Projekty a granty
Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb
Hlavní řešitelMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Období12/2022 - 12/2024
PoskytovatelProgram BETA
Stavřešený
Zážitkové učení jako cesta k řešení
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období1/2023 - 6/2024
PoskytovatelDar
Stavřešený
Proměna rodičovské podpory a přístupu k dítěti matek ze sociálně vyloučených lokalit z perspektivy matek a pracovnic
Hlavní řešitelMgr. Štefan Grinvalský
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Šikana a kyberšikana na středních odborných učilištích v České republice
Hlavní řešitelMgr. Veronika Štenclová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený