Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky

Ondřej Sekera


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 320, budova SA
funkce:
pedagogický poradce pro NMgr Sociální pedagogika PS
obor činnosti:
sociální pedagogika, psychoterapie, osobnostní rozvoj, rodina a rodinná terapie, Model růstu Virginie Satirové
telefon, mobil:
553 46 2660
e-mail:Nenalezen žádný záznam.
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
odborná kniha
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017, Satir International Journal
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, PdF
odborná kniha
 
Rok: 2016, Psychoterapie (Praxe-Inspirace-Konfrontace)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, Portál
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Zpravodaj Institutu Virginie Satirové České republiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita, PdF
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2008, Problemy Profesjologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Biegunová Veronika
Motivy suicidálního jednání
diplomová
2024
Kozlová Diana
Kázeň dětí v dětských domovech z pohledu pedagogických pracovníků
diplomová
2024
Modr Pavel
Možnosti psychosociální podpory rodiny v kontextu práce výchovného ústavu v Ostravě-Hrabůvce
diplomová
2024
Šotková Michaela
Kvalita života nezaměstnaných vykonávajících veřejnou službu
diplomová
2024
Železná Natálie
Manipulace v partnerských vztazích
diplomová
2024
Bula Martin
Protektivní faktory resilience a copingové strategie zvládání u policistů
diplomová
2023
Malurková Ivona
Proces sociální rehabilitace u lidí se zrakovým handicapem
diplomová
2023
Mlýnská Lucie
Sociální sítě a tělesné sebepojetí u žáků 2. stupně ZŠ
diplomová
2023
Mrázková Markéta
Motivace dětí ve školní družině pohledem vychovatelů
diplomová
2023
Pražák Milan
Metody a techniky řešení konfliktů a sporů v dětských domovech.
diplomová
2023
Reim Tomáš
Vliv nadměrného sledování pornografie na partnerské soužití
diplomová
2023
Zezulová Vendula
Syndrom zavrženého rodiče a možnosti jeho řešení v Moravskoslezském kraji
diplomová
2023
Kolář Patrik
Studenti středních škol a jejich závislost na sociálních sítích
diplomová
2022
Růčková Zuzana
Rizikové chování adolescentů spojené s prostředím rodiny
diplomová
2022
Gaš Marek
Konfliktní situace ve školní praxi
diplomová
2021
Korbel Adam
Pozitivní využití sociálních sítí u žáků 2. stupně základní školy
diplomová
2021
Mojdová Aneta
Vztah asistenta pedagoga a učitele
diplomová
2021
Barešová Tereza
Profese učitele jako životní poslání
diplomová
2020
Grocholová Eva
Míra zodpovědnosti v jednotlivých oblastech rodičovství
diplomová
2020
Klímová Daniela
Důvody umístění dítěte do tří let do kolektivního zařízení
diplomová
2020
Pacík Libor
Příčiny tolerance společnosti k užívání tělesných trestů v rodině
diplomová
2020
Pešlová Eva
Komunikace v rodině a hodnocení dítěte rodičem
diplomová
2020
Říčný Milan
Sebehodnocení u adolescentů v zařízeních ústavní výchovy
diplomová
2020
Betíková Lucie
Tresty používané v rodině
diplomová
2019
Kupčová Šárka
Komunikace v interakci rodič-dítě
diplomová
2019
Pernicová Aneta
Očekávání vychovatelů dětských domovů od sebe sama
diplomová
2019
Prusek Dalibor
Dopravní výchova řidičů seniorů - změny chování řidičů v důsledku stárnutí
diplomová
2019
Sakmarová Veronika
Verbální agrese v rodinné komunikaci
diplomová
2019
Turčeková Martina
Verbální reakce dětí v rámci superracionální pozice rodičů
diplomová
2019
Holubová Eva
Kongruentní komunikace v interakci rodič - dítě
diplomová
2018
Lukasík Adam
Podmínky pro psychoterapii v dětských domovech
diplomová
2017
Marchlíková Lenka
Vybrané projevy sportovního násilí u dětí v kolektivních sportech
diplomová
2017
Řehulková Šárka
Komunikace mezi učitelem a rodičem, jejich vzájemná kooperace
diplomová
2017
Zvolenská Nikol
Stanovení hranic rodiči ve výchově dětí
diplomová
2017
Chudá Monika
Očekávání rodičů od sebe sama při výchově dětí v dysfunkčních rodinách
diplomová
2016
Fidrichová Zuzana
Chování rodičů k dítěti ve stresové situaci
diplomová
2016
Javorská Kateřina
Komunikace rodičů a dětí
diplomová
2016
Koloničná Eva
Lesní mateřské školy
diplomová
2016
Náhlík Robin
Faktory ovlivňující práci policisty s klienty výchovných ústavů
diplomová
2016
Sáblíková Ivana
Specifika chování dětí v mateřské škole, vykazující znaky deprivace.
diplomová
2016
Bolková Barbora
Úroveň zapojení rodin v rámci péče poskytované v domovech pro seniory
diplomová
2015
Bučková Lucie
Obsah komunikace mezi rodiči a dětmi
diplomová
2015
Dlouhá Vendula
Vnímání rodiny u adolescentů z dětských domovů
diplomová
2015
Hejduk Heinz
Satirovské komunikační pozice zaměřené na dítě
diplomová
2015
Lošáková Iveta
Využití psychoterapie v pomáhajících profesích
diplomová
2015
Nyklová Barbora
Etnické předsudky a stereotypy současných adolescentů
diplomová
2015
Pavelcová Eva
Identifikace nejčastějších stresových komunikačních pozic rodinné komunikace
diplomová
2015
Víchová Vendula
Komunikační pozice ve stresu u klientů reedukačních a resocializačních zařízení
diplomová
2015
Adámková Katrin
Interview jako metoda sběru dat a jeho limity v praxi
diplomová
2014
Dybalíková Simona
Očekávání odsouzených od realizace výkonu trestu
diplomová
2014
Kamenská Taťána
Interview jako metoda sběru dat a jeho přednosti v praxi
diplomová
2014
Kunová Hana
Podmínky pro psychoterapeutickou práci ve výchovných ústavech
diplomová
2014
Neumannová Hana
Vliv chráněného bydlení na kvalitu života duševně nemocných
diplomová
2014
Sandtnerová Veronika
Aktuální překážky ve výchově dětí očima rodičů
diplomová
2014
Konečná Radana
Institucionální výchova pohledem dětí, které jí prošly
diplomová
2013
Kupčíková Lucie
Příčiny a motivace žen, které se věnují dobrovolné prostituci
diplomová
2013
Matějková Michaela
Stresové komunikační pozice mezi učitelem a dětmi na 2. stupni ZŠ
diplomová
2013
Miklas Radim
Bezdomovectví-extrémní vyloučení a význam rodiny pro lidi bez domova
diplomová
2013
Minksová Michaela
Význam prorodinné práce z pohledu odborníků
diplomová
2013
Palarčíková Žaneta
Determinanty pracovní spokojenosti pracovníků v sociálních službách v závislosti na typu pracoviště
diplomová
2013
Drgáčová Blanka
Identifikace aktivit vychovatele v dětském domově
diplomová
2012
Fránková Zuzana
Sociálně preventivní funkce mateřských center a její naplňování v praxi
diplomová
2012
Kokorudová Sylva
Dodržování systému opatření ve výchově (odměn a trestů) v ústavní výchově
diplomová
2012
Ondrušáková Petra
Rodičovské jednání a postoje v rodinách adolescentů
diplomová
2012
Sedloňová Gabriela
Výsledky canisterapie u geriatrických klientů v prostředí domova pro seniory
diplomová
2012
Sroková Jana
Skutečné příčiny prostituce klientů resocializačních a reedukačních zařízení
diplomová
2012
Božoň Robert
Fluktuace vychovatelů výchovných ústavů.
diplomová
2011
Solařová Eva
Potřeby praxe versus vysokoškolská příprava - pohledy studujících vychovatelů
diplomová
2011
Stehno Pavel
Program návratu klienta reedukačního zařízení domů
diplomová
2011
Zetek Vladimír
Policejní profese a její dopady na život rodiny
diplomová
2011
Horsáková Drahoslava
Speciální pedagog a aplikace resocializačního programu ve vazební věznici
diplomová
2010
Bednaříková Kateřina
Příčiny fluktuace pedagogických pracovníků v prostředí zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
diplomová
2009
Drugdová Veronika
Postoje vychovatelů ve výchovných zařízeních k jejich práci.
diplomová
2009
Mrkva Tomáš
Rodina jako faktor ovlivňující výchovně-vzdělávací proces na Střední škole teleinformatiky
diplomová
2009
Urban Igor
Reálné faktory ovlivňující práci policisty s klienty zařízení ústavní výchovy
diplomová
2009
Chovančíková Jana
Kladení otázek ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ
diplomová
2005
Ircingová Hana
Využití počítačových programů pro výuku funkcí na ZŠ
diplomová
2005
Pindejová Taťána
Současnost a perspektivy využití slovních úloh v matematickém vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ
diplomová
2005
Pinďáková Petra
Motivace ve vyučování matematice
diplomová
2004
Bučková Adéla
Projevy rizikového chování u Romských dětí na 1. stupni ZŠ
bakalářská
2024
Vaňharová Veronika
Být či nebýt pěstounem
bakalářská
2024
Dudíková Nikola
Příčiny problémů navazování a průběhu partnerských vztahů
bakalářská
2023
Švajková Lucie
Spolupráce rodiny a školy
bakalářská
2022
Zatloukalová Kristýna
Klima školy
bakalářská
2022
Bardoňová Nikol
Úskalí komunikace obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Asistenty prevence kriminality
bakalářská
2021
Bula Martin
Zvládání života příslušníků Policie ČR v mimořádných situacích
bakalářská
2021
Mitašiková Zdeňka
Změna vztahu biologické dítě-rodič v důsledku přechodné pěstounské péče.
bakalářská
2021
Soukupová Lenka
Dopady domácího vyučování u dětí základních škol za mimořádného opatření na vztahy v rodině
bakalářská
2021
Zajacová Markéta
Domácí výuka
bakalářská
2021
Železná Natálie
Manipulační hry ve vztahu a komunikaci
bakalářská
2021
Fajkusová Lenka
Zabezpečovací detence jako součást dnešního vězeňství
bakalářská
2020
Kolář Patrik
Mechanismy zvládání stresu učitele
bakalářská
2020
Malurková Ivona
Coming out u homosexuálně orientovaných jedinců
bakalářská
2020
Mičíková Monika
Patologické hráčství a jeho dopady na rodinu
bakalářská
2020
Mutinová Nela
Postoje mladých dospělých k manželství
bakalářská
2020
Pískala Vojtěch
Odkládání úkolů studenty vysoké školy
bakalářská
2020
Uher Lukáš
Riziko používání sociálních sítí dětmi
bakalářská
2020
Pražák Milan
Identifikace pracovní doby vychovatelů dětských domovů (výchovných ústavů)
bakalářská
2019
Růčková Zuzana
Rozvod rodičů a jeho dopad na partnerské vztahy dětí
bakalářská
2019
Birgusová Silvie
Výchova v rodině jako významný činitel ovlivňující vzdělání dítěte
bakalářská
2018
Grocholová Eva
Současná očekávání mužů a jejich změny v manželství a partnerském soužití
bakalářská
2018
Hanáčková Kristýna
Způsoby vyrovnávání se rodičů s transsexualitou svého dítěte
bakalářská
2018
Holubcová Kateřina
Role, do kterých se dostávají děti v důsledku alkoholismu svých rodičů
bakalářská
2018
Klímová Daniela
Podíl angažovanosti otce na chodu rodiny
bakalářská
2018
Kopa Matěj
Výchovné problémy žáků školní družiny, jejich analýza a možné způsoby řešení
bakalářská
2018
Přibylová Kateřina
Podpůrné faktory obětí agresorů
bakalářská
2018
Skopková Markéta
Vliv bazální stimulace na kvalitu života seniorů v domovech pro seniory
bakalářská
2018
Betíková Lucie
Důvody užívání trestů rodiči
bakalářská
2017
Denkovová Nikol
Kyberšikana mezi dětmi školního věku v prostoru sociálních sítí
bakalářská
2017
Šípová Petra
Spolupráce rodičů a prarodičů při výchově
bakalářská
2017
Štěpánová Lucie
Sourozenecké konstelace a jejich vliv na partnerské vztahy
bakalářská
2017
Vašutová Lucie
Problematika závislých vztahů
bakalářská
2017
Wilczek Michal
Podpora rodiny při zvládání únavy v profesi policisty.
