Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky

Veronika Štenclová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Veronika Štenclová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 320, budova SA
funkce:
obor činnosti:sociální pedagogika, pedagogika volného času
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2660
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Veronika Štenclová, Veronika Kavková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Návrh inovací školních vzdělávacích programů dětských domovů v kontextu rozvoje kompetencí dospívajících pro samostatný život po odchodu z DD
Veronika Štenclová
Rok: 2020, E-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Příprava na odchod dětí z dětského domova v podmínkách české ústavní výchovy
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Subjective view of individuals for leaving institutional care
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Perception of Self-Preparedness for Leaving Institutional Care and Becoming an Independent Individual
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Příprava jedinců na odchod z dětského domova a jejich následná integrace do společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Terapie dobrodružstvím jako prostředek rozvoje sounáležitosti
Veronika Štenclová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Veronika Štenclová, Veronika Kavková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava jedinců na odchod z dětských domovů a jejich začlenění do společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2021
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Příprava jedinců na odchod z institucionální péče z perspektivy ředitelů dětských domovů
Tomáš Čech, Veronika Štenclová
Rok: 2021, e-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Návrh inovací školních vzdělávacích programů dětských domovů v kontextu rozvoje kompetencí dospívajících pro samostatný život po odchodu z DD
Veronika Štenclová
Rok: 2020, E-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Recenze knihy
Veronika Štenclová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

The perception of school climate by elementary school headmasters.
Tomáš Čech, Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Veronika Štenclová
Rok: 2020
stať ve sborníku

The relation of self - esteem on risk behaviour among emerging adolescents.
Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Tomáš Čech, Veronika Štenclová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Příprava dětí na odchod z DD jako prevence neúspěšného začlenění do společnosti
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Rok: 2019
stať ve sborníku

Příprava na odchod dětí z dětského domova v podmínkách české ústavní výchovy
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Self-Efficacy: The Perception of Self-Preparedness for Leaving Institutional Care and Becoming an Independent Individual
Veronika Štenclová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální integrace jedinců opouštějící ústavní péči za účelem osamostatnění se
Veronika Štenclová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjective view of individuals for leaving institutional care
Veronika Štenclová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjective view of individuals for leaving institutional care
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Perception of Self-Preparedness for Leaving Institutional Care and Becoming an Independent Individual
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Vědecko výzkumná stáž na Universitat Autonóma de Barcelona, Department de Pedagogia Sistemática i Social
Veronika Štenclová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Preparation of children to leave institutional care as a means of successful social integration
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Rok: 2018
stať ve sborníku

PREPARATION OF CHILDREN TO LEAVE INSTITUTIONAL CARE AS A MEANS OF SUCCESSFUL SOCIAL INTEGRATION
Veronika Štenclová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preparing individuals to leave the children?s home and their subsequent integration in society - outputs of the quantitative part of the research survey
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Rok: 2018
stať ve sborníku

PREPARING INDIVIDUALS TO LEAVE THE CHILDREN'S HOME AND THEIR SUBSEQUENT INTEGRATION INTO SOCIETY - OUTPUTS FROM THE QUANTITATIVE PART OF THE RESEARCH SURVEY
Veronika Štenclová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍ INTEGRACE JEDINCŮ OPOUŠTĚJÍCÍ NÁHRADNÍ VÝCHOVNOU PÉČI
Veronika Štenclová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava dětí na odchod z DD jako prevence neúspěšného začlenění do společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava jedinců na odchod z dětského domova a jejich následná integrace do společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Příprava na odchod dětí z dětského domova v podmínkách české ústavní výchovy
Veronika Štenclová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The relationship between strategies and workplace bullying in elementary school teachers (
Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Tomáš Čech, Jana Kvintová, Veronika Štenclová, Lucie Křeménková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Adventure therapy in therapeutic community Fides - Quantitative outcomes of the research
Bohdana Richterová, Veronika Štenclová, Kateřina Červenková
Rok: 2017
stať ve sborníku

ADVENTURE THERAPY IN THERAPEUTIC COMMUNITY FIDES QUANTITATIVE OUTCOMES OF THE RESEARCH
Bohdana Richterová, Kateřina Červenková, Veronika Štenclová
Rok: 2017
stať ve sborníku

REALIZACE TERAPIE DOBRODRUŽSTVÍM V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ
Veronika Štenclová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie dobrodružstvím z pohledu klientů Terapeutické komunity Fides - výstupy z výzkumu SGS 2015 - 2016
Gabriela Mahrová, Bohdana Richterová, Veronika Štenclová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava jedinců na odchod z dětského domova a jejich následná integrace do společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie dobrodružstvím jako prostředek rozvoje sounáležitosti
Veronika Štenclová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie dobrodružstvím jako prostředek rozvoje sounáležitosti
Veronika Štenclová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Terapie dobrodružstvím jako prostředek sociální integrace
Veronika Štenclová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Terapie dobrodružstvím jako prostředek sociální integrace
Veronika Štenclová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zátěžové aktivity jako prostředek osobnostního rozvoje
Veronika Štenclová, Bohdana Richterová, Michaela Kalousková
Rok: 2016, Ostravská Univerzita
kapitola v odborné knize

ZÁTĚŽOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE
Veronika Štenclová, Michaela Kalousková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Hlinka OndřejPrevence zneužívání návykových látek u dětí z dětského domovabakalářská 2021 
Stuchlá MarkétaŽivot v dětském domově pohledem dnešního teenagerabakalářská 2021 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub