Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky (1)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Andragogika, bakalářské studium
Záměrem kurzu je seznámit se základními oblastmi andragogiky a vzdělávání dospělých, a to především se zaměřením na jednotlivé oblasti vzdělávání dospělých. Pozornost je věnována také aktuálním tématům vzdělávání dospělých, např. vzdělávání specifických cílových skupin, poradenství ve vzdělávání dospělých, kvalitě, efektivitě a projektové přípravě edukačních aktivit pro dospělé.

Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
Studium je zaměřeno na rozvíjení všeobecné učitelské způsobilosti a zejména způsobilosti pedagogicko-psychologické za zdůraznění didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku.