Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky

Hana Kubíčková

Katedrový koordinátor pro internacionalizaci,
Pedagogický poradce

Hana Kubíčková

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 311, budova SA
funkce:
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
obor činnosti:
sociální pedagogika, náhradní rodinná péče, rizikové děti a mládež, taneční a pohybová terapie
telefon, mobil:
553 46 2661
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2018, Wydawnictwo naukowe Akademii Ignatianum v Krakowie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Prevencia
článek v odborném periodiku
 
Julius Sekera, Bohdana Richterová, Gabriela Slaninová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Veronika Štenclová, Michaela Kalousková ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, REPRONIS s.r.o Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 

Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
audiovizuální tvorba (A)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková, Daniel Naivert, Vladimír Indra, Kateřina Michaliková, Katrin Surovková ... další autoři
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Hana Kubíčková, Eva Karkoszková
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Hana Kubíčková, Lucie Burdíková, Nikola Košťálová
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2018, Wydawnictwo naukowe Akademii Ignatianum v Krakowie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Prevencia
článek v odborném periodiku
 
Julius Sekera, Bohdana Richterová, Gabriela Slaninová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Veronika Štenclová, Michaela Kalousková ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Julius Sekera, Bohdana Richterová, Gabriela Slaninová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Veronika Štenclová, Michaela Kalousková ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, REPRONIS s.r.o Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
libreta, scénáře
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, New educational review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Prevencia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Hahnová Sabina
Motivace studentů středních odborných škol ke studiu učebních oborů
diplomová
2024
Jenat Patrik
Rola učiteľa v súvislosti s problémovým správaním žiakov na strednej škole
diplomová
2024
Kahánková Barbora
Manipulace ve výchově a vzdělávání na 1 stupni ZŠ
diplomová
2024
Kostka Jakub
Přístup příslušníků Policie České republiky - Represe vs. Podpora
diplomová
2024
Sovová Pavlína
Role učitele základní školy a jeho kompetence v souvislosti se syndromem CAN
diplomová
2024
Stareček Štěpán
Programy na podporu integrace cizinců
diplomová
2024
Švarcová Lucie
Role pedagoga v rozvoji sebepojetí adolescentů.
diplomová
2024
Vítová Ester
Motivace pedagoga pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
diplomová
2024
Dvořáková Ivana
Profesní identita sociálního pedagoga ve škole
diplomová
2023
Hinnerová Gabriela
Zátěžové situace u vysokoškolských studentů v době Covidu
diplomová
2023
Huplíková Johana
Výchovné postupy v sociálně znevýhodněných rodinách
diplomová
2023
Jurníčková Kateřina
Prosociální chování jedinců vyrůstajícími se sourozencem se zdravotním postižením
diplomová
2023
Kolísek Martin
Potřeby rodičů dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou
diplomová
2023
Kubaláková Lucie
Syndrom vyhoření u vychovatelů v dětském domově.
diplomová
2023
Medvědová Monika
Sociální aspekty dlouhodobé domácí péče o seniory v rodině
diplomová
2023
Pexová Elizabeth
Dětské skupiny jako alternativní řešení k oficiálním zařízením předškolního vzdělávání
diplomová
2023
Šlosárková Natálie
Proces léčby v terapeutické komunitě pro mladistvé uživatele drog
diplomová
2023
Václavková Hana
