Dokumenty

Dokumenty k přihlášení a další dokumenty potřebné k výjezdu naleznete na Portále OU: Dokumenty – Pedagogická fakulta – Fakultní dokumenty – Zahraniční vztahy PdF.

Další užitečné dokumenty:

  • Charta studenta soubor pdf 1,41 MB (O programu Erasmus+)
  • Směrnice rektora č. 239/2017 k zajištění programu Erasmus+/vzdělávací mobilita jednotlivců (Portál OU – Dokumenty – Ostravská univerzita – Řídící normy – Směrnice rektora)
  • Opatření rektora č. 101/2020 k uznávání studijních výsledků získaných v zahraničí (Portál OU – Dokumenty – Ostravská univerzita – Opatření rektora)
  • Opatření rektora č. 73/2019 ke vzdělávacím zahraničním mobilitám zaměstnanců v rámci programu Erasmus+
  • Opatření rektora č. 68/2019 – Stipendijní program OU na podporu výjezdů studentů na kvalitní univerzity v rámci programu Erasmus+ (Portál OU – Dokumenty – Ostravská univerzita – Opatření rektora)
  • Opatření děkana PdF OU č. 23/2019 k zajištění programu Erasmus+/vzdělávací mobilita jednotlivců na PdF OU (Portál OU – Dokumenty – Pedagogická fakulta – Fakultní dokumenty – Vnitřní řídící normy PdF OU – Opatření děkana)
  • Opatření děkana PdF OU č. 16/2019 – Stipendijní program PdF OU – Finanční podpora zahraničních mobilit studentů (Portál OU – Dokumenty – Pedagogická fakulta – Fakultní dokumenty – Vnitřní řídící normy PdF OU – Opatření děkana)

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2022