Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KPD
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2717
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2721
Sekretariát KPD
Matýsková Gabriela
sekretářka KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2716
Členové katedry
Profesoři
Vališová Alena, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
činnost: pedagogický management, pedagogická diagnostika, teorie výchovy
e-mail:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Prokešová Miriam, doc. PaedDr., Ph.D.
činnost: filozofie výchovy, obecná pedagogika, menšinové kultury
e-mail:
telefon: 553 46 2721
Sikorová Zuzana, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: obecná didaktika, srovnávací pedagogika, kurikulum, garant pedagogicko-psychologické složky učitelské přípravy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na OU
e-mail:
telefon: 553 46 2719
Odborní asistenti
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
činnost: obecná didaktika, obecná pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2717
Chmura Milan, Mgr., Ph.D.
činnost: obecná andragogika, profesní andragogika
e-mail:
telefon: 553 46 2718
Václavík Marek, PhDr., Ph.D.
činnost: obecná didaktika, kurikulum, školský management
e-mail:
telefon: 553 46 2720
Vavříková Hana, PhDr., PhD.
činnost: kulturní andragogika
e-mail:
telefon:
Vicherková Dana, Mgr., Ph.D.
činnost: pedagogická komunikace, obecná didaktika, didaktika SŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2724
Externisté
Běhalová Zuzana, Ing., MBA
činnost: ekonomika ve vzdělávání dospělých
e-mail:
telefon:
Bouda Tomáš, PaedDr.
činnost: vzdělávací politika, kariérní poradenství v rámci zákona o pedagogických pracovnících
e-mail:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D.
činnost: management ve vzdělávání dospělých
e-mail:
telefon:
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: obecná didaktika
e-mail:
telefon: 553 46 2721
Škuta Vlastimil, Mgr.
činnost: obecná pedagogika
e-mail:
telefon:
Trdá Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: edukační komunikace
e-mail:
telefon:
Trykar Miroslav, Mgr.
činnost: pracovní právo ve vzdělávání dospělých
e-mail:
telefon:
Viktorin Aleš, Mgr.
činnost: ICT ve vzdělávání dospělých
e-mail:
telefon:
Zapletal Bedřich, Mgr.
činnost: andragogika, sociální pedagogika
e-mail:
telefon: 596 788 028
733 768 429