Zátěž pedagogických pracovníku na základní škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
diplomová
2023
Vitásek Marek
Problematika odchodu dětí z dětského domova
diplomová
2023
Zelina Miroslav
ADHD jako významný predispoziční faktor abúzu návykových látek-přehledová studie
diplomová
2023
Kolondrová Monika
Individuální plánování jako nástroj pro naplnění potřeb a cílů klientů
diplomová
2022
Návratová Kateřina
Příbuzenská pěstounská péče - vzdělávání pěstounů v Ostravě
diplomová
2022
Šmolka Jiří
Aspekty distanční výuky v dětském domově v souvislosti s pandemií Covid-19
diplomová
2022
Bínerová Eva
Výchovně vzdělávací činnosti v mateřských školách jako cílený prostředek pro rozvoj prosociálního chování u dětí
diplomová
2021
Jorníčková Eva
Šikana na 1. stupni základní školy
diplomová
2021
Koutová Adéla
Limity práce kurátora pro děti a mládež
diplomová
2021
Kulišťák Libor
Kyberšikana na druhém stupni základní školy
diplomová
2021
Martincová Ingrid
Sociální kompetence strážníků obecní policie
diplomová
2021
Nováková Milena
Bariéry a podpůrné faktory pro inkluzi žáků ZŠ ze sociálně vyloučených rodin
diplomová
2021
Ondráčková Eva
Systémové týrání dětí v prostředí náhradní rodinné péče
diplomová
2021
Szűcs Jana
Sociální klima ve školní třídě
diplomová
2021
Štěpánová Lucie
Příbuzenská pěstounská péče z pohledu odborníků a široké veřejnosti
diplomová
2021
Václavíková Ivana
Determinanty edukace dětí vyrůstajících v pěstounské péči
diplomová
2021
Burdíková Lucie
Specifika příbuzenské pěstounské péče
diplomová
2020
Košťálová Nikola
Výchovné strategie příbuzenských pěstounů
diplomová
2020
Rončková Barbora
Žáci s problémy v chování ve školní družině
diplomová
2020
Škarpová Lucie
Vnější a vnitřní limity při výchovném působení vychovatele v dětském domově
diplomová
2020
Tesařová Gabriela
Oddalování mateřství jako trend současných žen
diplomová
2020
Trnková Daniela
Specifika výchovy v pěstounských rodinách
diplomová
2020
Gašová Michaela
Alkohol jako sociální norma v české společnosti
diplomová
2019
Houfková Barbora
Problémové chování dětí v pěstounské péči
diplomová
2019
Karkoszková Eva
Kvalita života osob poskytujících příbuzenskou pěstounskou péči
diplomová
2019
Korčáková Lenka
Biologická rodina v procesu náhradní rodinné péče
diplomová
2019
Lalinská Marie
Z pěstounské péče do ústavní výchovy
diplomová
2019
Lindovská Andrea
Homoparentální rodičovství
diplomová
2019
Tesarczyková Danuše
Kvalita života lidí bez domova
diplomová
2019
Bednářová Barbora
Doprovázení příbuzenských pěstounských rodin
diplomová
2018
Hodák Pavel
Rodina v procesu resocializace z pohledu odsouzeného
diplomová
2018
Mihalovicsová Helena
Specifika sociálně - pedagogické práce s lidmi s duševním onemocněním
diplomová
2018
Přidal Jaroslav
Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivního sportu
diplomová
2018
Grygarová Adéla
Specifika dětí umýstěných v zařízení pro výkon ústavní výchovy
diplomová
2017
Kolasová Nikol
Uplatnění absolventů sociální pedagogiky v praxi
diplomová
2017
Korvasová Barbora
Postpenitenciární péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
diplomová
2017
Kumarci Lenka
Hodnotová orientace očima osob ve výkonu trestu odnětí svobody
diplomová
2017
Szyrocki Karel
Možnosti spolupráce školy a rodiny v sociokulturně vyloučené lokalitě
diplomová
2017
Urbánek David
Adaptace seniorů v domově s pečovateskou službou.
diplomová
2017
Bartošová Tereza
Přednosti a úskalí příbuzenské pěstounské péče
diplomová
2016
Buršová Eva
Rodinné centrum z pohledu rodičů na rodičovské dovolené
diplomová
2016
Dziková Michaela
Sebezkušenostní učení v profesní přípravě pedagogů
diplomová
2016
Fendeková Lucie
Syndrom vyhoření u pedagogů základních škol
diplomová
2016
Janalíková Eva
Vnitropodniková komunikace ve firmě zaměřené na strojírenství
diplomová
2016
Kolek Martin
Nepřítel v počítači našich dětí
diplomová
2016
Kopřivová Tereza
Neverbální komunikace v edukačním procesu na základní škole
diplomová
2016
Paskudová Eva
Rozvoj osobnostních předpokladů budoucích pedagogů prostřednictvím sebezkušenostního učení
diplomová
2016
Šestáková Eliška
Sdružení Onko - Amazanky v životě žen s rakovinou prsu
diplomová
2016
Ševčíková Alexandra
Osobnostní rozvoj pedagogů v rámci jejich profesní přípravy
diplomová
2016
Uličková Irena
Sociálně-právní ochrana dětí a její nové principy v oblasti pěstounské péče
diplomová
2016
Vaňková Šárka
Život dítěte v porozvodové péči rodičů
diplomová
2016
Vítková Zuzana
Sociální vztahy dítěte s problémovým chováním
diplomová
2016
Bachuláková Denisa
Předlužení a jeho dopad na současnou rodinu
diplomová
2015
Borská Veronika
Pregraduální příprava pedagogů prostřednictvím sebezkušenostní výuky
diplomová
2015
Hercegová Dagmar
Rizikové chování dětí na základní škole
diplomová
2015
Kandilovová Petra
Sebezkušenostní výuka jako první krok k osobnímu i profesionálnímu růstu
diplomová
2015
Podolínský Petr
Strategie rodiny ve vztahu k dlouhodobé nezaměstnanosti.
diplomová
2015
Ringová Nela
Kariéra ženy ve vztahu k rodině
diplomová
2015
Urbánková Dana
Kvalita zdravotní péče jako odraz společnosti
diplomová
2015
Vyhlídalová Dagmar
Kyberšikana u dospívajících
diplomová
2015
Bukovjanová Barbora
Kvalita péče v psychiatrické léčebně Bílá voda
diplomová
2014
Dostálová Ivana
Rozvod-fenomén současné doby
diplomová
2014
Kolaříková Martina
Připravenost dětí z dětských domovů na jejich samostatný život ve společnosti
diplomová
2014
Lakomá Pavla
Komunikace s pubescenty v současné rodině
diplomová
2014
Magerová Michaela
Hodnoty v životě člověka
diplomová
2014
Nešporová Petra
Sociální pedagog v praxi
diplomová
2014
Brusová Gabriela
Profesionální pěstounská rodina
diplomová
2013
Chlupatý Josef
DROGOVÁ ZÁVISLOST NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A PREVENCE PROTI JEJÍMU VÝSKYTU
diplomová
2013
Janulíková Barbora
Klokánek, aneb tak trochu jiná rodina
diplomová
2013
Juránková Veronika
Problémové chování žáků v prostředí základní školy
diplomová
2013
Kramný Pavel
Úloha rodiny v životě dítěte se zdravotním postižením
diplomová
2013
Paszová Jana
Komunikace v mnohaproblemové rodině
diplomová
2013
Perzynová Veronika
Komunikační dovednosti vysokoškolských studentů
diplomová
2013
Siatka Radim
Podpůrné a ohrožující faktory v léčbě závislostí
diplomová
2013
Školařová Lucie
Hodnoty dětí z ústavní péče a dětí z biologických rodin
diplomová
2013
Augste Michaela
Biologická rodina v životě pěstounského dítěte
diplomová
2012
Bouček Michael
Komunikace ve specifickém prostředí těžkého průmyslu.
diplomová
2012
Foltýn Petr
Sociální práce s mnohoproblémovými rodinami
diplomová
2012
Geierová Alena
Práce s mnohoproblémovými rodinami
diplomová
2012
Neuvaldová Zuzana
Klokánek očima odborné veřejnosti
diplomová
2012
Smetana Ondřej
Multimédia jako součást života dítěte
diplomová
2012
Supik Markéta
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jako cesta k resocializaci
diplomová
2012
Bořutová Vladimíra
Práce s mnohoproblémovými rodinami
diplomová
2011
Jonczy Gabriela
Dítě v náhradní rodině
diplomová
2011
Novotná Eliška
Působení Salesiánů při výchově dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
diplomová
2011
Strouhalová Michaela
Proces reedukace v podmínkách ústavní a ochranné výchovy
diplomová
2011
Šimelová Jana
Marihuana jako životní styl
diplomová
2011
Tvrdoňová Iveta
Portrét "adoptivního rodiče" v projektu Adopce na dálku
diplomová
2011
Fabiánová Marcela
Vliv internetu na osobnost adolescenta
diplomová
2010
Gavlas Petr
Šikana na základních školách
diplomová
2010
Pospíšilová Jana
Rodiny dětí umístěných v ústavním zařízení
diplomová
2010
Adamec Stanislav
Práce s mnohoproblémovými rodinami
diplomová
2009
Blažek Petr
Výchovné programy v resocializačních zařízeních
diplomová
2009
Jandová Renata
Psychoterapeutické programy v resocializačních zařízeních
diplomová
2009
Kučová Kateřina
Výchovné programy v resocializačních zařízeních
diplomová
2009
Moldříková Markéta
Terapeutické programy v prostředí terapeutické komunity
diplomová
2009
Němec Marek
Prevence šikany u rizikových skupin žáků základních škol na 1. stupni
diplomová
2009
Richter Jiří
Práce s mnohoproblémovými rodinami
diplomová
2009
Sádovská Kateřina
Výchovné programy v preventivních zařízeních
diplomová
2009
Hamplová Miroslava
Pěstounská rodina jako náplast na rány?
diplomová
2008
Kvaltinová Kristýna
Komunikace v prostředí výchovných ústavů
diplomová
2008
Slivková Ivana
Psychoterapeutické programy jako součást péče o děti s poruchami chování
diplomová
2008
Svobodová Lenka
Výchovné programy v resocializačních zařízeních
diplomová
2008
Tomančáková Zuzana
Náhradní rodinná péče
diplomová
2008
Gaideczková Hana
Použití matematiky v praxi
diplomová
2007
Kalinayová Hana
Psychoterapie jako součást péče o dětí s poruchami chování.
diplomová
2007
Rojíčková Radka
Vstup romského dítěte do české školy
diplomová
2007
Večeřová Kristina
Rodina:podpora plnohodnotného života i zdroj psychické zátěže
diplomová
2007
Navrátil David
Soubor úloh ve studiu učitelství pro 2. stupeň z matematické statistiky
diplomová
2005
Štěpánková Marie
Srovnání dvou řad učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ z hlediska použití induktivních metod
diplomová
2004
Slučiaková Alena
Komunikační dovednosti u dětí předškolního věku
bakalářská
Zajícová Lucie
Protidrogová výchova na základních školách
bakalářská
Hellebrandtová Linda
Zapojení sociálně znevýhodněných rodin do programu Včasné péče.
bakalářská
2024
Marcalíková Radka
Pedagogicky náročné situace v průběhu letního tábora
bakalářská
2024
Vrablíková Tereza
Sociální opora u lidí bez domova
bakalářská
2024
Žáčková Natálie
Únik od reality v souvislosti dlouhodobého hraní PC her
bakalářská
2024
Babiszová Lucie
Výchovné strategie v zařízeních pro výkon ústavní výchovy v souvislosti s vývojem společnosti
bakalářská
2023
Gibiecová Markéta
Sociální pedagog v praxi
bakalářská
2023
Trčka Jiří
Učení zážitkem v edukačním procesu na základní škole
bakalářská
2023
Žídková Michaela
Rizikové projevy chování u dětí v závislosti na rodinném prostředí
bakalářská
2023
Kostilniková Anna
"Pet-Efekt" v rámci životního cyklu rodiny
bakalářská
2022
Morcinková Monika
Transgenerační přenos výchovných stylů v rodině
bakalářská
2022
Svrčinová Hana
Sociální sítě a jejich dopady na mládež
bakalářská
2022
Tesarčíková Bára
Respektující versus nerespektující výchovný přístup
bakalářská
2022
Čaňková Vendula
Sekundární prevence drogových závislostí u klientů s nařízenou ústavní výchovou
bakalářská
2021
Hahnová Sabina
Specifika výchovy dětí po rozvodu
bakalářská
2021
Kadlecová Kateřina
Edukace romských žáků a její specifika
bakalářská
2021
Kubaláková Lucie
Volný čas a volnočasové aktivity dětí v dětských domovech
bakalářská
2021
Kubalová Tereza
Mediální výchova v rodině
bakalářská
2021
Pexová Elizabeth
Homoparentalita z pohledu dnešní společnosti
bakalářská
2021
Popková Denisa
Rodičovská mediace v digitálním světě
bakalářská
2021
Provazníková Karin
Otevřený klub jako cesta k prevenci rizikového chování dětí a mládeže
bakalářská
2021
Šlosárková Natálie
Internet jako zdroj výchovy a vzdělávání
bakalářská
2021Hlavní řešitel
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období
1/2023 - 6/2024
Poskytovatel
Dar
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období
3/2012 - 3/2014
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období
5/2009 - 6/2009
Poskytovatel
Katedra pedagogiky a andragogiky, Ostatní projekty EU
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub