Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogické a školní psychologie

Pavel Škobrtal


titul, jméno, příjmení:PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc. program Psychologie se zaměřením na vzdělávání
obor činnosti:klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, neuropsychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2693
e-mail:

Vzdělání

2008
Ph.D. UP Olomouc, FF
2005
PhDr. UP Olomouc, FF
 

Další vzdělávání, kurzy

2011 – dosud
Postgraduální výcvikový kurz v KBT (akreditováno MZ ČR - 500 hod), IKBT, Hradec Králové
2011 – dosud
Psychodynamická diagnostika osobnosti a psychopatologie (akreditováno MZ ČR), Institut klinické psychologie, Praha
2010 – dosud
Vzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde (200 hod), ABC Slovenský inštitút pre výcvik KBT, Liptovský Mikuláš
2010 – dosud
Specializační příprava v oboru klinická psychologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
2007
Školicí a výcvikový kurz RORSCHACH - použití pro děti (32 výukových hodin), Testcentrum Praha
2006
Základní kurz v Rorschachově metodě (80 výukových hodin s akreditací MZ ČR), Testcentrum Praha
 

Zaměstnání, praxe

2011 – dosud
Katedra pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě
2009 – dosud
Centrum duševního zdraví, Jeseník (psychiatrická ambulance)
2009 – 2011
Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci
2006 – 2009
Centrum pro podporu zaměstnanců, Ústí nad Labem
 

Odborné zaměření

Obecná psychologie
Vývojová psychologie
 

Vědeckovýzkumná činnost

2008 – dosud
EEG Neurofeedback a HRV
2008 – dosud
Neuropsychologie - trénink pracovní paměti jako metoda kognitivní remediace u psychických poruch
2005 – 2008
Možnosti využití fuzzy množin v psychologii
 


Psychologie agrese a násilí
Pavel Škobrtal
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie sebeobrany
Pavel Škobrtal
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THE IMPACT OF POSITIVE ILLUSORY BIAS ON THE ESTIMATION OF SCHOOL COMPETENCE OF CHILDREN WITH ADHD
Pavel Škobrtal, I. Benešová, Z. Stránská, Lucia Lacková, M. Novotný, I. Tonhajzerová ... další autoři
Rok: 2022
stať ve sborníku

Trénink kognitivních schopností a regulace emocí
Pavel Škobrtal
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie agrese a násilí
Pavel Škobrtal
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie sebeobrany
Pavel Škobrtal
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trénink kognitivních schopností a regulace emocí
Pavel Škobrtal
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efektivita kognitivní remediace u pacientů s ADHD: nová data
Pavel Škobrtal, M. Novotný, M. Novotný Jr.
Rok: 2020, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Korelace mezi škálou CGI-S, číselným čtvercem a škálou PSP
M. Novotný, Pavel Škobrtal, M. Komárková, M. Novotný jr.
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Effectiveness of the Cognitive Training Via the Internet
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný sr., Miroslav Novotný jr.
Rok: 2019, Cognitive Remediation Journal
článek v odborném periodiku

Zdroje informací z transformovaných dat IVA plus a CPT II a jejich využití v praxi
M. Novotný, Pavel Škobrtal
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Application of Fuzzy Expert System in Determination of MMPI-2 Protocol Code Type
Pavel Škobrtal, I. Bebčáková, J. Talašová
Rok: 2018, Cognitive Remediation Journal
článek v odborném periodiku

Exposure Therapy by Virtual Reality and Its Monitoring by Biofeedback
M. Šlepecký, Pavel Škobrtal, M. Novotný, E. Bazinková, A. Kotianová
Rok: 2018, Cognitive Remediation Journal
článek v odborném periodiku

Spánek a sny
Pavel Škobrtal
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stresový profil
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, Miroslav Novotný jr.
Rok: 2018
stať ve sborníku

Sugestibilita, trénink paměti
Pavel Škobrtal
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umírání a smrt
Pavel Škobrtal
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

WISE BEHAVIOUR AND HEDONIC ADAPTATION
Lucia Lacková, Pavel Škobrtal, Antonia Ramírez García
Rok: 2018
stať ve sborníku

Efektivita kognitivní remediace u pacientů s ADHD
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, Žilinčík Tomáš, Miroslav Novotný jr.
Rok: 2017
stať ve sborníku

Efektivita kognitivního tréninku prostřednictvím internetu
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, Tomáš Žilinčík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz kognitivního fungování pacientů se schizofrenií v testu číselného čtverce
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, Tomáš Žilinčík, M. Chalupová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Odhad sociálního fungování schizofreniků pomocí testu číselného čtverce
Pavel Škobrtal, M Novotný sr., T Žilinčík, M Komárková, M Novotný jr.
Rok: 2015, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Odhad sociálního fungování schizofreniků pomocí testu číselného čtverce
Pavel Škobrtal, M Novotný sr., T Žilinčík, M Komárková, M Novotný jr.
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Test číselného čtverce versus škála PSP
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný sr., Tomáš Žilinčík, M. Komárková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Test číselného čtverce versus škála PSP
Pavel Škobrtal, M Novotný sr., T Žilinčík, M Komárková, M Novotný jr.
Rok: 2015, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Test číselného čtverce versus škála PSP
Pavel Škobrtal, M Novotný sr., T Žilinčík, M Komárková, M Novotný jr.
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití psychofyziologických veličin při sledování mentální zátěže
Pavel Škobrtal, Radim Badošek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Koreluje test číselného čtverce s výsledky škály PSP?
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, T. Žilinčík, M. Komárková, Miroslav Novotný jr.
Rok: 2014, Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech
článek v odborném periodiku

Koreluje test číselného čtverce s výsledky škály PSP?
Pavel Škobrtal, M. Novotný sr., T. Žilinčík, M. Komárková, M. Novotný jr.
Rok: 2014
stať ve sborníku

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.
Jitka Šimíčková-Čížková, Jitka Šimíčková-Čížková, Pavel Škobrtal, Pavel Škobrtal, Radim Badošek
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Stresový profil
M. Novotný sr., Pavel Škobrtal, E. Bazínková, T. Žilinčík, M. Komárková, M. Novotný jr. ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stresový profil a možnosti jeho využití v praxi
Pavel Škobrtal, E. Bazínková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Stresový profil a možnosti jeho využití v praxi
Pavel Škobrtal, E. Bazínková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stresový profil v neurofyziologii
E. Bazínková, Pavel Škobrtal, M. Novotný sr., T. Žilinčík, M. Komárková, M. Novotný jr. ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Využití stresového profilu v psychoterapii
Pavel Škobrtal
Rok: 2014
stať ve sborníku

VYUŽITÍ STRESOVÉHO PROFILU V PSYCHOTERAPII
Pavel Škobrtal
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.
Jitka Šimíčková-Čížková, Radim Badošek, Pavel Škobrtal
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Možnosti využití stresového profilu v KBT
Pavel Škobrtal
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nástin názorů na pracovní paměť
Pavel Škobrtal
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PASAT - počítačový program k diagnostice duševních poruch
Pavel Škobrtal, E Bazinková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní paměť
Pavel Škobrtal
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie pro NMgr. studium učitelství pro MŠ
Pavel Škobrtal, Radim Badošek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kognitivní percepce barev jako prediktor psychosomatických poruch
Pavel Škobrtal
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Vybrané kapitoly ze sociální psychologie
Pavel Škobrtal
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití biofeedbacku při podpoře zdraví
Pavel Škobrtal
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití biofeedbacku při podpoře zdraví
Pavel Škobrtal
Rok: 2012
stať ve sborníku

Fuzzy Approach to Quantitative Interpretation of MMPI-2
I Bebčáková, Jana Talašová, Pavel Škobrtal
Rok: 2010, Journal of Applied Mathematics
článek v odborném periodiku

Interpretation of The MMPI-2 Test Based on Fuzzy Set Techniques
I Bebčáková, Jana Talašová, Pavel Škobrtal
Rok: 2010,
článek v odborném periodiku

Projevy deficitu pracovní paměti u duševních poruch
Pavel Škobrtal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Trénink pracovní paměti jako jeden ze způsobů kognitivní remediace
Pavel Škobrtal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Fuzzy Approach to Quantitative Interpretation of MMPI-2.
I Bebčáková, Jana Talašová, Pavel Škobrtal
Rok: 2009
stať ve sborníku

Poruchy příjmu potravy
Pavel Škobrtal
Rok: 2009
stať ve sborníku

Poruchy sexuálního vývoje
Pavel Škobrtal
Rok: 2009
stať ve sborníku

Psychologie zdraví
Pavel Škobrtal
Rok: 2009
stať ve sborníku

Struny mysli. Kognice 2007
M Petrů, M Petrů, D Faltýnek, A Kol., M Nagy, Alena Plháková, Pavel Škobrtal, L. Zámečník ... další autoři
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
CZVOVObecná a vývojová psychologie
BKOPPObecná psychologie a psych. osobnosti
BKPOVPsychologie obecná a vývojová
BKSOCTrénink sociálních dovedností
BOPPOObecná psychologie a psychol. osobnosti
BOPPPObecná psychologie a psychol. osobnosti
BOPSObecná psychologie
BPPOVPsychologie obecná a vývojová
BZKPZáklady klinické psychologie
CSOPSSociální psychologie
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPNSeminář k diplomové práci
KPOObecná psychologie
KPSPAPsychopatologie
MSOPSObecná psychologie
NKVYSVývojová a sociální psychologie
NPATPPsychopatologie
NVYSOVývojová a sociální psychologie
OP1ACObecná psychologie
PA2PSPatopsychologie a psychopatologie
PS1ACPsychopatologie
SO1PSZáklady sociální psychologie
SPOObecná psychologie
SPSPAPsychopatologie
VP1ACVývojová psychologie
XOPSYObecná psychologie
ZA2PEZáklady psychoterapie
1PDAMZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
1ZPDMZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
1ZPEPPedagogická psychologie
11PDAZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
11ZPDZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
2PATOPatopsychologie
2PATPPsychopatologie ve škole
2PSVVývojová psychologie
3PATDPsychopatologie dítěte
3PSMEZáklady výzkumu v ped. a psych.
3ZAPSZáklady psychoterapie
3ZPS1Základy psychologie 1
3ZPS2Základy psychologie 2
33APSObecná psychologie
4ZOVPObecná a vývojová psychologie
44ZOVObecná a vývojová psychologie
5PPPPPsychologie sériových vrahů
6BOPSObecná psychologie
6BPDVZáklady dětské psychopatologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6KLINZáklady klinické psychologie
6KOVPVybrané kapitoly z ob. a vývoj. psychol.
6OBECÚvod do obecné psychologie
6PATOPsychopatologie
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PBP2Seminář k bakalářské práci 2
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6POHYZdravý pohyb
6PSOBObecná psychologie
6PSPAPsychopatologie
6PSTRÚvod do psychoterapie
6PVSKÚvod do práce s klientem
6TERAÚvod do psychoterapie
6VYZKZáklady výzkumu v pedag. a psychologii
66ERAÚvod do psychoterapie
66OBPObecná psychologie
66OHYZdravý pohyb
66OPSObecná psychologie
66PDVZáklady dětské psychopatologie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SOBObecná psychologie
66SPAPsychopatologie
66VSKÚvod do práce s klientem
66YZKZáklady výzkumu v pedag. a psychologii
7AGREAgrese a násilí
7PSPAPsychopatologie
77SPAPsychopatologie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8VP1SVývojová psychologie
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88V1SVývojová psychologie
9DPPSPedagogická psychologie


AutorNázev práceTypRok
Barot MiroslavSexuální predátoři nejen v kyberprostorudiplomová  
Kuchtová DenisaSouvislosti mezi temperamentem studentů SŠ a osvojováním učivadiplomová 2022 
Pávková KláraVliv marihuany na kognitivní funkcediplomová 2020 
Sršňová JitkaVliv chronotypu na hypnabilitudiplomová 2020 
Guňková LucieCopingové strategie u dětídiplomová 2019 
Moravcová JanaVytváření falešných vzpomínek u adolescentní a dospělé populacediplomová 2019 
Pospíšilová PavlaOsobnost dítěte a šikanadiplomová 2019 
Svobodová MarkétaVýznamová konotace barevných odstínůdiplomová 2019 
Lalíková SvětlanaTajuplný svět lidského sněnídiplomová 2018 
Šindlerová DenisaVytváření falešných vzpomínekdiplomová 2018 
Moravcová MarkétaHypnóza a společnost ve srovnání s jinými evropskými státydiplomová 2017 
Sikorová KateřinaVztah mezi osobnostními rysy a hodnocením učitelediplomová 2017 
Čudejko AdamProžívání smysluplnosti existence u sociálně slabých osobdiplomová 2016 
Jarošová IvanaOsobnostní rysy žáků jako prediktor reakce na frustracidiplomová 2016 
Chrbolková HanaOsobnost a šikanabakalářská  
Bocek MichalADHD na základní školebakalářská 2022 
Czepcová KarolínaPornografie a její vliv na psychiku a intimitu mladých lidíbakalářská 2022 
Dubravná SabinaImplicitní teorie emoční inteligencebakalářská 2022 
Ernest DanielPsychologický dopad komunikačních programů na studentybakalářská 2022 
Hejdová DenisaPsychologická pomoc dětem s autismembakalářská 2022 
Kissová EvaSocializace dětí z homoparentálních rodin v mateřské školebakalářská 2022 
Sakreidová DanielaDeprese a úzkost u žáků mladšího školního věku: Možnosti intervencebakalářská 2022 
Tvarůžková TerezaOsobnost dítěte a šikanabakalářská 2022 
Bulavová ŽanetaPohled na rodinu v historii a současnostibakalářská 2021 
Korbel JakubPaměťbakalářská 2021 
Marynčáková SandraDeprese u mladistvýchbakalářská 2020 
Kalabisová LuciePoruchy osobnostibakalářská 2019 
Lichovníková AgátaBiosociální základy násilíbakalářská 2019 
Malinová TerezaSoudobé teorie motivacebakalářská 2019 
Míčková TerezaDrogy a závislost u mladistvýchbakalářská 2019 
Novák DanielVliv temperamentu na cirkadiánní preferencibakalářská 2019 
Holišová MarkétaSyndrom ADHD u dětíbakalářská 2018 
Jestřebecká AnnaPoruchy osobnostibakalářská 2018 
Kolářová ZuzanaPostoje pedagogů 2. stupně základní školy ke koučinkubakalářská 2018 
Kunrtová JitkaHypnóza a sugescebakalářská 2018 
Linhartová MarkétaVýchova dítěte homosexuálními párybakalářská 2018 
Petrová NikolPanická poruchabakalářská 2018 
Šicová Maja MagdalenaVliv chronotypu na pracovní spokojenostbakalářská 2018 
Šimčíková KristýnaSociální fobiebakalářská 2018 
Švecová VeronikaVolno časové aktivitybakalářská 2018 
Brachmanová EvaSexuální chování na internetubakalářská 2017 
Březková SimonaSpánek a sněníbakalářská 2017 
Kmecová MichaelaHomofobiebakalářská 2017 
Moravcová JanaMentální anorexie a mentální bulimiebakalářská 2017 
Nahodilová BarboraPsychohygiena učitelů mateřských školbakalářská 2017 
Resslerová SimonaPoruchy příjmu potravybakalářská 2017 
Vavřínová JolanaVztah mezi burnout syndromem a copingovými strategiemibakalářská 2017 
Lalíková SvětlanaLéčby fobických poruch metodou postupné expozice za využití virtuální realitybakalářská 2016 
Moravcová MarkétaHypnóza a sugestibilitabakalářská 2016 
Šindlerová DenisaKognitivní funkce u schizofreniebakalářská 2016 
Lasáková PetraVyužití hypnózy u psychosomatických onemocněníbakalářská 2015 
Miklerová KarinObsedantně kompulzivní poruchabakalářská 2015 
Mlčochová VeronikaVariabilita srdeční frekvence a duševní nemocibakalářská 2015 
Němčíková LudmilaVztah mezi kapacitou pracovní paměti a ADHDbakalářská 2015 
Sikorová KateřinaMožnosti využití neurofeedbacku u ADHDbakalářská 2015 
Slonková TerezieReakce na frustraci u dospívajících jedincůbakalářská 2015 
Čudejko AdamProžívání smysluplnosti existence u sociálně slabých osobbakalářská 2014 
Jarošová IvanaAgrese a šikanabakalářská 2014 
Klichová NikolVariabilita srdeční frekvencebakalářská 2014 
Kraváriková KateřinaÚloha pracovní paměti u vývojových poruch pozornostibakalářská 2014 
Lemešová AndreaAgresivitabakalářská 2014 
Lušňáková AdélaDeficity pracovní paměti u psychických poruchbakalářská 2014 
Malcharčíková MichaelaProkrastinacebakalářská 2014 
Nagyová VeronikaPracovní paměťbakalářská 2014 
Pěchová MichaelaPostoje společnosti k profesi učitelebakalářská 2014 
Willerthová KarolinaEmocionální a významová konotace barevných odstínůbakalářská 2014 
Žabenská LuciePsychologické aspekty rozvodovostibakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub