Vyjeď s námi do zahraničí

Katedra sociální pedagogiky participuje na výměnných zahraničních pobytech studentů i pedagogů. Seznam partnerských institucí je k dispozici na portále OU, podrobněji viz https://pdf.osu.cz/partnerske-univerzity/.

Spolupráce se zahraničními vysokými školami prostřednictvím krátkodobých a také dlouhodobých výjezdů studentů i akademiků má na Katedře sociální pedagogiky PdF OU dlouholetou tradici. V průběhu posledních 5 let členové katedry významně spolupracovali především s Univerzitou sv. Cyrila a Metoděje ve Veliko Tarnovo v Bulharsku, Katolickou vysokou školou v Belgii, Štětínskou univerzitou v Polsku. V současné době si studenti ke svému studiu volí primárně vzdělávací instituce v Portugalsku a ve Španělsku. Akademičtí pracovníci realizují své výukové mobility v Rakousku, Estonsku, Portugalsku a Polsku.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 01. 2020