Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky > Ze života katedry > Aktuality > Archiv aktualit

Archiv aktualit

Dítě, které zažije násilí v rodině, vykazuje změny ve fungování mozku, říká Bohdana Richterová z Pedagogické fakulty

Doktorka Bohdana Richterová z Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je hlavní řešitelkou výzkumu TA ČR Beta – Děti a domácí násilí. Promluvila nejen o zajímavém tématu v širší rovině, ale také konkrétněji o projektu.

Afropárty v čase ostravského adventu aneb párty pro Afriku

Někdo vnímá advent jako příležitost k zastavení se, jiný je zase ve stresu z blížících se svátků. Ať je to tak nebo tak, my se na chvíli zastavili, pobavili a nabrali sílu na večírku v africkém stylu. Součástí byla dobročinnost v podobě finanční sbírky na podporu sirotčince v Tanzánii.

Práce s odlišností v třídním kolektivu | Výukové video Katedry sociální pedagogiky PdF OU

Výukového video s názvem Práce s odlišností v třídním kolektivu má za cíl poukázat na oblast nerovností a odlišností a nabídnout možnosti, jak s nimi v rámci třídy pracovat, jak jim předcházet a řešit konfliktní situace ve skupině vyvolané těmito odlišnostmi.

Ne, znamená ne!

Divadlo OSUd připravilo další divadelní projekt divadla fórum s názvem „Ne, znamená ne!“, který vznikl za podpory Statutární město Ostrava a zaměřuje se na prevenci sexuálního násilí.

Práce v dětském domově chce nutnou dávku trpělivosti a empatie

Práce v dětském domově chce nutnou dávku trpělivosti a empatie.

Divadlo OSUd na festivalu DIVUFEST

S divadelním souborem OSUd Katedry sociální pedagogiky PdF OU jsme se úspěšně zúčastnili festivalu divadel utlačovaných DIVUFEST konaném 25.- 27. listopadu v Praze.

Program Pheňori

Rozvíjí sebedůvěru a sebeúctu dítěte ze sociálního znevýhodněného prostředí.

Ovlivňujeme se navzájem a propojujeme teorii s praxí. Již 16 let spolupracuje univerzita s výchovným ústavem

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, zároveň je fakultní institucí. Jaké zajímavé poznatky a výhody přináší tato spolupráce?

ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové v Estonsku

Ve dnech 2. - 6. května 2022 navštívila dr. Veronika Štenclová, v rámci výukové mobility, Katedru sociální pedagogiky na univerzitě v Estonském Tartu.

ERASMUS+ výuková mobilita dr. Hozové na Trnavské univerzitě na Slovensku

V rámci projektu ERASMUS+ se ve dnech 2. - 6. května 2022 dr. Leona Hozová zapojila do výukové mobility na Trnavské univerzitě na Slovensku.

Odborná konference v Bílé vodě

Odborná konference „Adiktologie v rozkvětu“ v Bílé vodě se uskutečnila dne 11. května 2022.

Streamovaná diskuze 18. ledna 2022 byla zajímavým osvěžením pondělního podvečera

Nad otázkou, jak je možno podpořit nevyužitý potenciál dětí v regionu, se spolu s dalšími odborníky zamýšlela i dr. Bohdana Richterová z naší katedry Sociální pedagogiky.

Nevyužitý potenciál dětí – příležitost pro region | Diskuze ke 30 letům Ostravské univerzity

V úterý 18. ledna 2022 od 18 hodin bude probíhat třetí ze série debat s akademiky v rámci celoročních oslav 30. narozenin Ostravské univerzity.

Nová spolupráce s Katedrou sociální pedagogiky ve Viborgu v Dánsku

Dánský Viborg a Katedra sociální pedagogiky vstřícně přivítala dr. Kubíčkovou a dr. Richterovou na týdenní výukové mobilitě na začátku prosince.

Divadelní skupina OSUd účinkuje i o adventním čase

Divadelní skupina OSUd se dne 8. prosince 2021 zúčastnila s reprízou preventivního programu na téma Kyberšikana. Tento program je založený na principech divadla fórum.

Právě vychází další číslo časopisu Sociální pedagogika

ůžete v něm také najít text doc. Julia Sekery a dr. Bohdany Richterové o vývoji, proměnách a současnosti oboru Sociální pedagogika na naší fakultě.

Filmový klub PEStrozor zahájil svou činnost

V pátek 12. listopadu 2021 se uskutečnilo první promítání našeho Filmového klubu PEStrozor. Jednalo se o projekci dánského filmu „Manželský pár“, který pojednával o love story mezi Sidsel a Christianem, kteří mají oba Downův syndrom.

Víkendové soustředění Divadelního souboru OSUd 8. – 10. října 2021

Divadelní soubor OSUd, který pracuje na Katedře sociální pedagogiky připravoval na víkendovém soustředění 8.- 10.10 novou inscenaci divadla fórum. Zázemí mladí divadelníci našli v Dělnickém domě v Dětmarovicích.

Psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj KNO-SA-LE (Knobloch, Satirová, Leuner)

Pedagogická fakulta OU realizuje už několik let ve spolupráci s Fakultou sociálních studií OU úplný psychoterapeutický výcvik pod názvem Kno-Sa-Le. Výcvik je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii. Garantem výcviku je doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. Nabídka využití psychoterapie ve školství a sociálních službách je (mimo jiné) důsledkem rostoucí potřeby chápání učitelství a pedagogické práce jako profese obsahující ve svém potenciálu nikoli pouze aspekt vzdělávání, ale širokého rozvoje osobnosti dětí i dospělých.

Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu

Katedra sociální pedagogiky realizuje ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky PdF MU Brno aktivitu s názvem Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu podpořenou Magistrátem města Ostravy jako neinvestiční účelovou dotaci pro podporu prevence kriminality.

12

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub