Proč se rozhodnout pro studium oboru psychologie se zaměřením na vzdělávání?

Budete mít široké možnosti uplatnění jako středoškolský učitel psychologických disciplín, kdy v kombinaci s druhým aprobačním předmětem získáte ucelenou učitelskou kvalifikaci. Dále naleznete uplatnění v mnoha oborech, od sociálních služeb přes státní instituce až po soukromý sektor. Např. v marketingu, prodeji, řízení a mnoha dalších odvětvích, která jsou propojena s psychologií.

Získáte speciálních dovedností. Naučíte se lépe pomáhat svým přátelům, protože porozumíte příčinám psychických stavů. Budete lépe chápat záměry ostatních lidí, a tím i efektivněji řešit vzniklé konflikty. Osvojíte si nové komunikačním strategie.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2022