Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedy sociální pedagogiky

Katedra sociální pedagogiky se vzhledem ke své organizační struktuře a funkci v rámci PdF OU výzkumně zaměřuje na dvě hlavní oblasti. První je výzkum ve sféře problematiky resocializačních a reedukačních zařízení a druhou oblastí je výzkum ve sféře problematiky rizikové mládeže v prostředí ZŠ a SŠ.

Členové katedry sociální pedagogiky se ve své vědecké práci tedy zaměřují na následující oblasti:

  1. výzkum v oblasti přípravy resocializačních a reedukačních pracovníků,
  2. výzkum v oblasti problémových dětí a mládeže,
  3. výzkum v oblasti řízení institucí náhradní rodinné péče a resocializačních a reedukačních institucí.

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016