Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KPE
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2685
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2687
Sekretariát
Krömrová Kateřina, Mgr.
sekretářka KPE
e-mail:
telefon: 553 46 2686
Členové katedry
Docenti
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: obecná psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie
e-mail:
telefon: 553 46 2692
Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: obecná psychologie, vývojová psychologie
e-mail:
telefon: 553 46 2688
Odborní asistenti
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: psychologické diagnostické metody, experimentální psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie
e-mail:
telefon: 553 46 2687
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: psychologie rodiny, psychologie zdraví a nemoci, psychologie osob se zrakovým postižením
e-mail:
telefon: 553 46 2685
Matoušek Stanislav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Moravec Pavel, PhDr., Ph.D.
činnost: sociální psychologie, klinická psychologie, vývojová psychologie, psychoterapie, psychologie náboženství a spirituality
e-mail:
telefon:
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+ a pedagogický poradce pro VKZ
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2691
Svoboda Jan, PhDr.
činnost: pedagogická psychologie, psychologie rodiny, psychologie zdraví, edukační a kariérní poradenství
e-mail:
telefon: 553 46 2690
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce
činnost: klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, neuropsychologie
e-mail:
telefon: 553 46 2693
Externisté
Babincová Radka, Mgr. et Bc.
činnost: sociálně psychologický výcvik, trénink sociálních dovedností
e-mail:
telefon:
Biolek Marek, Mgr.
činnost: obecná psychologie, metody efektivního samostudia, aplikovaná psychologie
e-mail:
telefon: 553 46 2689
Havlíková Hilda, PhDr. Mgr.
činnost: obecná psychologie, sociální psychologie
e-mail:
telefon:
Koukola Bohumil, doc. PhDr., CSc.
činnost: klinická psychologie, psychologie zdraví, krizová intervence, zvládání stresu, kvalita života
e-mail:
telefon: 553 46 2692
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
činnost: ošetřovatelství, gerontopsychologie
e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Khýr Marek, Mgr.
činnost: prožitková a zážitková arteterapie, diagnostika dětské kresby
e-mail:
telefon: 553 46 2689
Novotná Lenka, Mgr.
činnost: průběžná a souvislá profesní praxe
e-mail:
telefon:
Pavlas Ivan, PhDr., PhD.
činnost: vývojová psychologie, problematika motivace a hodnot
e-mail:
telefon: 553 46 2691
Peterková Lucie, Mgr.
činnost: základy občanského a rodinného práva
e-mail:
telefon: 553 46 2689
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D.
činnost: psychologie handicapu, patopsychologie, psychopatologie
e-mail:
telefon:
Strnadlová Alice, PhDr.
činnost: pedagogická psychologie, aktuální otázky psychologie učení
e-mail:
telefon: 553 46 2688
Svobodová Lenka, PhDr.
činnost: pedagogická a sociální psychologie
e-mail:
telefon:
Šišák Petr, PhDr.
činnost: klinická psychologie
e-mail:
telefon: 553 46 2689