Akademičtí a neakademičtí zaměstnanci

Internacionalizace všech hlavních činností univerzit je prioritou zdůrazňovanou ve všech strategických dokumentech a záměrech současné vzdělávací politiky. Objevuje se výrazně ve „Strategickém záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021“ nebo například i v dokumentech MŠMT k reformě učitelského vzdělávání. V souladu s tímto výrazným trendem byl koncipován i „Strategický záměr Ostravské univerzity 2021–2025“.

PdF OU vítá toto směřování a podporuje myšlenku, aby se internacionalizace stala přirozenou součástí života fakulty a aby všechny hlavní činnosti (studium, výzkum/tvůrčí činnost, třetí role) získaly mezinárodní rozměr. Učitelské vzdělávání jako tradičně nejrozsáhlejší činnost fakulty je silně orientováno na potřeby regionu, příp. státu, což PdF plně respektuje, ale je nutné, aby činnost fakulty pro komunitu a region vycházela z důkladné znalosti praxe i teorie v mezinárodním prostředí.

Fakulta má enormní zájem o to, aby její studenti vyjížděli „na zkušenou“ do světa, případně získávali mezinárodní zkušenost jinými způsoby. Bez zaměstnanců, kteří sami mají mezinárodní zkušenosti, tj. například pracují v mezinárodních výzkumných týmech, spolupracují se zahraničními kolegy na projektech, opírají se o nejvýznamnější mezinárodní zdroje a výsledky výzkumu ve svém oboru atd., to však nepůjde. Současný akademický svět má jednoznačně mezinárodní charakter.

Z pohledu zaměstnance fakulty se nabízí mnoho možností, které nemusí každý pochopitelně využít ve stejné míře:

  1. Mezinárodní mobility: jsou příležitostí, jak získat nové zkušenosti, poznatky i kompetence, navázat profesní kontakty, zlepšit se v cizím jazyce. Lze realizovat krátkodobé mobility i dlouhodobé stáže se zaměřením na získání zkušeností s výukou na zahraničních univerzitách, ale nabízejí se také školení a pracovní příležitosti. Specifickým typem jsou vědecko-výzkumné stáže.
  2. Projekty mezinárodní spolupráce: vzhledem k tomu, že internacionalizace VŠ je globálním trendem, existuje opravdu značné množství nabídek ke spolupráci na odborných projektech. Ty mohou být zaměřeny nejrůznějším způsobem – na vytváření společných kurzů pro studenty nebo dokonce studijních programů, na rozvoj vlastních kompetencí zaměstnance, na síťování, zapojování zahraničních odborníků do výuky atd.
  3. Mezinárodní výzkumné, příp. umělecké projekty: jsou zřejmě v současnosti nejoceňovanějším typem mezinárodní spolupráce vysokých škol, ale je také poměrně náročné tyto granty získat či zapojit se do nich.

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2022