Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení PES
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
vedoucí PES
e-mail:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
e-mail:
telefon: 553 46 2658
Sekretariát PES
Vítková Pavlína, Bc.
sekretářka PES
e-mail:
telefon: 553 46 2657
Členové katedry
Docenti
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
vedoucí PES
činnost: sociální pedagogika, sociální psychologie, řízení výchovných institucí
e-mail:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Odborní asistenti
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
činnost: dramatická výchova, sociální pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2658
Hozová Leona, PhDr. Ing., PhD., MBA e-mail:
telefon:
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro Erasmus
činnost: sociální pedagogika, komunikativní dovednosti, psychoterapeutické techniky v reedukačním procesu, pedagogický poradce Vychovatelství (Bc., PS), Sociální pedagogika (NMgr., PS), garant Sociální pedagogika - prevence a resocializace (Bc., a NMgr., KS)
e-mail:
telefon: 553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
garant odborných praxí
činnost: sociální pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2660
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální pedagogika, odborný garant oboru Vychovatelství (Bc., PS) a oboru Sociální pedagogika (NMgr., PS)
e-mail:
telefon: 553 46 2660