ERASMUS+ výuková mobilita dr. Hozové na Trnavské univerzitě na Slovensku

V rámci projektu ERASMUS+ se ve dnech 2. - 6. května 2022 dr. Leona Hozová zapojila do výukové mobility na Trnavské univerzitě na Slovensku. Kromě výuky slovenských i zahraničních studentů se účastnila vzájemného sdílení vědecko výzkumné praxe na obou pracovištích a měla možnost navázat spolupráci pro studenty i pedagogy z obou zemí.


Trnavská univerzita


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 05. 2022