Aktuality

Program Pheňori

Rozvíjí sebedůvěru a sebeúctu dítěte ze sociálního znevýhodněného prostředí.