Bilaterální smlouvy uzavřené na Pedagogické fakultě OU

Belgie
Hogeschool Gent
VIVES
 
Bulharsko
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 
Dánsko
University College of Northern Denmark
University College Absalon
 
Estonsko
Tartu Ülikool
 
Finsko
Åbo Akademi
Kajaani University of Applied Sciences
 
Francie
Université d´Orléans
 
Chorvatsko
Sveučilišta u Splitu
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 
Litva
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
 
Maďarsko
Kaposvári Egyetem
 
Malta
L – Universitá ta´ Malta
 
Německo
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
 
Nizozemí
NHL Gogeschool
 
Norsko
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Hist Trondheim
Nord University
 
Polsko
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ASP w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Uniwersytet Rzeszowski
Collegium Da Vinci
Akademia Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Wrocławski
Niepaństwowa Wyzsza Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Wyzsza Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Uniwersytet Zielonogórski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Warszawski
Akademia im. Jakuba z Paradyža
Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum
Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warminsko Mazurski w Olsztynie
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Politechnika Koszalińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
Portugalsko
Instituto Politécnico de Bragança
Instituto Politecnico Do Porto
Universidade de Évora
Politécnico da Guarda
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Instituto Politécnico de Portalegre (IPP)
 
Rakousko
Karl-Franzens-Universitat Graz
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
Pädagogische Hochschule Oberösterreich
Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein
Pädagogische Hochschule Steiermark
Paris Lodron Universitat Salzburg
 
Řecko
Aristotle University of Thessaloniki
University of Western Macedonia
 
Slovensko
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Trnavská univerzita v Trnave
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Prešovská univerzita v Prešove
 
Slovinsko
University of Maribor
 
Španělsko
Universidad de Almería
Universidad de La Laguna
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”
Universidad de Huelva
Universidad de Cantabria
Universidad de Oviedo
Universidad de Córdoba
Universidad de Santiago de Compostela
Universitat de València
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
Universidad De Murcia
Universitat de Barcelona
Mondragon Unibertsitatea
Florida Universitaria
Universidad de Cádiz
 
Švédsko
Högskolan Kristianstad
Linneuniversitetet Kalmar Vaxjo
 
Turecko
Karadeniz Teknik Üniversitesi Bili Paketi
Ankara Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Firat Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Yildiz Tekník Üniversitesi
Istanbul Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
TOBB University of Economics and Technology
 
Velká Británie
Cardiff Metropolitan University
University of Portsmouth

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2018