Divadelní soubor OSUd

Divadelní skupina OSUd vznikl v roce 2020, jeho členové jsou studenti a absolventi oboru Sociální pedagogika.

Soubor se věnuje formě interaktivního divadla, která je známá jako divadlo utlačovaných. Nejrozšířenější technikou divadla utlačovaných, je divadlo fórum. Princip divadla fórum je založen na tom, že herci představí divákům inscenaci, která je složena ze situací s problémovým tématem útlaku, ve kterém se hlavní hrdina, což je zpravidla ten, kdo je utlačovaný, snaží neúspěšně bojovat proti svému utlačovateli. Divák se mění v aktivního spolutvůrce příběhu, nabízí řešení problému, navrhuje změny jednání postav s cílem zvrátit negativní vývoj děje. Mezi diváky dochází k diskusi o chování lidí – herců, k prozkoumávání daného problému, příčin a následků, jeho řešení. Divadlo fórum dává divákům šanci zkusit si různé jednání v situacích, ve kterých se mohou ve svém životě ocitnout. Divadlo utlačovaných tak slouží jako laboratoř ke zkoumání možných alternativ řešení konfliktu, která je ale současně i zábavou.

Instagram souboru nese název Divadlo_OSUd. Můžete zde najít menší informace o každém z herců, fotografie ze zkoušení divadelní inscenace a také místa, kde právě hrajeme.
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2023