Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Štefan Chudý, iva Koribská, Danping Peng, Jitka Plischke
kapitola v odborné knize
 
Štefan Chudý, Imron Harits, Ulvia Ika Surya
Rok: 2023, Penerbit JDS
odborná kniha
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
audiovizuální tvorba (A)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, NIPOS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
ostatní