Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Ondřej Šimik


„Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.“

biblické přísloví

Ondřej Šimik

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
místnost, podlaží, budova:
SA 118, budova SA
funkce:
vedoucí katedry
obor činnosti:
přírodovědný a společenskovědní základ
telefon, mobil:
731 639 623
553 46 2675
e-mail:Nenalezen žádný záznam.článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita
odborná kniha
 

článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Ondřej Šimik, Joanna Skibska
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Ondřej Šimik, Joanna Skibska
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Konteksty pedagogiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Rocznik Lubuski
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Zagadnienia Społeczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Wydawnictwo UP
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Pedagogické rozhlady
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Učitelské listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Západočeská univerzita v Plzni
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007, Učitelské listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Fulgado Jana
Učební úlohy v geografickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ jako prostředek rozvoje geografické gramotnosti
diplomová
2024
Hejnová Žaneta
Aplikace Bloomovy taxonomie ve tvorbě geografických učebních úloh na 1. stupni ZŠ
diplomová
2024
Jursová Kateřina
Kognitivní náročnost učebních úloh v geografickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ
diplomová
2024
Klečková Nikol
Řešení gradovaných geografických učebních úloh žáky 1. stupně ZŠ a designování jejich učebního pokroku
diplomová
2024
Kuczyńská Lucie
Gradované geografické učební úlohy na 1. stupni ZŠ
diplomová
2024
Martínková Lucie
Učební úlohy v geografickém vzdělávání na 1. stupni ZŠ jako prostředek rozvoje geografické gramotnosti
diplomová
2024
Otrubová Lucie
Geografické učební úlohy na 1. stupni ZŠ jako prostředek diferenciace a individualizace žáků
diplomová
2024
Marková Magdaléna
Využití metod dramatické výchovy v tematickém okruhu Lidé a čas vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2023
Kapounová Barbora
Aplikace průřezového tématu Mediální výchova do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2022
Twardzik Alicja
Folklor Těšínského Slezska ve výuce na 1. stupni ZŠ
diplomová
2022
Wojatschke Magdaléna
Využití projektové výuky v přírodovědném vzdělávání na 1. stupni ZŠ
diplomová
2022
Knebelová Sára
Mikroregion Frenštátsko v historické části vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2021
Kulová Silvie
Deskové hry a jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠ
diplomová
2021
Marciniaková Martina
Tematická analýza odborného časopisu Informatorium 3-8 a jeho využívání učiteli mateřské školy
diplomová
2021
Kročová Anna
Aktivizující metody ve výuce tematického okruhu Lidé a čas
diplomová
2020
Šrotková Veronika
Lesní pedagogika a její aplikace v přírodovědném vzdělávání na 1. stupni ZŠ
diplomová
2020
Horáčková Adéla
Přírodní park Bobrava - regionální výuka na prvním stupni základní školy
diplomová
2019
Lebloch Břetislav
Diagnostika prekonceptů žáků 1. stupně ZŠ ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2019
Jiříková Marie
Výuka sexuální výchovy na 1. stupni základní školy
diplomová
2018
Knotková Kateřina
Internetové stránky jako zdroj vzdělávacího obsahu v tematickém okruhu Lidé kolem nás
diplomová
2018
Krumerová Michaela
Rozvíjení zdravého životního stylu u žáků na 1. stupni ZŠ
diplomová
2018
Skřépková Tereza
Implementace tematického okruhu Člověk a jeho zdraví do Školního vzdělávacího programu
diplomová
2018
Zavrtálková Adéla
Aplikace permakulturních vztahů v přírodě do výuky environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ
diplomová
2018
Červenková Monika
Analýza tematického okruhu Lidé kolem nás ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
diplomová
2017
Hurtová Zuzana
Analýza tematického okruhu Lidé kolem nás ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
diplomová
2017
Kotlárová Anna
Vliv volnočasové organizace na dítě předškolního věku v environmentální oblasti Dítě a svět
diplomová
2017
Masníková Jana
Analýza přístupu k plánování a organizaci výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v málotřídních školách
diplomová
2017
Patáčiková Barbora
Současné mezinárodní trendy muzejní pedagogiky v primárním vzdělávání
diplomová
2017
Valentová Apolena
Analýza tematického okruhu Lidé a čas ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
diplomová
2017
Valová Veronika
Analýza tematického okruhu Lidé a čas ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
diplomová
2017
Dostalíková Barbora
Využití informačních technologií ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ
diplomová
2016
Gonsorčík Milan
Vztah učebních úloh a obsahu výuky v přírodovědě
diplomová
2016
Kawuloková Nela
Možnost využití regionálních pověstí a legend Těšínského Slezska ve výuce na 1. stupni ZŠ
diplomová
2016
Nespěšná Veronika
Téma ochrany člověka při mimořádných událostech ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2016
Richterová Vendula
První pomoc ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2016
Seibertová Hana
Využití moderních technologií ve výuce geografického učiva v oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2016
Sulovská Eva
Muzejní pedagogika a její využití ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2016
Šoltisová Marie
Přírodovědné pokusy ve výuce předmětu Člověk a jeho svět
diplomová
2016
Váňová Kateřina
Srovnání českých a německých učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
diplomová
2016
Vidlařová Eliška
Žákovské představy z oblasti environmentalistiky a jejich rozvoj ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ
diplomová
2016
Anlaufová Martina
Využití projektové výuky v učivu o zvířatech na 1.stupni základní školy
diplomová
2015
Cíchová Lucie
Učební úlohy v přírodovědě ve vztahu k typu znalostí
diplomová
2015
Kobzová Petra
Analýza společenskovědního učiva ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2015
Krylová Pavlína
Zdroje učiva ve výuce společenskovědní části oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2015
Kubiena Petr
Pozice regionálního učiva ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2015
Macháčová Eva
Analýza otázek učitele a žáků ve výuce předmětu Člověk a jeho svět
diplomová
2015
Maralíková Jarmila
Využití vycházek a exkurzí ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2015
Řehová Petra
Výchova k finanční gramotnosti na 1.stupni základní školy
diplomová
2015
Skotnicová Vladěna
Proměna společenskovědního učiva v učebnicích pro 1.stupeň základní školy
diplomová
2015
Swaczynová Iveta
Environmentální výchova a její aplikace v mateřské škole
diplomová
2015
Weberová Jana
Typy učebních úloh v přírodovědě
diplomová
2015
Bizoňová Lenka
Vztah učebních úloh a obsahu výuky v přírodovědě
diplomová
2014
Gallasová Jiřina
Typy učebních úloh v přírodovědě
diplomová
2014
Hlobilová Ivanka
Analýza učebních úloh v přírodovědě
diplomová
2014
Hořínková Ivana
Analýza učebních úloh v přírodovědě
diplomová
2014
Huplíková Kateřina
Žák jako spolutvůrce třídního přírodovědného kurikula na 1. stupni ZŠ
diplomová
2014
Jasná Eliška
Analýza učebních úloh v přírodovědě
diplomová
2014
Juchelková Jitka
Žák jako řešitel učebních úloh v přírodovědě
diplomová
2014
Lojkásková Silvie
Učební úlohy v přírodovědě ve vztahu k typu znalostí
diplomová
2014
Lovecká Martina
Valašsko - využití tématu v integrovaném vyučování v primární škole
diplomová
2014
Rylková Veronika
Učební úlohy v přírodovědě - komparace městské a vesnické školy
diplomová
2014
Řehořová Iveta
Didaktická znalost obsahu v tématu druhé světové války na prvním stupni základní školy
diplomová
2014
Swienczyková Markéta
Učební úlohy v přírodovědě - komparace městské a vesnické školy
diplomová
2014
Vicherková Jana
Levoruký učitel v primární škole
diplomová
2014
Vodáková Kateřina
Žák jako řešitel učebních úloh v přírodovědě
diplomová
2014
Bočková Veronika
Analýza pojmů ve vybraných učebnicích přírodovědy pro 4. ročník
diplomová
2013
Hasíková Petra
Žák jako řešitel přírodovědného pokusu
diplomová
2013
Němcová Lucie
Přínos historického tématu Doba husitská pro současného žáka primární školy
diplomová
2013
Pitříková Nikola
Zkušenosti městských a vesnických dětí s přírodou
diplomová
2013
Veselková Nikola
Analýza pojmů ve vybraných učebnicích přírodovědy pro 5. ročník
diplomová
2013
Vymyslická Eva
Žák jako řešitel přírodovědného pokusu
diplomová
2013
Figura Pavel
Využití interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni základní školy
diplomová
2012
Hájková Martina
Volnočasové organizace zaměřené na přírodu a jejich význam pro žáka 1. stupně základní školy
diplomová
2012
Kubinová Radmila
Žák s lehkou mentální retardací jako řešitel přírodovědného pokusu
diplomová
2012
Nytrová Darja
Hukvaldy - využití historie i současnosti obce v integrovaném vyučování v primární škole
diplomová
2012
Sýkorová Markéta
Fyzikální pokusy pro žáky 1. stupně základní školy jako prostředek k pochopení světa
diplomová
2012
Wojtalová Lenka
Žákovské prekoncepty ve fyzikální části přírodovědy
diplomová
2012
Bártlová Ludmila
Význam málotřídní školy pro současnou společnost.
diplomová
2011
Závodná Kristýna
Žákovské prekoncepty ve fyzikální části přírodovědy
diplomová
2011
Bártová Martina
Využití exkurzí ve výuce přírodovědy
diplomová
2010
Dajdová Zuzana
Ohrožení živočichové v průřezovém tématu environmentální výchova na 1. stupni ZŠ
diplomová
2010
Krpcová Eliška
Mikroregion obcí povodí Ondřejnice ve vzdělávácí oblasti Člověk a jeho svět
diplomová
2010
Kudlová Kristýna
Materiálně didaktické prostředky ve výuce na prvním stupni základní školy na počátku 21. století - Inspirační pomůcka pro tvorbu projektů na 1. st. ZŠ
diplomová
2010
Micková Hana
Využití CHKO Poodří jako integrovaného tématu ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět
diplomová
2010
Nohlová Ivana
Prvky ekologické výchovy v primární škole na pozadí regionálního kontextu
diplomová
2010
Oczková Ester
Proměny vyučování o přírodě v historickém srovnání
diplomová
2010
Rašková Marcela
Letní tábor jako prostředek k rozvoji ekologického myšlení děti mladšího školního věku
diplomová
2010
Solařová Gabriela
Současné pohledy na Darwinovu teorii a teorii kreace v rámci výuky přírodovědy
diplomová
2010
Šimandlová Pavlína
Lidské tělo ve výchově ke zdraví na 1. stupni ZŠ
diplomová
2010
Bubeníková Věra
Projektové vyučování a jeho využití v hodinách přírodovědy na 1.stupni ZŠ
diplomová
2009
Kabatová Hana
Životní styl žáků 4. a 5. tříd jako integrované téma přírodovědných a společenskovědních předmětů Rámcového vzdělávacího programu
diplomová
2009
Langerová Eva
Využití exkurzí do zoologické zahrady v učivu přírodovědy a vlastivědy
diplomová
2009
Málková Michaela
Region Uherskobrodský a jeho využití v přírodovědné a společenskovědní složce primárního vzdělávání
diplomová
2009
Paloncy Jana
Využití canisterapie v zoologické části přírodovědy v dětském domově
diplomová
2009
Sýkorová Kristina
Prekoncepce žáků o vybraných pojmech z neživé přírody v přípravě učitele na výuku přírodovědy
diplomová
2009
Škriečková Věra
Společenský hmyz - integrované vyučování ve 4. a 5. ročníku
diplomová
2009
Brodová Hana
Prvky regionální výchovy jako cesta k utváření hodnot v primárním vzdělávání
diplomová
2008
Churavá Hana
Globální problémy v přírodě jako klíč k výchově osobnosti
diplomová
2008
Černeková Monika
Problémové vyučování v přírodovědném vzdělávání na 1. st. ZŠ
diplomová
2008
Klodová Adriana
Projektová metoda v enviromentální výchově jako klíč k tvorbě Školního vzdělávacího programu
diplomová
2008
Kollegová Jana
Prvky prvoučného vyučování v přípravných třídách
diplomová
2008
Mikulášková Hana
Materiálně-didaktické prostředky ve výuce přírodovědy
diplomová
2008
Placzková Pavlína
Spolupráce škol v regionální výchově na Třinecku
diplomová
2008
Prchlíková Petra
Enviromentální výchova na 1.stupni ZŠ
diplomová
2008
Racková Ilona
Pojetí sexuální výchovy na 1. stupni ZŠ
diplomová
2008
Vlková Jiřina
Úroveň přírodovědného vzdělání na městských a venkovských školách
diplomová
2008
Zavodančíková Lenka
Hlučínský region jako integrované téma ve Školním vzdělávacím programu
diplomová
2008
Palonca Pavla
Malotřídní školy a jejich přínos na pozadí regionálního kontextu
diplomová
2007
Javorková Věra
Svátky v kurikulu mateřské školy
bakalářská
2022
Jurisová Linda
Analýza tématu zdravý životní styl v kurikulu mateřské školy
bakalářská
2022
Kornecká Věra
Využití tématu první pomoci v edukaci mateřské školy
bakalářská
2021
Šveřepová Jana
Fenomén zdraví pohledem dětí předškolního věku
bakalářská
2021
Krutáková Katarína
Dětské otázky o světě a jejich implementace do třídního kurikula
bakalářská
2019
Kučerová Michaela
Využití relaxačních technik ve školní zahradě Baobab
bakalářská
2019
Janíková Anna
Využití lidových tradic, zvyků a řemesel v prožitkovém učení předškolních dětí (3-6 let)
bakalářská
2018
Juroková Veronika
Aplikace environmentální výchovy a vzdělávání v lesní mateřské škole
bakalářská
2018
Langrová Radka
Hasičská přípravka jako forma preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva u dětí předškolního věku
bakalářská
2018
Benbenková Lenka
Sebereflexe učitele mateřské školy v přírodovědné složce preprimární edukace
bakalářská
2017
Bulířová Pavlína
Vyuziti ICT v oblasti Dítě a svět v předškolním vzdělávání
bakalářská
2017
Pękalová Magdaléna
Misinterpretace a miskoncepce přírodovědných pojmů a jevů v mateřské škole
bakalářská
2017
Šebestová Ivona
Představy předškolních dětí o smrti
bakalářská
2017
Fabiánová Lucie
Ekohry a jejich využití v mateřské škole
bakalářská
2016
Ivanová Petra
Zkušenosti dětí předškolního věku s přírodou
bakalářská
2016
Krůzová Žaneta
Přírodovědné pokusy v mateřské škole
bakalářská
2016
Janošková Veronika
Otázky dětí předškolního věku o přírodovědných jevech
bakalářská
2015
Kreisová Kateřina
Představy dětí předškolního věku o elektřině
bakalářská
2015
Uherková Žaneta
Přírodovědné pokusy v mateřské škole
bakalářská
2015
Zastoupilová Klára
Možnosti a nebezpečí internetu jako zdroje poznávání světa pro dítě předškolního věku
bakalářská
2015
Bradáčová Renáta
Představy dětí předškolního věku o vybraných meteorologických jevech
bakalářská
2014
Brokešová Kateřina
Spolupráce mateřských škol s hasičským záchranným sborem
bakalářská
2014
Březovjáková Iveta
Představy dětí předškolního věku o rodině
bakalářská
2014
Drobotová Nikol
Představy dětí předškolního věku o vzniku člověka
bakalářská
2014
Fajkošová Květuše
Představy dětí předškolního věku o penězích
bakalářská
2014
Gajdová Simona
Představy dětí předškolního věku o ochraně životního prostředí
bakalářská
2014
Ježová Iveta
Představy dětí předškolního věku o životě rostlin
bakalářská
2014
Sikorová Lenka
Představy dětí předškolního věku o bezpečných a nebezpečných zvířatech
bakalářská
2014
Tarabová Marcela
Představy dětí předškolního věku o životě rostlin
bakalářská
2014
Vajterová Lenka
Představy dětí předškolního věku o vzniku člověka
bakalářská
2014
Virágová Valerie
Představy dětí předškolního věku o vzniku člověka
bakalářská
2014
Chadzipanajotidisová Tina
Představy dětí v mateřské škole o rodině a jejich využití v řízených činnostech
bakalářská
2013
Doleželová Karla
Reakce předškolních dětí na vybrané živočichy
bakalářská
2013
Dolinková Oxana
Využití počítače dítětem předškolního věku
bakalářská
2013
Filipová Lucie
Zkušenosti dětí v mateřské škole s přírodou
bakalářská
2013
Gajdová Klára
Dětské prekoncepty elementárních přírodovědných pojmů
bakalářská
2013
Kandrová Michaela
Zkušenosti dětí v mateřské škole s přírodou
bakalářská
2013
Koloničná Alena
Analýza tištěných výukových materiálů pro vzdělávací oblast Dítě a svět
bakalářská
2013
Mičová Veronika
Trávení volného času dětmi předškolního věku
bakalářská
2013
Šénová Karin
Pohledy 3 - 6ti letých dětí na ovoce a zeleninu a jejich využití v přípravě integrovaného tématu v mateřské škole
bakalářská
2013
Vlčková Jana
Zdravé potraviny z pohledu dětí v mateřské škole
bakalářská
2013
Máchalová Hana
Biotop lesa a jeho využití v mateřské škole
bakalářská
2012Hlavní řešitel
Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
Období
4/2021 - 12/2023
Poskytovatel
Katedra preprimární a primární pedagogik, Program ÉTA
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub