ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové v Estonsku

Ve dnech 2. - 6. května 2022 navštívila dr. Veronika Štenclová, v rámci výukové mobility, Katedru sociální pedagogiky na univerzitě v Estonském Tartu. Kromě výuky studentů a možnosti účasti na konferenci zaměřující se na sociální pedagogy v praxi, se povedlo navázat výzkumnou spolupráci a domluvit možnosti dalších cest, výukových mobilit a pobytů z projektu Erasmus+ pro studenty i pedagogy z obou zemí.


ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové v Estonsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové v Estonsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové v Estonsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové v Estonsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové v Estonsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové v Estonsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové v Estonsku

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 05. 2022