Seznam katedrových koordinátorů pro internacionalizaci na Pedagogické fakultě

Katedra sociální pedagogiky
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Telefon: +420 553 46 2661
E-mail:

Katedra pedagogické a školní psychologie
PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.
Telefon: +420 553 46 2693
E-mail:

Katedra speciální pedagogiky
Mgr. Edita Satinská, Ph.D.
Telefon: +420 553 46 2673
E-mail:

Katedra preprimární a primární pedagogiky
Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.
Telefon: +420 553 46 2681
E-mail:

Katedra pedagogiky a andragogiky
Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová
Telefon: +420 553 46 2720
E-mail:

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
Telefon: +420 553 46 2643
E-mail:

Katedra matematiky s didaktikou
Ing. Tomáš Barot, Ph.D.
Telefon: +420 553 46 2653
E-mail:

Katedra výchovy k občanství
Mgr. Eva Peterková, Ph.D.
Telefon: +420 553 46 2604
E-mail:

Katedra hudební výchovy
doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
Telefon: +420 553 46 2532
E-mail:

Katedra výtvarné výchovy
Mgr. Tereza Čapandová
Telefon: +420 553 46 2545
E-mail:

Katedra studií lidského pohybu
Mgr. Jan Plešek, koordinátor mobility window, koordinátor pro výjezdy studentů KSLP
Telefon: +420 553 46 4406
E-mail:

Mgr. Pavel Brtva, koordinátor pro příjezdy zahraničních studentů na KSLP
Telefon: +420 553 46 2597
E-mail:

Katedra technické a pracovní výchovy
Mgr. Veronika Švrčinová
Telefon: +420 553 46 2613
E-mail:

Katedra informačních a komunikačních technologií
Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D.
Telefon: +420 553 46 2631
E-mail:

Katedra anglického jazyka s didaktikou
Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Telefon: +420 553 46 2702
E-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 10. 2022