Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Hana Vavříková


titul, jméno, příjmení:
PhDr. Hana Vavříková, PhD.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
obecná pedagogika, kulturní andragogika, politika a praxe celoživotního učení, sociologie výchovy
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
e-mail:Nenalezen žádný záznam.

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Bureš Michal
Edukace policistů Policie České republiky pro výkon krizového vyjednávání
diplomová
2023
Fialová Bohdana
Identifikace vzdělávacích potřeb pro relevantní plánování profesního vzdělávání
bakalářská
2024
Kadlec Tomáš
Zájmové vzdělávání dospělých a jeho dopad na subjektivní kvalitu života
bakalářská
2024
Kutěj Jaroslav
Edukace rodin dítěte s opožděným psychomotorickým vývojem
bakalářská
2024
Megyesi Alexandra
Edukace žen na rodičovské dovolené
bakalářská
2024
Mitura Vladimír Jakub
Edukace a psychohygiena rodičů dětí s Aspergerovým syndromem
bakalářská
2024
Ochman Filip
Reedukace klientů probační služby
bakalářská
2024
Stoček Jan
Vzdělávání dospělých ve starověku
bakalářská
2024
Cikánková Markéta
Edukace dospělých příslušníků rodiny dítěte se vzácným vrozeným onemocněním.
bakalářská
2023
Dadu Petra
Edukace rodičů k diverzifikovanému rodičovství
bakalářská
2023
Hallová Adriana
Význam adaptačního procesu pro nové pracovníky
bakalářská
2023
Hanusková Alena
Další vzdělávání učitelů základních škol
bakalářská
2023
Jílková Eva
Preseniorská edukace
bakalářská
2023
Maturová Pavlína
Axiologizace v edukaci pracovníků v sociálních službách
bakalářská
2023
Mozolová Lucie
Motivy a bariéry v dalším vzdělávání
bakalářská
2023
Siudová Kristýna
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách pohledem klíčových pracovníků
bakalářská
2023
Vacek Zdeněk
Profesní vzdělávání v resortu Armády České republiky
bakalářská
2023
Vavrečková Eliška
Edukace seniorů k mediální gramotnosti
bakalářská
2023
Otáhalová Regína
Mezigenerační edukace v mikrosociálním prostředí společnosti
bakalářská
2022
Piechaczková Taťána
Motivace k formálnímu vzdělávání zástupců Generace X studujících na Ostravské univerzitě
bakalářská
2022
Rohová Klára
Osobnostní rozvoj pohledem andragogiky
bakalářská
2022
Chamrádová Nela
Edukací proti sociální osamělosti seniorů
bakalářská
2021
Hrabovský Dominik
Edukace dospělých ke sportu jako nástroj zvyšování kvality jejich života
bakalářská
2021
Janečková Bílá Petra
Edukace dospělých k neformální rodinné péči o seniory
bakalářská
2021
Jourová Michaela
Edukace dospělých cizinců žijících v České republice
bakalářská
2021
Kvasnicová Šárka
Motivace lékárníků k profesnímu vzdělávání
bakalářská
2021
Michnová Elen
Edukace dospělých klientů bankovních institucí
bakalářská
2021
Vlčková Zuzana
Vzdělávací potřeby pracovníků v sociálních službách a jejich saturace
bakalářská
2021
Bešlová Kateřina
Edukace žen na rodičovské dovolené.
bakalářská
2020
Čahojová Martina
Edukace seniorů v Moravskoslezském kraji
bakalářská
2020
Gustinová Pavla
Edukace k multikulturní společnosti
bakalářská
2020
Jarošová Daniela
Edukace dospělých k rodičovství
bakalářská
2020
Pacourek Matěj
Edukace k finanční gramotnosti
bakalářská
2020
Prosová Barbora
Dílčí aspekty zaměstnatelnosti lidí starších 50 let
bakalářská
2020
Řezníčková Kateřina
Zájmové vzdělávání dospělých z hlediska konceptů kvality života
bakalářská
2020
Zigmundová Kristýna
Příprava dospělých na paliativní péči v rodině
bakalářská
2020
Benkeová Hana
Prosociální edukace dospělých jako prevence sociální patologie
bakalářská
2019
Kramná Miroslava
Faktory ovlivňující participaci dospělých žen na dalším vzdělávání
bakalářská
2019
Míčková Hana
Mezigenerační edukace jako nástroj sociální koheze
bakalářská
2019
Šlampová Kateřina
Aktivizace seniorů formou edukace
bakalářská
2019
Babáková Ivana
Identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách
bakalářská
2018
Kalendová Šárka
Edukace realitou
bakalářská
2018
Racko Vlastimil
RODINNÁ VÝCHOVA K HODNOTÁM
bakalářská
2018
Skalníková Miroslava
Edukace osob s mentálním postižením jako podpora jejich uplatnění na trhu práce
bakalářská
2017
Gebauerová Soňa
Komunikace se seniory - uživateli pobytových zařízení sociálních služeb
bakalářská
2016
Jalůvka Tomáš
Hodnocení efektivity současného vzdělávání zaměstnanců Města Nový Jičín
bakalářská
2016
Lomozníková Zuzana
Motivy a bariéry ve formálním vzdělávání dospělých
bakalářská
2016
Szlauerová Jaroslava
Edukace osob s mentálním postižením pro uplatnění na trhu práce
bakalářská
2016
Kovaříková Ivana
Dílčí aspekty práce hlavní sestry v pobytovém zařízení sociálních služeb pro seniory
bakalářská
2011Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub