Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka a pedagogická poradkyně studijního programu Sociální pedagogika (Bc.)
553 46 2656
603 229 887
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
zástupkyně vedoucí katedry
553 46 2658
Sekretariát katedry
Šimečková Pavlína, Bc.
referentka a tajemnice katedry
553 46 2657
 
Pedagogičtí poradci
Poradci
Chudý Štefan, doc. Mgr., Ph.D., MBA
garant a pedagogický poradce studijního programu Sociální pedagogika (NMgr.)
553 46 2659
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka a pedagogická poradkyně studijního programu Sociální pedagogika (Bc.)
553 46 2656
603 229 887
 
Členové katedry
Docenti
Chudý Štefan, doc. Mgr., Ph.D., MBA
garant a pedagogický poradce studijního programu Sociální pedagogika (NMgr.)
činnost: sociální pedagogika, metodologie výzkumu
553 46 2659
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
činnost: sociální pedagogika, sociální psychologie, řízení výchovných institucí
731 193 897
553 46 2659
Odborní asistenti
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
zástupkyně vedoucí katedry
činnost: dramatická výchova, sociální pedagogika
553 46 2658
Gladysh Mariya, PhD
činnost: sociální inkluze
553 46 2661
Janíková Markéta, Mgr.
činnost: sociologie
553 46 2661
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: sociální pedagogika, náhradní rodinná péče, rizikové děti a mládež, taneční a pohybová terapie
553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka a pedagogická poradkyně studijního programu Sociální pedagogika (Bc.)
činnost: sociální pedagogika, garantka praxí
553 46 2656
603 229 887
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální pedagogika, psychoterapie, osobnostní rozvoj, rodina a rodinná terapie, Model růstu Virginie Satirové
553 46 2660
Štenclová Veronika, Mgr., Ph.D.
správce sociálních sítích katedry, PR katedry
činnost: sociální pedagogika, pedagogika volného času, rizikové chování dětí a dospělých, ústavní a ochranná výchova, resocializace, reedukace
553 46 2660
Lektoři
Externisté
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: sociálně právní ochrana dětí a mládeže
 
Grochal Lukáš, Mgr.
činnost: menšinové kultury, výchovná práce s menšinami
 
Hýl Petr, Mgr.
činnost: drogové závislosti
 
 
Indra Vladimír, PhDr.
činnost: forenzní psychologie
 
 
Kokotková Tereza, Mgr.
činnost: animační programy
 
 
Macíček Petr, Mgr.
činnost: řízení výchovných organizací
 
 
Macošek Jakub, Mgr.
činnost: metodika her a zábavné činnosti
 
 
Mahrová Gabriela, Mgr.
činnost: sociálně pedagogická práce v adiktologii
 
 
Masaříková Pavla, Mgr. et Bc.
činnost: dramatická výchova
 
 
Němynář Pavel, Mgr.
činnost: řízení výchovných organizací
 
 
Nováková Palatá Linda, PhDr.
činnost: postpeniterciární péče
 
Paprsteinová Lucie, PhDr.
činnost: viktimologie
 
 
 
Rašíková Kateřina, Mgr.
činnost: probační a mediační služba
 
 
Surovková Katrin, Mgr.
činnost: sociální a pedagogická práce s bezdomovci
 
 
Štalmachová Pavla, PhDr.
činnost: výchovné poradenství
 
 
Štefaníková Magdaléna, Mgr.
činnost: protidrogová výchova
 
Turek Miroslav, Mgr.
činnost: menšinové kultury, výchovná práce s menšinami
 
Večerková Petra, Mgr.
činnost: sociálně pedagogická práce s rizikovými skupinami
 
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D.
činnost: Puppet as a Tool of Education and Therapy
 
 

Doktorandi katedry

Doktorandi katedry
Studenti v kombinované formě doktorského studijního programu:
Černý Martin, PhDr. Ing., Msc.
 
Hájková Andrea, Mgr.
 

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 10. 2023