Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Martina Matějíček Rozsypalová


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 327, budova SA
funkce:
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
obor činnosti:
obecná didaktika, multikulturní výchova, praxe zahraničních studentů
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2721
e-mail:Nenalezen žádný záznam.
Rok: 2021
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Dyskurs Pedagogiczny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
ostatní
 
Martina Rozsypalová, Iva Rozsypalová, Taťána Mikulská, Jana Cachová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Pedagogika - časopis pro vědy o vzdělávání a výchově
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Kostková Eliška
Tematický plán jako opora při plánování výuky
diplomová
2024
Schaumannová Vanda
Proměna přístupu žáků středních škol k učení jako důsledek distanční výuky z pohledu učitelů i samotných žáků
diplomová
2024
Závorková Aneta
Podvádění studentů vysoké školy
diplomová
2019
Kuráková Dominika
Diagnostika úrovně funkční gramotnosti na II. stupni základní školy
diplomová
2018
Gomolová Karolina
Uplatnění metod Waldorfské pedagogiky v tradičních školách.
diplomová
2017
Grygarčíková Pavla
Motivace žáků ZŠ ve výuce cizích jazyků
diplomová
2017
Plšková Sabina
Možnosti utváření funkční gramotnosti na základní škole
diplomová
2017
Valentová Kateřina
Čtenářská gramotnost z pohledu učitele základní školy
diplomová
2017
Ziklová Veronika
Funkční gramotnost a její rozvoj na základní škole
diplomová
2017
Wilčková Kateřina
Čtenářská gramotnost a práce učitele základní školy
diplomová
2016
Floksová Melina
Čtenářská gramotnost v procesu vzdělávání
diplomová
2015
Kufová Markéta
Využití aktivizujících metod ve výuce
diplomová
2015
Machátová Petra
Přístupy k výuce multikulturní výchovy na českých školách
diplomová
2015
Marková Lenka
Praxe multikulturní výchovy na základních školách
diplomová
2015
Bordovská Jitka
Multikulturní výchova v kurikulárních dokumentech postkomunistických zemí
diplomová
2014
Molinová Marie
Čtenářská gramotnost ve výuce společenskovědních předmětů
diplomová
2014
Peškarová Pavla
Funkční gramotnost v kontextu českého prostředí
diplomová
2014
Svoboda Ondřej
Manipulativní techniky v pedagogické komunikaci
diplomová
2014
Absolínová Eva
Využití aktivizujících metod ve společenskovědních předmětech
diplomová
2013
Barešová Aranka
Vyučovací styly učitelů speciálně-pedagogických zařízení
diplomová
2013
Poledníková Petra
Osobnost edukátora ve vztahu k volnočasovým aktivitám
diplomová
2013
Almáši Pavlína
Specifika povolání učitele ve vojenském školství
bakalářská
2024
Maczko Kryštof
Uplatňování Komenského zásad z pohledu učitelů v současné české škole
bakalářská
2024
Poštulková Adéla
Sociální sítě jako prostředek rozvoje neformálního a skrytého kurikula na základní škole
bakalářská
2024
Poulová Valerie
Axiologický potenciál volnočasových aktivit mládeže
bakalářská
2024
Černohorský Vít
Proměna strategií podvádění u studentů středních škol
bakalářská
2023
Dominik Dalibor
Proměna dalšího profesního vzdělávání v průběhu koronavirové pandemie
bakalářská
2023
Evják Štěpán
Proces přechodu dítěte ze základní na střední školu pohledem učitelů
bakalářská
2023
Biegunová Veronika
Asistent pedagoga z pohledu učitele na střední škole
bakalářská
2022
Fajová Nikol
Proměna motivačních strategií učitele v době koronavirové pandemie
bakalářská
2022
Neuwirthová Martina
Osobnost učitele z pohledu studentů SŠ
bakalářská
2022
Schaumannová Vanda
Využití didaktických prostředků v distančním vzdělávání na SŠ v průběhu koronavirové pandemie
bakalářská
2022
Štědroňová Jana
Využití postupů badatelsky orientované výuky v rozvoji funkční gramotnosti
bakalářská
2022
Čepová Jana
Využití postupů badatelsky orientované výuky předmětu Výchova ke zdraví
bakalářská
2021
Jančíková Barbora
Názory studentů kombinované formy studia na e-learning
bakalářská
2021
Kostková Eliška
Proměna vyučovacího stylu učitele z pohledu jeho profesního rozvoje
bakalářská
2021
Pouzar Nikol
Funkční gramotnost studenta vysoké školy jako faktor kvality vzdělávání
bakalářská
2021
Macíková Alžběta
Názory vysokoškolských pedagogů na podvádění studentů
bakalářská
2020
Vlčková Aneta
Vzdělávání v cizích jazycích jako faktor působící na zaměstnanost
bakalářská
2020
Pírková Vendula
Podvádění u žáků druhého stupně základní školy a studentů nižšího stupně víceletých gymnázií
bakalářská
2019
Bártová Michaela
Podvádění jako fenomén v současné škole
bakalářská
2018
Heczková Soňa
Rozvoj a hodnocení gramotnosti na základních školách s polským vyučovacím jazykem
bakalářská
2018
Zahradníčková Veronika
Koučing a mentoring jako cesty rozvoje střední školy
bakalářská
2018
Bartošová Barbora
Funkční gramotnost a práce učitele střední školy
bakalářská
2017
Podaný Adam
Homosexualita v profesi pedagogického pracovníka
bakalářská
2017
Střílková Gabriela
Výsledky školního vzdělávání v kontextu rodinných vztahů
bakalářská
2017
Heczková Soňa
Aspekty multikulturní výchovy na 2. stupni základní školy
bakalářská
2016
Kopecká Radka
Funkční gramotnost jako fenomén dnešní doby
bakalářská
2016
Petrášová Hana
Edukace menšin na základní škole
bakalářská
2016
Sikorová Michaela
Informační a komunikační technologie ve výuce na 2. stupni ZŠ
bakalářská
2016
Skulinová Adriana
Čtenářská gramotnost v kontextu dnešní doby
bakalářská
2016
Štorková Eva
Osobnost pedagoga volného času
bakalářská
2016
Vaněčková Veronika
Rozvoj funkční gramotnosti na střední škole
bakalářská
2016
Závorková Aneta
Edukace dítěte z problémové rodiny
bakalářská
2016
Lojšková Nicola
Vyučovací styly učitelů 2. stupně základní školy
bakalářská
2015
Manová Lucie
Čtenářská gramotnost jako součást funkční gramotnosti
bakalářská
2015
Mareček Petr
Vyučovací metody ve výuce předmětu Výchova ke zdraví
bakalářská
2015
Takácsová Eva
Čtenářská gramotnost jako součást funkční gramotnosti
bakalářská
2015
Vaňková Dominika
Proměny pojetí multikulturní výchovy v kurikulárních dokumentech České republiky
bakalářská
2015
Vitásek Jakub
Sociální sítě v edukačním procesu
bakalářská
2015
Čečko Ladislav
Motivace zaměstnanců hasičského záchranného sboru podniku ke vzdělávání
bakalářská
2014
Janečková Kristýna
Výchova dítěte v problémové rodině
bakalářská
2014
Kociánová Barbora
Rozvíjení čtenářské gramotnosti na ZŠ
bakalářská
2014
Zárubová Zuzana
Ostravská mládež a volný čas
bakalářská
2014
Beseda Adam
Multikulturní výchova v kurikulárních dokumentech postkomunistických zemí
bakalářská
2013
Floksová Melina
Rozvíjení čtenářské gramotnosti na ZŠ
bakalářská
2013
Nesvadbová Eva
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
bakalářská
2013
Tuhovčáková Zuzana
Zájmové vzdělávání dospělých
bakalářská
2013
Kvíčerová Radka
Výchova ke zdravému způsobu života se zaměřením na prevenci nádorových onemocnění u žáků základních škol
bakalářská
2012
Osmančíková Sylvie
Učitel MŠ a jeho vliv na edukaci dítěte z pohledu rodiče
bakalářská
2012
Stryjová Andrea
Výchova ke zdravému způsobu života na ZŠ
bakalářská
2012Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub