Studenti

Chcete vycestovat za poznáním a zkušenostmi do zahraničí?

Ať už se chystáte do ciziny v rámci studia, odborné praxe, dobrovolnictví nebo dalšího vzdělávání, níže naleznete užitečné informace.

Proč vyjet do zahraničí?

Zdokonalíte se v cizích jazycích. Zkušeností ze studia nebo pracovní stáže ze zahraničí si zaměstnavatelé cení. Poznáte nejen místní kulturu a zvyky, ale velmi pravděpodobně se dozvíte spoustu nového i sami o sobě. Získáte potřebnou sebedůvěru a rozhodnost, zjistíte, co vám jde, ujasníte si, čemu se chcete v budoucnu věnovat. Užijete si spoustu zábavy a dobrodružství a získáte nové přátele třeba na celý život. Je úplně normální mít před odjezdem na zahraniční pobyt obavy, ale pocit, že jste to zvládli, je zkrátka k nezaplacení.

Existují důkazy, proč je zahraniční zkušenost důležitá?

Lepší jazyková vybavenost = lepší uplatnitelnost na trhu práce. Ale ne jenom to. Výzkumné studie potvrzují, že kombinace studia v zahraničí a extrakurikulární aktivity jsou dva klíčové elementy pro kariérní úspěch. Již v roce 2006 bylo dokázáno, že studenti (Bulharsko, Maďarsko, ČR, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Slovensko, Rumunsko a Slovinsko), kteří vyjeli na zahraniční mobilitu, měli ve svých zaměstnáních v průměru vyšší příjmy než ti, kteří nevyjeli. Dále absolventi zahraničních stáží také hledali novou práci kratší čas než jejich vrstevníci. Navíc drtivá většina těchto lidí pracovalo nebo pracuje jiným než manuálním způsobem. Zdá se, že dnes po roce 2020, ve velmi rychle měnícím se světě, jsou tyto aspekty ještě mnohem důležitější.


Program Erasmus+
Program VIA
Program OU AID
Ostatní nabídky


Zdroje:
Souto-Otero M, Huisman J, Beerkens M, de Wit H, Vujic SC. (2013). Barriers to International Student Mobility: Evidence From the Erasmus Program. Educational Researcher, 42(2),70–7.
Bryła P. (2015). The Impact of International Student Mobility on Subsequent Employment and Professional Career: A Large-scale Survey among Polish Former Erasmus Students. Procedia - Soc Behav Sci., 176, 633–41.
Bracht, O. & Engel, C., Janson, K., Over, A., Schomburg, H., Teichler, U. (2006). The professional value of Erasmus mobility. Final report presented to the European Commission – DG Education and Culture.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2023