Projekty a granty
Proměna rodičovské podpory a přístupu k dítěti matek ze sociálně vyloučených lokalit z perspektivy matek a pracovnic
Hlavní řešitelMgr. Štefan Grinvalský
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Šikana a kyberšikana na středních odborných učilištích v České republice
Hlavní řešitelMgr. Veronika Štenclová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený