v literární výchově na základní škole
diplomová
2013
Hendrych Adam
Kulturní zájmy pubescenta v 21. století
diplomová
2013
Šumná Barbora
Stav čtenářství dospělé populace
diplomová
2013
Holková Miriam
Obraz ženy a dívky ve vybraných prózách K. Světlé
diplomová
2012
Hrubá Kateřina
Jazykové prostředky ve vybraných dílech Boženy Němcové
diplomová
2012
Jasińska Lenka
Překlady literatury pro děti a mládež po roce 2000
diplomová
2012
Juřičková Jitka
Valašské pověsti v současné literární produkci
diplomová
2012
Náhlovská Veronika
Využití literární tvorby I. Březinové v literární výchově na 2. stupni základní školy
diplomová
2012
Pokorná Eliška
Současná vydání pohádek Boženy Němcové v českém prostředí
diplomová
2012
Balcarová Hana
Obraz Hlučínska v literatuře
diplomová
2011
Gomolová Jana
Proměny čtenářství žáků na 2. stupni základní školy
diplomová
2010
Ivánková Martina
Světová literatura 19. století a její místo v literární výchově na ZŠ
diplomová
2010
Lipusová Aneta
Vývoj balady v první polovině19. století
diplomová
2010
Parčišová Lucie
Obraz dívky a ženy v prózách B. Němcové
diplomová
2010
Petrášová Jana
Pohádka v literární výchově na 2. stupni základní školy
diplomová
2010
Polášková Julie
Nové tituly fantasy literatury v českém prostředí
diplomová
2010
Steffanová Eva
Čtenářské aktivity dospělé populace
diplomová
2010
Vrbová Kateřina
Vývoj balady v druhé polovině 19. století
diplomová
2010
Zpěváková Tereza
Obraz dívky a ženy v povídkách T. Novákové
diplomová
2010
Dudová Michaela
Česká literatura 19. století a její místo v literární výchově na ZŠ
diplomová
2009
Habáňová Michaela
Překlady literatury pro děti a mládež v českém prostředí po roce 2000
diplomová
2009
Firlová Kateřina
Český dívčí román v evropském kontextu
diplomová
2008
Klimková Jana
Český dívčí román v evropském kontextu
diplomová
2008
Prokeš Lukáš
Čítankové texty a hledání osobních i národních kořenů (analýza čítankových řad a zastoupení vybraných literárních žánrů a tematiky)
diplomová
2008
Hrabcová Jana
Aktuální problémy literární výchovy na 2. stupni základní školy
diplomová
2007
Pospíšilová Hana
Komika v literární tvorbě pro děti a mládež
diplomová
2007
Burgertová Gabriela
Využití uměleckého textu v jazykovém a slohovém vyučování na 1. stupni základní školy
diplomová
2006
Sedláčková Lenka
Holocaust a literární tvorba dětí
diplomová
2005
Tomešková Jarmila
Využití kulturních a vzdělávacích aktivit knihoven na 2. stupni ZŠ
diplomová
2005
Vítková Hana
Problematika zkoušení a hodnocení v předmětu český jazyk a literatura na 2. stupni základní školy
diplomová
2005
Vavříková Radka
Práce s uměleckým textem v hodinách literární výchovy (poezie na 2. stupni ZŠ)
diplomová
2004
Beinhauerová Radka
Komiks v četbě žáků 2. stupně základních škol
bakalářská
2022
Danysová Michaela
Kníže Václav v literatuře pro děti a mládež
bakalářská
2022
Humlová Veronika
Komparace poezie J. Nerudy a V. Hálka
bakalářská
2022
Caudrová Marie
Venkov v literatuře 19. století
bakalářská
2021
Lipowská Zuzana
Komiksové adaptace klasických literárních děl pro recipienty staršího školního věku
bakalářská
2021
Lapčíková Kamila
Sebereflexe čtenářství žáků 2. stupně základních škol
bakalářská
2020
Mahrová Vendula
Nová podoba praxí v pregraduální přípravě učitelů
bakalářská
2020
Šeflová Karolína
Nadpřirozené bytosti v českých a islandských pohádkách
bakalářská
2020
Bulinová Tereza
Handicap v literární tvorbě pro dospívající čtenáře
bakalářská
2019
Makovičková Renáta
G. Preissová a její literární dílo
bakalářská
2019
Suchánková Nikola
Obraz 2. světové války v literární tvorbě pro děti a mládež
bakalářská
2019
Bohata Veronika
Homosexualita v literatuře pro děti a mládež
bakalářská
2018
Gašparová Kateřina
Poruchy příjmu potravy v literatuře pro děti a mládež
bakalářská
2018
