Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Blahutová Kristýna, Bc., DiS. e-mail:
telefon:
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
e-mail:
telefon: 553 46 2678
Fodorová Karin, PhDr. Bc., PhD.
činnost: preprimární pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2683
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Hanuš Daniel, PhDr. Mgr., LL.M., MBA
činnost: sociálně-právní ochrana dětí, rodinné právo, občanské právo hmotné, školské právo
e-mail:
telefon:
Hendrychová Simona, Mgr., PhD.
činnost: preprimární pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2682
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: pedagogická komunikace, dramatická výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2681
Kovář Petr, Mgr.
činnost: primární pedagogika
e-mail:
telefon:
Navrátilová Jana, PaedDr.
činnost: preprimární pedagogika
e-mail:
telefon:
Přílučíková Libuše, Mgr.
činnost: teorie a praxe projektové výuky na 1. st. ZŠ
e-mail:
telefon:
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
e-mail:
telefon: 553 46 2676
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Šiler Vladimír, ThLic., Dr.
činnost: univerzitní základ - profesní etika
e-mail:
telefon: 553 46 1820
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
činnost: přírodovědný a společenskovědní základ
e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D.
činnost: dramatická výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2680
Tomášová Alexandra, Mgr.
činnost: pedagogická praxe, preprimární pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2684
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D.
činnost: dramatická výchova
e-mail:
telefon: