Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Dana Vicherková


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 327, budova SA
funkce:
obor činnosti:
pedagogická komunikace, obecná didaktika, didaktika SŠ, didaktika pedagogiky, kurikulum, komunikativní a prezentační dovednosti, praxe, pedagogická diagnostika
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2724
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Grant Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 

Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023, WSB University
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023, inScience Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, in Science Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, in Science Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, Paido
odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, TEST Engineering and Management
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Grant Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, GRANT Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Grant Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Dana Vicherková, Štefan Chudý
článek v odborném periodiku
 
Dana Vicherková, Vlasta Řeřichová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Dana Vicherková, Štefan Chudý
Rok: 2016, Grant journal
článek v odborném periodiku
 
Dana Vicherková, Štefan Chudý
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Jazyk - Literatura - Komunikace
článek v odborném periodiku
 
Dana Vicherková, Vlasta Řeřichová
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Alena Opletalová
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Petra Kaduchová
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Dana Vicherková, Petra Kaduchová
Rok: 2015, Motus in Verbo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Petra Kaduchová
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Petra Kaduchová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, ACTA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Imron Harits, Štefan Chudý, Alice Opletalová, Dana Vicherková
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Dana Vicherková, Vlasta Řeřichová
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Davidová Pavla
Metody výuky rozvíjející komunikaci a čtenářství u žáků základních uměleckých škol
diplomová
2024
Drdová Eva
Metody a organizační formy výuky rozvíjející komunikační dovednosti žáků 2. stupně ZŠ
diplomová
2024
Říhová Eva
Metody výuky rozvíjející kritické myšlení žáků ve výuce českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy
diplomová
2024
Válek David
Problémové komunikační situace a jejich řešení mezi učiteli a žáky v předmětu Český jazyk na středních odborných školách v Moravskoslezském kraji
diplomová
2024
Suchánková Linda
Inovativní metody výuky rozvíjející komunikativní dovednosti žáků na 2. stupni základní školy
diplomová
2023
Štorková Aneta
Bariéry v edukačním procesu na vybraných středních odborných školách
diplomová
2023
Calábková Zuzana
Metody a organizační formy výuky rozvíjející komunikativní dovednosti žáků 2. stupně základních škol v Olomouckém kraji
diplomová
2022
Dudová Jana
Přínos didaktických her rozvíjejících komunikativní dovednosti žáků na základní škole
diplomová
2022
Paličková Andrea
Činitelé ovlivňující úroveň čtenářských strategií žáků středních odborných škol s technickým zaměřením
diplomová
2022
Pašková Martina
Komunikační bariéry a pravidla efektivní komunikace mezi učitelem a žákem
diplomová
2022
Střílková Gabriela
Přínosy a úskalí vybraných metod výuky rozvíjejících komunikativní dovednosti žáků
diplomová
2022
Tkačíková Nela
Metody výuky, rozvíjející komunikativní kompetence žáků střední odborné školy
diplomová
2022
Čapek Václav
Efektivní pedagogická komunikace ve vybrané výuce při řešení kázeňských problémů
diplomová
2021
Rykalová Lucie
Metody rozvíjející komunikační dovednosti žáků ve výuce občanské nauky na základní škole v MSK
diplomová
2021
Kučerová Marta
Účastníci a úskalí jejich komunikace ve výuce odborných předmětů na střední škole
diplomová
2020
Kutrová Nikola
Přínos didaktických her k rozvoji komunikačních dovedností žáků střední školy
diplomová
2020
Pawlitová Lucie
Faktory ovlivňující postoje žáků 2. stupně základní školy k výuce českého jazyka a literatury
diplomová
2020
Chytilová Alena
Komunikace účastníků (projevy učitelů a studentů) ve výchovně vzdělávacím procesu
diplomová
2019
Michalčíková Eva
Organizační formy vyučování z hlediska komunikace na 2. stupni ZŠ
diplomová
2019
Mikuš Daniel
Komunikace účastníků ve výchovně-vzdělávacím procesu v přírodovědných a humanitních předmětech
diplomová
2019
Fialová Anna
Činitelé rozvíjející komunikační kompetence studentů ve výuce českého jazyka a literatury na střední škole
bakalářská
2024
Holušová Kristýna
Metody rozvíjející komunikativní dovednosti žáku ve vybrané výuce českého a anglického jazyka na 2. stupni základní školy
bakalářská
2023
Pálková Hana
Metody výuky rozvíjející komunikační dovednosti ve vybrané edukační realitě na středních školách
bakalářská
2023
Sedláček Ondřej
Faktory ovlivňující rozvoj komunikačních dovedností žáků ve vybrané edukační realitě na druhém stupni základních škol
bakalářská
2023
Výtisk Tadeáš
Vliv technologií na rozvoj komunikace žáka 2. stupně základní školy
bakalářská
2023
Čížová Iveta
Metody výuky rozvíjející kritické myšlení žáků středních pedagogických škol ve výuce vybraných předmětů
bakalářská
2021
Goryczková Sára
Komunikační bariéry mezi učitelem a žákem a jejich prevence/řešení
bakalářská
2021
Kozák Tomáš
Pedagogická komunikace očima žáků středních odborných škol
bakalářská
2021
Mynářová Monika
Využití aktivizačních metod v praktickém výcviku na střední škole k rozvoji komunikačních kompetencí žáků
bakalářská
2021
Štorková Aneta
Aktivizační metody výuky rozvíjející komunikaci žáků na vybrané střední odborné škole
bakalářská
2021
Obercianová Aneta
Přínos didaktických her k rozvoji komunikačních dovedností žáků na 2. stupni ZŠ
bakalářská
2020
Cyrkulíková Andrea
Hodnocení na alternativní a standardní škole
bakalářská
2019
Paličková Andrea
Úroveň čtenářské gramotnosti jako faktor školní úspěšnosti žáků
bakalářská
2019
Pašková Martina
Pravidla komunikace v edukačním procesu
bakalářská
2019
Štěpánková Patricie
Proměny pedagogické komunikace základní školy s žáky a rodiči
bakalářská
2019Hlavní řešitel
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Katedra pedagogiky a andragogiky, Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
social hub