Filmový klub PEStrozor zahájil svou činnost

V pátek 12. listopadu 2021 se uskutečnilo první promítání našeho Filmového klubu PEStrozor. Jednalo se o projekci dánského filmu „Manželský pár“, který pojednával o love story mezi Sidsel a Christianem, kteří mají oba Downův syndrom. Film byl promítán za podpory MS kraje a ve spolupráci s organizací Jeden svět Ostrava. Po zhlédnutí se uskutečnila beseda, kde nám paní Mgr. Dagmar Mazáková, na základě svých zkušeností z praxe, přiblížila svět, ve kterém se onen film i všichni lidé s Downovým syndromem dennodenně pohybují. Promítání se zúčastnila i dívka Zuzka s Downovým syndromem se svou maminkou. Jim patří velký díky, že neměly strach vystoupit ze své komfortní zóny a podělit se tak s námi se svými zážitky, které byly jak poučné, tak i vtipné, místy i dojemné. Největší dík však patří samotné Zuzce za její krásný houslový koncert.

Půvabné a výborné moderátorce paní Michaele Kaczmarkové patří velké ocenění za úžasné pozvednutí úrovně dalece převyšující školní promítání.

Na závěr děkujeme všem filmovým nadšencům, kteří na historicky první promítání dorazili. Díky této účasti již víme, že Filmový klub PEStrozor má smysl, že stojí za to, v něm pokračovat.


Filmový klub PEStrozor zahájil svou činnost
Filmový klub PEStrozor zahájil svou činnost
Filmový klub PEStrozor zahájil svou činnost
Filmový klub PEStrozor zahájil svou činnost
Filmový klub PEStrozor zahájil svou činnost

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 11. 2021