Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu

Katedra sociální pedagogiky realizuje ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky PdF MU Brno aktivitu s názvem Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu podpořenou Magistrátem města Ostravy jako neinvestiční účelovou dotaci pro podporu prevence kriminality. Podporovanými organizacemi jsou instituce pracující s rizikovými skupinami dětí a mládeže v Ostravě, konkrétně Výchovný ústav Ostrava - Hrabůvka, Salesiánské středisko volného času Don Bosco a Dětský domov Na vizině. Odborné lektorky Hana Cisovská, Lenka Polánková a Michaela Zapletalová představují v jednotlivých setkáních programy prevence založené na metodách a technikách dramatické výchovy, které se v průběhu let osvědčily při práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže. Účastníci seminářů získávají nejen zajímavou metodiku, ale také konkrétní zkušenost s realizací jednotlivých programů na svých pracovištích za metodické podpory odborných lektorek. Další část tohoto projektu je přímá práce lektorek s dětmi a mládeží v jednotlivých institucích. Realizované programy vznikly na „míru“ v úzké spolupráci s vedením a vychovateli zařízení. Realizované preventivní programy se zabývají problematikou bezpečného odchodu dětí z ústavní výchovy do samostatného života, problematikou místa vzdělání v životě, problematikou bezdomovectví a také problematikou nenávisti a násilí mezi odlišnými skupinami.

Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu
Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu
Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu
Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu
Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu
Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu
Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 10. 2021