Programové rady katedry speciální pedagogiky

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika:
Předseda:
Členové:
Marie Fojtíková
studentka
Graźyna Zolich
studentka
 
Navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika:
Předseda:
Členové:
Bc. Andrea Jedličková
studentka

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 11. 2022