Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Alena Seberová


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 113, budova SA
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2677
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Paradigmatická východiska gradovaných učebních úloh jako formy podpory žákova učení
Alena Seberová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akční výzkum v teorii a praxi
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Žaneta Šimlová ... další autoři
Rok: 2020, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Educational Scaffolding in Primary Education from the Perspective of Younger-Aged School Pupils
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Ondřej Šimik, Zuzana Sikorová
Rok: 2020, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Akademické a subjektivně reflektované zdroje podpory učení studentů učitelství 1. stupně ZŠ
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Akční výzkum v rozvoji profesních dovedností učitelů 1. stupně základní školy
Alena Seberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Akční vy?zkum v rukou učitele základní školy jako řešení ožehavého problému dnešní školy - nespolupracujícího chování žáků
Hana Cisovská, Alena Seberová, Žaneta Šimlová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Ambice ve vysokoškolském vzdělávání - "kapitalizace ducha" versus "vzdělávání jako způsob poznání sebe sama a světa"
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení vysokoškolských studentů v kontextu podpory efektivního učení
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Podpora učení žáků ve společném vzdělávání na 1.stupni ZŠ
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Podpora učení žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjektivní interpretace významu podpory žákova učení jako příspěvek ke konceptualizaci výukového scaffoldingu
Alena Seberová
Rok: 2019
výzkumná zpráva

Úloha kritérií v hodnocení vysokoškolských studentů
Alena Seberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysokoškolský učitel v optice hodnocení studentů
Alena Seberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efektivní učení studentů - východiska pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2018, Repronis
kapitola v odborné knize

Jak hodnotit vysokoškolské studenty v kontextu podpory efektivního učení?
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepty efektivního učení jako východisko pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výukový scaffolding v primárním vzdělávání
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Selected problems of teachers' functioning in Central and Eastern Europe. A Polish-Czech-Slovak study
Alena Seberová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Anna Szafrańska-Gajdzica
Rok: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Zuzana Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Scaffolding jako fenomén pohledem učitelů - tvorba výzkumného nástroje
Alena Seberová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití principů akčního výzkumu v procesech pedagogické evaluace a autoevaluace
Alena Seberová
Rok: 2015, Pedagogické rozhľady
článek v odborném periodiku

Diskuse nad profesionalitou učitele
Alena Seberová, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2014, PdF OU
kapitola v odborné knize

Evaluační standard jako záruka etiky hodnocení školy a učitele
Alena Seberová
Rok: 2014, Moderní vyučování
článek v odborném periodiku

Information system ?diagnostic? as a tool of action research
Alena Seberová, Martin MALČÍK
Rok: 2014, ICTE Journal
článek v odborném periodiku

Za hranice Česka ve vlastním hodnocení školy
Alena Seberová
Rok: 2014, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Akční výzkum v pregraduálním vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy
Alena Seberová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evaluace školy
Alena Seberová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ANGLIE A WALESU
Martin Malčík, Alena Seberová
Rok: 2012, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
kapitola v odborné knize

Diagnostika výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci
Hana Lukášová, Alena Seberová, Marie Švrčková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Diagnostika výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci
Hana Lukášová, Alena Seberová, Marie Švrčková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Indicators of success in teacher profession
Alena Seberová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesiografické otázky učitelství
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2012, Pedagogická fakuklta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na středních školách s podporou informačních technologií
Erika Mechlová, Martin Malčík, Libor Koníček, Libuše Švecová, Alena Seberová
Rok: 2012, IN-PRESS CZ s.r.o.
odborná kniha

Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na základních školách s podporou informačních technologií
Erika Mechlová, Martin Malčík, Monika Halšková, Alena Seberová
Rok: 2012, IN-PRESS CZ s.r.o.
odborná kniha

Úspěšnost v profesi jako východisko autoevaluace školy
Alena Seberová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Úspěšnost v profesi jako východisko autoevaluace školy
Alena Seberová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Action research possibilities for school quality management
Martin Malčík, Alena Seberová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Curriculum reform and the new dimension of requirements for teaching profession in the Czech Republic
Alena Seberová
Rok: 2011, Problemy wczesnej edukacji
článek v odborném periodiku

Evaluační model CIPP a možnosti jeho využití v posuzování kvality učitelské profese a pregraduálního vzdělávání učitelů
Alena Seberová
Rok: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Evaluační model CIPP a možnosti jeho využití v posuzování kvality učitelské profese a pregraduálního vzdělávání učitelů
Alena Seberová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita pracovního života učitelů - teoretické vize a realita empirických zjištění
Alena Seberová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Pedeutologické výskumy v Českej republike
Alena Seberová, Alena Seberová, Mariana Cabanová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Ewa Filipiak ... další autoři
Rok: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání
Alena Seberová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání
Alena Seberová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Smíšená metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profese
Alena Seberová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie
Mariana Cabanová, Alena Seberová, Simoneta Babiaková, Bronislava Kasáčová, Ewa Filipiak
Rok: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
odborná kniha

Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů primárního vzdělávání
Alena Seberová, Alena Seberová, Taťána Göbelová, Mariana Cabanová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Ewa Filipiak ... další autoři
Rok: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Využití smíšené metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profes
Alena Seberová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Analýza profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání v dimenzi kvality pracovního života
Alena Seberová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Assessment of the School Self-evaluation Process and the Quality of the Final Report
Martin Malčík, Alena Seberová
Rok: 2010
stať ve sborníku

AUTOEVALUACE ŠKOLY A STANDARD KVALITY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY
Alena Seberová, Martin Malčík
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A STANDARD KVALITY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY
Alena Seberová, Martin Malčík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Autoevaluace školy. Od teorie k praxi a výzkumu
Alena Seberová, Martin Malčík
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Design evaluace
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

Evaluace
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

Evaluace ex ante
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

Evaluace ex post
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

Evaluace on going
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

Evaluace programu
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

Evaluace školy
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

Evaluace žáka
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

Interní evaluace
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA UČITELŮ - TEORETICKÉ VIZE A REALITA EMPIRICKÝCH ZJIŠTĚNÍ
Alena Seberová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Meta-Evaluation and Quality Standard of the Final Evaluation Report
Alena Seberová, Martin Malčík
Rok: 2010, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Pedagogická fakulta University M. Bela
Alena Seberová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně základní školy
Alena Seberová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Personální evaluace
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

Profesní hodnoty jako východiska evaluace učitele
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Profesní hodnoty jako východisko evaluace učitele
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Hana Durčáková
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Smíšená evaluace
Alena Seberová, Karel Rýdl
Rok: 2010, NÚOV
kapitola v odborné knize

Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů primární školy: metodické pokyny a příklady dobré praxe
Alena Seberová, Taťána Göbelová, .. A Kol.
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teacher's Job Satisfaction in the Context of Theoretical and Research Reflection
Alena Seberová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta, Universita M. Bela
kapitola v odborné knize

The Teacher as a Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students - Teachers in the Czech Republic
Alena Seberová
Rok: 2010, Umea School of Education, Umea University
kapitola v odborné knize

Vstupy, proces a výstupy v evaluaci učitele a v kontextu standardu kvality
Alena Seberová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Analýza profese učitele - metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze výzkumu
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Analýza profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání v dimenzi kvality pracovního života
Alena Seberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PdF UMB Banská Bystrica
Alena Seberová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze profesiografického výzkumu
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PdF UMB Banská Bystrica
Alena Seberová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Pracovní spokojenost učitelů v teoretických reflexích a výsledcích pilotní fáze výzkumu
Alena Seberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Profesní činnosti v podmínkách pedagogické praxe v pregraduálním vzdělávání učitelů primární školy a jejich výzkumná reflexe
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kuriulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Alena Seberová
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Realita profesních potřeb učitelů primární školy v dimenzi reflexe kvality pracovního života
Alena Seberová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teacher as Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students - Teachers in The Czech Republic
Alena Seberová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic
Alena Seberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Učitelská profese v primárním vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu v ČR
Alena Seberová, Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová
Rok: 2009, PdF UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli
Alena Seberová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkum pracovní spokojenost učitelů - teoretické reflexe a výsledky pilotní fáze výzkumu
Alena Seberová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávací programy v současném českém školství
Alena Seberová, Jan Průcha
Rok: 2009, Portál
kapitola v odborné knize

ATEE: Association for Teacher Education in Europe
Alena Seberová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Autoevaluace ve školské praxi
Alena Seberová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cesta zvyšování kvality vyučování - stanou se učitelé výzkumníky ve svých třídách?
Alena Seberová
Rok: 2008, Orbis Scholae
článek v odborném periodiku

Historický kontext a současná pojetí akčního výzkumu v pedagogických vědách a školské praxi
Alena Seberová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Historický kontext a současná pojetí akčního výzkumu v pedagogických vědách a školské praxi
Alena Seberová
Rok: 2008
stať ve sborníku

La compétence de recherche et son développement auprés des étudiants - futurs enseignants en république tchéque
Alena Seberová
Rok: 2008, Recherche et Formation
článek v odborném periodiku

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
Alena Seberová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
Alena Seberová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Pedagogická fakulta Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici. Slovenská republika
Alena Seberová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Peer rerview a hodnocení kvality EVOS vedou k rozvoji kvality nejen odborného školství
Alena Seberová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesionalizace učitelského vzdělávání
Alena Seberová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Příprava učitelů k autoevaluaci
Alena Seberová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ramowe programy kształcenia oraz reforma oświatyw Czechach
Alena Seberová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflektivní vyučování, akční nebo učitelský výzkum?
Alena Seberová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Současnot a budoucnost učitelského vzdělávání
Alena Seberová, Kolektiv Autorů, Hana Lukášová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic
Alena Seberová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic
Alena Seberová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Učitelská profese v primárním vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu v ČR
Alena Seberová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitelský výzkum? (V kontextu metodologie pedagogických věd a možnostech učitelské profese)
Alena Seberová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kurikulární reforma v současném českém školství 1.Uniw. Slaski Katowice, Cieszyn
Alena Seberová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Kurikulární reforma v současném českém školství 2.Uniw.Slaski, Katowice, Cieszyn
Alena Seberová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Pojetí primární pedagogiky a inovace závěru studia v přípravném vzdělávání učitelů primární školy
Alena Seberová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Profesionalizace učitelského vzdělávání. Sborník k 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství a k 10. výročí založení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
Alena Seberová, Hana Lukášová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Příprava učitelů primárního vzdělávání na PdF OU v kontextu profesionalizačního vývoje oboru.Pedagogická fakulta , Univerzita M. Bela v Banské Bystrici.
Alena Seberová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Rámcové vzdělávací programy a kurikulární reforma v současném českém školství.Pedagogická fakulta , Univerzita M. Bela v Banské Bystrici.
Alena Seberová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Reflektivní vyučování, akční nebo učitelský výzkum?
Alena Seberová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection: Comenius project:118960-CP-1-2006-NL-Comenius-C21. ATEE RDC 19
Alena Seberová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Výzkumná kompetence učitele jako klíčová proměnná kvality evaluačních procesů
Alena Seberová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů
Alena Seberová
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů
Alena Seberová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů
Alena Seberová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Význam rodiny v životě waldorfské školy na pozadí hodnocení kvality spolupráce
Alena Seberová
Rok: 2006, Uniwersytet Slaski w Cieszynie a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Evaluation as the means of initiation of changes
Alena Seberová
Rok: 2005, The new educational review
článek v odborném periodiku

Ocena jakosci wspolpracy rodzicov ze szkola waldorfska
Alena Seberová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osvojování pedagogicko-výzkumné kompetence u studentů učitelství primárního vzdělávání
Alena Seberová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky u studentů učitelství primárního vzdělávání: možnosti a meze inovací
Alena Seberová, Hana Lukášová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úloha pedagogicko-výzkumné kompetence v (auto)evaluaci profesních činností učitelů primárního vzdělávání
Alena Seberová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úloha pedagogicko-výzkumné kompetence v (auto)evaluaci profesních činností učitelů primárního vzdělávání
Alena Seberová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality spolupráce rodiny a waldorfské školy
Alena Seberová
Rok: 2004, Komenský
článek v odborném periodiku

Řešení pedagogických problémů ke státní závěrečné zkoušce ve vztahu ke kompetencím studenta učitelství pro primární vzdělávání
Alena Seberová, Hana Lukášová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Státní závěrečná zkouška jako obhajoba řešení pedagogického problému u studentů Učitelství 1.stupně ZŠ
Alena Seberová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Státní závěrečná zkouška jako obhajoba řešení pedagogického problému u studentů Učitelství 1.stupně ZŠ
Alena Seberová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Učitel jako evaluátor své profesní činnosti
Alena Seberová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Člověk, jazyk, výchova a vzdělávání
Alena Seberová, Lumír Ries, Hana Lukášová
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Evaluace jako prostředek iniciování změn a rozvoje školy
Alena Seberová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
9DPPEPedagogika v kontextu výzkumu výuky
99PPEPedagogika v kontextu výzkumu výuky
AZVZáklady pedagogického výzkumu
BMETPedagogická metodologie
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
MSMETPedagogická metodologie
NZVZáklady pedagogického výzkumu
OBHJNObhajoba diplomové práce
ZZZSCŽV 1 závěrečná zkouška
3PDVYZáklady pedagogického výzkumu
5AVMAktivizující výukové metody
5CPS2Didaktika čtení a psaní 2
5EM1Seminář z pedagogiky k SZZ
5MPPedagogická metodologie
5ODX1Obecná didaktika s praxí 1
5ODX2Obecná didaktika s praxí 2
5PPX1Pedagogické problémy školní praxe1
5PPX2Pedagogické problémy školní praxe 2
5PSP1Vybr. problémy škol. praxe v prim. vz. 1
5PSP2Vybr. problémy škol. praxe v prim. vz. 2
5P1Primární pedagogika 1
5P3Primární pedagogika 3
5P4Primární pedagogika 4
5P6Primární pedagogika 6
5P7Primární pedagogika 7
5ROB1Pedagogické problémy školní praxe 1
5ROB2Pedagogické problémy školní praxe 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS2Hospitačně-asistentská praxe
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
5SVPPraxe tvorby a realizace šk. vzd. progr.
5SZZPedagogika a psychologie
5UPVÚvod do projektové výuky
5ZASZačít spolu-teorie a praxe alter.vzd.pr.
5ZV11Zvláštnosti výuky v 1. tř. zákl. školy 1
5ZV12Zvláštnosti výuky v 1. tř. zákl. školy 2
55EMISeminář z pedagogiky k SZZ
55MPPedagogická metodologie
55OB1Pedagogické problémy školní praxe 1
55OB2Pedagogické problémy školní praxe 2
55OD1Obecná didaktika s praxí 1
55OD2Obecná didaktika s praxí 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PP2Primární pedagogika 2
55PP3Primární pedagogika 3
55PP5Primární pedagogika 5
55PP6Primární pedagogika 6
55PP7Primární pedagogika 7
55PS2Didaktika čtení a psaní 2
55PX1Pedagogické problémy školní praxe 1
55PX2Pedagogické problémy školní praxe 2
55SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
55UPVÚvod do projektové výuky
55ZS2Hospitačně-asistentská praxe
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
55ZZPedagogika a psychologie
6BMETPedagogická metodologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
66METPedagogická metodologie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7AZPVZáklady pedagogického výzkumu
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77ZPVZáklady pedagogického výzkumu
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8MEPGMetodologie pedagogiky
8OBHJObhajoba diplomové práce
8ODX1Obecná didaktika s praxí 1
8ODX2Obecná didaktika s praxí 2
8ROB1Pedagogické problémy školní praxe 1
8ROB2Pedagogické problémy školní praxe 2
8ROJ2Projektový seminář oborový 2
8RZS4Souvislá profesní praxe
8SZZSZZ - Pedagogika a psychologie
8UPRVÚvod do projektové výuky
8ZSPEZáklady školní pedagogiky
88BHJObhajoba diplomové práce
88DX1Obecná didaktika s praxí 1
88DX2Obecná didaktika s praxí 2
88EPGMetodologie pedagogiky
88OB1Pedagogické problémy školní praxe 1
88OB2Pedagogické problémy školní praxe 2
88OJ2Projektový seminář oborový 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88PRVÚvod do projektové výuky
88SZZSZZ - Pedagogika a psychologie
88ZS4Souvislá profesní praxe
9DUPTUčitelská profese v teorii a výzkumu
9DVVYVýzkum výuky
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
ARDAritmetika s didaktikou
DDA1Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DDA2Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DDA3Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DMXDidaktika matematiky s praxí
DRV1Dramatická výchova v prim. vzdělávání 1
DRV2Dramatická výchova v prim. vzdělávání 2
DRV3Dramatická výchova v prim. vzdělávání 3
GEDGeometrie s didaktikou
HVD1Hudební výchova s didaktikou 1
HVD2Hudební výchova s didaktikou 2
HVD3Hudební výchova s didaktikou 3
IPVPInovační postupy v PV s didaktikou
JKSVJazyková a komunikačně-slohová výchova
LVPVLiterární výchova pro primární vzděl.
MTDMateriály a technologie s didaktikou
OBDIObecná didaktika
PP1Primární pedagogika 1
PP2Primární pedagogika 2
PP3Primární pedagogika 3
PRVYProjetová výuka
PSPV1Psychologie primárního vzdělávání 1
PSPV2Psychologie primárního vzdělávání 2
PSPV3Psychologie primárního vzdělávání 3
PSZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
PVDPracovní výchova s didaktikou
SKZPSeminář k závěrečné práci
SPUZSSpecifické poruchy učení na ZŠ
SRCGStrategie rozvíjení čtenářské gramotnost
TVD1Tělesná výchova s didaktikou 1
TVD2Tělesná výchova s didaktikou 2
TVD3Tělesná výchova s didaktikou 3
TVD4Tělesná výchova s didaktikou 4
TVD5Tělesná výchova s didaktikou 5
TVD6Tělesná výchova s didaktikou 6
UDSPÚvod do speciální pedagogiky
VVD1Výtvarná výchova s didaktikou 1
VVD2Výtvarná výchova s didaktikou 2
VVD3Výtvarná výchova s didaktikou 3
VZMRVzdělávání žáků s mentální retardací
ZZODZávěrečná zkouška z oborové didaktiky
ZZPDZávěrečná zkouška z pedagogiky p.v.
ZZPSZávěrečná zkouška z psychologie p.v.
1AJ1Anglický jazyk
1ARDAritmetika s didaktikou
1ARZZáklady aritmetiky
1DA1Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
1DA2Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
1DA3Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
1DMXDidaktika matematiky s praxí
1DV1Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV2Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV3Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1GEDGeometrie s didaktikou
1GEZZáklady geometrie
1HD1Hudební výchova s didaktikou 1
1HD2Hudební výchova s didaktikou 2
1HD3Hudební výchova s didaktikou 3
1IPVInovační postupy v prac. výchově
1JV1Jazyková a komunikačně-slohová vých. 1
1JV2Jazyková a komunikačně-slohová vých. 2
1LVPLiterární výchova pro primár. vzdělávání
1MTDMateriály a technologie s didaktikou
1PP1Primární pedag. 1 - Reflekt.vyuč.a eval.
1PP2Primární pedagogika 2 - Osob. soc. a eti
1PP3Primární pedagogika 3 - Projektová výuka
1PRX1Praxe pro 1. st. ZŠ 1
1PRX2Praxe pro 1 st. ZŠ 2
1PS1Psychologie primárního vzdělávání 1
1PS2Psychologie primárního vzdělávání 2
1PS3Psychologie primárního vzdělávání 3
1PVDPracovní výchova s didaktikou
1PZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ4Přírodovědný a společenskovědný základ
1SPUSpecifické poruchy učení na základ.škol
1SRGStrategie rozvíjení čtenář. gramotnosti
1SZPSeminář k závěrečné práci
1TD1Tělesná výchova s didaktikou 1
1TD2Tělesná výchova s didaktikou 2
1TD3Tělesná výchova s didaktikou 3
1TD4Tělesná výchova s didaktikou 4
1TD5Tělesná výchova s didaktikou 5
1TD6Tělesná výchova s didaktikou 6
1USPÚvod do speciální pedagogiky
1VD1Výtvarná výchova s didaktikou 1
1VD2Výtvarná výchova s didaktikou 2
1VD3Výtvarná výchova s didaktikou 3
1VZMVzdělávání žáků s mentální retardací
1VZPVedení závěrečné práce


AutorNázev práceTypRok
Jandová PetraSpolupráce rodiny a školydiplomová 2022 
Kolodziejová NatálieŠkolní zralost a připravenost žákůdiplomová 2022 
Opluštilová IvetaProjektová metoda v primárním vzdělávánídiplomová 2022 
Solnická NelaSpecifika školního hodnocení v primárním vzdělávánídiplomová 2022 
Kellnerová VeronikaSpolupráce rodiny a školydiplomová 2021 
Lesová KateřinaPodpora učení žáků na 1. stupni základní školydiplomová 2021 
Warzechová PavlaProjektová výuka na 1. stupni základní školydiplomová 2021 
Grabovská AlexandraRole domácí přípravy žáků v primárním vzdělávánídiplomová 2020 
Kučáková EliškaRozvoj kognitivních funkcí u žáků ze sociálně vyloučené lokality v prvním roce školní docházkydiplomová 2020 
Přikrylová TerezaPřípravné třídy v primárním vzdělávánídiplomová 2020 
Sukupová KamilaVýchova dítěte v kontextu školní připravenostidiplomová 2020 
Kaperová NikolMožnosti projektové výuky v primárním vzdělávánídiplomová 2019 
Moškořová TerezaPodpora učení žáků mladšího školního věkudiplomová 2019 
Paulusová EvaProjektová metoda ve výuce na 1. stupni základní školydiplomová 2019 
Walachová EvaUčitelova podpora učení žáků v primárním vzdělávánídiplomová 2019 
Jamnická GabrielaKooperativní výuka na 1. stupni základní školydiplomová 2018 
Kočí EvaKvalita života žáků mladšího školního věkudiplomová 2018 
Kohutová JanaProjektová výuka pohledem učitele základní školydiplomová 2018 
Kubenková VeronikaVýukový scaffolding na 1. stupni základní školydiplomová 2018 
Kubná NikolaAktivizující výukové strategie v primárním vzdělávánídiplomová 2018 
Mesteková VeronikaProjektová výuka pohledem učitelediplomová 2018 
Šnýdlová AdélaPrvky Montessori pedagogiky v primárním vzdělávánídiplomová 2018 
Ulmanová VlastaSpolupráce rodiny a školydiplomová 2018 
Zachníková JanaŠkolský management a profesní motivace učitelůdiplomová 2018 
Drozdová HanaSpolupráce rodiny a školydiplomová 2017 
Konvičná VeronikaProjektová metoda ve výuce na 1. stupni základní školydiplomová 2017 
Kyvalská KateřinaMožnosti projektové výuky v primárním vzdělávánídiplomová 2017 
Machačová OlgaKvalita pracovního života učitelů mateřských školdiplomová 2017 
Romanidu NikoletaProfesní vzdělávání učitelůdiplomová 2017 
Štiková KristýnaDomácí vzdělávání dětí mladšího školního věkudiplomová 2017 
Demlová PetraKooperativní výuka na 1.stupni základní školydiplomová 2016 
Hrušková MartinaKvalita školního životadiplomová 2016 
Huňková GabrielaSlovní hodnocení žáků základní školydiplomová 2016 
Jaworková LucieSummerhillská pedagogika a školadiplomová 2016 
Máchová ŠárkaKvalita pracovního života učitelůdiplomová 2016 
Ritzová KateřinaKvalita školního životadiplomová 2016 
Theuer MartinKvalita školního života žákůdiplomová 2016 
Tobolová IvetaKvalita pracovního života učitelůdiplomová 2016 
Vacková AndreaProfesní úspěšnost učitelů mateřských školdiplomová 2016 
Buzková KláraSpolupráce rodiny a školydiplomová 2015 
Čiklová MarkétaPedagogika Marie Montessori v současné české školediplomová 2015 
Joannidu KarolinaKvalita pracovního života učitelůdiplomová 2015 
Jurdičová AndreaAktivizující výukové strategiediplomová 2015 
Machková RenátaKvalita přípravného vzdělávání učitelů 1. stupně základní školydiplomová 2015 
Michálková PetraWaldorfská pedagogika v současném primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Němcová NikaProfesní úspěšnost učitelůdiplomová 2015 
Volšanová BarboraPracovní spokojenost učitelůdiplomová 2015 
Zemánková EvaSpecifika výuky v první třídě základní školydiplomová 2015 
Bahounková VeronikaPojetí kvality v učitelské profesidiplomová 2014 
Bendová VeronikaVýchova dítěte v rodinědiplomová 2014 
Gottsteinová RadkaVýzkum příběhu učitele na cestě k profesidiplomová 2014 
Jeziorská MartinaVýuka v první třídě waldorfské školydiplomová 2014 
Kolková MarkétaPřipravenost dětí na začátku školní docházkydiplomová 2014 
Kubesová LenkaPedagogika Marie Montessori v současném primárním vzdělávánídiplomová 2014 
Lichovníková KláraProjektová výuka na 1. stupni základní školydiplomová 2014 
Ligocká MichaelaProjektová výuka v současném primárním vzdělávánídiplomová 2014 
Masopustová RomanaVýzkum vzdělávání učitelů v reflektivním modelu přípravy v kombinované formě studiadiplomová 2014 
Mičková AlenaVýzkum školního hodnocení a sebehodnocení v primárním vzdělávánídiplomová 2014 
Prokopová RenataVybrané prvky waldorfské pedagogiky ve výuce na základní škole v Ostravědiplomová 2014 
Džupinová HanaKvalita školního života na malotřídní školediplomová 2013 
Gráfová LenkaInovativní výuka v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Hrnčárová Kovářová PetraWaldorfská pedagogika v současné české školediplomová 2013 
Klásková BohdanaPracovní spokojenost učitelůdiplomová 2013 
Kořistková PetraVyužití canisterapie v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Marková DenisaAktivizující výukové strategie v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Přikrylová SilvieDidaktická hra v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Tuhárska KristinaSpolupráce rodiny a školy v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Valášková IvanaPedagogika Marie Montessori v současné české školediplomová 2013 
Hostinská KateřinaPracovní spokojenost učitelůdiplomová 2012 
Jeličová MiroslavaUčitelská profese - požadavky na kvalitu a vzdělánídiplomová 2012 
Kovalová NikolaAutoevaluace v profesní praxi učitelediplomová 2012 
Ševčíková MarieInovativní pojetí výuky na primární školediplomová 2012 
Murová EvaSpolupráce rodiny a školy na prvním stupni základní školydiplomová 2011 
Czepiecová LenkaSpecifika výukového procesu a profesních kompetencí učitele na málotřídní školediplomová 2010 
Grabowiecká KateřinaReflektivní vyučování v primární školediplomová 2010 
Horáková AlenaProgram "Začít spolu" v podmínkách kurikulární reformy českého vzdělávánídiplomová 2010 
Müllerová MarieSpecifika výuky v 1. třídě základní školydiplomová 2010 
Nesměráková MartinaNadaný žák na 1. stupni základní školydiplomová 2010 
Stavovčíková AlenaPrimární vzdělávání na malotřídní školediplomová 2010 
Kotassková KamilaVzdělávací program Začít spolu v současné české školediplomová 2009 
Lipková HanaZdravá škola v podmínkách současného primárního vzdělávánídiplomová 2009 
Lysková JarmilaMalotřídní školy v podmínkách primárního vzdělávánídiplomová 2009 
Michalková PetraProfese učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Přibylová PetraSPECIFIKA VÝUKY V BRITSKÉ PRIMÁRNÍ ŠKOLE A MOŽNOSTI INTEGRACE VYBRANÝCH PRVKŮ DO SYSTÉMU ČESKÉ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVYdiplomová 2009 
Závodná LenkaVýchova ke zdraví v současném primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Jeníková MonikaUPLATNĚNÍ PRVKŮ DALTONSKÉ VÝUKY V PRIMÁRNÍ ŠKOLEdiplomová 2008 
Jiroutová JanaWaldorfská pedagogika v současné české školediplomová 2008 
Falešníková LenkaPedagogické principy v současné primární školediplomová 2007 
Hegarová HelenaKlíčové kompetence a jejich význam při tvorbě ŠVPdiplomová 2007 
Holaňová AndreaInovace ve vyučování dětí primární školydiplomová 2007 
Murová EvaSpolupráce rodiny a školy na 1. stupni ZŠdiplomová 2007 
Šromová AlenaDomácí vzdělávání v podmínkách českého školstvídiplomová 2007 
Malohlavová OlgaWaldorfská pedagogika v současné české školediplomová 2006 
Hýžová VlastaInovativní formy a možnosti vzdělávání na 1. stupni ZŠdiplomová 2005 
Ochmanová EvaMotivace žáků k učenídiplomová 2005 
Večerková LudmilaÚloha spolupráce rodiny a školy ve vzdělávacím programu Začít spoludiplomová 2005 
Závadová MonikaProgram "Začít spolu" v podmínkách českého školstvídiplomová 2005 
Šubrtová MarieStrategie rozvoje školní připravenosti dětí předškolního věkubakalářská 2022 
Branichová HelenaAlternativy předškolního vzdělávání a péče o děti od jednoho rokubakalářská 2021 
Dostálová ZuzanaRozvíjení komunikačních dovedností dítěte předškolního věkubakalářská 2021 
Škapová HanaGenderové aspekty v pedagogické komunikaci v mateřské školebakalářská 2021 
Lluch Pavliková LeonaMožnosti a meze stravování dětí v mateřské školebakalářská 2020 
Medvecká IvanaDvouleté děti v preprimárním vzděláváníbakalářská 2020 
Seifertová LenkaPracovní spokojenost učitelek mateřských školbakalářská 2020 
Sivev SimonaHra a hračka v preprimárním vzděláváníbakalářská 2020 
Axmanová DenisaSpolupráce rodiny a mateřské školybakalářská 2019 
Lukašíková LuciePřipravenost mateřské školy k vzdělávávání dvouletých dětíbakalářská 2018 
Slípková IvanaKariérní systém učitelů mateřských školbakalářská 2018 
Hrušková HanaMontessori pedagogika v preprimárním vzděláváníbakalářská 2017 
Svobodová MichaelaPohádky a děti předškolního věkubakalářská 2017 
Filipová GabrielaKvalita pracovního života učitelů mateřských školbakalářská 2016 
Trybulovská IvaEvaluace učitele mateřské školybakalářská 2016 
Zvercová KateřinaProfesní úspěšnost učitelů mateřských školbakalářská 2016 
Dudková KarlaPracovní spokojenost učitelů mateřských školbakalářská 2015 
Santlerová NikolPracovní spokojenost učitelů mateřských školbakalářská 2015 
Stanovská ZuzanaEvaluace učitele mateřské školybakalářská 2015 
Bartošová JanaSpolupráce rodiny a mateřské školy v programu Začít spolubakalářská 2014 
Brezňáková ZuzanaEvaluace mateřské školybakalářská 2014 
Danišová ZuzanaSpolupráce rodiny a mateřské školybakalářská 2014 
Sáblíková IvanaPojetí kvality a profesní standard učitele mateřské školybakalářská 2014 


Subjektivní interpretace významu podpory žákova učení jako příspěvek ke konceptualizaci výukového scaffoldingu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Autoevalvácia učiteľa ako súčasť evalvácie školy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2014
Poskytovatel
Stavukončený
Pojetí úspěšnosti v učitelské profesi
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období11/2008 - 10/2011
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub