Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogické a školní psychologie

Tereza Kimplová


titul, jméno, příjmení:PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 411, budova SA
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:psychologie rodiny, psychologie zdraví a nemoci, psychologie osob se zrakovým postižením
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2685
e-mail:

Vzdělání

2008
Ph.D. v oboru klinická psychologie, FF UP v Olomouci
2003
rigorózní řízení na FF UP v Olomouci, Katedra psychologie
2002 – 2004
dvouleté studium na FF UP v Olomouci, obor Učitelská způsobilost
1998 – 2003
FF UP v Olomouci - jednooborové magisterské studium Psychologie
 

Další vzdělávání, kurzy

2011
akreditovaný kurz MPSV ČR "Práce s krizí a tělem", 27,5 výukových hodin, lektoři: PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Luboš Kobrle
2010
zážitkový workshop psychoterapeutické metody PBSP "Blízká setkání se sebou samým II.", lektoři: Mgr. Petr Konopásek, Mgr. Květa Kšírová.
2010
workshop, "Od fragmentace k integraci. Práce s traumatem v kontextu biosyntézy", 32 hodin, lektoři PhDr. Y. Lucká, PhDr. B. Janečková, Ph.D.
2010
akreditovaný kurz MPSV ČR, "Krizová intervence v praxi", 20 hodin, lektor PhDr. Ludvík Běťák.
2010
akreditovaný kurz MPSV ČR, "Krizová intervence", 20 hodin, lektor PhDr. Ludvík Běťák.
2010
akreditovaný seminář ČAS a UNIFY, "Jednání se specifickými skupinami pacientů", 4 hodiny
2009
akreditovaný kurz ČAS "Řeč těla", 6 hodin.
2007
certifikovaný kurz EU v rámci SYSVAV - "Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí".
2006
certifikovaný kurz Arteterapie, 70 hodin.
2006
Kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky, 90 hodin.
2006
Kurz manažerských a řídících dovedností II., 50 hodin, AHRA Frýdek-Místek.
2006
cyklus školení EPV5 (Elektronická podpora vzdělávání) na EKF VŠB-TUO Ostrava, 8 hodin.
2006
El. podpora vzdělávání s odborníkem za zády, prostředí Moodle, EKF VŠB-TUO Ostrava.
2005
Program EU Phare 2003, "Management sociální práce se žáky základní školy", 90 hodin výcviku, 270 hodin vedení výcvikových skupin.
2005
Kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky, 120 hodin.
2005
Kurz manažerských a řídících dovedností, 50 hodin, AHRA Frýdek-Místek.
2002 – 2003
jednoletý kurz angličtiny, Státní jazyková škola Olomouc.
2002
akreditovaný kurz - "Taneční terapie", IPIPAPP, Olomouc.
2001
akreditovaný kurz - "Relaxační techniky a jejich využití v praxi", Vzdělávací institut aplikované psychologie, Praha
 

Zaměstnání, praxe

2011 – 2008
vedení kurzů "Prevence vůči stresu". (3 x 20 hodin, tj. celkem 60 hodin, akreditace MŠMT). Projekt CZ.1.07/1.3.05/11.0012, Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace.
2011
vedoucí katedry - Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
2010
členka národní redakční rady mezinárodního časopisu The New Educational Review
2009 – 2010
lektorská činnost (Zásady správné komunikace a mezilidské pomoci lidem se zrakovým postižením)
2009 – 2010
stálá lektorská činnost pro GRACENT - vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. [např. akreditovaný kurz (ČAS a UNIFY) "Cestou k sebedůvěře" (6 hodin), "Prevence vůči stresu" (8 hodin), kurz "Psychologie" v rozsahu 40+30 hodin]
2006 – 2011
externí pracovník, výuka na FF UP v Olomouci
2005 – 2011
externí pracovník, výuka na VŠB-TUO v Ostravě
2005 – 2010
tajemník katedry - Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
2003 – dosud
odborný asistent - Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
2003 – 2007
poradenská činnost pro Tyflocentrum Ostrava
 

Odborné zaměření

sociální psychologie
psychologie rodiny
psychologie zdraví
psychologie života se zrakovým postižením
 


KEY PROTECTIVE FACTORS AS RESILIENCE PREDICTORS IN INDIVIDUALS FROM DYSFUNCTIONAL FAMILIES
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, Antonia Ramírez García
Rok: 2019
stať ve sborníku

PROMOTING THE DEVELOPMENT OF A RESILIENT PERSONALITY IN A UNIVERSITY ENVIRONMENT THROUGH THE PRACTICE OF MINDFULNESS
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, C. Pérez Duenas, A. Reina Giménez
Rok: 2019
stať ve sborníku

Souvislost mezi teplotou kůže a subjektivním zážitkem
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2019
stať ve sborníku

LONGITUDINAL STUDY OF THE EFFECT OF REGULAR MBSR PRACTICE ON EXPERIENCING STRESSFUL SITUATIONS IN UNIVERSITY STUDENTS
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, A. Ramírez García
Rok: 2018
stať ve sborníku

MINDFULNESS - AN ACTIVITY LEADING TO THE EXPERIENCE OF FLOW
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, Carolina Pérez Duenas
Rok: 2018
stať ve sborníku

The Labyrinth of the World in the World of Students
Tereza Kimplová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ANALYSIS OF CHILDREN'S PROFESSIONAL ORIENTATION AT SENIOR PRIMARY GRADE
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2013, International Journal of Information and Communication Technologies in Education
článek v odborném periodiku

Computer Aided Testing of Children´s Memory
Radim Badošek, Tereza Kimplová, Martin Malčík
Rok: 2012
stať ve sborníku

The Technical Competence and Technical Profession Preference of Boys and Girls in the Czech Republic
Radim Badošek, Tereza Kimplová, Jana Mynářová
Rok: 2012, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Technicko-praktická orientace u žáků
Radim Badošek, Beata Žitniaková Gurgová, Tereza Kimplová
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Dieta v centru Takiwasi katamnestické šetření
Tereza Kimplová
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Flow in Coaching Interviews as a Significant Protective Factor.
Lucia Lacková, Daniel Hanuš, Radmila Burkovičová, Tereza Kimplová, A. R. García
Rok: 2022
stať ve sborníku

Životní prostory a psychosomatika
Tereza Kimplová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie zdraví
Leona Jochmanová, Tereza Kimplová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty.
Leona Jochmannová, Tereza Kimplová, Kateřina Palová, Markéta Pešoutová, Matůš Šucha, Irena Plevová, Michal Bártek, Marcela Kvardová, Elona Krasniqi, Panajotis Cakirpaloglu, Radka Tomášková, Helena Pipová, Eva Aigelová, Jaroslava Suchá, Petra Zia Sluková, Roman Procházka, Jiří Svoboda, Jan Puc, Ladislav Stanke, Michal Štýbnar, Antonín Hlavinka, Zdeněk Gütter, Olga Pechová, Tereza Rumlerová, Martin Kupka, Ivan Verný ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Životní prostory a psychosomatika
Tereza Kimplová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biosyntetická psychoterapie v praxi
Tereza Kimplová
Rok: 2020, Kolibřík
článek v odborném periodiku

Gender Conditionaly of Envy
Tereza Kimplová, Lucia Lacková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Mezigenerační střety
Tereza Kimplová
Rok: 2020
ostatní

PROTECTIVE FACTORS AS RESILIENCE PREDICTORS
Lucia Lacková, Daniel Hanuš, Antonia Ramírez García, Tereza Kimplová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Resilience and Development through Experiencing Flow in University Teachers
Lucia Lacková, Radmila Burkovičová, Daniel Hanuš, A. Ramírez García, Tereza Kimplová, C. Pérez Duenas ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku

The Phenomenon of Flow in Inner Game As an Important Protective Factor in Personality Resilience
Lucia Lacková, Radmila Burkovičová, Tereza Kimplová, Antonia Ramírez García
Rok: 2020
stať ve sborníku

'Chci odpočívat a coby učitel - nezbláznit se..'
Tereza Kimplová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KEY PROTECTIVE FACTORS AS RESILIENCE PREDICTORS IN INDIVIDUALS FROM DYSFUNCTIONAL FAMILIES
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, Antonia Ramírez García
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KEY PROTECTIVE FACTORS AS RESILIENCE PREDICTORS IN INDIVIDUALS FROM DYSFUNCTIONAL FAMILIES
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, Antonia Ramírez García
Rok: 2019
stať ve sborníku

Objektivizace tělových reakcí na cílené sugesce
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Promoting the Development of a Resilient Personality in a University Environment through the Practice of Mindfulness
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, Carolina Pérez Duenas, Reina Giménez
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROMOTING THE DEVELOPMENT OF A RESILIENT PERSONALITY IN A UNIVERSITY ENVIRONMENT THROUGH THE PRACTICE OF MINDFULNESS
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, C. Pérez Duenas, A. Reina Giménez
Rok: 2019
stať ve sborníku

Risk and protective factors in the development of personality resilience
Lucia Lacková, Antonia Ramírez García, Tereza Kimplová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

RISK AND PROTECTIVE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY RESILIENCE
Lucia Lacková, Antonia Ramírez García, Tereza Kimplová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Souvislost mezi teplotou kůže a subjektivním zážitkem
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Souvislost mezi teplotou kůže a subjektivním zážitkem
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Stres v práci učitele a sebepéče
Tereza Kimplová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THE RISK OF ATTACHMENT INSTABILITY
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, Antonia Ramírez García
Rok: 2019
stať ve sborníku

Základy krizové intervence pro učitele
Tereza Kimplová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

26. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí
Radim Badošek, Renata Hacklová, Tereza Kimplová, Jiří Mareš, František Tomášek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Důsledky vývojových krizí a dopady na partnerství
Tereza Kimplová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kořeny závislostí a možnosti kompenzace
Tereza Kimplová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LONGITUDINAL STUDY OF THE EFFECT OF REGULAR MBSR PRACTICE ON EXPERIENCING STRESSFUL SITUATIONS IN UNIVERSITY STUDENTS
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, A. Ramírez García
Rok: 2018
stať ve sborníku

Mezigenerační konflikty - jejich příčiny a možná řešení, Schopnost komunikace
Tereza Kimplová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MINDFULNESS - AN ACTIVITY LEADING TO THE EXPERIENCE OF FLOW
Lucia Lacková, Tereza Kimplová, Carolina Pérez Duenas
Rok: 2018
stať ve sborníku

Potřeby dětí a důsledky jejich nedostatečného sycení
Tereza Kimplová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální klinika v České republice
Tereza Kimplová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Labyrinth of the World in the World of Students
Tereza Kimplová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané kapitoly z psychologie rodiny
Tereza Kimplová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Změny v komunikaci mezi vysokoškolským pedagogem a studentem - konflikt generací, přirozený vývoj, či odraz společenského úpadku?
Irena Plevová, Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

25. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí
Radim Badošek, Renata Hacklová, Tereza Kimplová, Bohumil Koukola, Jiří Mareš
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Método MBSR como medio para el estado de flujo
Lucia Lacková, Tereza Kimplová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti perspektiv dlouhodobé spolupráce
Tereza Kimplová, Lucia Lacková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Osobní seberozvoj
Tereza Kimplová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví
Radim Badošek, PhDdr. Renata Hacklová, Prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., Tereza Kimplová, Bohumil Koukola, Prof.PhDr. Jiří Mareš, CSc. ... další autoři
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

TECHNICKÝ TALENT - Screening schopností s orientací na porozumění technice a přírodovědná řešení
Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2017
software

24. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS
Radim Badošek, Renata Hacklová, Vladimír Kebza, Tereza Kimplová, Bohumil Koukola, Jiří Mareš ... další autoři
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Analysis of Children´s Professional Orientation at Senior Primary Grade
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2016, International Journal of Information and Communication Technologies in Education
článek v odborném periodiku

Cesty seberozvoje
Lucia Lacková, Tereza Kimplová
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Je nutná výchova vysokoškolských studentů k etiketě?
Irena Plevová, Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2016, Andragogika
článek v odborném periodiku

Kořeny agresivity - jak je vyhledávat a řešit důsledky
Jan Svoboda, Tereza Kimplová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Labyrint
Jan Svoboda, Tereza Kimplová
Rok: 2016
ostatní

Labyrint - multikulturní vtisk na půdě OU
Jan Svoboda, Tereza Kimplová
Rok: 2016, OU@live
článek v odborném periodiku

Projevy a důsledky ne-sycení základních sociálních potřeb životě
Tereza Kimplová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pros and Cons of ICT Compensation Aids for Visually Impaired People
Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Pros and Cons of ICT Compensation Aids for Visually Impaired People
Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stres, krize, trauma ? projevy, dopady, první pomoc
Tereza Kimplová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Testy praktickotechnického nadání/kreativity
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS
Radim Badošek, Renata Hacklová, Vladimír Kebza, Tereza Kimplová, Bohumil Koukola, Jiří Mareš ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Partnerské krize
Tereza Kimplová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika podpory fakult oboru VKZ a nosnost typických studijních kombinací
Tereza Kimplová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První pomoc ve stresové situaci
Tereza Kimplová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Techniky práce s tělem a péče o sebe v rámci programu pro Ženy v tísnivé sociální situaci
Tereza Kimplová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

22. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS
Radim Badošek, Renata Hacklová, Vladimír Kebza, Tereza Kimplová, Bohumil Koukola, Jiří Mareš, Iva Štětovská ... další autoři
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X.
Tereza Kimplová, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Jak žít s těžkým zrakovým postižením?
Tereza Kimplová, Marta Kolaříková
Rok: 2014, Triton
odborná kniha

Výuka psychologie zdraví na PdF OU
Tereza Kimplová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závist mezi muži a ženami
Tereza Kimplová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS
Radim Badošek, Renata Hacklová, Vladimír Kebza, Tereza Kimplová, Bohumil Koukola, Jiří Mareš, Iva Štětovská ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

ANALYSIS OF CHILDREN'S PROFESSIONAL ORIENTATION AT SENIOR PRIMARY GRADE
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2013, International Journal of Information and Communication Technologies in Education
článek v odborném periodiku

Blended learning - aplikace psychologických poznatků
Tereza Kimplová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konfliktní situace v manželství
Tereza Kimplová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konkretizace žákovských problémů (práce se zástupným materiálem)
Tereza Kimplová, Jan Svoboda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kořeny závislostí
Tereza Kimplová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Partnerství a krize
Tereza Kimplová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie zdraví očima nováčka
Tereza Kimplová
Rok: 2013
stať ve sborníku

20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS
Bohumil Koukola, Radim Badošek, Vladimír Kebza, Jiří Mareš, Renata Hacklová, Iva Štětovská, Tereza Kimplová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Computer Aided Testing of Children´s Memory
Radim Badošek, Tereza Kimplová, Martin Malčík
Rok: 2012
stať ve sborníku

Den s Portálem
Jitka Šimíčková-Čížková, Tereza Kimplová
Rok: 2012
uspořádání výstavy (E)

Instruktáž pro evaluační testování: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mapování předsudků studentů a pedagogů k lidem se zrakovým postižením
Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Technical Competence and Technical Profession Preference of Boys and Girls in the Czech Republic
Radim Badošek, Tereza Kimplová, Jana Mynářová
Rok: 2012, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Závěrečné seznámení s psychologickými výsledky projektu: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestičky profesní orientace dětí na 2. stupni
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Manželství, rodina
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Manželství, rodina a jejich vlivy
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce s agresí
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce se stresem
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Practical experience with creating a distant on-line testing application aimed at psychological surveying
Radim Badošek, Tereza Kimplová, Martin Malčík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Prevence proti stresu
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proč muži nezávidí ženám ?
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava a testování technického talentu a technické tvořivosti žáků
Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální interakce, učitel-žák, učitel-rodič aj.
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální zákonitosti, mezilidská komunikace
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stres, krize a trauma
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stres, krize, trauma
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stres v profesi učitele
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syndrom vyhoření
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syndrom vyhoření
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syndrom vyhoření
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technicko-praktická orientace u žáků
Radim Badošek, Beata Žitniaková Gurgová, Tereza Kimplová
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Technicko-praktická orientace u žáků 2. st. ZŠ
Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zásady správné mezilidské komunikace s člověkem se zrakovým postižením
Tereza Kimplová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestičky profesní orientace dětí na 2. stupni ZŠ
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestou k sebedůvěře
Tereza Kimplová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestou k sebedůvěře
Tereza Kimplová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identification of Technical Talents among Pupils at the Age of 12 - 16
Jana Mynářová, Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretace diagnostiky výběru žáků
Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jednání se specifickými skupinami uživatelů II.
Tereza Kimplová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením.
Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologická problematika života se zrakovým postižením
Tereza Kimplová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol - psychologická diagnostika
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Techno 2012 - start technické kariéry - diagnostický workshop
Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky výzkumu technického myšlení u žáků 6.-8. tříd ZŠ
Jana Mynářová, Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ztráta zraku
Tereza Kimplová
Rok: 2010, 978-80-7368-917-9
odborná kniha

Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.
Jitka Šimíčková-Čížková, Kolektiv Autorů, Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Cestou k sebedůvěře
Tereza Kimplová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cestou k sebedůvěře
Tereza Kimplová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emoce, interpersonální přitažlivost a vztahy.
Tereza Kimplová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak správně vytvářet učební materiály pro studenty se zrakovým postižením
Tereza Kimplová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kontexty sociální interakce. Postoje, předsudky a stereotypy.
Tereza Kimplová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miedzynarodowa Naukowo - Metodyczna Konferencja Edukacyjna
Jitka Šimíčková-Čížková, Tereza Kimplová, Marek Biolek, Radim Badošek
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Možnosti a meze poskytování asistence studentům se specifickými potřebami
Tereza Kimplová, Gabriela Smečková, Petra Bendová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prevence vůči stresu
Tereza Kimplová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Převod a možnosti využití britské diagnostické metody ?Nottingham adjustment scale? v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením v České republice
Tereza Kimplová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Psychologiczne aspekty dydaktyki tyflopedagogicznej
Tereza Kimplová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Screening technicko-praktického porozumění
Jana Mynářová, Radim Badošek, Tereza Kimplová, Marek Biolek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifické poruchy učení v dospělosti
Tereza Kimplová, Zuzana Pospíšilová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výuka předmětu: Psychologická problematika života se zrakovým postižením
Tereza Kimplová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Výzkum technického porozumění u žáků ZŠ
Jana Mynářová, Radim Badošek, Marek Biolek, Tereza Kimplová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum technického porozumění u žáků ZŠ
Jana Mynářová, Radim Badošek, Tereza Kimplová, Marek BIOLEK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Handicap v příbězích
Tereza Kimplová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jak správně vytvářet textové materiály pro studující se zrakovým postižením
Tereza Kimplová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Převod a využití britské diagnostické metody "Nottingham adjustment scale" v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením v České republice
Tereza Kimplová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Základy psychologie manželského a rodinného soužití
Tereza Kimplová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Paralelní procesy učení
Tereza Kimplová, Jan Svoboda
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Postoje ke zrakově postiženým
Tereza Kimplová
Rok: 2007, Nevidomí mezi námi, http://www.nevidomimezinami.cz/main/nevidomimezinami/Texty/Ne_diskriminaci/Postoje_Larysova.wiki>
článek v odborném periodiku

Prevence patologických jevů; ČTENÍ PRO TY, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ ČÍST, ČTENÍ PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ NASLOUCHAT.
Tereza Kimplová, Jan Svoboda
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychologické služby pro občany se zrakovým postižením.
Tereza Kimplová
Rok: 2007, Nevidomí mezi námi: Život beze zraku
článek v odborném periodiku

Základní charakteristiky zrakového postižení
Tereza Kimplová
Rok: 2007, Nevidomí mezi námi [online]
článek v odborném periodiku

Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv!
Tereza Kimplová
Rok: 2006, Listy OU
článek v odborném periodiku

PROJEKT ESF 0007 "NECHŤ STUDUJE KDOKOLIV, KDEKOLIV A KDYKOLIV!"
Tereza Kimplová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Psychologie rodinného soužití
Tereza Kimplová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Barvy života
Jitka Šimíčková-Čížková, Jiří Šimonek, Jan Svoboda, Tereza Kimplová, Petr Šišák, Ivona Jančíková, Marek Biolek, Ivan Pavlas ... další autoři
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Spokojenost studentů a absolventů učitelských oborů s náplní štúdia 2004
Tereza Kimplová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením
Tereza Kimplová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Mezilidská komunikace
Tereza Kimplová
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Postoje ke zrakově postiženým
Tereza Kimplová
Rok: 2004, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku

Pozorování jako psychodiagnostická metoda
Tereza Kimplová
Rok: 2004, REPRONIS Ostrava
kapitola v odborné knize

Psychologické služby pro občany se zrakovým postižením
Tereza Kimplová
Rok: 2004, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Rozhovor jako psychodiagnostická metoda
Tereza Kimplová
Rok: 2004, REPRONIS Ostrava
kapitola v odborné knize

Spokojenost studentů a absolventů učitelských oborů s náplní studia
Tereza Kimplová
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výuka psychologie zdraví
Tereza Kimplová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Výuka psychologie zdraví
Tereza Kimplová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologické služby pro děti a dospělé se zrakovým postižením
Tereza Kimplová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BPPSPPsychologie sociální a pedagogická
BPROPsychologie rodiny
EP2GRRealizace krizové intervence
KPOZPPsych. probl. osob se zrak. postižením
KPSPEPsychologie sociální a pedagogická
MSPSZPsychologie zdraví
MSROPPsychologie rodiny
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NKPROPsychologie rodiny
NPEPSPedagogická psychologie
NPRODPsychologie rodiny
PPOZPPsych. probl. osob se zrak. postižením
PP1SPedagogická psych. pro učitele 1. st ZŠ
PRPPSPedagogická psychologie
PRPSRPsychologie rodiny
PRPZPsychologie zdraví
PSRODPsychologie rodiny
PSSOMPsychosomatika
PSYROPsychologie rodiny
PSYZDPsychologie zdraví
PSZDRPsychologie zdraví
PSZNKPsychologie zdraví
PSZNTPsychologie zdraví
PS1SSociální psychologie
SNOZPPsych. probl.osob se zrakovým postižením
SUHADPsychologie handicapu
TELOPráce s tělem v pomáhajících profesích
WNOZPPsych.probl. osob se zrakovým postižením
ZASVSZátěžové situace ve škole
1PSZDPsychologie zdraví
1ZPSZPsychologie zdraví
11PSZPsychologie zdraví
11ZPZPsychologie zdraví
2PSROPsychologie rodiny
2VKPRVýchova k partnerství a rodičovství
22SROPsychologie rodiny
22TMPTvorba a metodika projektů k pod. zdraví
22VKPVýchova k partnerství a rodičovství
22YU1Psychologie pro učitele 1
3MUZIMuzikoterapie I.
3NKPSPsychologie zdraví
3PSROPsychologie rodiny
3PSZDPsychologie zdraví a nemoci 1
3PSZRPsychologie zdraví
3PZN1Psychologie zdraví
3PZZPPsychologie života se zrak. postižením
3SKZIStáří v kontextu života
33SZDPsychologie zdraví a nemoci 1
4PSROPsychologie rodiny
4ZPSRPsychologie rodiny
44PSRPsychologie rodiny
44ZPRPsychologie rodiny
5PSROPsychologie rodiny
5R1SPsychologie rodiny
5SOCVSociálně psychologický výcvik
5ZSVSZátěžové situace ve škole
5Z1SPsychologie zdraví
55PROPsychologie rodiny
55R1SPsychologie rodiny
55Z1SPsychologie zdraví
6BPROPsychologie rodiny
6BPSSPsychosomatické souv. v práci učitele MŠ
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6POHYZdravý pohyb
6POMOPsychologická pomoc v krizi
6PSRDPsychologie rodiny
6PSROPsychologie rodiny
6PSZDPsychologie zdraví a nemoci
6TELOPráce s tělem v pomáhajících profesích
6ZRIZPrevence závislostí a rizikového chování
66ELOPráce s tělem v pomáhajících profesích
66OHYZdravý pohyb
66OMOPsychologická pomoc v krizi
66PROPsychologie rodiny
66PSSPsychosomatické souv. v práci učitele MŠ
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SROPsychologie rodiny
66SZDPsychologie zdraví a nemoci
7APZNPsychologie zdraví a nemoci
7ARPSŘešení problémových situací v MŠ
7DVKZDidaktika výchovy ke zdraví
7ESYZPsychologie zdraví
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PDI1Didaktika psychologie 1
7PDI2Didaktika psychologie 2
7PKRSPsychologická pomoc v krizi
7PSHAPsychologie rodiny dítěte s handicapem
7PSYZPsychologie zdraví
7VKPRVýchova k partnerství a rodičovství
7VPROVýchova k partnerství a rodičovství
7ZSVSZátěžové situace ve škole
77PZNPsychologie zdraví a nemoci
77RPSŘešení problémových situací v MŠ
77SHAPsychologie rodiny dítěte s handicapem
77SYZPsychologie zdraví
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8PSROPsychologie rodiny
8PZ1SPsychologie zdraví
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88SROPsychologie rodiny
88Z1SPsychologie zdraví


AutorNázev práceTypRok
Prokeš JiříMuži v mateřských školáchzávěrečná  
Lomozníková ZuzanaDomácí porody - problematika etiketizace žendiplomová 2022 
Uhrová KristýnaČinnosti domácnosti pohledem žáků II. stupnědiplomová 2022 
Brhláčová LibušeKvalita života studujících matek - samoživitelekdiplomová 2021 
Dostálová KateřinaSociální role jedináčka ve školní třídědiplomová 2021 
Vašíčková GabrielaPohled na roli dítěte v historii a současnostidiplomová 2020 
Cyroň VeronikaSycení potřeby místa v dětských domovech IIdiplomová 2019 
Koláčková AdrianaKontaktní rodičovstvídiplomová 2019 
Vitásek JakubVliv preventivní besedy na právní vědomí a postoje žáků středních školdiplomová 2019 
Dluhošová NikolaHormonální antikoncepce jako volbadiplomová 2018 
Kiss Farkas SimonaVolba partnera na základě vzorudiplomová 2018 
Sigmundová VendulaRodinné stereotypy a rituálydiplomová 2018 
Gombošová KristýnaPostoje ženy k těhotenství a jejich vliv na vývoj dítětediplomová 2017 
Vaculíková ŽanetaPrevence nezdravého životního stylu ve výuce výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠdiplomová 2017 
Hantáková JanaZvládání školní zátěže u žáků mladšího školního věkudiplomová 2016 
Mališová KristýnaSkauting jako prevence užívání návykových látekdiplomová 2016 
Návedlová KarolínaStřídavá péče u nezletilých dětí a pohledy na její realizacidiplomová 2016 
Omaníková JanaRodinné rituálydiplomová 2016 
Tománková RadkaVýznam hračky v MŠdiplomová 2016 
Majerová PavlínaPřirozený versus lékařsky vedený poroddiplomová 2015 
Michejdová MichaelaHormonální antikoncepce jako volbadiplomová 2015 
Pillichová LucieDeprese u dětí mladšího školního věku (8-10let)diplomová 2015 
Dočkalová MarkétaPsychologické aspekty rané poporodní péčediplomová 2013 
Košťálová JanaPřirozený poroddiplomová 2013 
Pencková VladimíraHormonální antikoncepce jako volba?diplomová 2013 
Šromová KateřinaPostoje VŠ studentů k lidem se zrakovým postiženímdiplomová 2013 
Zdiarský JiříOtcovství očima mužůdiplomová 2013 
Tasková DanielaKvalita života studujících matekdiplomová 2012 
Schneiderová LudmilaKvalita života zrakově postiženýchdiplomová 2007 
Stiborová EditaSpokojenost vysokoškolských studentů se studiem na PdF v Polskudiplomová 2007 
Štupáková AdélaPSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY PRO OBČANY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V POLSKUdiplomová 2007 
Šuba BedřichMožnost volby v průběhu těhotenství a při porodudiplomová 2007 
Jasná NatálieSexuální výchova dětí v předškolním věkubakalářská 2021 
Premusová DanielaTělesné sebepojetí u žáků 2.stupně ZŠbakalářská 2021 
Vítková MonikaPříčiny rozpadu manželství a následný rozvoj osobnostibakalářská 2021 
Ciencialová DenisaVýchova dítěte v období vzdorubakalářská 2017 
Houfková BarboraPřechodná pěstounská péče v ČRbakalářská 2017 
Provodovská TerezaUchopení pojmu "láska" u žáků ZŠbakalářská 2017 
Tesařová GabrielaPsychické změny v těhotenstvíbakalářská 2017 
Prokeš JiříMuži v mateřských školáchbakalářská 2016 
Cyroň VeronikaSycení potřeby místa v dětských domovechbakalářská 2015 
Heinich TerezaRole ženy v reklamě - bilboardybakalářská 2015 
Omaníková JanaVěkový rozdíl mezi sourozencibakalářská 2013 
Stratilová JanaNejčastější problémy pěstounských rodinbakalářská 2013 
Něničková ZuzanaPostoje k partnerské "věrnosti"bakalářská 2012 
Číhalová JanaRole muže a ženy v televizních reklamáchbakalářská 2011 
Dočkalová MarkétaPřirozený versus lékařsky vedený porodbakalářská 2011 
Janulíková BarboraDeprivace a subdeprivacebakalářská 2011 
Mokroš OndřejPostoje vysokoškolských studentů k lidem zrakově postiženýmbakalářská 2011 
Šustová AlenaSpokojenost VŠ studentů s výukou na PdF OUbakalářská 2010 


Inovace preferovaných psychologických předmětů ve španělštině a češtině dle požadavků z praxe
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
FLEXIMATERNITY
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období3/2012 - 2/2015
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
FALCO - Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků VŠB - TUO k integraci znevýhodněných studentů
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období9/2006 - 9/2008
PoskytovatelOP RLZ (Rozvoj lidských zdrojů)
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub