Výzkumná činnost na KPE - hlavní zaměření

 • Psychická zátěž v profesi učitele, zátěž při studiu učitelství.
 • Vnímání kvality života (nejen) pedagogů.
 • Identifikace faktorů podporujících případně tlumících tvořivost ve škole.
 • Sledování technicko-praktických schopností žáků v návaznosti na školní prostředí a gender okolnosti.
 • Výzkum v oblasti hypnózy, neuropsychologie, pracovní paměti, aplikace fuzzy množin v psychologii, defekty kognitivních funkcí u psychických poruch.
 • Výzkum v oblastech psychologické diagnostiky projektivních metod.
 • Výzkum problematiky psychických specifik u osob se zrakovým postižením a postojů zdravé populace k takovým druhům postižení.
 • Kultury světa a jejich rozdílný přístup k řešení problémů, aplikování znalosti světových kultur při zkvalitňování vztahů na pracovištích

Spolupráce katedry s tuzemskými pracovišti

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • Ústav sociálního lékařství, LF UK, Hradec Králové
 • Katedra psychologie FF UK, Praha
 • Filozoficko- přírodovědná fakulta Slezské univerzity, Opava
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 • Katedra věd o výchově Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v Pardubicích
 • Centrum duševního zdraví, Jeseník
 • Centrum Pyramida – centrum podpory studentům se specifickými potřebami, Ostrava

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 12. 2020