Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Dana Vicherková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 327, budova SA
funkce:
obor činnosti:pedagogická komunikace, obecná didaktika, didaktika SŠ, didaktika pedagogiky, kurikulum, komunikativní a prezentační dovednosti, praxe, pedagogická diagnostika
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2724
e-mail:Nenalezen žádný záznam.ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENGINEERING AS A FACTOR INFLUENCING A CHOICE OF STUDIES AT VOCATIONAL SCHOOL AND FUTURE CAREER IDEAS OF STUDENTS
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Background of the Revision of the Secondary School Engineering Curriculum in the Context of the Society 4.0
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Motivation of Czech students of secondary technical schools to study engineering
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2020, Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Reading Comprehension and Context of the Digital Generation of Secondary Engineering Schools' Pupils in the Czech Republic
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2020
stať ve sborníku

BLENDED LEARNING IN TEACHERS PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF ESSAY TESTS IN THE STATE PART OF THE MATURITA EXAM
Dana Vicherková, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

FACTORS INFLUENCIG THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF FIFTEEN-YEARS-OLD PUPILS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Dana Vicherková
Rok: 2019, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences
článek v odborném periodiku

Communication strategy in the area of readership of 15-year.old pupils in the Moravian-Silesian Region
Dana Vicherková
Rok: 2018, Grant Journal
článek v odborném periodiku

Reflexe jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018
stať ve sborníku

pracovní vědecko-výzkumná stáž
Dana Vicherková
Rok: 2015
působení v zahraničí

A View of Secondary Technical School Students on the Support and Barriers to their Professional Growth
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2022, in Science Press
kapitola v odborné knize

Influence of parents? education and profession on self-assessment of secondary school students? prerequisites for studying
Dana Vicherková, Josef Malach, Martin KOLÁŘ
Rok: 2022
stať ve sborníku

SECONDARY SCHOOL STUDENTS? STUDY AMBITIONS AND PREREQUISITES FOR THE STUDY
Josef Malach, Dana Vicherková, Martin KOLÁŘ, Kateřina Malachová
Rok: 2022
stať ve sborníku

SCHOOL ASSESSMENT CULTURE IN A DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT
Dana Vicherková, Josef Malach, Martin KOLÁŘ
Rok: 2022
stať ve sborníku

Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce
Veronika Švrčinová, Dana Vicherková, Milan Chmura, Josef Malach
Rok: 2022, Paido
odborná kniha

A New Approach to an Achievement Motivation System for the Choice of an Engineering High School and Field of Study
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems
článek v odborném periodiku

Analysis of the curriculum of secondary technical education based on the reflection of ict competencies
Josef Malach, Veronika Švrčinová, Dana Vicherková, Milan Chmura
Rok: 2021
stať ve sborníku

členka České pedagogické společnosti
Dana Vicherková
Rok: 2021
ediční a redakční práce

FACTORS AFFECTING MOTIVATION AND DECISIONS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS' STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION
Dana Vicherková
Rok: 2021
stať ve sborníku

IMAGE IN NON-ARTISTIC TEXT AS A FACTOR DEVELOPING READING STRATEGIES OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS' PUPILS
Dana Vicherková, Denisa Lichá, Markéta Šenkeříková
Rok: 2021, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

STUDENTS OF TECHNICAL HIGH SCHOOLSIN THE REALITY OF DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Pedagogical Education Theory and Practice
článek v odborném periodiku

View of secondary technical school students on the paths and barriers to their professional development
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2021
stať ve sborníku

A VIEW ON THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF THE SELECTED GROUP OF FIFTEEN YEARS OLD UKRAINIAN PUPILS
Dana Vicherková
Rok: 2020, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Analysis of the opinions of student of high schools(with a focus on engineering) on teaching with digital technologies in their studies and their self-assessment of their own digital competences acquired during their studies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analysis of the Opinions of Students of High Schools (With a Focus on Engineering) on Teaching with Digital Technologies in their Studies and their Self-Assessment of their Own Digital Competences Acquired during their Studies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020, TEST Engineering and Management
článek v odborném periodiku

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENGINEERING AS A FACTOR INFLUENCING A CHOICE OF STUDIES AT VOCATIONAL SCHOOL AND FUTURE CAREER IDEAS OF STUDENTS
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Background of the Revision of the Secondary School Engineering Curriculum in the Context of the Society 4.0
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

členka mezinárodní redakční rady časopisu New Inception
Dana Vicherková
Rok: 2020
ediční a redakční práce

DIGITAL AND READING LITERACY OF STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

DIGITAL AND READING LITERACY OF STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Dana Vicherková
Rok: 2020, Grant Journal
článek v odborném periodiku

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

E-learning of Students for Elaboration of Reading Lists for Secondary School Exam
Dana Vicherková, Andrea Paličková, Pavla Davidová
Rok: 2020
stať ve sborníku

IMAGE IN NON-ARTISTIC TEXT AS A FACTOR DEVELOPING READING STRATEGIES OF SECONDARY
Dana Vicherková, Markéta Šenkeříková, Denisa Lichá
Rok: 2020
stať ve sborníku

Locus of control analysed with regards to non-traditional tertiary students of education
Josef Malach, Dana Vicherková, Tomáš Barot
Rok: 2020, Studia paedagogica
článek v odborném periodiku

Motivation of Czech students of secondary technical schools to study engineering
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2020, Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Politické a strategické nástroje facilitace procesu učení dospělých
Hana Vavříková, Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura
Rok: 2020
stať ve sborníku

PUPIL'S CREATIVITY AS A FACTOR INFLUENCING READING OF ARTISTIC TEXTS
Dana Vicherková, Andrea Paličková, Pavla Davidová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Reading Comprehension and Context of the Digital Generation of Secondary Engineering Schools' Pupils in the Czech Republic
Dana Vicherková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reading Comprehension and Context of the Digital Generation of Secondary Engineering Schools' Pupils in the Czech Republic
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2020
stať ve sborníku

Teacher?s Education for Oral Graduation Exam in the Czech Republic
Dana Vicherková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teacher?s Education for Oral Graduation Exam in the Czech Republic
Dana Vicherková, Markéta Šenkeříková, Denisa Lichá
Rok: 2020
stať ve sborníku

The Influence of Students? Professional Orientation on the Self-Evaluation of Digital Competences and Use of Digital Technologies by Teachers
Milan Chmura, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

vedení kurzů pedagogického minima pro KVIC
Dana Vicherková
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Vliv volnočasových aktivit na dlouhodobě hospitalizované pacienty trpící degenerativním onemocněním
Dana Vicherková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané faktory ovlivňující úroveň čtenářské gramotnosti žáků středních odborných škol technických v Moravskoslezském kraji České republiky
Dana Vicherková, Markéta Šenkeříková, Denisa Lichá
Rok: 2020
stať ve sborníku

výkonná redaktorka časopisu The New Educational Review 2020
Dana Vicherková
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Výuková stáž na Slezské Univerzitě v Katovicích
Dana Vicherková
Rok: 2020
působení v zahraničí

A VIEW ON THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF THE SELECTED GROUP OF FIFTEEN YEARS OLD UKRAINIAN PUPILS
Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

BLENDED LEARNING IN TEACHERS PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF ESSAY TESTS IN THE STATE PART OF THE MATURITA EXAM
Dana Vicherková, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

Cut-off Score in Admission Examination by the View of Stakeholders
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019, The European Journal of Social & Behavioural Sciences EJSBS
článek v odborném periodiku

CUT-OFF SCORE IN ADMISSION EXAMINATION BY THE VIEW OF STAKEHOLDERS
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FACTORS INFLUENCIG THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF FIFTEEN-YEARS-OLD PUPILS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Dana Vicherková
Rok: 2019, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences
článek v odborném periodiku

Factors influencing the choice of Czech pupils to study at a secondary
Dana Vicherková
Rok: 2019, GRANT Journal
článek v odborném periodiku

Hodnotitel testových úloh k maturitní zkoušce z ČJL (CERMAT/MŠMT)
Dana Vicherková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Hodnotitel testových úloh k přijímacím zkouškám na SŠ (CERMAT/MŠMT)
Dana Vicherková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

metodik a lektor čtenářské gramotnosti pro MSK (projekt OKAP)
Dana Vicherková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

MOTIVATION OF CZECH STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS TO STUDY ENGINEERING
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2019
stať ve sborníku

Narativní analýza jako strategie profesionalizace učitelství
Dana Vicherková, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

Opinia nauczycieli czeskich w sprawie koncepcji Jednolitego Egzaminu Wstępnego do szkół średnich w Republice Czeskiej
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Podpora docility studentů akademickými pracovníky ve vybraných zemích
Josef Malach, Milan Chmura, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

PROFESNÍ IDENTIFIKACE A ETIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE
Milan Chmura, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Reflections on the reading strategies of 15-year - old school students in the Moravian-Silesian Region of the Czech Republic
Dana Vicherková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specific features of e-learning for teachers as speaking examiners in the new concept of the maturita exam in Czechia
Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

THE SIGNIFICANCE OF DIGITAL COMPETENCES OF UNIVERSITY TEACHERS: THE VIEWS OF THE TEACHERS AND STUDENTS THEMSELVES
Milan Chmura, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

vedení kurzů pedagogického minima pro KVIC
Dana Vicherková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN CURRICULUM AND MOTIVATION FOR SELECTION OF TECHNICAL DISCIPLINES
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková, Ivana Fialová
Rok: 2019, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Výuková stáž v Linzi
Dana Vicherková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Výuková stáž v Linzi
Dana Vicherková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Analýza vybraných charakteristik jednotné přijímací zkoušky v kontextu plošného testování
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Communication strategy in the area of readership of 15-year-old pupils in the Moravian-Silesian Region
Dana Vicherková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Communication strategy in the area of readership of 15-year.old pupils in the Moravian-Silesian Region
Dana Vicherková
Rok: 2018, Grant Journal
článek v odborném periodiku

Diagnostika výsledků vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Maturitní zkouška v očekávání a realitě současnosti
Dana Vicherková
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Otázky evaluace výuky na vysokých školách
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Pedagogická komunikace
Dana Vicherková
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pohled na úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků v Moravskoslezském kraji
Dana Vicherková
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Reflexe jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vybrané aktuální vzdělávání učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti v Moravskoslezském kraji
Dana Vicherková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Výuková stáž v Linzi
Dana Vicherková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Míra porozumění textu souvisí s úrovní čtenářských strategií čtenáře
Dana Vicherková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Application of Selected Outcomer from PISA and PIAAC Researches to Czech Curriculum and Reading Education
Dana Vicherková, Štefan Chudý
Rok: 2016, Universal Journal of Educational Research
článek v odborném periodiku

Čtenářská gramotnost, čtenářská kompetence a čtenářské strategie v kontextu současného českého kurikula
Dana Vicherková, Vlasta Řeřichová
Rok: 2016, e-PEDAGOGIUM (print)
článek v odborném periodiku

Čtení není žádná nuda. Náměty k rozvíjení gramotnosti a radosti ze čtení.
Dana Vicherková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mentální slovník. Jak rozumíme slovům
Dana Vicherková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reading strategies in pedagogic reality
Dana Vicherková, Štefan Chudý
Rok: 2016, Grant journal
článek v odborném periodiku

Reading strategies in Pedagogic reality
Dana Vicherková, Štefan Chudý
Rok: 2016
stať ve sborníku

Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci období základního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Dana Vicherková
Rok: 2016, Jazyk - Literatura - Komunikace
článek v odborném periodiku

Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání
Dana Vicherková, Vlasta Řeřichová
Rok: 2016, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Výzkum čtenářských strategií trnavských patnáctiletých žáků
Dana Vicherková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Aktivizační metoda a klima výuky
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Alena Opletalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Can czech fifteen year old pupils apply selected aspects of reading strategies on daily basis?
Dana Vicherková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Inter-Generational Learning and Inter-Generational Reading
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Petra Kaduchová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti u dětí (PISA) a dospělých (PIAAC) jako výzva pro učitele i veřejnost
Dana Vicherková, Petra Kaduchová
Rok: 2015, Motus in Verbo
článek v odborném periodiku

pracovní vědecko-výzkumná stáž
Dana Vicherková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Readers Ways by Connecting Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today?s Czech School Practice
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Petra Kaduchová
Rok: 2015, International e-Journal of Advances in Education (IJAEDU)
článek v odborném periodiku

Readers Ways by Connecting Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today?s Czech School Practice
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Petra Kaduchová
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Level of Reading Strategies of Pupils at the End of Primary Education
Dana Vicherková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Trnavští patnáctiletí žáci základních škol a víceletých gymnázií jako vzorek výzkumu čtenářských strategií
Dana Vicherková
Rok: 2015, ACTA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS
článek v odborném periodiku

Úskalí čtenářské gramotnosti (průvodce studiem)
Dana Vicherková
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vicarious Experience by Modeling and Comparing of Children Stories from Czech and Madura Island: Behavior and Moral Perspectives
Imron Harits, Štefan Chudý, Alice Opletalová, Dana Vicherková
Rok: 2015, Creative Education
článek v odborném periodiku

Fenomén výchovy na technické škole. In: Učíme nadané žáky II.
Dana Vicherková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Filozofický pohled na čtenářství a výchovu ke čtenářství
Dana Vicherková, Vlasta Řeřichová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání. In: Aktuální požadavky a psychologie. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013
Dana Vicherková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Úroveň strategií čtenářských dovedností žáků na konci období ZŠ. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X.
Dana Vicherková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BKPEDPedagogická komunikace
BPEDIPedagogická diagnostika a evaluace
BPEDKPedagogická komunikace
COBDIObecná didaktika
NKOBDObecná didaktika
SKOBDObecná didaktika
XEDKOEdukační komunikace
1INEKInterkulturní edukace a komunikace
1MTASManagement třídy a školy
1OBDIObecná didaktika
1ZDP1Seminář k diplomové práci 1
1ZMTSManagement třídy a školy
11KURKurikulum
11OBDObecná didaktika
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
2KURKTeorie a praxe školního kurikula
2OBDKObecná didaktika
2PXP1Průběžná profesní praxe1
2PXP2Průběžná profesní praxe 2
2PXP3Souvislá profesní praxe 3
3ZDIDZáklady didaktiky
4PEDIPedagogická diagnostika
4PEKOPedagogická komunikace
4ZPDKPedagogická komunikace
44PEDPedagogická diagnostika
44PEKPedagogická komunikace
44ZPDPedagogická diagnostika
44ZPKPedagogická komunikace
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PKOMPedagogická komunikace
6PKPDKomunikační a prezentační dovednosti
66AD1Androdidaktika 1
66AD2Androdidaktika 2
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66EDKEdukační komunikace
66NJ1Německý jazyk 1
66NJ2Německý jazyk 2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PDI2Didaktika pedagogiky 2
7PEVAEvaluace ve školství
77BDIObecná didaktika s praxí
KOMVYKomunikace a vyjednávání
1KODOPedagogická komunikace
1KODVPedagogická komunikace
2HOPOHospitační praxe
2HOPVHospitační praxe
2ODIOObecná didaktika
2ODIVObecná didaktika


AutorNázev práceTypRok
Calábková ZuzanaMetody a organizační formy výuky rozvíjející komunikativní dovednosti žáků 2. stupně základních škol v Olomouckém krajidiplomová 2022 
Dudová JanaPřínos didaktických her rozvíjejících komunikativní dovednosti žáků na základní školediplomová 2022 
Paličková AndreaČinitelé ovlivňující úroveň čtenářských strategií žáků středních odborných škol s technickým zaměřenímdiplomová 2022 
Pašková MartinaKomunikační bariéry a pravidla efektivní komunikace mezi učitelem a žákemdiplomová 2022 
Střílková GabrielaPřínosy a úskalí vybraných metod výuky rozvíjejících komunikativní dovednosti žákůdiplomová 2022 
Tkačíková NelaMetody výuky, rozvíjející komunikativní kompetence žáků střední odborné školydiplomová 2022 
Čapek VáclavEfektivní pedagogická komunikace ve vybrané výuce při řešení kázeňských problémůdiplomová 2021 
Rykalová LucieMetody rozvíjející komunikační dovednosti žáků ve výuce občanské nauky na základní škole v MSKdiplomová 2021 
Kučerová MartaÚčastníci a úskalí jejich komunikace ve výuce odborných předmětů na střední školediplomová 2020 
Kutrová NikolaPřínos didaktických her k rozvoji komunikačních dovedností žáků střední školydiplomová 2020 
Pawlitová LucieFaktory ovlivňující postoje žáků 2. stupně základní školy k výuce českého jazyka a literaturydiplomová 2020 
Chytilová AlenaKomunikace účastníků (projevy učitelů a studentů) ve výchovně vzdělávacím procesudiplomová 2019 
Michalčíková EvaOrganizační formy vyučování z hlediska komunikace na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Mikuš DanielKomunikace účastníků ve výchovně-vzdělávacím procesu v přírodovědných a humanitních předmětechdiplomová 2019 
Čížová IvetaMetody výuky rozvíjející kritické myšlení žáků středních pedagogických škol ve výuce vybraných předmětůbakalářská 2021 
Goryczková SáraKomunikační bariéry mezi učitelem a žákem a jejich prevence/řešeníbakalářská 2021 
Kozák TomášPedagogická komunikace očima žáků středních odborných školbakalářská 2021 
Mynářová MonikaVyužití aktivizačních metod v praktickém výcviku na střední škole k rozvoji komunikačních kompetencí žákůbakalářská 2021 
Štorková AnetaAktivizační metody výuky rozvíjející komunikaci žáků na vybrané střední odborné školebakalářská 2021 
Obercianová AnetaPřínos didaktických her k rozvoji komunikačních dovedností žáků na 2. stupni ZŠbakalářská 2020 
Cyrkulíková AndreaHodnocení na alternativní a standardní školebakalářská 2019 
Paličková AndreaÚroveň čtenářské gramotnosti jako faktor školní úspěšnosti žákůbakalářská 2019 
Pašková MartinaPravidla komunikace v edukačním procesubakalářská 2019 
Štěpánková PatricieProměny pedagogické komunikace základní školy s žáky a rodičibakalářská 2019 


Faktory ovlivňující úroveň čtenářských strategií žáků středních odborných škol s technickým zaměřením
Hlavní řešitelMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub