Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky

Veronika Štenclová

sociální pedagogika, pedagogika volného času

Veronika Štenclová

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Veronika Štenclová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 320, budova SA
funkce:
správce sociálních sítích katedry, PR katedry
obor činnosti:
sociální pedagogika, pedagogika volného času, rizikové chování dětí a dospělých, ústavní a ochranná výchova, resocializace, reedukace
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2660
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2023, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Veronika Štenclová, Veronika Kavková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, E-Pedagogium
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 

Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Veronika Štenclová, Soňa Lemrová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Veronika Štenclová, Veronika Kavková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Tomáš Čech, Veronika Štenclová
Rok: 2021, e-Pedagogium
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, E-Pedagogium
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Tomáš Čech, Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Veronika Štenclová
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Tomáš Čech, Veronika Štenclová
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Tomáš Čech, Jana Kvintová, Veronika Štenclová, Lucie Křeménková
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Bohdana Richterová, Veronika Štenclová, Kateřina Červenková
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Ostravská Univerzita
kapitola v odborné knize
 
Veronika Štenclová, Michaela Kalousková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Rojíčková Lucie
Aktivity s prvky ekoterapie jako možnost copingu u lidí s problémy v partnerských vztazích
diplomová
2024
Stuchlá Markéta
Locus of control u jedinců z dětských domovů
diplomová
2024
Surá Iveta
Šikana na středních odborných učilištích v České republice
diplomová
2024
Švestáková Aneta
Kyberšikana na středních odborných učilištích v České republice
diplomová
2024
Tešlová Marie
Využití konceptu SNOEZELEN u dětí s rizikovým chováním
diplomová
2024
Zvonková Naďa
Změny v sociálních vztazích neformálních pečovatelů při péči o rodiče s demencí v seniorském věku.
diplomová
2024
Boček Lukáš
Distanční vzdělávání žáků 1. stupně základní školy pohledem rodičů
diplomová
2023
Ryška Pavel
Kognitivní rehabilitace jako prostředek socializace osob s duševním onemocněním
diplomová
2023
Čadová Erika
Aktuální potřeby dětí na 2. stupni základní školy v oblasti volnočasových aktivit
bakalářská
2024
Haasová Adéla
Používání odměn a trestů ve výchově adolescentů
bakalářská
2024
Jandák Kryštof
Wellbeing u adolescentů z dětského domova
bakalářská
2024
Kleinová Kateřina
Rozvíjení sociálních dovedností a sociálních kompetencí u dětí s autismem
bakalářská
2024
Malá Štěpánka
Důležitost volnočasových aktivit v domově mládeže z pohledu pedagogů
bakalářská
2024
Navrátil Martin
Kompetenční rámec vedoucího kroužku mladých hasičů
bakalářská
2024
Pěničková Nicoleta
Preferované a aktuální klima školní třídy
bakalářská
2024
Trochtová Eliška
Užívání kratomu na středních školách
bakalářská
2024
Dudysová Klára
Současná rizika spojená s užíváním internetu a sociálních sítí
bakalářská
2023
Macháňová Martina
Nezletilé matky s nařízenou ústavní výchovou
bakalářská
2023
Murasová Adéla
Homoparentalita očima gay a lesbické komunity
bakalářská
2023
Ondrušáková Adéla
Zdroje podpory mladých matek
bakalářská
2023
Tomáško Petr
Kriminalita osob drogově závislých a možnosti jejich nápravy
bakalářská
2023
Červená Terezie
Využití zážitkové pedagogiky u dětí předškolního věku
bakalářská
2022
Dubělčíková Linda
Fenomén vícegeneračního soužití
bakalářská
2022
Jakešová Hedvika
Proces změny pohlaví a pohled rodiny na život s transgenderem
bakalářská
2022
Korduliakova Andrea
Relaxace a její vliv na chování dětí z dětského domova
bakalářská
2022
Malicherová Eva
Význam výuky výtvarného oboru v základní umělecké škole v procesu socializace
bakalářská
2022
Michálková Karolína
Tělesný profil judistů a jeho změny při předzávodní redukci tělesné hmotnosti
bakalářská
2022
Moučková Tereza
Spokojenost v partnerských vztazích po narození prvního dítěte
bakalářská
2022
Pikna Matěj
Připravenost policistů na práci s etnickou menšinou
bakalářská
2022
Řeháková Lucie
Srovnání přístupu k partnerským vztahům u mladých dospělých z rozvedených a nerozvedených rodin
bakalářská
2022
Surá Iveta
Komunikace rodičů a adolescentů na téma pornografie a sexuální zneužívání na internetu
bakalářská
2022
Zvonková Naďa
Proměny sociálních vztahů seniorů během prvního roku pandemie Covid-19
bakalářská
2022
Hlinka Ondřej
Prevence zneužívání návykových látek u dětí z dětského domova
bakalářská
2021
Stuchlá Markéta
Život v dětském domově pohledem dnešního teenagera
bakalářská
2021Hlavní řešitel
Mgr. Veronika Štenclová, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub