Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bednárek Aleš, Mgr.
činnost: obecná pedagogika, obecná didaktika
 
Bouda Tomáš, PaedDr.
činnost: vzdělávací politika
553 46 2697
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí KPD, tajemnické záležitosti, garantka praxí
činnost: obecná didaktika, kurikulum, strategie výuky, pedeutologie, praxe
553 46 2717
Chmura Milan, Mgr., Ph.D.
činnost: obecná andragogika, profesní andragogika, garant studijního programu Andragogika
553 46 2718
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D.
činnost: management ve vzdělávání dospělých, marketing a podnikání ve vzdělávání dospělých
553 46 4026
Kichner Jana, Mgr.
činnost: obecná andragogika
 
Malach Josef, prof. PhDr., CSc.
činnost: pedagogická diagnostika, pedagogický výzkum, androdidaktika, garant studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, garant doktorského studijního programu Pedagogika
553 46 2715
731 505 280
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: obecná didaktika, multikulturní výchova, praxe zahraničních studentů
553 46 2721
553 46 2716
Mikošková Jana, Mgr.
činnost: pedagogická diagnostika
 
 
Pavlicová Jana, Mgr.
činnost: pedagogická diagnostika
 
Prokeš Michal, Mgr.
činnost: obecná andragogika
 
Prokešová Miriam, doc. PaedDr., Ph.D.
činnost: filozofie výchovy, obecná pedagogika, menšinové kultury, dějiny pedagogiky
553 46 2721
Sikorová Zuzana, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: obecná didaktika, srovnávací pedagogika, kurikulum, pedagogický výzkum, garant studijního programu Pedagogika a Specializace Pedagogika (SŠ)
553 46 2719
Škuta Vlastimil, Mgr.
činnost: obecná pedagogika
 
Trdá Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: edukační komunikace
 
 
Trykar Miroslav, Mgr.
činnost: pracovní právo ve vzdělávání dospělých
 
Uhrová Pavla, Mgr.
činnost: edukační komunikace
 
 
Václavík Marek, PhDr., Ph.D.
činnost: obecná didaktika, kurikulum, školský management
553 46 2720
Vališová Alena, prof. PhDr., CSc.
činnost: obecná didaktika, didaktika pedagogiky, obecná pedagogika, pedagogický výzkum
 
 
Vavříková Hana, PhDr., PhD.
činnost: obecná pedagogika, kulturní andragogika, politika a praxe celoživotního učení, sociologie výchovy
 
Velička Tomáš, Bc.
činnost: pedagogická prevence a poradenství
 
Vicherková Dana, Mgr., Ph.D.
činnost: pedagogická komunikace, obecná didaktika, didaktika SŠ, didaktika pedagogiky, kurikulum, komunikativní a prezentační dovednosti, praxe, pedagogická diagnostika
553 46 2724

Doktorandi katedry

Doktorandi
Studenti v prezenční formě doktorského studijního programu
Hurný Tomáš, Mgr.
e-mail:
místnost:
Milerová Michaela, Mgr. Bc.
e-mail:
místnost:
Murinová Veronika, Mgr.
e-mail:
místnost:
Porubová Nikol, Mgr.
e-mail:
místnost:
Vašutová Tereza, Mgr. Bc., DiS.
e-mail:
místnost:
Studenti v kombinované formě doktorského studijního programu
Kojdecká Jarmila, Mgr.
e-mail:
místnost:
Kolář Martin, Mgr. Bc.
e-mail:
místnost:

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 12. 2023