Ze života katedry

Afropárty v čase ostravského adventu aneb párty pro Afriku

Někdo vnímá advent jako příležitost k zastavení se, jiný je zase ve stresu z blížících se svátků. Ať je to tak nebo tak, my se na chvíli zastavili, pobavili a nabrali sílu na večírku v africkém stylu. Součástí byla dobročinnost v podobě finanční sbírky na podporu sirotčince v Tanzánii.

Divadlo OSUd na festivalu DIVUFEST

S divadelním souborem OSUd Katedry sociální pedagogiky PdF OU jsme se úspěšně zúčastnili festivalu divadel utlačovaných DIVUFEST konaném 25.- 27. listopadu v Praze.

Nová spolupráce s Katedrou sociální pedagogiky ve Viborgu v Dánsku

Dánský Viborg a Katedra sociální pedagogiky vstřícně přivítala dr. Kubíčkovou a dr. Richterovou na týdenní výukové mobilitě na začátku prosince.

Divadelní skupina OSUd účinkuje i o adventním čase

Divadelní skupina OSUd se dne 8. prosince 2021 zúčastnila s reprízou preventivního programu na téma Kyberšikana. Tento program je založený na principech divadla fórum.

Recence doc. PhDr. Juliuse Sekery, CSc. na knihu GOTTWALDOVÁ, Radka. Jak na pasivní agresi. Nenechte se jí zmítat a ovládat. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1113-6.

Doc. Sekera doporučuje k přečtení dílo od Jitky Gottwaldové - Jak na pasivní agresi s podtitulem „Nenechte se jí zmítat a ovládat". Přesto, že kniha vyšla už před 4 roky, je dle doc. Sekery text velice aktuální. Kniha holisticky popisuje pasivní agresi a zaměřuje se například i na promítání pasivní agrese do partnerských vztahů, přičemž obsahuje pasáže o pasivní agresi u nás samotných a mj. také zdařilou kapitolu o způsobu sdílení informací. Kniha tak může být přínosná nejen pro profesní, ale také pro osobní využití.
Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,18 MB

Filmový klub PEStrozor zahájil svou činnost

V pátek 12. listopadu 2021 se uskutečnilo první promítání našeho Filmového klubu PEStrozor. Jednalo se o projekci dánského filmu „Manželský pár“, který pojednával o love story mezi Sidsel a Christianem, kteří mají oba Downův syndrom.

Psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj KNO-SA-LE (Knobloch, Satirová, Leuner)

Pedagogická fakulta OU realizuje už několik let ve spolupráci s Fakultou sociálních studií OU úplný psychoterapeutický výcvik pod názvem Kno-Sa-Le. Výcvik je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii. Garantem výcviku je doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. Nabídka využití psychoterapie ve školství a sociálních službách je (mimo jiné) důsledkem rostoucí potřeby chápání učitelství a pedagogické práce jako profese obsahující ve svém potenciálu nikoli pouze aspekt vzdělávání, ale širokého rozvoje osobnosti dětí i dospělých.

Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu

Katedra sociální pedagogiky realizuje ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky PdF MU Brno aktivitu s názvem Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu podpořenou Magistrátem města Ostravy jako neinvestiční účelovou dotaci pro podporu prevence kriminality.

Seminář ke studiu a praxím pro Bc. a NMGr. studenty

Ve dnech 30. září - 3. října se uskutečnil Seminář ke studiu a praxím, který každoročně Katedra sociální pedagogiky pro všechny své studenty prvních ročníků pořádá.

Recence doc. PhDr. Juliuse Sekery, CSc. na knihu MURRAY, Douglas. Šílenství davů. Praha: Leda, 2021. ISBN 978-80-7335-719-1

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,18 MB

Divadlem proti kyberšikaně - OU@live

Bavíte se rádi? Máte rádi legraci? Udělali jste si někdy z někoho srandu? Nebo někdo z vás? Třeba vaše nejlepší kamarádka? Stanete se součástí příběhu…

Divadelní soubor OSUd

Divadelní skupina OSUd vznikl v roce 2020, jeho členové jsou studenti a absolventi oboru Sociální pedagogika. Soubor se věnuje formě interaktivního divadla, která je známá jako divadlo utlačovaných. Nejrozšířenější technikou divadla utlačovaných, je divadlo fórum.

Tenkrát jsem si poprvé uvědomila, že mně práce nejen živí, ale taky baví a těší

Rozhovor s Hanou Cisovskou, čerstvou držitelkou ceny rektora OU v oblasti dlouhodobé pedagogické činnosti na Ostravské univerzitě.

Kurz ke studiu a praxím 2017

Fotogalerie z kurzu.