Kantorová Tereza
Stinné stránky dětství v literární tvorbě pro dětské čtenáře
bakalářská
2018
Popová Veronika
Překlady detektivních sérií v současné knižní nabídce
bakalářská
2018
Sakreidová Ivana
Drogová problematika v literární tvorbě pro děti a mládež
bakalářská
2018
Balasová Kateřina
Tvorba pro děti Kláry Smolíkové a Jana Smolíka
bakalářská
2017
Březinová Zuzana
Antická mytologie v současné americké tvorbě pro děti a mládež
bakalářská
2017
Maděrová Eva
Současná česká literatura pro děti předškolního věku
bakalářská
2017
Peterková Barbora
Husitství v tvorbě Kláry Smolíkové a Jana Smolíka
bakalářská
2017
Poláčková Zuzana
Poezie pro děti předškolního věku
bakalářská
2017
Profotová Aneta
Jazykový humor Aleny Vostré v knihách pro předškoláky
bakalářská
2017
Psotová Hana
Nové tituly literatury pro děti a mládež
bakalářská
2017
Ručková Zuzana
Detektivní román a povídka v tvorbě Hany Proškové
bakalářská
2017
Rymlová Michaela
Komika v literární tvorbě pro děti a mládež
bakalářská
2017
Sikorová Kateřina
Literární tvorba pro děti předškolního věku
bakalářská
2017
Videnková Petra
Pohádka v tvorbě českého disentu
bakalářská
2017
Vlaškovská Gabriela
Současná česká literární tvorba pro předškoláky
bakalářská
2017
Cahlíková Saskia
Abecedáře v četbě dětí předškolního věku
bakalářská
2016
Chytilová Iveta
Stav čtenářské gramotnosti žáků základních škol
bakalářská
2016
Doričáková Bohdana
19. století v literatuře pro děti a mládež
bakalářská
2016
Krylová Hana
Tvorba Iy Procházkové pro děti předškolního a raně školního věku
bakalářská
2016
Ředinová Klára
Ženský svět v literatuře 19. století
bakalářská
2016
Štůralová Veronika
Viktoriánská Anglie v literární tvorbě pro adolescentní a dospělé čtenáře
bakalářská
2016
Tomíčková Jana
Česká minulost v encyklopediích pro děti a mládež
bakalářská
2016
Červenková Petra
Podíl audioknih na dětském čtenářství
bakalářská
2015
Foldynová Hana
Láska v české literatuře 19. století
bakalářská
2015
Goldová Veronika
Prosté motivy v literární tvorbě J. Nerudy
bakalářská
2015
Havlová Markéta
Sociální hendikep v literatuře pro děti a mládež
bakalářská
2015
Klimecká Klára
Čtenářské aktivity dospělé populace
bakalářská
2015
Melcherová Darina
Knihy veršů v básnické tvorbě J. Nerudy
bakalářská
2015
Orlovská Lucie
Literární dílo F. Kožíka
bakalářská
2015
Paverová Tereza
Čtečky, tablety a čtenářské aktivity žáků základních škol
bakalářská
2015
Šťastná Michaela
Fantasy v českém literárním kontextu
bakalářská
2015
Malíková Dagmar
Tvorba Daniely Krolupperové pro malé děti
bakalářská
2014
Matějková Michaela
Kniha a knihovna v životě předškoláka
bakalářská
2014
Postupová Michaela
Čtenářství dětí v éře H. Pottera
bakalářská
2014
Starzová Stanislava
Rozvíjení čtenářství žáků ZŠ v dílnách čtení
bakalářská
2014
Kluková Kristýna
Paulo Coelho a jeho literární tvorba v českém literárním prostoru
bakalářská
2013
Křepelová Jana
Obraz dítěte v nefunkční rodině v díle J. Wilsonové
bakalářská
2013
Kufová Renata
Stav čtenářství dospělé populace
bakalářská
2013
Mičková Kamila
Stav čtenářství dospělé populace
bakalářská
2013Hlavní řešitel
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období
6/2020 - 12/2023
Poskytovatel
Katedra českého jazyka a liter. s did., Program ÉTA
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období
5/2022 - 5/2022
Poskytovatel
Action
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období
5/2021 - 5/2021
Poskytovatel
Action
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období
5/2020 - 5/2020
Poskytovatel
Action
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období
4/2016 - 4/2016
Poskytovatel
Action
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období
3/2013 - 4/2013
Poskytovatel
Action
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub