Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Milan Chmura


„Moudrost a uvědomění si jsou plody učení
a rozvoje člověka.“

Milan Chmura

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Milan Chmura, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 305, budova SA
funkce:
obor činnosti:
obecná andragogika, profesní andragogika, garant studijního programu Andragogika
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2718
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska, Josef Malach, Milan Chmura
odborná kniha
 
Rok: 2019, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Pedagogìčna osvìta: teorìâ ì praktika. Psihologìâ, pedagogìka
článek v odborném periodiku
 
Josef Malach, Milan Chmura, Ewa Ogrodska-Mazur, Anna Szafrańska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 

Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023, Scientific Publisher WSB University
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Paido
odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska, Josef Malach, Milan Chmura
odborná kniha
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Borys Grinchenko Kyiv University
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Pedagogìčna osvìta: teorìâ ì praktika. Psihologìâ, pedagogìka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Josef Malach, Milan Chmura, Ewa Ogrodska-Mazur, Anna Szafrańska
článek v odborném periodiku
 
Josef Malach, Milan Chmura, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, International Association for Development of the Information Society
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Slavonic Pedagogical Studies Journal - The Scientific Educational Journal
článek v odborném periodiku
 
Josef Malach, Milan Chmura, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2016, International Journal of Research in E-learning
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, PdF Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Kateřina Kostolányová, Milan Chmura, Anna Szafrańska-Gajdzica, Ewa Ogródska-Mazur, Josef Malach
Rok: 2016, International Journal of Information and Communication Technologies in Education
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Open educational e-environment of modern University
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Wydawnictwo Adam Marszalek, ul. Lubicka 44, 87-100 Toruň, Polska
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Studio-Noa for University of Silesia in Katowice
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Josef Malach, Milan Chmura, Kateřina Kostolányová, Ewa Ogródska-Mazur, Anna Szafrańska-Gajdzica
Rok: 2015, International Journal of Information and Communication Technologies in Education
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Milan Chmura, Josef Malach, Anna Gajdzica, Ewa Ogrodzka-Mazur
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Eugenia Smyrnova-Trybulska, Peter Švec, Júlia Tomanová, Martin Drlík, Martin Cápay, Josef Malach, Kateřina Kostolányová, Milan Chmura ... další autoři
Rok: 2015, Borys Grinchenko Kyiv University
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Josef Malach, Milan Chmura, Anna Gajdzica, Ewa Ogrodska-Mazur
Rok: 2015, STUDIA EDUKACYJNE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Belianum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Milan Chmura, Lenka Janíčková
Rok: 2014, Andragogická revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok:
působení v zahraničí
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Czernerová Eva
Účinek mentoringu na začínajícího učitele v rámci adaptačního procesu
diplomová
2024
Kortová Lucie
Faktory ovlivňující pracovní spokojenost učitelů středních škol
diplomová
2020
Stejskal Rudolf
Hodnocení klíčových kompetencí žáků Středních odborných učilišť a škol
bakalářská
Kociánová Michaela
Analýza systému firemního vzdělávání v klenotnické společnosti
bakalářská
2024
Lyčková Šárka
Motivace dospělých ke studiu na vysoké škole v kombinované formě studia
bakalářská
