Chceš studovat pedagogiku nebo andragogiku?

Katedra pedagogiky a andragogiky zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství tří fakult Ostravské univerzity: PdF, PřF a FF. Na samotné katedře je akreditován prezenční bakalářský studijní program Pedagogika, prezenční navazující magisterský studijní program Specializace Pedagogika (SŠ), prezenční a kombinovaný studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol a kombinovaný bakalářský studijní program Andragogika.

Členové katedry se podílejí na řadě výzkumných a dalších projektů. Katedra pedagogiky a andragogiky je také garantem odborné přípravy učitelů v celoživotním vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2022