Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
553 46 2678
Fodorová Karin, PhDr. Bc., PhD.
činnost: preprimární pedagogika
553 46 2683
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
553 46 2677
Hanuš Daniel, PaedDr. PhDr. Mgr., Ph.D., MBA, LL.M.
činnost: sociálně-právní ochrana dětí, rodinné právo, občanské právo hmotné, školské právo
 
 
Hendrychová Simona, Mgr., PhD.
činnost: preprimární pedagogika
553 46 2682
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: pedagogická komunikace, dramatická výchova
553 46 2681
Kovář Petr, Mgr.
činnost: primární pedagogika
 
Navrátilová Jana, PaedDr.
činnost: preprimární pedagogika
 
Přílučíková Libuše, Mgr.
činnost: teorie a praxe projektové výuky na 1. st. ZŠ
 
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
553 46 2676
553 46 2677
553 46 1010
Šiler Vladimír, ThLic., Dr.
činnost: univerzitní základ - profesní etika
553 46 1820
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
činnost: přírodovědný a společenskovědní základ
731 639 623
553 46 2675
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D.
činnost: dramatická výchova
553 46 2680
Tomášová Alexandra, Mgr.
činnost: pedagogická praxe, preprimární pedagogika
553 46 2684
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D.
činnost: dramatická výchova