bakalářská
2017
Bednaříková Lucie
Starší matky a jejich specifika
bakalářská
2016
Holubová Eva
Faktor strachu v práci vychovatele v dětském domově
bakalářská
2016
Káchová Ester
Odborné kompetence výchovných pracovníků dětských domovů pro výkon profese
bakalářská
2016
Maciejková Zdeňka
Dítě s poruchou autistického spektra od početí k 8. roku a jeho vliv na rodinu
bakalářská
2016
Nytrová Gabriela
Připravenost adolescentů na odchod z dětských domovů
bakalářská
2016
Plotová Lenka
Očekávání dnešních prarodičů od této role
bakalářská
2016
Srovnal Michal
Role rodiny v prevenci nebezpečného chování dětí na sociálních sítích
bakalářská
2016
Strmisková Lenka
Mezigenerační očekávání při výchově dětí
bakalářská
2016
Zelinová Kristýna
Rodičovská očekávání při výchově vlastních dětí
bakalářská
2016
Kadlčková Jana
Dítě odloučené z rodiny v ústavní výchově
bakalářská
2015
Kalousková Michaela
Aktuální problémy neúplných rodin
bakalářská
2015
Kubíková Jana
Konflikt mezi rodičem a potomkem
bakalářská
2015
Labudová Monika
Dítě jako oběť sexuálního zneužívání
bakalářská
2015
Mésáriková Aneta
Přepis interview a jeho možnosti
bakalářská
2015
Plačková Petra
Pedagogické aktivity pracovníků v jeslích
bakalářská
2015
Schmutzová Monika
Výchova dětí v neúplné rodině - výchova matkou
bakalářská
2015
Valderová Barbora
Výchova dětí homosexuálními páry
bakalářská
2015
Vilčeková Lenka
Očekávání seniorů při pobytu v sociálním zařízení
bakalářská
2015
Weselowská Lenka
Pobyt v azylovém domě a jeho dopad na vztahy v rodině
bakalářská
2015
Zvolenská Nikol
Očekávání rodičů od sebe sama při výchově dětí
bakalářská
2015
Bartošová Tereza
Očekávání rodičů od vychovatele školní družiny
bakalářská
2014
Bazalová Miroslava
Sexuální výchova v rodině
bakalářská
2014
Dziková Michaela
Syndrom zavrženého rodiče
bakalářská
2014
Nikliborcová Kateřina
Návrat lidí bez domova do jejich původního sociálního prostředí
bakalářská
2014
Pospíšilová Liana
Postoje dětí a dospívajících k bezdomovectví
bakalářská
2014
Žídek Vladan
Vliv uložených výchovných opatření na chování klientů výchovného ústavu
bakalářská
2014
Burdíková Zuzana
Současné rodičovské kompetence ve výchově
bakalářská
2013
Cekotová Lucie
Zlomový okamžik vedoucí týranou ženu k odchodu z násilného vztahu
bakalářská
2013
Langrová Markéta
Motivace vedoucí ke studiu oboru Vychovatelství
bakalářská
2013
Lukasík Adam
Komunikační vzorce v rodině
bakalářská
2013
Měchová Lucie
Úskalí získávání dat přepisem rozhovorů
bakalářská
2013
Podolínský Petr
Sebezáchovné mechanismy rodin s nezaměstnanými jedinci
bakalářská
2013
Schreierová Jana
Vliv sociálního prostředí na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
bakalářská
2013
Šrámková Zuzana
Homosexuální pár a možnosti výchovy dětí
bakalářská
2013
Borská Krystyna
Komunikační schémata v rodině a jejich dopady na dítě
bakalářská
2012
Brigula Kamil
Znalosti a zkušenosti dospívajících s problematikou stalkingu
bakalářská
2012
Dvořáková Vendula
Spolupráce pedagogického pracovníka s rodinou klienta Střediska výchovné péče
bakalářská
2011Hlavní řešitel
Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub