Projekty / akce / konference

Členové katedry participují na těchto projektech:

  • Vzdělání základ života - realizace 2016-2019, OU je partnerem organizace Vzájemné soužití. Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání je realizovaným projektem z prostředků OP VVV.
    Podrobné informace / Infoletáček
  • SGS - Terapie dobrodružstvím jako prostředek resocializace drogově závislých, realizace 2017–2018 v 6 terapeutických komunitách v České republice.
  • SGS - Nerovnoměrnost komunikačního vztahu rodič – dítě (analýza rodinné komunikace), realizace 2017–2018.
  • SGS - Příbuzenská pěstounská péče – zdroj podpory nebo pokračující psychická zátěž, realizace 2018-2019.
  • SGS: Divadlo fórum jako nástroj reflexe žáků k problematice kyberšikany, realizace 2021.
  • Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu, podporováno Statutárním městem Ostrava v oblasti Prevence kriminality, realizace 2021.
  • To be or not be well? - Drama and theatre in education, spolupráce s SVČ Lužánky Brno na výzkumu v rámci projektu strategického partnerství programu Erasmus+, realizace programu 2019-2022.

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 08. 2021


Odborná konference v Bílé vodě

Odborná konference „Adiktologie v rozkvětu“ v Bílé vodě se uskutečnila dne 11. května 2022.