Hlavní zaměření výzkumné činnosti KPD

Katedra pedagogiky a andragogiky se v rámci PdF OU výzkumně zaměřuje na tyto hlavní oblasti:

  • výzkum kurikula a kurikulárních materiálů, zejména učebnic,
  • evaluace a diagnostiky, zvláště evaluace a autoevaluace škol,
  • v oblasti andragogiky.

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016