2024
Nákelná Petra
Aspekty řízení zaměstnanců pracujících v režimu home office
bakalářská
2024
Rybková Michaela
Příslušnost ke generacím X a Y jako faktor motivace k dalšímu vzdělávání
bakalářská
2024
Szathmaryová Marie
Motivace dospělých k účasti na dalším profesním vzdělávání.
bakalářská
2024
Zemanová Monika
Recruitment v personální agentuře a jeho přínos pro vybrané firmy v Moravskoslezském kraji
bakalářská
2024
Bajerová Michaela
Faktory ovlivňující využívání služeb kariérového poradenství žáky posledních ročníků středních škol
bakalářská
2023
Beránková Barbora
Behaviorální metoda výběrového pohovoru a její využití v personální praxi
bakalářská
2023
Kovácsová Eliška
Profesní vzdělávání sociálních pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
bakalářská
2023
Nagyová Kateřina
Vliv vychovatele na dítě v rámci výchovy mimo vyučování
bakalářská
2023
Ševčíková Tereza
Kvalita ve vzdělávání dospělých se zaměřením na organizaci
bakalářská
2023
Walachová Markéta
Vybrané hlavní faktory způsobující fluktuaci zaměstnanců zdravotnického zařízení
bakalářská
2023
Czernerová Eva
Motivace učitelů k profesnímu vzdělávání
bakalářská
2022
Kodešová Bohumila
Kariérní poradenství a jeho význam pro uplatnění se na trhu práce.
bakalářská
2022
Osobová Barbora
Kompetenční model jako nástroj rozvoje učitelů základních škol
bakalářská
2022
Ostráková Petra
Analýza stavu hodnocení klíčových kompetencí žáků základních škol v České republice
bakalářská
2022
Barchanski Arnold
Androdidaktická analýza vzdělávacích metod trenérů fitness
bakalářská
2021
Dvorská Gabriela
Motivace dospělých k formálnímu vzdělávání
bakalářská
2021
Eliášová Helena
Profesionalizace lektorského povolání
bakalářská
2021
Molnárová Iva
Příčiny nedokončení studia netradičních studentů
bakalářská
2021
Obrtelová Alena
Analýza bariér v procesu dalšího vzdělávání z pohledu edukantů
bakalářská
2021
Ruszová Monika
Kariérní poradenství jako nástroj pro uplatnění jedince na trhu práce
bakalářská
2021
Bajgerová Štěpánka
Analýza zaměstnanosti osob evidovaných na Úřadu práce po absolvování rekvalifikace
bakalářská
2020
Eliášová Jana
Nábor zaměstnanců s využitím sítě LinkedIn
bakalářská
2020
Hájková Barbora
Motivace dospělých ke vzdělávání
bakalářská
2020
Horníková Monika
Optimalizace vstupního školení zaměstnanců na dělnických profesích ve výrobní společnosti
bakalářská
2020
Pavlínková Marcela
Kariérní poradenství jako nástroj pro optimální uplatnění se na trhu práce
bakalářská
2020
Tkačíková Nela
Problematika šikany žáků středních škol a její prevence
bakalářská
2020
Trchalíková Pavlína
Příčiny a důsledky profesní změny na život člověka
bakalářská
2020
Valášková Veronika
Motivace dospělých k formálnímu vzdělávání
bakalářská
2020
Kolář Martin
Kompetenční model jako nástroj rozvoje učitelů základních škol
bakalářská
2019
Kovaříková Jana
Motivace dospělých k formálnímu vzdělávání
bakalářská
2019
Vajdová Gabriela
Profesní kompetence akademického pracovníka z pohledu studentů Ostravské univerzity
bakalářská
2019
Melicharová Xenie
Hodnocení kvality profesního vzdělávání v České republice
bakalářská
2018
Mořkovský Lumír
Profesní vzdělávání zaměstnanců v on-line marketingových službách a jeho význam pro firmu
bakalářská
2018
Nováková Barbora
Adaptační proces začínajícího učitele na základní škole
bakalářská
2018
Sagan Petr
Klíčové kompetence lektora a jejich význam pro úspěšnou lektorskou činnost
bakalářská
2018
Suchánková Martina Valeriana
Motivace k profesnímu vzdělávání dospělých
bakalářská
2018
Vantuchová Gabriela
Profesionalizace a standardizace povolání lektora v České republice
bakalářská
2018
Verner Přemysl
Analýza motivačních faktorů dospělých k profesnímu vzdělávání
bakalářská
2018
Veselská Marcela
Rozvoj klíčových kompetencí žáků II. stupně základní školy prostřednictvím ICT
bakalářská
2018
Franková Jana
Rozvoj a vzdělávání pracovníků v energetické společnosti
bakalářská
2017
Hanzelková Pavlína
Možnosti vzdělávání dospělých v oblasti finanční gramotnosti
bakalářská
2017
Harazimová Pavla
Přínos firemního vzdělávání v procesu začlenění vojenských veteránů do civilního života
bakalářská
2017
Kalová Radka
Vzdělávání zaměstnanců Knihovny Karla Dvořáčka ve Výškově
bakalářská
2017
Nierlová Pavla
Androdidaktický pohled na systém vzdělávání zaměstnanců finanční správy
bakalářská
2017
Pavlíčková Hana
Motivace osob ve výkonu trestu odnětí svobody ke studiu na Středním odborném učilišti Vězeňské služby České republiky
bakalářská
2017
Sýkorová Ivana
Profesní vzdělávání zaměstnanců v nadnárodní společnosti
bakalářská
2017
Tomášek Miroslav
Analýza výsledků vzdělávání externích pracovníků v marketingové společnosti Data Servis - informace s.r.o.
bakalářská
2017
Tomešková Pavlína
Vzdělávání nezaměstnaných ve Zlínském kraji
bakalářská
2017
Uvírová Andrea
Firemní komunikace a její vliv na spokojenost zaměstnanců
bakalářská
2017
Černobila Stanislav
Role a vliv sociálních sítí v náboru zaměstnanců
bakalářská
2016
Ganaj Němcová Kristýna
Interní vzdělávání zaměstnanců call centra peněžního ústavu
bakalářská
2016
Hruschková Michaela
Firemní vzdělávání v České spořitelně, a.s.
bakalářská
2016
Kramolišová Michaela
Analýza efektivity kurzu obchodních dovedností ve společnosti SMS finanční poradenství a.s.
bakalářská
2016
Kývalová Michaela
Profesionalizace a standardizace povolání lektora v České republice
bakalářská
2016
Mičanová Markéta
Evaluace vzdělávacích kurzů pro nezaměstnané
bakalářská
2016
Pláňavská Markéta
Působení kulturního prostředí na motivaci dospělého člověka se vzdělávat
bakalářská
2016
Rozsypalová Martina
Čtenářské kompetence dospělých
bakalářská
2016
Rusková Markéta
Metody získávání zaměstnanců na počátku 21. století
bakalářská
2016
Rygol Aleš
Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců společnosti OKD, a.s.
bakalářská
2016
Řehová Markéta
Postoj zaměstnanců k systému vzdělávání ve firmě ZYX a.s.
bakalářská
2016
Tvarůžková Šárka
Komparace profesního vzdělávání dospělých v České republice před rokem a po roce 1989
bakalářská
2016
Tvrdá Kristýna
Motivace pedagogických pracovníků MŠ k dalšímu vzdělávání
bakalářská
2016
Bura Adam
Interkulturní gramotnost ve vzdělávání dospělých
bakalářská
2015
Kováčechová Lenka
Motivace dospělých ke zdravému životnímu stylu a faktory, které ji ovlivňují.
bakalářská
2015
Kullová Vladimíra
Motivace dospělých k dalšímu profesnímu vzdělávání
bakalářská
2015
Mihulová Erika
Rozvoj obchodních dovedností prostřednictvím Development centra a vzdělávacích kurzů
bakalářská
2015
Műllerová Markéta
Systém vzdělávání ve společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o.
bakalářská
2015
Plaček Tomáš
Využívání interních a externích zdrojů ve firemním vzdělávání
bakalářská
2015
Strapáčová Andrea
Adaptační proces zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
bakalářská
2015
Švrčková Jana
Motivace pracovníků Úřadu práce ČR k formálnímu vzdělávání
bakalářská
2015
Dohnalová Svatava
Systém firemního vzdělávání ve společnosti Tesco Stores ČR a.s.
bakalářská
2014
Macíčková Dagmar
Vzdělávání zaměstnanců ve firmě ALPINE Bau CZ s.r.o.
bakalářská
2014
Ševčíková Alexandra
Koučování jako prostředek k profesnímu a osobnostnímu rozvoji
bakalářská
2014
Kubelková Marcela
Kompetence jako zdroj rozvoje lidského potenciálu
bakalářská
2013
Liberdová Nela
Klíčové kompetence a osobnostní předpoklady pro úspěšnou práci andragoga
bakalářská
2013
Myjavcová Veronika
Vzdělávání a rozvoj měkkých dovedností ve společnosti OKIN outsourcing
bakalářská
2013
Szwedová Silvie
Klíčové kompetence lektora profesního vzdělávání dospělých
bakalářská
2013
Šindlerová Barbora
Co dobrovolnictví dobrovolníkům dává a bere
bakalářská
2013
Nogová Pavla
Edukační metody vzdělávání dospělých ve společnosti Bekaert
bakalářská
2012
Wawrzyczková Herta
Uplatnění edukačních metod v profesní sféře zaměstnanců České pošty, s.p.
bakalářská
2012Hlavní řešitel
Mgr. Milan Chmura, Ph.D.
Období
1/2020 - 10/2020
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Milan Chmura, Ph.D.
Období
1/2019 - 10/2019
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 

facebook
social hub