Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka studijního programu Sociální pedagogika (Bc.), pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
553 46 2656
603 229 887
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
zástupkyně vedoucí katedry
553 46 2658
Sekretariát katedry
Šimečková Pavlína, Bc.
referentka a tajemnice katedry
553 46 2657
 
Pedagogičtí poradci
Poradci
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika KS a NMgr Sociální pedagogika KS
553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka studijního programu Sociální pedagogika (Bc.), pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
553 46 2656
603 229 887
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro NMgr Sociální pedagogika PS
553 46 2660
 
Členové katedry
Docenti
Chudý Štefan, doc. Mgr., Ph.D., MBA
garant studijního programu Sociální pedagogika (NMgr.)
činnost: sociální pedagogika, metodologie výzkumu
553 46 2659
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
činnost: sociální pedagogika, sociální psychologie, řízení výchovných institucí
731 193 897
553 46 2659
Odborní asistenti
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
zástupkyně vedoucí katedry
činnost: dramatická výchova, sociální pedagogika
553 46 2658
Janíková Markéta, Mgr.
činnost: sociologie
553 46 2661
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika KS a NMgr Sociální pedagogika KS
činnost: sociální pedagogika, náhradní rodinná péče, rizikové děti a mládež, taneční a pohybová terapie
553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka studijního programu Sociální pedagogika (Bc.), pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
činnost: sociální pedagogika, garantka praxí
553 46 2656
603 229 887
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro NMgr Sociální pedagogika PS
činnost: sociální pedagogika, psychoterapie, osobnostní rozvoj, rodina a rodinná terapie, Model růstu Virginie Satirové
553 46 2660
Štenclová Veronika, Mgr., Ph.D.
správce sociálních sítích katedry, PR katedry
činnost: sociální pedagogika, pedagogika volného času, rizikové chování dětí a dospělých, ústavní a ochranná výchova, resocializace, reedukace
553 46 2660
Externisté
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: sociálně právní ochrana dětí a mládeže
 
Ďásková Petra, Mgr.
činnost: základy krizové intervence
 
 
Gladysh Mariya, Ph.D.
činnost: sociální inkluze
 
 
Grochal Lukáš, Mgr.
činnost: menšinové kultury, výchovná práce s menšinami
 
Hýl Petr, Mgr.
činnost: drogové závislosti
 
Indra Vladimír, PhDr.
činnost: forenzní psychologie
 
Kokotková Tereza, Mgr.
činnost: animační programy
 
 
Kolářová Klára, Mgr.
činnost: animační programy
 
 
Macíček Petr, Mgr.
činnost: řízení výchovných organizací
 
Macošek Jakub, Mgr.
činnost: metodika her a zábavné činnosti
 
Mahrová Gabriela, Mgr.
činnost: sociálně pedagogická práce v adiktologii
 
Masaříková Pavla, Mgr. et Bc.
činnost: dramatická výchova
 
 
Němynář Pavel, Mgr.
činnost: řízení výchovných organizací
 
Nováková Palatá Linda, PhDr.
činnost: postpeniterciární péče
 
Paprsteinová Lucie, PhDr.
činnost: viktimologie
 
 
Prokschová Veronika, Mgr.
činnost: sociologie
 
Rašíková Kateřina, Mgr.
činnost: probační a mediační služba
 
 
Surovková Katrin, Mgr.
činnost: sociální a pedagogická práce s bezdomovci
 
 
Štalmachová Pavla, PhDr.
činnost: výchovné poradenství
 
Štefaníková Magdaléna, Mgr.
činnost: protidrogová výchova
 
Turek Miroslav, Mgr.
činnost: menšinové kultury, výchovná práce s menšinami
 
Večerková Petra, Mgr.
činnost: sociálně pedagogická práce s rizikovými skupinami
 
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D.
činnost: Puppet as a Tool of Education and Therapy
 
 

Doktorandi katedry

Doktorandi katedry
Studenti v kombinované formě doktorského studijního programu:
Černý Martin, PhDr. Ing., Msc.
 
Hájková Andrea, Mgr.
 

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 10. 2023