Zpětné vazby od absolventů

„Studium psychologie na PdF bylo zajímavé. Na profesní život učitele nás dobře připravili, komunikace s učiteli byla přívětivá a byl jsem moc rád, že se k nám chovali s respektem. S náplní programu, vstřícností učitelů a praxí jsem byl spokojený.“ – Kryštof

„Katedra psychologie, kde lze taktéž studovat výchovu ke zdraví, je tvořena těmi nejlepšími a nejvstřícnějšími učiteli, se kterými jsem se za svůj studijní život setkala. Výuka z jejich strany byla vždy vedena formou diskuzí, sdílení zkušeností a životních příběhů, které vám utkví v paměti pravděpodobněji, než pouze odborné termíny a fakta.“ – Elena


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2023