Máte zájem se aktivně zapojit do výchovy současných dětí a mládeže a stát se odborníkem na tento nelehký, ale zároveň tvůrčí proces?

Pokud ano, pak vás Katedra sociální pedagogiky PdF OU přijme s otevřenou náručí. Bakalářské studium Sociální pedagogiky se zaměřuje především na oblast výchovy jako nástroje primární, sekundární i terciární prevence rizikového chování a rozvoje prosociálního chování dětí, mládeže a dospělých. Náš pedagogický tým připravuje absolventy prostřednictvím zážitkového učení k tomu, aby uměli v každém jedinci nalézt jeho silné stránky a efektivně je rozvinout. Studijní obor Sociální pedagogika v podmínkách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity má více než dvacetiletou tradici v přípravě neohrožených a schopných sociálních pedagogů na poli aktivního výchovného působení. V průběhu studia budete mít možnost získat nejen odborné znalosti, ale především budete v neustálém kontaktu s praxí. Klademe totiž důraz jak na teoretické vědomosti, tak i na praktické dovednosti v oblasti pedagogického působení našich absolventů. Významnou součástí profesní přípravy sociálních pedagogů na naší katedře je osobnostní rozvoj každého studenta.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2022