Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Babincová Radka, Mgr. et Bc.
činnost: sociálně psychologický výcvik, trénink sociálních dovedností
 
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: psychologické diagnostické metody, experimentální psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie
553 46 2687
Bilík Tereza, Mgr.
činnost: psychopatologie, základy psychoterapie
 
Cakirpaloglu Panajotis, prof. PhDr., DrSc.
činnost: sociální psychologie
553 46 2691
Čunek Lukáš, Mgr.
činnost: obecná psychologie, vývojová psychologie, základy výzkumu v pedagogice a psychologii
553 46 2692
Khýr Marek, Mgr.
činnost: prožitková a zážitková arteterapie, diagnostika dětské kresby
553 46 2689
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: psychologie rodiny, psychologie zdraví a nemoci, psychologie osob se zrakovým postižením
553 46 2685
Krakovská Michaela, Mgr. Bc.
činnost: sociální psychologie a psychologie osobnosti, interakční psychologický výcvik
553 46 2688
553 46 2686
Lacková Lucia, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro VKZ
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti
553 46 2691
Mařádková Petra, Mgr. et Mgr.
činnost: kariérové poradenství
 
Moravec Pavel, PhDr., Ph.D.
činnost: sociální psychologie, klinická psychologie, vývojová psychologie, psychoterapie, psychologie náboženství a spirituality
553 46 2693
Novotná Lenka, Mgr.
činnost: průběžná a souvislá profesní praxe
 
Pavlas Ivan, PhDr., PhD.
činnost: vývojová psychologie, problematika motivace a hodnot
 
Peterková Lucie, Mgr.
činnost: základy občanského a rodinného práva
553 46 2689
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D.
garant studijního programu Učitelství pro SŠ
činnost: obecná psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie
553 46 2692
Plecháčková Michaela, Mgr.
činnost: muzikoterapie
 
 
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D.
činnost: psychologie handicapu, patopsychologie, psychopatologie
 
Svoboda Jan, PhDr.
činnost: pedagogická psychologie, psychologie rodiny, psychologie zdraví, edukační a kariérní poradenství
553 46 2690
Svobodová Lenka, PhDr.
činnost: pedagogická a sociální psychologie
 
 
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc. program Psychologie se zaměřením na vzdělávání
činnost: klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, neuropsychologie
553 46 2693
Vantuch Jan, Mgr.
činnost: psychopatologie dětí a dospělých