Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky

Veronika Štenclová

sociální pedagogika, pedagogika volného času

Veronika Štenclová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Veronika Štenclová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 320, budova SA
funkce:správce sociálních sítích katedry
obor činnosti:sociální pedagogika, pedagogika volného času, rizikové chování dětí a dospělých, ústavní a ochranná výchova, resocializace, reedukace
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2660
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Veronika Štenclová, Veronika Kavková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Návrh inovací školních vzdělávacích programů dětských domovů v kontextu rozvoje kompetencí dospívajících pro samostatný život po odchodu z DD
Veronika Štenclová
Rok: 2020, E-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Příprava na odchod dětí z dětského domova v podmínkách české ústavní výchovy
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Subjective view of individuals for leaving institutional care
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Perception of Self-Preparedness for Leaving Institutional Care and Becoming an Independent Individual
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Příprava jedinců na odchod z dětského domova a jejich následná integrace do společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Terapie dobrodružstvím jako prostředek rozvoje sounáležitosti
Veronika Štenclová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Členka revizní komise v Asociaci sociálních pedagogů
Veronika Štenclová
Rok: 2022
ostatní

Dreikurs model of social discipline
Veronika Štenclová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce s dětmi z dětského domova 1
Veronika Štenclová
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Veronika Štenclová, Soňa Lemrová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Veronika Štenclová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenzní posudek: Zhodnocení sociální izolace v době krize - protokol k výzkumu
Veronika Štenclová
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální pedagogika na Ostravsku
Veronika Štenclová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

System of institutional care in the Czech Republic
Veronika Štenclová
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

The Concept of Social Pedagogy in The Czech Republic
Veronika Štenclová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účast v PdF fóru
Hana Cisovská, Veronika Štenclová
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace

Učitelská mobilita Erasmus+
Veronika Štenclová
Rok: 2022
působení v zahraničí

Členka Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice
Veronika Štenclová
Rok: 2021
ostatní

Členka České asociace pedagogického výzkumu
Veronika Štenclová
Rok: 2021
ostatní

Členka České pedagogické společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2021
ostatní

Garant studia pro výchovné poradce ZŠ a SŠ CDV OU
Veronika Štenclová
Rok: 2021
ostatní

Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Veronika Štenclová, Veronika Kavková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava jedinců na odchod z dětských domovů a jejich začlenění do společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2021
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Příprava jedinců na odchod z institucionální péče z perspektivy ředitelů dětských domovů
Tomáš Čech, Veronika Štenclová
Rok: 2021, e-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Návrh inovací školních vzdělávacích programů dětských domovů v kontextu rozvoje kompetencí dospívajících pro samostatný život po odchodu z DD
Veronika Štenclová
Rok: 2020, E-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Recenze knihy
Veronika Štenclová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

The perception of school climate by elementary school headmasters.
Tomáš Čech, Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Veronika Štenclová
Rok: 2020
stať ve sborníku

The relation of self - esteem on risk behaviour among emerging adolescents.
Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Tomáš Čech, Veronika Štenclová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Využití zážitkové pedagogiky v dětském domově
Veronika Štenclová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Institutional Care in the Czech Republic
Veronika Štenclová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti práce s dětmi z ústavní výchovy 1
Veronika Štenclová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Možnosti práce s dětmi z ústavní výchovy 2
Veronika Štenclová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Možnosti práce s dětmi z ústavní výchovy 3
Veronika Štenclová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Příprava dětí na odchod z DD jako prevence neúspěšného začlenění do společnosti
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Rok: 2019
stať ve sborníku

Příprava na odchod dětí z dětského domova v podmínkách české ústavní výchovy
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Self-Efficacy: The Perception of Self-Preparedness for Leaving Institutional Care and Becoming an Independent Individual
Veronika Štenclová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální integrace jedinců opouštějící ústavní péči za účelem osamostatnění se
Veronika Štenclová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjective view of individuals for leaving institutional care
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Subjective view of individuals for leaving institutional care
Veronika Štenclová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Perception of Self-Preparedness for Leaving Institutional Care and Becoming an Independent Individual
Veronika Štenclová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Vědecko výzkumná stáž na Universitat Autonóma de Barcelona, Department de Pedagogia Sistemática i Social
Veronika Štenclová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Práce s dětmi z dětských domovů 1
Veronika Štenclová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Práce s dětmi z dětských domovů 2
Veronika Štenclová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Práce s dětmi z dětských domovů 3
Veronika Štenclová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Preparation of children to leave institutional care as a means of successful social integration
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Rok: 2018
stať ve sborníku

PREPARATION OF CHILDREN TO LEAVE INSTITUTIONAL CARE AS A MEANS OF SUCCESSFUL SOCIAL INTEGRATION
Veronika Štenclová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preparing individuals to leave the children?s home and their subsequent integration in society - outputs of the quantitative part of the research survey
Veronika Štenclová, Tomáš Čech
Rok: 2018
stať ve sborníku

PREPARING INDIVIDUALS TO LEAVE THE CHILDREN'S HOME AND THEIR SUBSEQUENT INTEGRATION INTO SOCIETY - OUTPUTS FROM THE QUANTITATIVE PART OF THE RESEARCH SURVEY
Veronika Štenclová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍ INTEGRACE JEDINCŮ OPOUŠTĚJÍCÍ NÁHRADNÍ VÝCHOVNOU PÉČI
Veronika Štenclová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava dětí na odchod z DD jako prevence neúspěšného začlenění do společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava jedinců na odchod z dětského domova a jejich následná integrace do společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Příprava na odchod dětí z dětského domova v podmínkách české ústavní výchovy
Veronika Štenclová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The relationship between strategies and workplace bullying in elementary school teachers (
Simona DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Tomáš Čech, Jana Kvintová, Veronika Štenclová, Lucie Křeménková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Adventure therapy in therapeutic community Fides - Quantitative outcomes of the research
Bohdana Richterová, Veronika Štenclová, Kateřina Červenková
Rok: 2017
stať ve sborníku

ADVENTURE THERAPY IN THERAPEUTIC COMMUNITY FIDES QUANTITATIVE OUTCOMES OF THE RESEARCH
Bohdana Richterová, Kateřina Červenková, Veronika Štenclová
Rok: 2017
stať ve sborníku

REALIZACE TERAPIE DOBRODRUŽSTVÍM V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ
Veronika Štenclová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie dobrodružstvím z pohledu klientů Terapeutické komunity Fides - výstupy z výzkumu SGS 2015 - 2016
Gabriela Mahrová, Bohdana Richterová, Veronika Štenclová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava jedinců na odchod z dětského domova a jejich následná integrace do společnosti
Veronika Štenclová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie dobrodružstvím jako prostředek rozvoje sounáležitosti
Veronika Štenclová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie dobrodružstvím jako prostředek rozvoje sounáležitosti
Veronika Štenclová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Terapie dobrodružstvím jako prostředek sociální integrace
Veronika Štenclová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Terapie dobrodružstvím jako prostředek sociální integrace
Veronika Štenclová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zátěžové aktivity jako prostředek osobnostního rozvoje
Veronika Štenclová, Bohdana Richterová, Michaela Kalousková
Rok: 2016, Ostravská Univerzita
kapitola v odborné knize

ZÁTĚŽOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE
Veronika Štenclová, Michaela Kalousková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Červená TerezieVyužití zážitkové pedagogiky u dětí předškolního věkubakalářská 2022 
Dubělčíková LindaFenomén vícegeneračního soužitíbakalářská 2022 
Jakešová HedvikaProces změny pohlaví a pohled rodiny na život s transgenderembakalářská 2022 
Korduliaková AndreaRelaxace a její vliv na chování dětí z dětského domovabakalářská 2022 
Malicherová EvaVýznam výuky výtvarného oboru v základní umělecké škole v procesu socializacebakalářská 2022 
Michálková KarolínaTělesný profil judistů a jeho změny při předzávodní redukci tělesné hmotnostibakalářská 2022 
Moučková TerezaSpokojenost v partnerských vztazích po narození prvního dítětebakalářská 2022 
Pikna MatějPřipravenost policistů na práci s etnickou menšinoubakalářská 2022 
Řeháková LucieSrovnání přístupu k partnerským vztahům u mladých dospělých z rozvedených a nerozvedených rodinbakalářská 2022 
Surá IvetaKomunikace rodičů a adolescentů na téma pornografie a sexuální zneužívání na internetubakalářská 2022 
Zvonková NaďaProměny sociálních vztahů seniorů během prvního roku pandemie Covid-19bakalářská 2022 
Hlinka OndřejPrevence zneužívání návykových látek u dětí z dětského domovabakalářská 2021 
Stuchlá MarkétaŽivot v dětském domově pohledem dnešního teenagerabakalářská 2021 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub