Celoživotní vzdělávání

     
 
     

U3V – Přednáškový cyklus
Roční přednáškový cyklus nabídne rozmanitou paletu témat čtyř kateder, která se váží k aktuálním potřebám moderního světa. Budou probírány:

  • Digitální technologie: hrozby a příležitosti – např. bezpečnost na internetu, umělá inteligence, digitální závislost
  • Využití aktuálních psychologických poznatků pro život v 21. století
  • Ekonomie pro neekonomy a finanční gramotnost – např. inflace, financování důchodů a zdravotní péče, zadlužování domácností
  • Jak se vyznat v labyrintu médií? – např. jak média fungují, vliv reklamy, principy zpravodajství
Přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají.