Úsek proděkanky pro internacionalizaci

Proděkanka pro internacionalizaci:
e-mail:
telefon:
553 46 2719
 
Referentky oddělení:
e-mail:
telefon:
553 46 2508
733 169 894
fax:
596 120 705
e-mail:
telefon:
553 46 2536
fax:
596 120 705
 
Studentští fakultní koordinátoři:
e-mail:
telefon:
553 46 4406
e-mail:
telefon:
553 46 4406

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 12. 2021