Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky > Ze života katedry > Aktuality > Archiv aktualit

Archiv aktualit

Práce v dětském domově chce nutnou dávku trpělivosti a empatie

Práce v dětském domově chce nutnou dávku trpělivosti a empatie.

Divadlo OSUd na festivalu DIVUFEST

S divadelním souborem OSUd Katedry sociální pedagogiky PdF OU jsme se úspěšně zúčastnili festivalu divadel utlačovaných DIVUFEST konaném 25.- 27. listopadu v Praze.

Program Pheňori

Rozvíjí sebedůvěru a sebeúctu dítěte ze sociálního znevýhodněného prostředí.

Ovlivňujeme se navzájem a propojujeme teorii s praxí. Již 16 let spolupracuje univerzita s výchovným ústavem

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, zároveň je fakultní institucí. Jaké zajímavé poznatky a výhody přináší tato spolupráce?

ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové v Estonsku

Ve dnech 2. - 6. května 2022 navštívila dr. Veronika Štenclová, v rámci výukové mobility, Katedru sociální pedagogiky na univerzitě v Estonském Tartu.

ERASMUS+ výuková mobilita dr. Hozové na Trnavské univerzitě na Slovensku

V rámci projektu ERASMUS+ se ve dnech 2. - 6. května 2022 dr. Leona Hozová zapojila do výukové mobility na Trnavské univerzitě na Slovensku.

Odborná konference v Bílé vodě

Odborná konference „Adiktologie v rozkvětu“ v Bílé vodě se uskutečnila dne 11. května 2022.

Streamovaná diskuze 18. ledna 2022 byla zajímavým osvěžením pondělního podvečera

Nad otázkou, jak je možno podpořit nevyužitý potenciál dětí v regionu, se spolu s dalšími odborníky zamýšlela i dr. Bohdana Richterová z naší katedry Sociální pedagogiky.

Nevyužitý potenciál dětí – příležitost pro region | Diskuze ke 30 letům Ostravské univerzity

V úterý 18. ledna 2022 od 18 hodin bude probíhat třetí ze série debat s akademiky v rámci celoročních oslav 30. narozenin Ostravské univerzity.

Nová spolupráce s Katedrou sociální pedagogiky ve Viborgu v Dánsku

Dánský Viborg a Katedra sociální pedagogiky vstřícně přivítala dr. Kubíčkovou a dr. Richterovou na týdenní výukové mobilitě na začátku prosince.

Divadelní skupina OSUd účinkuje i o adventním čase

Divadelní skupina OSUd se dne 8. prosince 2021 zúčastnila s reprízou preventivního programu na téma Kyberšikana. Tento program je založený na principech divadla fórum.

Právě vychází další číslo časopisu Sociální pedagogika

ůžete v něm také najít text doc. Julia Sekery a dr. Bohdany Richterové o vývoji, proměnách a současnosti oboru Sociální pedagogika na naší fakultě.

Filmový klub PEStrozor zahájil svou činnost

V pátek 12. listopadu 2021 se uskutečnilo první promítání našeho Filmového klubu PEStrozor. Jednalo se o projekci dánského filmu „Manželský pár“, který pojednával o love story mezi Sidsel a Christianem, kteří mají oba Downův syndrom.

Víkendové soustředění Divadelního souboru OSUd 8. – 10. října 2021

Divadelní soubor OSUd, který pracuje na Katedře sociální pedagogiky připravoval na víkendovém soustředění 8.- 10.10 novou inscenaci divadla fórum. Zázemí mladí divadelníci našli v Dělnickém domě v Dětmarovicích.

Psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj KNO-SA-LE (Knobloch, Satirová, Leuner)

Pedagogická fakulta OU realizuje už několik let ve spolupráci s Fakultou sociálních studií OU úplný psychoterapeutický výcvik pod názvem Kno-Sa-Le. Výcvik je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii. Garantem výcviku je doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. Nabídka využití psychoterapie ve školství a sociálních službách je (mimo jiné) důsledkem rostoucí potřeby chápání učitelství a pedagogické práce jako profese obsahující ve svém potenciálu nikoli pouze aspekt vzdělávání, ale širokého rozvoje osobnosti dětí i dospělých.

Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu

Katedra sociální pedagogiky realizuje ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky PdF MU Brno aktivitu s názvem Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu podpořenou Magistrátem města Ostravy jako neinvestiční účelovou dotaci pro podporu prevence kriminality.

Seminář ke studiu a praxím pro Bc. a NMGr. studenty

Ve dnech 30. září - 3. října se uskutečnil Seminář ke studiu a praxím, který každoročně Katedra sociální pedagogiky pro všechny své studenty prvních ročníků pořádá.

Divadelní soubor OSUd

Divadelní skupina OSUd vznikl v roce 2020, jeho členové jsou studenti a absolventi oboru Sociální pedagogika. Soubor se věnuje formě interaktivního divadla, která je známá jako divadlo utlačovaných. Nejrozšířenější technikou divadla utlačovaných, je divadlo fórum.

Studujte s námi sociální pedagogiku v navazujícím magisterském programu

Vystudovali jste bakalářskou sociální pedagogiku, sociální práci, psychologii nebo obdobný obor? Máte chuť pokračovat ve studiu magisterského oboru?

Tenkrát jsem si poprvé uvědomila, že mně práce nejen živí, ale taky baví a těší

Rozhovor s Hanou Cisovskou, čerstvou držitelkou ceny rektora OU v oblasti dlouhodobé pedagogické činnosti na Ostravské univerzitě.

12

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub