Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KPE
553 46 2685
553 46 2687
Sekretariát
553 46 2686
 
Členové katedry
Docenti
Lacková Lucia, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro VKZ
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti
553 46 2691
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D.
garant studijního programu Učitelství pro SŠ
činnost: obecná psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie
553 46 2692
Odborní asistenti
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: psychologické diagnostické metody, experimentální psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie
553 46 2687
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: psychologie rodiny, psychologie zdraví a nemoci, psychologie osob se zrakovým postižením
553 46 2685
Moravec Pavel, PhDr., Ph.D.
činnost: sociální psychologie, klinická psychologie, vývojová psychologie, psychoterapie, psychologie náboženství a spirituality
 
Svoboda Jan, PhDr.
činnost: pedagogická psychologie, psychologie rodiny, psychologie zdraví, edukační a kariérní poradenství
553 46 2690
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc. program Psychologie se zaměřením na vzdělávání
činnost: klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, neuropsychologie
553 46 2693
Externisté
Babincová Radka, Mgr. et Bc.
činnost: sociálně psychologický výcvik, trénink sociálních dovedností
 
Bilík Tereza, Mgr.
činnost: psychopatologie, základy psychoterapie
 
Khýr Marek, Mgr.
činnost: prožitková a zážitková arteterapie, diagnostika dětské kresby
553 46 2689
Mařádková Petra, Mgr. et Mgr.
činnost: kariérové poradenství
 
Novotná Lenka, Mgr.
činnost: průběžná a souvislá profesní praxe
 
Pavlas Ivan, PhDr., PhD.
činnost: vývojová psychologie, problematika motivace a hodnot
 
Peterková Lucie, Mgr.
činnost: základy občanského a rodinného práva
553 46 2689
 
Plecháčková Michaela, Mgr.
činnost: muzikoterapie
 
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D.
činnost: psychologie handicapu, patopsychologie, psychopatologie
 
Svobodová Lenka, PhDr.
činnost: pedagogická a sociální psychologie
 
Vantuch Jan, Mgr.
činnost: psychopatologie dětí a dospělých