Seznam katedrových koordinátorů pro internacionalizaci na Pedagogické fakultě

Katedroví koordinátoři pro internacionalizaci
Katedra sociální pedagogiky
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra speciální pedagogiky
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra pedagogiky a andragogiky
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Katedra matematiky s didaktikou
553 46 2653
Katedra výchovy k občanství
Katedra hudební výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Katedra studií lidského pohybu
Katedra technické a pracovní výchovy
Katedra informačních a komunikačních technologií
Katedra anglického jazyka s didaktikou


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 10. 2023